بایگانی

چاپلوسان و مزدوران مجلس، نوکری و بردگی خود را به ملای روضه خوان ابراز داشتند۱۲

ایران کنونی را باید کشور دزدان، غارتگران، و جنایت پیشگان نامید. هرچند آخوند مفتخور و دوره گرد و لات های چاله میدانی و دور از هرفرهنگ آدمیت پراکنده و ناشناس مانده بودند، به گرد هم آمدند، کشوری تاریخی و کهنسال را مانند لاشه شکاری به چنگال خود گرفته و از هر سوی به پاره پاره کردن آن پی پردازند.

مداح هرجایی می گوید؛ از مقام معظم رهبری امام حسینی تر و امام زمانی تر ندیدم۱۱

ر فرهنگ تازی زده ما هر زنی را می شناسند که تن خود را در برابر پول می فروشد. گناهی است نابخشودنی و سزای او بنا بر فتوای آخوند، سنگسار است. سنگساری که مزدوران رژیم وضو بگیرند، یک ساک و کیسه سنگ در جلو خود گذارند، و الله اکبر گویان پاره های سنگ را به زن درمانده و اسیر در چنگال دکانداران دین پرتاب کند.

مدیر پیشین بانک مرکزی با قاچاق چک ۷۲ میلیون دلاری در آلمان دستگیر شد۸

روزنامه دیلی میل در شماره ۳ فوریه خود از دستگیری تهماسب مظاهری در فرودگاه دولسدرف گزارش می دهد. این مدیر عامل سابق بانک، چکی به مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار در چمدان خود پنهان کرده بود که از سوی مأمورین فرودگاه به عنوان قاچاق ارز شناسایی شد. ولی مظاهری، از وجود این چک اظهار بی اطلاعی کرده است.

انتخابات آزاد هرگز در یک رژیم مذهبی، امکان پذیر نیست!۳۱

با نزدیک شدن انتصابات ملای مشهدی، حکومت اسلامی ایران همچون دوره های گذشته سیرک دعوای زرگری حزب اصطلاح طلب یا حزب باد (ترموستات تنظیم فشار معترضین در جامعه) و حزب اصولگرا (تندرو) یا دارو دسته کاسه لیسان بیت رهبری به جان یکدیگر افتاده و سعی در فریب مردم عامی دارند.

بلبل زبانی احمد جنتی از به اصطلاح فتنه سال ۸۸۶

دیکتاتورها خود را خدای قدرت، و مالک جان، مال، ناموس، و هستی همه می دانند. آنان به خود اجازه می دهند تا به هرکاری دست زنند، سرمایه و خزانه کشور را به میل و خواسته خود به تاراج دهند، هر فرد بی لیاقت و فرومایه ای را بر پست و ستمی بگماردند، و یا انسان های خردمند و کاردان را بدنام و برکنار سازند.

رهایی آدم کشان پاسدار، از بند انقلابیون سوریه۱

بنابر گزارش روزنامه واشنگتن پست بشار اسد به درخواست رژیم ایران، و میانجیگری قطر و ترکیه، ۲۰۱۳ زندانی انقلابی و مبارزین سوریه را در برابر ۴۸ پاسدار و بسیجی در بند مخالفین رژیم سوریه آزاد کرد. این جانیان و آدم کشان پاسدار همانند قاتل دکتر بختیار در گذشته در میان استقبال با شکوه رژیم وارد تهران شدند.

‏هاشمی رفسنجانی می گوید احکام مترقی اسلام از حقوق بشر کنونی بالاتر است۹

شمار آخوندها که در سال ۱۳۲۰ هنگام رفتن رضا شاه از کشور نزدیک به ۸۰۰ نفر بود در سال ۵۷ زمان فروکش رژیم پهلوی، به ۵۵،۰۰۰ رسید. یعنی با دوبرابر شدن جمعیت ایران شمار آخوندها۷۰ برابر شد. در ۳۴ سال گذشته که می توان گفت شمار آنان دست کم ۱۰ برابر بیشتر شده، و بیگمان امروزه به ۶۰۰ هزار و شاید هم بیشتر برسد.

امام زمان درون چاه، زاییده ترفند مالیخولیایی آخوند۱۴

مطالعات علمی نشان می دهد که بشر بیش از ۵۰۰ هزار سال است که بر روی زمین پیداشده است. ولی دکانداران دین تاریخ آن را به ۵-۶ هزار سال می رسانند. کهن ترین دین و باورهایی که دیده شده، هندو یا برهمایی است که بر می گردد به ۵۵۰۰ تا ۲۶۰۰ سال پیش از زایش مسیح و آن هم با خدای یگانه و آسمانی ارتباطی ندارد.