بایگانی

نامه سرگشاده اهل سُنت بلوچستان به آیت الله خامنه ای۵

این نامه سرگشاده نمایندگان اهل تسنن بلوچستان به آقای خامنه ای است. در این نامه گله و شکایت شده که چرا اجازه ساخت مسجد و اقامه نماز در پایتخت را نمی دهند؟ و تاکنون درخواست های قانونی اهل سنت برای نفی خشونت، ترور، تعصب، تفرقه و رفع تبعیض و برابری و مساوات در عمل با دستگیری و زندان پاسخ داده می شود.