بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2010

مژده، مژده، سرانجام صیغه خانه بارگاه قدس رضوی گشایش یافت۲۲

رژیم اسلامی بازورگویی و به بند کشیدن میهن دوستان، ایران را به زندانی بزرگ، و با گشودن خانه های عفاف و صیغه خانه آستان قدس، ایران را به یک فاحشه خانه بزرگ تبدیل نموده است. ایجاد خانه عفاف در تهران و شهرستان ها، تقسیم دختران فراری میان خود همگی حکایت از سیاست کثیف زیر شکم آخوند است.

آیا این سرزمین ایران مال جوانان است، یا امام زمان، امام رضا، ویا هر شیخ دیگری؟۱۸

خاندان ماد، هخامنشی، اشکانی، و ساسانی فرهنگ، دانش و مدنیت را به جهان عرضه کردند. آنگاه اسلام آمد و آیین و فرهنگ ما به باد فنا رفت.سقوط بنی عباس نویدی برای پیشروی بود. ولی از ۴ سده پیش تا کنون آخوند آمد و کشورمان را به لجن کشید. آیا بازهم ایران کشور امام زمان، امام رضا، و یا تازی زاده دیگر است؟.

و توای هاشمی رفسنجانی، غارت گری و خیانت تاکی، و نامردی تاکجا؟۵

بی گمان، هاشمی رفسنجانی یکی از خیانت کار ترین آخوند رژیم جنایتکار ولایت وقیح است. خیانت او درمجلس، دوران ریاست جمهوری، و هم اکنون، همراه باخیانت فرزندان و بستگانش، ناگفتنی و بی حد و حصر است.

و خداوند زمین و آسمان را در ۶ روز آفرید۵

و خداوند زمین و آسمان را در۶ روز آفرید و الله بزرگ ما، نماینده برحق خود ملا خاگینه ای را فراموش نکرد. بلکه، به امت خود امرفرمود تا در روز هفتم، نمازهای جمعه را برگزار کنند، و به گفتار نغز و سراپا حکمت و دانش ولی وقیح و پیش تازان تازی نژاد دین بر روی منبرها گوش فرادهند.