بایگانی

روز والنتاین، روز مهر و دلدادگی را به هم میهنان راستین کشورمان شادباش می گوییم۷

رابطه انسان ها بر اساس دوستی و محبت است. عشق و دلبستگی، یک ارتباط انسانی است. زندگی بدون این دلبستگی، بی روح، سرد، و خاموش است. یک جامعه پویا، و شکوفا، از انسان هایی تشکیل شده که سرتاپای وجودشان عشق و محبت به یکدیگر، و همچنین به تاریخ و فرهنگشان است.