بایگانی

دادگاه آبکی و فرمایشی سعید مرتضوی جنایتکار کشتارگاه کهریزیک، در پشت دربهای بسته برگزار شد۴۱

بگفته کمیته گزارشگران حقوق بشر بسیاری از بازداشت شدگان مربوط به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و سرکوبیهای پس از آن نیز به کشتارگاه کهریزک برده شده و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. طی دو سال اخیر حداقل ۱۴ زندانی بر اثر خشونت زندانبانان یا عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داده‌اند.