بایگانی

کردهای سلحشور و گرانمایه، همبستگی خود را با دیگر هم میهنان نشان دادند۴۱

یک گروه از هم میهنان وارسته و گرامی ما کردها هستند که بنیان گذار اصلی این سرزمینند. همه ویژگی های درستی، پاکی، راستگویی، شجاعت در آنان دیده می شود. نخستین دودمان پادشاهی در این کشور از سوی کردها پایه گذاری شد و شاهان بزرگی مانند دیااکو، فره فرتیش و هوخشتر تمدن و اجتماعی بودن را به مردم آموختند.