بایگانی

مسعود ده نمکی قاتلی که این بار ۵ همکار خود را به معراج فرستاد!۵

مسعود ده نمکی از عوامل اصلی انصار حزب الله است که در ده هفتاد با اصلاحات خاتمی مخالفت کردند . اوج این مخالفتها درگیری مستقیم او در "حادثه کوی دانشگاه تیر ۱۳۷۸" است که به کشته و زخمی شدن دانشجویان بی گناه انجامید. او در رزنامه "یا لثارات " بارها اصلاحات را کوبید و از قتلهای زنجیره ای حمایت کرد.

چرا باید به انتصابات رژیم یک نه بزرگ گفت؟۰

سیرک تبلیغاتی رژیم باز به راه افتاده و این بار چند دلقک جدید و البته یک دلقک بازنشسته را به صحنه آوردند تا بیچاره ملت را فریب دهند و به پای صندق رأیی بکشانند که چون کلاه شعبده بازان می ماند؛ آنچه که درون آن می رود همان نیست که برون می آید!