بایگانی

رییس جمهور بَنفش، خون ندا و سهراب را “شُبهات” از میان رفته نامید!۳

به هر حال این وضعیت کنونی هم ارمغان دولت تدبیر و امید برای مردمانی است که گمان کردند با رأی دادن به یک دزد و انتخابش، می توان جلوی دزدی را گرفت و عدالت برقرار کرد! مردمانی که روزی سیاهند، روزی سبز، روزی بنفش و دگر روز کَس نداند! مردمانی ملون، با حافظه تاریخی محدود و آسیب دیده!

فتوایِ قتل شاهین نجفی از بَربَریتِ نهادینه شده در اسلام حکایت می کند۶۱

اسلام عزیز سراسر ترور و جنایت بوده و تاریخ گواهی بر خونخواری و بربریت اسلام و مسلمانان است؛ برای مثال چندین ماه پیش، یک پزشک و نویسنده روشنفکر و خداناباور، به نام "رافق تفی" در کشور جعلی آذربایجان و به فتوای آخوند فاضل لنکرانی و به دست مُشتی شیعه علی، به جُرم انتقاد از اسلام، با ضربات چاقو کشته شد

زن ستیزی اسلام از دین یهود هم بدتر است۲۷

از این که دین اسلام زن ستیز است و زن را مانند کالایی کم ارزش، و آلت دست مرد می داند، تردیدی نیست. آیه های مختلف از قرآن، رساله های پیشوایان مذهبی، و احادیث و گفته ها، عملکرد پیامبر و امامان همگی دال بر این واقعیت است. در اسلام قوانین شریعه زنان را پست و بی ارزش می خوانند و به ماهیت زن توهین می کنند.

نیروی به اصطلاح انتظامی به بانوان دستگیر شده تجاوز می کنند، پس غیرت مردان ما کجا رفته تا این دزدان ناموس را سر به نیست کنند؟۱۷

جوانان پاک دامن ایران وظیفه دارند مانند بابک خرمدین ودیگر قهرمانان گذشته از زنان و دختران ایرانی که ناموس ما به شمار می آیند، در برابر تجاوز جنسی و هتک حرمت این نیروهای به اصطلاح نظامی بی شرف و دزد ناموس، و آخوندهای زنباره و هوسباز، و بسیجی های ضد مردم و بی وطن دفاع کنند و تا پای جان بایستند.

گیرم که چکمه را هم ممنوع کردید، با اندیشه های پلید و زن ستیز جامعه چه می کنید؟۲۰

در طی این سه دهه که از عمر ننگین حکومت جنایتکار آخوندی می گذرد، هیچگاه یک مشکل اجتماعی و یا فرهنگی به صورت ریشه ای حل نشده و از بین نرفته است، بلکه همواره مسئولین بی سواد و خرافاتی کشور، با پاک کردن صورت مسئله، برگ دیگری از مشکلات و ابهامات را، به کتاب هزاران برگی معضلات اجتماعی اضافه کرده اند.

توحّشی که حتّی در جانوران نیز کمتر دیده می شود ولی در فضای مسموم ایران اسلامی موج می زند۹

همه روزه ما شاهد بازتولید خشونت در سطح جامعه کشورمان هستیم، به راستی برای جلوگیری از به خشونت کشیده شدن فضای جامعه چه باید کرد؟.زمانی که این اشغالگران را از آب و خاکمان بیرون کنیم و قانون مجازات کشور را نه بر طبق اسلام بلکه بر طبق حقوق انسانی بنویسیم و اجرا کنیم، جامعه به سمت آرامش سوق خواهد یافت.