بایگانی

آن کس که بر ما نریده بود، مصری «…» دریده بود۲۳

رژیم جهل و جنایت اسلامی، ۳۲ سال است علاوه بر ویرانی کشور، ۷۰ میلیون هم میهنان ما را اسیر و ددر بند کشیده است. بالاترین ستم و جنایت این رژیم، علیه بانوان کشور بوده است. از تصاحب بیوه کشته شدگان در عراق گرفته، تا صدور دختران به کشورهای عربی، ایجاد صیغه خانه حضرت رضا،تا تجاوز یک مصری به زنی در تهران.