بایگانی

سرانجام ماگوسفندان، در کنارقصابان و گرگهای درنده به کجا می کشد؟!۳

ایستادگی در برابر ظلم و ستم رژیم خونخوار ما مردم ایران عادت نکرده ایم که در برابر ظلم و ستم حاکمان بایستیم و از خود دفاع کنیم. سکوت و بی تفاوتی ما مانند گوسفندانی است که در برابر گرگها و قصابان چاقو به دست به نوبت و بی حرکت می ایستند تا نوبت سلاخی آنان فرا رسد.

زنان و دختران مصری با کارد به تظاهرات آمدند و لباس شخصی ها را به مبارزه طلبیدند!۳۸

حقیقت این است که مبارزات مردم مصر آینه حسرت مردم ایران است. هم اکنون کشور مصر اقیانوس شجاعت و پایداری مردمیست. مبارزه بی امان با نیروهای مذهبی و لباس شخصی های حکومتی. به جرات می توان این مردم را آزادی خواهانی با صلابت خواندکه نام گرانقدرشان در تاریخ پر افتخار مبارزین آزادی خواهی جهان ثبت خواهد شد.

روی کار آمدن اخوان المسلمین در مصر و جفتک پرانی رژیم ایران۲

سرانجام گروه تروریستی اخوان المسلمین پس از چند دهه ناتوانی در برابر نیروهای دولتی مبارک و ارتش مصر، توانست در یک خلاء سیاسی مانند انقلاب ۵۷ ایران، به قدرت برسد. گزینش محمد مرسی موجب نهایت خرسندی و آرامش حاکمان ایران شده است. تا آن جا که ملاها را به سرمستی به جفتک پرانی و لگدکوبی در آورده است.