بایگانی

به چه دلیل شیعیان، پیروان بهائی را کافر و نجس می دانند؟۷

مذهب جعلی شیعه از کجا آمده؟ چهار سده پیش شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه را که تا آن زمان ناشناخته و طرفداری نداشت با قتل عام و کشتار در ایران جایگزین نمود. جانشینان وی نیز به همان روش نسل های بعدی مردم ایران را به پذیرش مذهب شیعه که کمترین همآهنگی و هم خوانی با روحیه و اندیشه ایرانیان نداشت، واداشتند.

کدام خدا؟ – بخش یکم: نامیرایی در آینده بشر۳۸

می توان پیش بینی کرد که در آینده نه چندان دور تمام حافظه و تجربیات روز خود را بتوان در یک رایانه به صورت روزانه ذخیره نمود. چنانچه چیزی از یاد رفت بتوان از این رایانه که نقش حافظه جانبی را بازی می کند کمک گرفت. دیگراینکه نمونه دی.ان.ای D.N.A مورد نیاز برای شبیه سازی را در بانک اطلاعاتی ذخیره نمود.

باید به همه باورهای دینی احترام گذاشت ولی اسلام سیاسی و دکانداری دین را نمی توان پذیرفت۱۲

هرگونه اعتقاد و باور دینی یک مسأله کاملًا شخصی و خصوصی است. تا زمانی که نزد خود باورمند و معتقد بدان بماند قابل احترام و جای هیچگونه اعتراض و خرده گیری بر آن نیست. در کشورهای غیر اسلام زده جهان صدها اعتقاد و باور دینی وجود دارد که در کنار هم زندگی می کنند و برخورد خصمانه ای با یکدیگر ندارند.

آیا احترام به عقایدی که به تمامی دیگر باورها توهین می کند، امکان پذیر است؟۲۳

تنها چیزی که کرامت دارد انسانیت انسان است نه باورهای آنها؛ با حکم قتل صادر کردن، شما در حال لِه کردن کرامت انسانی می باشید. تا زمانی که برای باور دیگران هیچ احترامی قائل نیستید، انتظار داشتن به احترام به باورتان یک خودخواهی کوته فکرانه بیش نیست و از منظر منطقی تنها یک مغلطه ی پیش پا افتاده است.

پرده دری و قداست ستیز ی گلشیفته فراهانی راهی است برای رسیدن به آزادی۲۵

با یک رژیم خرافاتی و تنگ نظر چگونه رفتاری باید داشت؟. آیا باید آنچه آنها می گویند پذیرفت، و یا راه چالش و مبارزه در پیش گرفت؟. رژیم تمامیت خواه ایران، آنچنان مملکت و مردم را مهار کرده، که انسان ها توانایی و اراده ای از خود نداشته، بلکه عروسک هایی کوکی و از خود بی اختیار در دست رژیم قرار دارند.

آیا روز قدس، روزی افتخار آفرین ویا روز ننگ آور تحمیر ایرانی و تازی گری رژیم است؟۷

رژیم اسلامی که با های و هوی، معرکه گیری، تفرقه افکنی، و خردزدایی مشتی نادان می تواند به زندگی جنایت بار خود ادامه دهد، هرساله مزدوران، حقوق بگیران، و بالاتر ازهمه خاله زنک و گشنیز خانم های بی سواد کنج آشپزخانه و اطاق خواب را جمع آوری می کند تا اسرائیل ۷ میلیونی نابود شود، و تازیان بر سر قدرت بمانند.

مغلطه های اسلامی؛ بخش دوّم: “به عقاید ما احترام بگذارید”۲۳

اسلام یک حزب سیاسی کشتارگربه خود اجازه می دهد در مورد هر چیز و هرکس دخالت نموده، و حکم صادر کند. باورمندان به ادیان دیگر همه کافرند و چنانچه کمترین انتقاد و یا گلایه ای از اسلام شود، فریاد باورمندان آن به هوا می رود که؛ «به عقاید ما احترام گذارید».

موسوی گرامی، ما به دنبال آوازیم، نه آوازخوان، شما در چنته خود برای خواندن ۲۵ بهمن چه آماده کرده اید؟۲

از آن جا که ما معتقد و طرفدار « آوازیم»، نه « آواز خوان»، برنامه تظاهرات آقای موسوی و آقای کروبی را، آنچنان که ادعا کرده اند، دنبال و پشتیبانی می کنیم. امید واریم ۲۵ بهمن، روز آغاز سرنوشت ساز برای ملت ایران در چیرگی و پیروزی بر رژیم کشتارگر ولی وقیح باشد.