بایگانی

برگزاری جشن های با شکوه سده در شهرهای ایران و جهان۱

جشن سده یا جشن کشف آتش، یکی از یادگارهای ایران کهنمی باشد. این جشن در دهم بهمن ماه برگزار می شود که صد روز از آغاز زمستان گذشته، و یا به گفته ای ۵۰ روز و ۵۰ شب به عید نوروز باقی مانده است. علت آتش افروزی در این جشن، به دلیل آن است که گفته اند بشر در چنین روزی به آتش دست یافته و آن را کشف نموده است.

نامیدن روزی به نام عید فطر توهین به شعور هر ایرانی خردمند است۲۰

روزهای نا میمون و فرسایشی در ماه رمضان گذشت و نوبت به "عید فطر" رسید. ایران باستان ما دارای جشن ها و عید های فراوانی بوده، ولی امت خرباخته به دنبال فرهنگ بیگانه و عقب افتاده ی تازیان، جشن های ملّی مانند نوروز، سده، چهارشنبه سوری، جشن مهرگان، و مانند آن را فراموش کرده و به نشخوار آخوند پرداخته است.