بایگانی

آقای خامنه ای؛ اعتراض به انتخابات قلابی اتان جرم است یاجنایات رژیم شما.؟۲

این مقاله ۴ سال پیش پس از کودتای خامنه ای، دستگیری و بزن و ببند جوانان کشورمان نوشته و پخش شد. داستان آن تاریخ مصرف ندارد و گویا ظلم و ستم جانیان است. خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کنم- سهراب ارژنگ اعتراض مردم به انتخابات قلابی خامنه ای جرم است ولی سه دهه جنایات رژیم قانونی است.