بایگانی

گزارشی از تجاوز متوالی قذافی به دختران و پسران و کشتار آنان۳

روزنامه دیلی در تشماره ۲۶ ژانویه خود گزارشی دارد از چگونگی رفتار و عملکرد زشت سرهنگ قذافی در تجاوز به دختران و پسران جوان. قذافی در طی ۴۲ سال حکومت خود، به هزاران دختر و پسر نوجوان تجاوز نموده و آنان به صورت برده های سکسی در هرزمان در خدمت او بودند و خواسته های شیطانی او را بر آورده می کردند.