بایگانی

ما با نام خلیج فارس به دنیا آمده ایم، با نام آن زنده ایم و با آن نام از جهان خواهیم رفت۱۱۵

تاریخچه نامیدن خلیج فارس از دیر زمان در تاریخ این شاخاب و یا شاهراه آبی در کتیبه های آشوری نارمَرتو (narmarratu) نو در جای دیگر پرسیکون کاای تاس نامیده اند.داریوش بزرگ در ۵ سده پیش از زایش مسیح آن را «Draya; tya; haca; parsa: Aitiy» یا « دریای پارس»، یعنی دریایی که از سرزمین پارس می گذرد»، نامید.