بایگانی

دیدگاه یک گزارش گر خارجی از مناظر باشکوه و دست نخورده ایران۰

روزنامه دیلی میل در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۳ به چاپ و پخش یک سری تصویر های زیبا و با شکوه از نقاط دست نخورده ایران پرداخته است. تصویرهایی که در نوع خود کم نظیر است. اموس چاپل Amos Chapple خبرنگاری است که از سرتاسر ایران عکس های زیبایی گرفته که گویای طبیعت زیبا و هنرهای پیشرفته و کم نظیر کشورمان است.