بایگانی

پیام نوروز به جهان و فراموشی ایرانیان۰

پس از 37 سال تلاش بیهوده ی رژیم، ایرانیان نوروز را جشن می گیرند. اما شکی نیست که فرهنگ شیعه گری باعث شده است اهداف والای نوروز که نیک خویی ، پاکیزگی ، شادی و توجه به طبیعت است ، فراموش شوند. از همگی هموندان خواهش داریم که به فرهنگ باستانی خود بازگردند و مخصوصا طبیعت را در نوروز آلوده نسازند و بلکه از زباله پاک بسازند.