بایگانی

هم وطن، بیدارشو، با تحریک آخوند، انگلیس، اسرائیل، و فرانسه در صدد حمله نظامی اند۸

روزنامه گاردین از یک تفاهم میان انگلیس، فرانسه و اسرائیل برای حمله نظامی به ایران خبر می دهد. رژیم ملایان با کرکری خواندن متوالی بر روی منبر ها علیه غرب و اسرائیل، و همچنین فعالیت در تولید سلاح اتمی که بی تردید اسرائیل و منطقه را به جنگ می کشاند، نا امنی برای منطقه در بهره گیری منافع نفتی می باشد.

دولت انگلیس امام زمانی است که پیش از سرنگونی هر دیکتاتور، به فریاد او می رسد۲

کار عمده دولت انگلیس عموما دلالی، به ویژه فروش اسلحه، و پشتیبانی از دیکتاتورهاست. اسلحه فروخته شده به بحرین، لیبی، یمن، اندونزی، و سوریه نه تنها دیکتاتورها را مدتها بر سر قدرت نگاه می دارد، بلکه در انقلاب مردم برای سرکوبی آنان نیز به کار گرفته می شود.

پشتیبانی اوباما و جامعه جهانی، پیشامد و سرآغاز پیروزی انقلاب مردم ایران است۴

آقای اوباما در پیام نوروزی، پشتیبانی بیدریغ خود را از رستاخیز مردم، و جوانان اعلام داشت. رستاخیز مردمی ایران هنگامی می تواند سودمند و اثربخش باشد که نخست، ناگهانی و بدون از پیش گفتن، و پیش آگاهی دادن باشد تا رژیم غافلگیر شده، و نتواند هرگونه پیشگیری کند.

دیپلمات های قذافی به مردم پیوستند، ولی دیپلمات مزدور ولایت وقیح همچنان به خیانت مشغولند۲۱

با قیام مردم لیبی، تا دیروز گذشته ۱۳ تن از سفیران و فرستاده های قذافی در کشورهای دیگر به حمایت و پشتیبانی مردم، از کار خود کناره گرفته و پناهنده شدند. اما، در کشور ما، فرستادگان ولی وقیح به کشورهای دیگر، سوای دونفر تا آن جا که ما اطلاع داریم، همگان به پست و مقام خود چسبیده اند، و همچنان به خیانت به مردم، و وطن فروشی می پردازند.