بایگانی

سیگار کشیدن چه بلاهایی که بر سر انسان نمی آورد!۴

روزنامه دیلی میل در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳ از پژوهشهای پزشکی گزارش می دهد که چگونه اعتیاد به سیگار در دراز مدت می تواند زیان های جبران ناپذیری درانسان وارد کند و فرد سیگاری را با دهها بیماری جبران ناپذیر روبرو سازد. سکته قلبی و مغزی و نارسایی و بدکارکردن کلیه ها و زخم معده نیز به دنبال خواهد داشت.