بایگانی

درخت مهر و دوستی خانواده حسین زاده به همین زودی بارور شد۰

پیامد دوستی یا دشمنی! در هر انسانی دو صفت متمایز ولی متضاد یکدیگر نهفته که یکی حس کینه توزی و انتقام، و دیگری حس گذشت، و بخشندگی است. میزان و اندازه هریک از این دو از یک فرد تا دیگری متفاوت است. چنانکه حس کینه توزی می تواند آنچنان بر شخص چیره شود به طوری که همه چیز، و همه جا را تیره و تار ببیند.

کشتار روز افزون در سوریه، با همکاری رژیم ایران و دولت های غرب همچنان ادامه دارد۶

بهار عربی در سراسر خاورمیانه زبانه کشید، همه جا را به آتش و خون کشید ولی سرانجام در برابر اسلام انسان ستیز، به خاموشی گرایید.مبارزه ملت های دربند در حقیقت با حاکمان ظالم نیست، بلکه با دولت های سودجوی و کمپانی های جنایت کاری است که همه گونه وسائل شکنجه، سرکوب، و کشتار جمعی در اختیار آنها گذاشته اند.

حزب اللهی معروف حاجی بخشی هم مُرد، کی نوبت به دیگر بسیجیان و مزدوران می رسد؟۸

نگارنده ضمن شادباش این رخداد مسرت بخش به پیشگاه ملت آزرده خاطر و دردمند ایران زمین که بیش از سه دهه است که همواره زیر ظلم و ستم و فشارهای کمرشکن اقتصادی بوده اند و جز درد و فقر و آه و فغان طعم دیگری از زندگی را نچشیده اند، آرزومند است که مردم ایران اینچنین خبرهای خوشحال کننده را بیشتر بشنوند.

دریافت ساعتی هشت هزار تومان حقوق، می تواند حزب اللهی ها را بر ضد ولایت فقیه بشوراند۱

می توان بسیجیان، پاسداران، حزب اللهی ها و آخوند های جنایتکار را در زمره بزرگترین و پست ترین افراد "حزب بادی" گنجاند، کسانی که با دریافت پول های هنگفت و دزدیده شده از گلوی ملت در بند و اسیر ایران زمین، به نوکرانی "بله قربان گو" تبدیل گشته اند و هر جنایتی که آغایشان از ایشان طلب کند را انجام می دهند.

نامه آیت الله بروجردی خطاب به خانم هیلاری کلینتون در مورد جنایات و غارتگری ولایت فقیه۲

این نامه سراپا حقیقت از جنایت ها و چپاول گری رژیم ضد انسانی ولایت فقیه که آیت الله کاظمینی بروجردی در بند دیوان برای وزیر امور خارجه آمریکا فرستاده که هم اکنون به دست ما رسیده. رژیم خون آشام تا کنون نهایت سختگیری، شکنجه و آزار را در مورد این انسان شرافتمند و آزادی خواه روا داشته است.

تحلیلی بر دلایل رفتارهای خشونت آمیز معلّمین مدرسه با دانش آموزان۱۹

هنگامی که رژیم جهل و جنایت اسلامی در اجتماع همه را به جان هم می اندازد، و هریک را جاسوس دیگری می کند، هنگامی که لشکر خونخوار رژیم در کوچه، خیابان و حتی درون خانه ها وحشیانه به جان زنان و جوانان می افتد، معلم نیز به طور ناخواسته این خشونت را کسب کرده، به دانش آموزان خود منتقل می سازد.