بایگانی ماهیانه: اکتبر 2010

عدالت اسلامی؛ بریدن دست جوان دزد است، ویا خروج میلیون ها دلار از کشور؟۷

دست جوان خراسانی و ۵ نفر همدانی را به جرم آفتابه دزدی قطع می کنند، در جایی که شاه دزدان و ابر جنایتکارانی چون علی بابا و چهل همکارغارتگر و جنایتکارش، همچنان در آرامشند. آیا این است دادگری و عدل اسلامی؟.

یاد بگیریم که چگونه با زنانمان اسلامی رفتار کنیم۴

هر روز و هر هفته علما و فضلای بزرگ اسلامی ما را نصیحت می کنند که چگونه با زنان خود رفتار کنیم. افسوس و صد افسوس که ما ملت خنگ و کم حافظه ایم و یارای یاد گرفتن چنین دستورات حکیمانه را نداریم. همان گونه که طرز کار وسائل برقی را می توان در کاتالوگ جستجوکرد، قرآن نیز روش تنبیه زنان را نشان می دهد.

خواهر و برادر معتادم، تو بی گناهی، گناه از رژیم نسل کش و اجتماع آلوده است۱

رژیم جنایتکار، نه تنها با واردکردن مواد مخدر به تجارت و کسب درآمد هنگفت پرداخت، بلکه جوانان را از اندیشیدن و هر اعتراضی باز داشته است و با تولید مواد مخدر بی کیفیت و مسموم، قاتل جان جوانان نا امید ایرانی گشته است. هر روز هزاران نفر از جوانان ایرانی، در دام اعتیاد رژیم گرفتار می شوند.