بایگانی

روی کار آمدن اخوان المسلمین در مصر و جفتک پرانی رژیم ایران۲

سرانجام گروه تروریستی اخوان المسلمین پس از چند دهه ناتوانی در برابر نیروهای دولتی مبارک و ارتش مصر، توانست در یک خلاء سیاسی مانند انقلاب ۵۷ ایران، به قدرت برسد. گزینش محمد مرسی موجب نهایت خرسندی و آرامش حاکمان ایران شده است. تا آن جا که ملاها را به سرمستی به جفتک پرانی و لگدکوبی در آورده است.

آقای خامنه ای؛ اعتراض به انتخابات قلابی اتان جرم است یاجنایات رژیم شما.؟۲

این مقاله ۴ سال پیش پس از کودتای خامنه ای، دستگیری و بزن و ببند جوانان کشورمان نوشته و پخش شد. داستان آن تاریخ مصرف ندارد و گویا ظلم و ستم جانیان است. خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کنم- سهراب ارژنگ اعتراض مردم به انتخابات قلابی خامنه ای جرم است ولی سه دهه جنایات رژیم قانونی است.