بایگانی

با سپاس از ۲۵۰ هزارهم میهنی که به ما پیوستند، با برنامه گروه ما بیشتر آشنا شوید۲

با شادمانی به آگاهی شما گرامیان می رساند که هم اکنون شمار هم میهنانی که به گروه ما گرویدند، به ۲۵۰ هزار رسید. این موجب نهایت خرسندی و بالیدن یکایک افراد فضول محله بوده، ضمن سپاسگزاری، از شما نازنینان در نوشتن مقاله ها، فرستادن عکس، ویدیو، انتقادهای سازنده، و همکاری بیشتر درخواست کمک دارد.