بایگانی

با شاهکار بی همتای آخوند پیزری، آیت الله آملی آشنا شوید۱۶

اگر تاکنون به خرمن دانش و فضولات آیت الله جوادی عاملی دانشمند بزرگ اسلام پی نبرده اید، قطعاً نمازتان درست نیست. زیرا آنچنان علم و تکنولوژی از وجود این عالم ربانی وجود خارج می شود، که کسی را یارای نزدیک شدن به او نیست. مفاتیح الحیاة نام کتاب جدید این ملا است که همه مشکلات بشر را بر طرف می کند.