بایگانی

پروفسور توفیق موسیوند از چوپانی تا اختراع قلب مصنوعی۵

پروفسور توفیق موسیوند متولد ١٣١٥ روستای ورکانه استان همدان است. او همچون بسیاری دیگر از کودکان روستایی، در دوران کودکی و نوجوانی تا سن چهارده‌سالگی برای کمک به خانواده اش به چوپانی اشتغال داشت. او درباره زندگی خود می‌گوید: « من خیلی خوشبخت بودم که پدرم گذاشت درس بخوانم، فرصتی که نصیب خواهرانم نشد!"