بایگانی

بیست و پنجم (۲۵) اردیبهشت: ادامه ی خیانات هایی که پایانی بر آن نیست۴

تا زمانی که شعار تظاهرات، مسالمت آمیز باشد و مردم را به کتک خوردن، سرکوب، و شکنجه شدن، وادارد که از خود دفاع نکنند و یا به قولی مردم را بی غیرت کنند، هرگونه پشتیبانی و حمایت از این کوته افکار دنباله رو آخوند و خمینی و ولایت، به معنای مقابله و ایستادن در برابر اهداف ملّی، و خیانت به مردم و کشور است.