بایگانی

مروری بر اعتراضات آزادی خواهانه زنان عریان۱۲

علیا ماجده المهدی وبلاگ نویس مصری درخانواده مذهبی متولد شده و با تحجر و خشونت قوانین اسلامی آشناست.وبلاگ نویسان خردگرا آدم هایی متفکر و دور از هیاهو های ظاهری اند. اما آتش تعصب و جهل مذاهب چنان بر دامان جامعه زنان چنگ انداخته، که دریدن خرقه تعصبات و عریانی حقیقتی روشن در مورد حقوق زنان را می طلبد.