خلیج فارس، خلیج فارس است، نه خلیج ع رب ی، و نه خلیج گوگل Google ۲۱

خلیج فارس

خلیج فارس

شما را به خدا ببینید ما چقدر بدبخت و عرب زده (ببخشید؛ فلک زده) شدیم، که تحمل ۱۴۰۰ سال بربریت تازیان صحرای عربستان ونمایندگان آنان در کشورمان کافی نبود، که هنوز هم هرروز و هرهفته از سوی طفیلی ها و بازمانده های تازیان درون و برون مرز مورد اهانت و بی دادگری قرار می گیریم و بازهم فریاد وناله ای از ما بر نمی آید.

کار ما به آن جا کشیده شده که گوگل هم در پاسخ به سخاوتمند و کرم بخشی تازیان آلونک نشین جنوب خلیج فارس به وجد آمده، برروی ما اسلحه می کشد و برایمان رای گیری می کند که خلیج همیشگی فارس را چه بنامیم؟ خلیج فارس، خلیج ع ر ب ی، و یا خلیج گوگل؟.

واقعاً شرم آور است. یکی را به ده راه نمی دادند، سراغ خانه کدخدا را می گرفت. یکی نیست از این آغای گوگل بپرسد، گوگل جان، آیا شما سر پیازید؟ ته پیازید؟ چه کاره اید که می خواهید با سرنوشت آبراهی که نزدیک به ۳۰۰۰ سال سند و پشتوانه مالکیت و تاریخی دارد، و در همه کتاب ها و مدارک تاریخی جهان بنام خلیج فارس (پارس) ثبت شده است، باگرفتن یک حلوا جوزی ویا خروس قندی از دست چند عرب نا آگاه و یا سودجوی، به چنین اقدام کودکانه و غیر قانونی دست می زنید؟

رژیم جنایت کار ولایت وقیح که خون مردم ایران را شیشه کرده است، از این آرتیست بازی ها، و سرکار گذاشتن مردم ایران به وسیله شرکت ها و کمپانی هایی که باسیاست موزیانه بریتانیای کبیر هرروز در نابودی و یا باج گرفتن از کشورهای آفت زده و بلادیده، نقشه می کشند، غرق در شادی و سرور است.

گرچه ظاهراً از ترس مردم به تازگی وانمود کردند که نگهبان و نگهدار منافع ملی ایرانند.

آن چنان که آقای انگلی نژاد رئیس جمبول ممبول ایران گهگاهی از کشور دارای چند هزار سال تاریخ درخشان یاد می کند و یا آقای مفتکی وزیر خارج برو ایران، در مورد اسناد تاریخی خلیج فارس سخن می گوید. اما ناگفته نماند که رژیم ملاها با آن که به خوبی می داند که ملت بزرگ و شرافتمند ایران تا آخرین نفر وآخرین نفس، آمادگی دارد تا از حقوق ملی و مرزهای خود دفاع و پاسداری کند، ولی با به وجود آوردن و پخش چنین افکار مسموم کننده و نا سالمی، می تواند برای مدتی مردم را درگیر و سرگرم این مسائل کرده، و آنان را مبارزه و چالش با رژیم در کوتاه مدت دست بر دارد و به رژیم نامردمی که به تازگی به تنگی نفس افتاده است، فرصتی می دهد تا به تجدید قوا پردازد.

از این روی، ما از هم میهنان گرامی درخواست داریم که بازیچه و مورد دستاویز این کمپانی ها قرارنگیرند. این کمپانی ها اجازه ندارند در مالکیت و حقوق کشوری کهنسال مانند ایران، چنین بی خردانه دخالت کنند. بدیهی است چنانچه به این روش ادامه دهند، پیگرد قانونی دارد و می توان حتی از آنان درخواست تاوان و غرامت نمود.

اگر کشورهای عربی ادعایی دارند، می توانند مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کنند. چنانچه سازمان ملل نیز از روی نا آگاهی و یا غرض ورزی رای نادرستی صادر کند، آن گاه برعهده مردم ایران است که با چنین تصمیم گیری یک طرفه و بی اساس مخالفت ورزند، و چنانچه ضرورت دارد ونیازی پیش آید، تا پای جنگ نیز برای دفاع از حقوق تاریخی خود جلو روند.

 • خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده است رای گیری در گوگل بی جا است و پی گرد قانونی دارد

 • خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده است رای گیری در گوگل بی جا است و پی گرد قانونی دارد

 • Selman

  ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبس
  زیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

 • Taghi

  درود بر خلیج ارومیه(دریاچه اورمیه)درود بر خلیج العربیمرگ بر خلیج پارس=خلیج فارس=خلیج کورش=خلیج سگ
  سوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پارسی ؟اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پارسها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.اما دو کلمه خلیج فارس یکی عربی و دیگری پارسی است. 
  درود بر کشور ترکیهدرود بر خلیج اورمیه
  براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.
  ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی و پدرت رو میکنی!منظور من دریاچه ارومیه است ای برادرچرا ادب نداری وبی خودی عین سگ واو واو می کنیاگر دریا چه ارومیه نفت و سگ ماهی داشت شما اسمش را خلیج فارس میگذاشتیدالحمدا… اب شور داردوهیچ سگی جرات شنا کردن درون اونو نداردچرا خیلی عصبی می شی وزبان به فحش دادن می افتیدادم با فرهنگ که دارای تمدن کورشی است که فشح و ناسزا نمی گویدمن وقتی میگویم گورش کبیر(س.ک) که با خواهرش ازدواج کرده؛مادرش رو حامله کرده وبه پدرش که خواهر مادرش تجاوز کرده ؛دلیل من بر مبنای کتابهای یونانی؛ رومی؛قبرسی می باشد(اگر میخواهی من می توانم لینگ های انها رو به تو بدم)چرا که دور برویم؛ بهترین دلیل برای این موضوع: فیلم ۳۰۰ که بر مبنای تاریخ کهن یونانی ساخته شده است؛ به وضوح شخصیت داریوش یا کورش را نشان می دهدونشان می دهد که ایرانیان منظورم پارسیان چه سگهای ولگرد وحشی هستند که فقط وفقط یا واو واو مکنند یا گاز.تقصیری هم ندارند چون ذات؛منش؛خصلت وطبع سگها همین است وبس.لااقل وفا بودنتون رو از سگ یاد بگیرید که اصالتتون رو نشون بده.اگر واقعا به کورش کبیر(س.ک) وفا دار هستید؛مانند کورش کبیر(س.ک)با خواهرت ازدواج کن ومادرت رو حامله کن و به پدرت که خواهرمادرت است تجاوزکن .چگونه می شود که کورش کبیر(س.ک) به پدرش تجاوز میکند بعد منشور می نویسد.در ضمن؛ما دوست نداریم سگهای ولگرد وحشی وارد خاک اذربایجان یا ترکیه شوند وپرسه بزنید که پناهنده شوند.بهتره برید کشورهای چون ژاپن؛کره؛تایلند؛ چین ومغولستان چون انها خیلی گوشت سگ دوست دارند و بلدند که چگونه شما را ادم کنند.به عنوان نمونه : مغول ها وقتی به ایران حمله کردند بد طوری این سگ های ایرانی را به خاک وخون کشیدند. چونکه عاشق گوشت سگ بودند و بهترین گوشت سگ را در ایران دیدند.نمی دانم که اعراب غیور چه کاری با این سگ های ایرانی(پارسی) کرده که یاد حمله دلیرانه اعراب را به خاک مجوس(نجس شده ) را هرگز فراموش نمی کنند.اگر ادم نشوید واز حالت سگ بودن؛ وحشی بودن و مجوس بودن خودتان در نیاید وهمچنین پایبند به سگ کبیر(کورش کبیر مجوس) باشید؛مطمعنا ما ملت همیشه قهرمان ترک کاری با شما می کنیم تاریخی:که یاد حمله اعراب را همیشه از ذهن تان خالی کنید و به یاد کار فراموش نشده (Forever)تاریخی ما بیافتید.برای اینکار شما سگ های ولگرد وحشی مجوس نجس شده را در چرخ گوشت گذاشته وبعد روی ان اسید صد در صد خالص تازه کشف شده ازاستوانه سگ کبیر(کورش کبیر) ریخته تا هوای پاک دنیا را پاک ونانجس کند.
  در پایان ما ترکان؛اعراب؛کردها؛لرها وبلوچ ها متحدیمدورد بر خلیج ارومیه(دریاچه ارومیه)درود بر خلیج العربی(خلیج همیشه عرب)Forever Arabian Gulf

  • Irani

   لابد خلیج ارومیه ؟هم خلیج هم ارومیه هر دو ترکیه؟؟؟
   خداوند شما را شفا بده و یه خورده سواد که کمی مطالعه هم بکنید.بد نیست .بهتر از سبک مغزی و فحش دادنه!!!

 • Elaheh

   Sorry Mis.What is your ethnicity?Well, I am “Pars Zaban(Seg Zaban= Dog Language) Irani Tabar” WaaaWWaaaWWaaaa

 • Uoonapoona

  ای ایرانی پاره (س)،    ای  پاره پاره (س) زبان ایرانی اصل تبارحال شما چطور است!پارس پارس کن با افتخار مانند سگ وحشی مجوس نجس شدهشما را اگر در نمکزار گذارند و نمک خالص شوید٫ اخر سگید 

 • Tourkh-Khan

  کم پارس کن بی حیا/ ای هرزه گیاه باغ ایران/ ای روباه سرزمین شیران/ بازی ننمای با دُم شیر/ هر چند به دست توست زنجیر/ توهین ننمای به قوم و کیشم/ کز هر جهتی من از تو بیشم/ در محضر ما ادب نگه دار/ سر خم کن و حرمت و ادب دار/ ما با ادبیم با ادب باش/ وز بی ادبی گَزیده لب باش/ ما ترک غیور و قهرمانیم/ ما سرور مردم جهانیم/ ما ملت قهرمان ترکیم/ ما زاده سرزمین گرگیم/ پا چون به حریم ما گذارید/ ساکت شده پارس کم نمایید/ روی تو اگر کمی حیا داشت/ اندیشه تو اگر صفا داشت/ گر احمق و بی حیا نبودی/ درمانده و بینوا نبودی/ در خانه دل تو را چو کس بود/ فرمایش شهریار بس بود/ اما چه کنم که بی حیایی/ تومظهر جوری و جفایی/ خود بند ادب گسسته خواهی/ خود حرمت خود شکسته خواهی/ ای مظهر هر فساد و پستی/ هان حرمت عارفان شکستی/ بنگر که چه بی اصالتی تو/ بی حرمت و بی لیاقتی تو/ در اوج کلاس بی کلاسی/ تو وصله زشت یک لباسی/ حیف است که بگویم سگی تو/ تهرانی لوسو انتری تو/ آویزه گوش کن از این پس/ هر دوره زمان و پیش هر کس/ زین بعد به هر کجا رسیدی/ هر جا که نشان زترک دیدی/ برخیز و و فای خود نشان ده/ در محضر ترک، دم تکان ده/ یادت نرود ولو به گاهی/ وین گفتۀ ماندگار شاهی/

 • Sooya

  تفاوت یاسای چنگیز با به قول شما منشور کورش در این است که یاسای چنگیز،مستند،قابل تایید و بدور از مبالغه و احساسات بچه گانه است،اما منشور کورش:کشف آن در بابل،ترجمه آن کاملا ساختگی و دستکاری شده،هیچ متخصص و کارشناس معتبر متن آن را مبنی بر حقوق بشر تایید نکرده،خط آن به خط بابلی و نه فارسی(ایرانیها خط و کتابت شان کجا بود).از همه اینها گذشته،اثبات اینکه این منشور به کورش تعلق دارد فقط توسط ایرانیهاست و هیچ منبع و مرجع معتبر آنرا تایید نکرده.و بالاخره اینکه قدیمیترین و اولین منشور حقوق بشر توسط حمورابی است که برای همه روشن،واضح و قابل اثبات است و میتوانید آنرا در موزه برلین ببینید.

 • Belza-Sozya

  چنگیر افتخار ما است. ای کاش نسل این فارسها را از روی زمین برداشته بود تا امروز هی کوروش کوروش نکنند و هی فارس فارس نزنند. او بیش از سه میلیون نفر از فارسها را زن و مرد و بچه در اترار و سمرقند و بخارا و نیشابور و مرو و هرات کشتار کرد، ولی حیف که وقتی سراسر کشور فارسها ار تسخیر بقیه شان را زنده گذاشت تا امروز هی به ما ناز بفروشند که ما کوروش داشتیم ما داریوش داشتیم.

  • Irani

   برادر عزیز احتمالا ترک
   البته قوم مغول به خاطر وحشی بودنشان در ابتدا بسیاری از ملتها از جمله ایرانیها را قتل عام کردند ولی بعدا جذب فرهنگ غنی آن شدند
   شاید برایتان جالب باشه که همان چنگیز و قوم مغولی که به او افتخار میکنید بسیار برای فرهنگ فارسی احترام قائل بودند  بطوری که نامه های رسمیشان  به مملل دیگر را به زبان فارسی مینوشتند که یکی از آنها راکه به پاپ آن زمان نوشته بود در اسناد واتیکان موجود است در صورت تمامیل برایتان میفرستم.
   دوست عزیز حتمنا اطلاع دارید که بعد از هجوم قوم مغول به ایران بسیاری از پادشاهان ایران از نژاد ترک بودند.هیچوقت از خودتان پرسیدید با اینکه آنها در دربار و محیط شخصی خود به ترکی تکلم میکردند ولی چرا زبان رسمی ایران همچنان فارسی باقی ماند؟ مطمئنا بخاطر دمکرات بودنشان نبود چون خودتان گفتید آنها بیش از سه میلیون ایرانی را قتل عام کردند .باز تاکید میکنم در صورت تمایل آنها براحتی میتوانستند زبان رسمی تمام کشور را از فارسی  به مغولی یا ترکی تعقیر  دهند.ولی چرا اینکار را نکردند.
   لابد آنها نمی فهمیدند  و شما میفهمید که زبان و فرهنگ ترکی برتر از فارسی است ؟؟؟
   بنابراین
   اینقدر کورکورانه به زبان و فرهنگی که سالیان سال تو و اجداد شما در آن  زندگی کردند توهین نکنید چون در اینصورت شعور خودتان را برای دیگران به نمایش میگذارید

 • کورش وداریوش

  ما ارزو می کنیم هرچه زودتر این حمله صورت بگیرد تا از شر کورش وداریوش تا ابد راحت شویم.تا کی باید چوب داریوش وکورش را خورد. تا کی باید زیر پرچم کورش وداریوش ماند. تا کی باید این همه بی حرمتی ها را از خاندان کذایی کورش وداریوش شنید. تا کی باید یک نژاد خاص از فرهنگ تهی وبی عار باید براین سرزمین پاک ما حکومت کند. تا کی باید جور کورش و داریوش را کشید.تا کی باید این قوم نجس بر وطن ما حکومت کند. به امید روزی که صدای پارس تا ابد توسط امریکا و اسرا ییل خاموش شود.

  ———————————————————————————
  ——————————————————————————–
  اگر امریکا به ایران حمله کرد من یک خر نذر می کنم.اگر اسراییل به ایران حمله کرد من یک سگ نذرمی کنم.

  • Abctp

   behtare ke khodet be yek divvoneh khooneh taslim koni ke ha az dariush khalas mishi ham az khodet be omide behboodiye dobareye shoma.

 • Ak Hasami1378

  کیر به کس خار و ناموس هر چی خارکونی وطنفروش مثل شما.
  کیر ایرانیا بد کس مادرتو چاک داده ناموس کسده.گه ایرانیا رو هم بخری واسه تو و اون بابای نامعلومت زیاده.
  خارکسه بدبخت. کونی نمک به حروم.

 • Irani

  شیر که ضعیف بشه بچه سوسمار و کره خر هم ادعای سلطانی میکنهچیزی که نظر مرا جلب کرد اینکه با نگاه کردن به نقشه دور و بر خلیج فارس دیدم که خلیج های دیگری هم وجود داره و همه اشان نامهای عربی دارند. فقط همین یه دونه خلیج , خلیج فارس نامگذاری شد.متاسفانه کشورهای عربی با کمال بی شعوری و توحش ذاتی که عادت دارند ,همه چیز را مال خود بدانند .حاضر نیستند حتی یک خلیج را بانام دیگری تحمل کنند.در صورتی که خلیجها و دریاها بنام آنهاست مثل خلیج عدن یا دریای عمان…حالا خوبه که یک اقیانوس به اسم فارس نیست مثل اقیانوس هندچیزی که نظر مرا جلب کرد اینکه با نگاه کردن به نقشه دور و بر خلیج فارس دیدم که خلیج های دیگری هم وجود داره و همه اشان نامهای عربی دارند. فقط همین یه دونه خلیج , خلیج فارس نامگذاری شد.متاسفانه کشورهای عربی با کمال بی شعوری و توحش ذاتی که عادت دارند ,همه چیز را مال خود بدانند .حاضر نیستند حتی یک خلیج را بانام دیگری تحمل کنند.در صورتی که خلیجها و دریاها بنام آنهاست مثل خلیج عدن یا دریای عمان…حالا خوبه که یک اقیانوس به اسم فارس نیست مثل اقیانوس هند.
  بنظر من بهتره که روی خلیج فارس یا سه جزیره بحث نکنیم ,بلکه ادعای مالکیت وسیعتری را مطرح کنیم که چند دهه اخیر جزو قلمرو ایران بود .مثل کشور بحرین و … و خیلی دیگر از مناطق جداه شده از ایران.در این صورت بچه سوسمارها و کره خرها به همان چیزی که اجدادشان بزور از ما گرفتند بسنده میکنندبنظر من بهتره که روی خلیج فارس یا سه جزیره بحث نکنیم ,بلکه ادعای مالکیت وسیعتری را مطرح کنیم که چند دهه اخیر جزو قلمرو ایران بود .مثل کشور بحرین و … و خیلی دیگر از مناطق جداه شده از ایران.در این صورت بچه سوسمارها و کره خرها به همان چیزی که اجدادشان بزور از ما گرفتند بسنده میکنند.
  خداوند ایران را از اسارت این تفاله های متحفن بجا مانده از ۱۴۰۰ سال جهل و جنون و جنایت نجات دهد.آمینخداوند ایران را از اسارت این تفاله های متحفن بجا مانده از ۱۴۰۰ سال جهل و جنون و جنایت نجات دهد.آمین
  ..

 • Irani

  جالب اینکه در این چند دهه اخیر هیچ رسانه یا کشوری اسامی دریاها یا خلیجهای دیگر که اسم خاصی دارند را به چالش نکشیده و مثل اینکه همه اسامی در تمام دنیا در جای خودشان قرار دارند و همین یک اسمه که مشکل داره و توسط آن با احساسات یک قوم بازی میشه .در این بین حماقت کشورهای عربی و دسیسه کشورهای غربی قابل توجه است .در همین مدت کوتاه که بر سر این اسم تاریخی بحث شد.برنده نه ایرانی ها بودنند و نه عربها .بلکه برنده آمریکا بود که تونست از فروش اف ۲۲ ها به امارات به اقتصاد خودش سود زیادی برسانه!!!

 • Irani

  من زمان زیادی نیست که در یکی از کشور های اروپایی زندگی میکنم ولی یکی از مسائلی که نظرم را به شدت جلب کرد اینکه وقتی یک نفر از کشوری دیگر به اروپا یا آمریکا بیاد در زمان کوتاهی فرزندان آن شخص خودشان را با آن کشور جدید وفق میدهند و از نسل دوم و سوم خودشان را کاملا شهروند آنجا میدانند
  از مهد کودک تا دانشگاه و بعد هم محل کار موظفند به زبان رسمی آنجا صحبت کنند .مسلما در مکانهای شخصی آزادند به زبان مادری صحبت کنند ولی از آنجاییکه در همه جا به زبان رسمی صحبت میکنند

  اتوماتیک وار در خانه هم بچه ها با یکدیگر به زبان رسمی آن کشور صحبت میکنند
  راه دور نرویم همین کشورهای دور وبر ایران مثلا بحرین با اینکه بیشتر مردم آن ایرانی الاصل هستند ولی با گذشت زمان کوتاهی همه در همه جا موظفند عرب باشند.
  در ترکیه به آقای کمال پاشا یا آتا ترک که انگشت کوچیکه پادشاهان ایرانی از کورش تا محمد رضا شاه (بجز قاجار)نمیشد احدی اجازه نداره چه در اماکن اداری و چه در جمع دوستانه به او بی احترامی کنه بلکه باید او رامثل خدای خودش پرستش کنه
  سئوال من اینکه پس چرا در ایران اینطور نیست
  .بعضی از قومها سالیان زیادی و حتی بعضیها بیش از ۲۰۰۰ سال در ایران زندگی کرده و با فارسها تاریخ مشترک دارند ولی هیچ احترامی برای جاییکه خودشان و اجدادشان زندگی میکنند قائل نیستد و در اولین فرصت شروع به توهین و ناسزا به ایران و ایرانی میکنند.
  نمی خوام توهین کنم ولی خودتان امتحان کنید
  اگر به یک حیوان چند روز مهربانی کرده و به او آب و غذا و جایی برای زندگی بدهید نه تنها شما را گاز نمیگیره بلکه تا آخر عمر شما را صاحب خودش میدونه و حاضره جانش را برای شما فدا کنه
  !!!؟؟؟

 • Irani

  فراموش کردم از دوستان ترک زبان بپرسم میشه یکی از تاثیر گذاری های مغولها و ترکها  در تاریخ  بشری را نام ببرید  از چنگیز تا امپراطوری عثمانی تا ترکیه امروزی البته نه قتل عام  مغولها و نه قتل عام  ترکان عثمانی و نه قتل عام کردها توسط ترکیه امروزی (اینها را میدونیم).خوشحال میشیم چند نکته مثبت را بگویید تا به معلومات ما اضافه بشه؟

  • Irani

   فراموش کردم از دوستان پارس زبان( سگ  زبان) بپرسم میشه یکی از تاثیر گذاری های مغولها و ترکها  در تاریخ  بشری را نام ببرید  از چنگیز تا امپراطوری عثمانی تا ترکیه امروزی البته نه قتل عام  مغولها و نه قتل عام  ترکان عثمانی و نه قتل عام کردها توسط ترکیه امروزی (اینها را میدونیم).خوشحال میشیم چند نکته مثبت را بگویید تا به معلومات ما اضافه بشه؟

   • Irani

    توهین کردن و استفاده از نام و ثمره   کارها ی یگر اقوام هم یکی از اعمال نه پسندیده این قوم وحشی(مغول و شاخه های آن) تهی از هر چیز نیکو!!!

 • Mihanparast

  شنیدم در نبود چند روزه ما …. یکی کس کش ز ترکان هار گشته //ز بس بی کیری از ملا کشیده …به عر عر کردن و جفتک زدن بیمار گشته //به دستور ولی جاکش افیونی خود … به سایت میهن پرستان آوار گشته //الا  جاکش که نسلت بهره برده از خر نر …ندانستی که ایران بیدار گشته ؟؟//خلیج پارس همیشه پارس است … غلام  یحیی      کس کش باز گشته ؟؟/ شعر بلندیست که برای این مادر جنده های بی نام امام زمان که نام های کیری بر خود گذاشتند و به این سیات میهن پرست به ماموریت آمده اند تا با تفرقه بین صفوف ملت به حکومت خود ادامه  دهند سروده شده که در ان مادر این نسل مغول که زاییده و گاییده (چنگیز) و( پیشه وری ) کس کشو (غلام یحیی) زن جنده نوکر روسها هستند به زودی خواهد آمد . سروده اباذر غفاری  عزیز ما