بایگانی

قربانیان برنج وارداتی، قطع آب کشاورزان اصفهان و برخورد خصمانه با آنان۰

چندی پیش گزارش درگیری کشاورزان شرق اصفهان با نیروی انتظامی در سایت های خبری منتشر شد. این درگیری، به دلیل اعتصاب و اعتراض کشاورزان اصفهان بر سر انتقال آب، آبیاری زمین های زراعی به یزد بود. اکنون ۱۳ سال است که حق آبه از کشاورزان استان اصفهان گرفته شده و به یزد فرستاده می شود.