گروگان گیری رژیم، وپیامد های آن برای کشورمان ۵

۵۲ گروگان خمینی به مدت ۴۴۴ روز با پیامد های ناگوار آن برای کشورمان و دیگر کشورها

۵۲ گروگان خمینی به مدت ۴۴۴ روز با پیامد های ناگوار آن برای کشورمان و دیگر کشورها

رژیم ایران از بدو روی کار آمدن، براساس گروگان گیری، آدم ربایی، تهدید، خودکشی دادن، بمب گذاری، رشوه دادن، همکاری در توطئه با دیگران، و کارهای تروریستی توانسته است همچنان برسر قدرت بماند، وبا زورگویی وخودکامگی، به غارتگری خود ادامه دهد.

گروگان گیری
یکی از کار های زشت ودور از هر فرهنگ آدمی، گروگان گرفتن ودر بند کشیدن انسان ها می باشد که دردهه  نخست زمام داری حکومت آخوندی، در درون وبرون مرزهای کشورمان پایه گذاری شد.
خمینی برای رسیدن به قدرت مطلق وبرای آنکه نیروی مردمی را دریک راستا قرار دهد و به خاطر هوس های شخصی، از گروگان گیری دیپلمات های آمریکائی به وسیله شماری کیسه اندوز بی دانش حمایت کرد وبا این کار زشت وغیر انسانی، لکه ننگی بر تاریخ کشورمان بجای گذاشت. گروگان گیری ۵۲ دیپلمات آمریکایی در۴ نوامبر ۱۹۷۹ آغاز شد، ومدت ۴۴۴ روز تا فوریه ۱۹۸۱ ادامه داشت.

زیان های زیادی از این کار غیر انسانی خمینی بر کشور ما وارد شده است، نخست   اثرزشت وناپسند آن براندیشه وروان میلیونها ازمردم کشورهای گوناگون می باشد که هم چنان پایدار است، وآنگاه بستن و مسدود کردن حساب های ارزی کشورمان در بانک های آمریکا بود.
بهزاد نبوی با امضائی که برای بازگرداندن گروگان ها کرد، یازده میلیارد دلاربه کشور ما زیان وارد ساخت که پس از قرارداد ترکمانچای، ننگین ترین قرارداد به شمار می آید .

دیگر اینکه دولت آمریکا دکل های نفتی ما را در خلیج پارس بمباران ونابود کرد. درنتیجه از چاههای مشترک بین ایران ، ابوذبی ودبی که روزانه بیش از ۲۰۰هزار بشکه نفت تولید می شد، سالهاست که ما محروم شده ایم. در حالی که کشورهای عربی از این منابع مشترک همچنان بهره برداری می کنند.
سالیان زیاد، ومیلیون ها دلار ارز خارجی نیاز است تا بار دیگر سکو وچاهی در خلیج پارس ایجاد گردد و از بهره برداری سهم ما بوسیله کشورهای عربی جلوگیری شود.

گروگان گیری نمایندگان دولت آمریکا در ایران موجب گردید که کارتر که شخص میانه روی بود، در دور دوم به ریاست جمهوری برگزیده نشود وبه جای او ریگان پیرو سرمایه داران بزرگ آمریکا وبا سیاست خارجی ضد مردمی وضد دمکراسی بر سر کار آید و آنگاه برای فروش سلاح های خود با خمینی کنار آید و بهای دریافتی از آن را برای از بین بردن آزادی خواهان و انقلابی های نیکاراگوآ به کار برد .

زیان هائی که ریگان وبد نبال او بوش دردوران فرمان روائی خود برکشور ما وارد آوردند، زیاد است. نخست ریگان توانست باجلب همکاری کشورهای اروپائی وهم چنین حکم رانان عرب، به صدام پیوسته ازنظر نظامی و مالی درجنگ با ایران کمک کند و جنگ را بیشتربدرازا کشاند. ضمنا بعدها بتوانند درزمان بوش به آسانی منطقه خلیج پارس را به صورت پایگاهی جولانگاه خودقراردهند.
هم چنین باروی کار آمدن ریگان، سیاست کلی کشورهای اروپائی نیز تغییر کرد. در انگلستان، تاچر روی کار آمد که سیاست ضد مردمی او چه دردرون انگلیس وچه در بیرون محرز وآشکار است. به همین روش در شماری از کشورهای دیگر مانند اسپانیا وپرتقال نیز دست راستی ها حکومت رابه دست گرفتند.

خمینی در بیرون کشور نیز، دست به دست هم پالکی های عرب خود، گروگان گیری را آغاز کرد  ودر نتیجه کشور ایران که در تاریخ  به عنوان یکی از پیش گامان آزادی ودمکراسی به شمار می آمد، در زمره بزرگترین کشورهای تروریستی سده بیستم قرارگرفت.
این گروگان گیری ها، همان گونه که گفته شد، نه تنها آبرو وحیثیت ملی مارا در جهان ازبین برد، بلکه کشور ما ناچارشد که مبلغ ۱۱ میلیارد دلار خسارت به رایگان تقدیم آمریکا کند.
هم چنین، با شکایت و دادخواهی شماری از گروگانهادر دادگاه های جهان، کشور ما تاکنون محکوم به پرداخت غرامت های سنگین دیگر نیزشده است . [۱-۲]

گروگان های گرفته شده در سال  پیش برای آزادی ۱۱ تروریست و جاسوس رژیم، و بازگرداددن پناهنده از آمریکا به ایران

گروگان های گرفته شده در سال پیش برای آزادی ۱۱ تروریست و جاسوس رژیم، و بازگرداددن پناهنده از آمریکا به ایران

سیاست آدم ربائی وگروگان گیری که بوسیله خمینی پایه گذاری شد درکشورهای بازمانده از پیشرفت دیگر جهان، بویژه کشورهای عربی شکل یک بیماری واگیری  با شتاب وتندی رواج گرفت.
آخرین پیامد این روش غیر انسانی، یورش ددمنشانه به دوبرج کانون اقتصادی جهانی در نیویورک وساختمان پنتاگن در واشنگتن در تاریخ سپتامبر ۲۰۰۱ می باشد که نزدیک به چهار هزار مردم بی گناه جان خود را از دست دادند وخانواده های بیشماری سوگوار شدند.

با این روش به دست  کشورهای غارتگر غرب بویژه آمریکا وانگلیس که مبدا وپیدایش گروگان گیری را از حاکمان ایران می دانند برگ سبزی داده شد که برای سودجوئی خود، آزادانه بهر جنایتی دست بزنند. فرمانروایان کشورهای دست نشانده عرب نیز در به هدف رسیدن این جهانخواران، با آنان همکاری کنند وبه پاداش خیانت خود، مردمان ستمدیده خود را بیشتر آزاردهند وهم چنین برای سود جوئی وراه یابی به درون کشورما،آزادانه عمل نمایند.
فرمانروایان ایران نیز که پشتیبانی مردمی را ازدست داده اند، برای نزدیکی و ارتباط داشتن با کشورهای دیگر، و برای پایداری وبقای خود، اقدام به باج دهی کشورهای دیگر نمودند. کمک های یک جانبه ایران به دست احمدی نژاد به حزب الله لبنان، حسن نصرالله، و کشورهای آمریکای جنوبی مانند ونزوئلا، خانه سازی در آفریقای جنوبی از سوی مصطفی خامنه ای از این گونه باج دهی ها می باشند.

خانم کلوتیلد رئیس Clotilde Reiss معلم فرانسوی گروگانی که باقاتل دکتر بختیار معاوضه شد.

خانم کلوتیلد رئیس Clotilde Reiss معلم فرانسوی گروگانی که باقاتل دکتر بختیار معاوضه شد.

آخرین گروگانگیری- گروگان گیری دیگر در ماه ژوئیه ۲۰۰۹ نزدیک مرز عراق صورت گرفت. دولت ایران سه نفر کوه نورد را به بهانه این که غیر قانونی وارد ایران شده اند، دستگیر کرد. به این امید که بتواند ۱۱ نفر از قاچاقچیان و جاسوسان وپناهندگان سیاسی ایرانی در آمریکا را بتواند به ایران بازگردانند. همان کاری که بادولت فرانسه کردند. باآزاد نمودن Clotilde Reiss خانم معلم فرانسوی که درسال گذشته در اصفهان در هنگام تماشای تظاهرات دستگیر شده بود، با وکیلی فرد کشنده دکتر بختیار سودا و آلش نمودند.

در این جا نوشتار خود را پایان می دهیم، و از گزارش بمب گذاشتن ها، و پیامد آن درسراسر جهان به هنگام دیگری واگذار می کنیم.

۱- خیانت وامید نوشته ابوالحسن بنی صدر، چاپ پاریس ص ۱۵۷
۲- نگرشی کوتاه در فرونشست و پس ماندگی کشور کهنسالمان ایران (یادآوری فراموش شده ها) بخش ششم، خلافت ملاها- نوشته نگارنده

  • hala ba eftekhar har sal roz 13 aban ra jashn migirad rozyro ke en hame be iran khesarat khorde:(

  • hala ba eftekhar har sal roz 13 aban ra jashn migirad rozyro ke en hame be iran khesarat khorde:(

  • hala ba eftekhar har sal roz 13 aban ra jashn migirad rozyro ke en hame be iran khesarat khorde:(

  • hala ba eftekhar har sal roz 13 aban ra jashn migirad rozyro ke en hame be iran khesarat khorde:(

  • hala ba eftekhar har sal roz 13 aban ra jashn migirad rozyro ke en hame be iran khesarat khorde:(