بایگانی

پاپ فرانسیس، سرشار از دوستی و انسانیت، و مظهر فروتنی و مردم داری۶

نخستین پاپ از آمریکا، از آرژانتین است که در سال ۱۹۳۶ در یک خانواده مهاجر ایتالیایی، در شهر بوئنوس آیرس چشم به جهان گشود. او نخست در رشته تکنیسین شیمی تحصیل نمود ولیکن به زودی تغییر جهت داده راه کلیسا را در پیش گرفت. او پس از تحصیل در رشته علوم انسانی از شیلی به تدریس ادبیات و فلسفه پرداخت.