بایگانی

برای ملتی باید گریست که به جای برگزاری جشن مهرگان، به استقبال از کاروان حضرت معصومه می رود۲۲

آن دسته از مردمی که جشن مهرگان را نادیده می گیرند و به کودکان خود نمی آموزند که مهرگان چه روزی است و چه پیشینه تاریخی دارد ولی دور یکدیگر جمع می شوند تا کاروان نمادین معصومه تازی را تماشا کنند، همانا آنان خیانت کاران به این مرز و بوم و تاریخ و هویت و ایرانی هستند و هموطن خواندن آنان مایه خجالت است.