بایگانی

روغن زیتون می تواند به نارسایی قلبی کمک کند۰

روزنامه ایندپندنت در تاریخ ۲ اکتبر در نوشتاری روغن زیتون را برای بیمارانی که ماهیچه های قلبشان بر اثر سکته و یا گرفتگی رگها ازکار افتاده توصیه می کند. دانشمندان دانشگاه ایلینویز با تحقیقات خود بر روی موش به این نتیجه رسیدند که روغن زیتون می تواند قلب نارسا را فعال ساخته و کند کاری آن را جبران نماید.