بایگانی

آیا از زجر سوختن و نابودی جگر گوشه های عزیزمان نباید خون گریست؟۲۴

با اندوه فراوان دریافتیم که دیروز ۱۵ آذر ۱۳۹۱، بخاری نفتی دبستان دخترانه در کردستان آتش گرفت و ۳۸ دانش آموز دختر این مدرسه با گرفتار شدن در کلاس درس دچار سانحه شدند. با اندوه بیشتر آن که هفت تن از دانش آموزان که دچار سوختگی شده بودند، جان خود را از دست دادند و ۳۱ تن نیز به بیمارستان منتقل شدند.