بایگانی

قطع لبنیات از خوراک روزانه می تواند از پیشرفت برخی سرطان ها به ویژه سرطان سینه جلوگیری کند۳

بشر در دام هیولای سرطان شوربختانه بسیاری از انسان ها، در دام هیولایی بنام سرطان اسیر و با آن تا مرز نابودی دست و پنجه نرم می کنند. در میان سرطان ها، سرطان سینه در زنان، و سرطان روده بزرگ و پروستات در مردان بیشتر و متداول تراست. بشر تا کنون نتوانسته راه درمان درستی برای هرگونه سرطانی پیدا کند .