ملا رفسنجانی شاه دزد اعظم، مسلمان شده به معبد می رود ۰

پریروز درجفتک سرا مرکزمذاکرات ومراسلات سری علی بابا وچهل دزدش، نشست وگفت وشنودی میان گروههای زیر درگرفت:

۱-گروه همیشه دزدان؛ به سرپرستی شاه دزد اعظم استردستنجانی وشرکت فاضل آباد دستنجانی

۲-گروه سبزپوشان، به سرپرستی ملا میرحسین موسمی نژاد

۳-گروه چماقداران؛ به سرپرستی ملا مجتبی خاگینه ای ونمایندگان حمس و کذب الله لبنان

آقای رفسنجانی بر روی تلی ازپول های دزدیده اش لم داده ودرازکشیده وبه ریش ملت می خندد

آقای رفسنجانی بر روی تلی ازپول های دزدیده اش لم داده ودرازکشیده وبه ریش ملت می خندد

۴-گروه اراذل و اوباش؛ به سرپرستی عمویادگاروشماری ازملت خس و خاشاک

نخست دعای ای امام به کمک ارکسترولایت وقیح واز سوی امت همیشه پرخورو به ریاست شاه دزد قهرمان, دستنجانی کویر، بدین شرح اجرا شد; مانوکر پولیم ای امام، ای امام. دزدیدیمو میدزدیم ای امام، ای امام. ماپوست خر داریم، ای امام، ای امام، بی غیرت و بی کاریم، ای امام، ای امام. مادزدی زتو آموختیم ای امام، ای امام. اکنون زتو دزدترمائیم ای امام، ای امام.

آن گاه، شاه دزد اعظم که ازپر خوری درحال ترکیدن بود، وشکمش ازمرغ وخروس های کوفت شده به واق و ووق افتاده بود ونیم متر در جلوی بدنش حرکت می کرد، غلتان غلتان به سوی میکروفون پیش رفت.

شاه دزد دستنجانی- با سلام به الله مدینه وحاخظ مستکبرین، به آگاهی امت همیشه سر سفره می رساند که شما همگی باید فردا جمعه پس ازصرف ناشتائی حلیم بوقلمون ودریافت هرکدام سه میلیون تومان جایزه نقدی بابت حق الشعار، حق الخضوع و حق السکوت خود، به مرکزعبادی سیاسی ومرکزتحمیر ولایت وقیح درگورستان دانشگاه حضور به هم رسانید.

برنامه ما این است که هم چنان امت خر را خرتر نگاه داریم و هر چه بیشتر برقطر خریت آنان بیفزائیم، تا خدای ناکرده به وجود ما ۵۰۰ هزارملاو آخوند زیانی وارد نشود، و رژیم اللهی ما هم چنان پابرجابماند.

آن گاه نوبت فضله پراکنی به ملا مجتبی خاگینه ای رسید:

ملامجتبی(خطاب به دستنجانی)آقا، شما به کمک دخترتان آن قدراز مال واموال، و زمین وزمان این کشور دزدیده اید، که بر کوی و برزن فریاد رسوائی ما به هوا رفته. من به شما توصیه می کنم که این همه مال دزدی را به درون این شکم بی هنرپیچ پیچ نفرست. به همان میلیون ها دلار که مانند من به خارج فرستادی بسنده کن.

ملاخاتمی مظهرپوزخند و ریشخند ملت خس وخاشاک فرمودند که در راه گفتگو ومشت بازی تمدن ها، هر روزیک دوربه دور یزد می دوند وهم چنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

سپس ملاحسین پشت منبر رفت و گفت؛ ما رنگ سبز را که رنگ شادی است برای خیزش خود انتخاب نمودیم تا مردم را به دنبال خود بکشیم. ما فردا اعلام می کنیم که در زیر سایه درخت امام چهاردهم رهبرمسلمانان زمین وزمان و کهکشان ها، همه نوع آزادی مانند آزادی گریه کردن، آزادی یواشکی نفس کشیدن، آزادی خودکشی کردن، و آزادی روزه گرفتن و چیزی نخوردن را برای ملت خس وخاشاک به ارمغان خواهیم آورد.

هم چنین همسر دانشمند من به بانوان که ۵۰٪ را تشکیل می دهد، وعده دادند که از زندگی سراسر مبارز و یکه تازحضرت زهرا فتوکپی ونمونه برداری کرده، و بانوان ایران را آزادخواهند نمود.

البته این آزادی ها برای روحانیان که خدای نکرده ممکن است به شکم بی هنر پیچ پیچ آنان صدمه وارد شود وازقطرکمرکوه نشانشان کاسته شود، ممنوع شده است.

در این میان، عمویادگار نماینده ملت خس وخاشاک که تاکنون درگوشه ای ساکت کز کرده بود، به جای خاست وفریاد اعتراضی به این گفت و شنود بر کشید:

عمویادگار-شماها همه در اشتباهید. نخست باید به شما گوشزد کنم که رنگ سبز، رنگ ایران باستان، و ویژه پیروزی های درخشان رستم دستان، و آویزه چادر و خرگاه او بوده، و به عنوان رنگ اصلی پرچم کشورمان از آن تاریخ تا کنون به جای مانده است. دیگر این که، ملت خس وخاشاک از این به بعد، به شماها مجال فرصت طلبی و کیسه دوزی نخواهد داد.

به زودی شما دستنجانی، شما مجتبی خاگینه ای، شما فاضل آباد، ودیگرقداره کشان، مزدوران، همراه با ولی وقیحتان در دادگاه مردمی به دادگری خواهید نشست، و به سزای یغماگری، دزدی ها، و جنایات خود خواهید رسید.

واما، شما آقای موسمی نژاد، نخست این که به بانوی گرامی خود گوشزد نمائید که اگرباردیگرشعار آزادی زنان بر طبق زندگی حضرت زهرا بدهند، بهتر است مطابق دستور همان حضرت زهرا، در پستو و آشپزخانه بمانند وگرنه من به عنوان نماینده ملت خس و خاشاک، ناچارم از ایشان امتحان دوم ابتدائی بگیرم که چنانچه موفق شدند، به کلاس بالاترروند.

وخود شمااگرفرزند راستین این مرزوبوم، سلحشور خاک پاک آذرآبادگان، و نواده شیران بیشه آن سرزمین؛ ستارخان، باقرخان، ودهها گردان آن دیارید، باید ولایت مرگبارفقید و همه یال وکوپال آنان را به گورستان تاریخ بسپارید.

همراه و همگام ۶۸٪ جوانان پاک سرشت و جانباز ایران، امروز و همین امروز شیشه دیو جنایتکار را بر سنگ زده، و عالم و آفاق را از دست این ددمنشان زمان رهاسازید.

ما دراین مبارزه انسانی ومیهنی، دست شما و همه جانبازان راه میهن را می فشاریم، و برایتان بهترین ها را آرزو می کنیم.

فضول محله- دعای ما و همه پاک دلان این رستاخیزمردمی نیز همراه و با شما باد.