بایگانی

به امیر عباس فَخرآور: اِی مَگَس عرصه سیمرغ نَه جولانگَه توست…!۵

به گمان نگارنده امیر عباس بیمار است؛ دردش دیده نشدن و به حساب آورده نشدن می باشد و شوم بختانه وی علاجِ دردش را در عطاری سید علی خامنه ای یافته است. او با اطلاع دقیق وزارت اطلاعات نظام، به عنوان یک مهره نفوذی وارد اپوزوسیون شد و امروز جاسوس حقیرِ رژیم، خود را در کنار حزب جمهوری خواه آمریکا می بیند.