بایگانی

فرمان رهبر دزدان برای زادآوری زنان کشور عقب مانده ایران۱

رهبر بجای یافتن علت ، معلول را پاک کرده است. طبیعی است که فقر ، اعتیاد ، بیکاری و نداشتن آموزش و فرهنگ مناسب ازدواج و به بیان دیگر خامی و ناآزموده بودن زوجها بزرگترین دلیل طلاق است. جامعه ایران از نظر فرهنگی عمداً عقب نگه داشته شده است و آموزشهای مدارس هرگز به جوانان کمکی درباره ازدواج و تشکیل خانواده نمی کند. ازدواجها هم بدلیل محدودیتهای اسلامی معمولاً در هاله ای از ابهام صورت می گیرد و بسیاری از جوانان دقیقا نمی دانند زوج آینده شان چه رفتار و کرداری دارد!

حمله نظامی به ایران؛ رویایی شیرین و یا کابوسی تلخ؟۳

نماینده فرانسه در سازمان ملل هشدار داد که; «اگر ایران دست از فعالیت های هسته ای خود بر ندارد، مورد حمله نظامی قرار خواهد گرفت». یک ضرب المثل قدیمی می گوید: "اگر در مملکت نادر پیدا نشود، مردم آرزوی آمدن اسکندر را می کنند". این طرز فکر نیز زاینده ی خرافات و اندیشه های امام زمانی است.

یکی از خدمات اسلام به ایرانیان: طلاق بیشمار و گسترش روسپی گری است۲۹

به دنبال موفقیت بی نظیر ولی وقیح در امر گشایش صیغه خانه حرم حضرت رضا، دفترخانه های کشور نیز عهده دار شدند تا برای صیغه شدن، بازاریابی نمایند تا این فضیلت و عبادت اسلامی که می تواند آغاز گر روسپیگری باشد گسترش و توسعه یابد. باید به آنهایی که به صیغه خانه می روند، گفت:«عبادتتان قبول باشد».

چرا در کشورمان، میزان زناشویی رو به کاهش، و جدایی رو به افزایش است؟۴

در کشورمان، آمار زناشویی روز به روز پایین تر و آمار جدایی بالاتر می رود. از اسلام زن ستیز و آخوند هرزه شهوت ران، و شماری از مردان خودکامه چه انتظاری میتوان داشت؟ . بیشتر جوانان به هنگام ازدواج هیچ معیار مناسبی ندارند و صرفا پسندیدن مشخصات ظاهری را کافی می دانند و یا تسلیم نظریات فامیل خود می شوند.