آیا زبان اهل بهشت عربی، و زبان اهل جهنم فارسی است؟ ۱۹

چه خوب شد که این دانشمند بزرگ، و عالم ربانی در سال ۸۹  ما را آگاه فرمودند، و درجریان گذاشتند. ما که حالا دیگر نگران زبان خود نمی باشیم، زیرا زبانمان فارسی است، و به جهنم خواهیم رفت.
واما، آخوندها که نه فارسی می دانند، و نه عربی و درحقیقت چیزی نمی دانند، باید دست کم زبان عربی را کمی بلغور کنند تا فردا که خوشبختانه این جهان را از وجود پرنکبت و مالیخولیایی خود پاک نمودند، به بهشتی که خود ساخته اند، بروند.

به راستی این الله مدینه تا چه اندازه کج سلیقه و کمی عقب مانده است که زبان اهل بهشت را عربی انتخاب کرده است. آیا ما از این زبان خشن تر، و بی مسما تر، و ناقص تر نداشتیم؟. گویا الله مدینه در باره زبان فرانسه نشنیده، وگرنه این زبان به این زیبایی را بر می گزید. شاید هم الله مدینه چندان از آخوندها و یال و کوپال سیه چرده سیه دلشان خوشنود نبوده که آنان را گرفتار چنان زبان قلمبه سلمبه ای نموده است؟. ما که در حیرانیم، شاید شما خواننده گرامی بهتر بدانید.

این جا جهنم است. آنان که به امام زمان (ع) و جانشین بر حق او علی چلاق اعتقاد ندارند، واز ۹۹٪ جمعیت جهان را تشکیل می دهند، به جهنم می روند، و باید فارسی صحبت کنند.

این جا جهنم است. آنان که به امام زمان (ع) و جانشین بر حق او علی چلاق اعتقاد ندارند، واز ۹۹٪ جمعیت جهان را تشکیل می دهند، به جهنم می روند، و باید فارسی صحبت کنند.

براساس کشفیات این عالم ربانی، که گویا خود سری به بهشت و جهنم زده است، لازم می شود که در بهشت و جهنم آموزشگاههای گوناگونی برپا باشد تا به طور فشرده به مراجعین از کشورهای جهان، از چند قاره آسیا، اروپا، و آمریکا، فارسی و یا عربی آموخته شود.
گویا تعداد این کلاس ها و آموزشگاهها در جهنم بسیار زیاد و می توان گفت که بی شمار است. آخر ما می دانیم که از بیش از ۶ میلیارد جمعیت کره زمین، تنها ۱/۶ میلیارد یعنی یک چهارم آن مسلمانند و سه چهارم آن  کافرند، و یقیناً به بهشت نخواهند رفت.

نکته مهم دیگرآن که؛ ۱۵۰۰ میلیون از این مسلمان ها سنی مذهبند. این گروه بی شمار مسلمان هم که به ۱۲ امام به ویژه امام غایب که ته چاه نشسته و این پا اون پا می کند و در انتظار آن است تا علی گدا هرچه بیشتر جهان را بر از ظلم و جور نماید که ظهور نماید، باور و عقیده ندارند. بنابراین، طبق فقه شیعه و فضله پراکنی های ولی وقیح، این گروه نیز به ناچار به جهنم خواهند رفت.

آخر چه گونه می توان انتظار داشت که ابوبکر، عمر، عثمان، و شمرابن ذوالجوشن به بهشت رفته، و در کنار امام زمان، امام محمد باقر، امام رضا، امام سیزدهم خمینی کویر، علی ابن ابوطالب، و همکار عزیزشان خلخالی بزرگ رئیس قصاب خانه امام امت بتوانند در کنار یکدیگرآسوده وبا آرامش زندگی کنند و جیکشان هم در نیاید. آخر این دو گروه، یکی بی اعتقاد به امام زمان بادیگری معتقد دبش و دوآتشه به آن حضرت، مانند پنبه و آتشند، و نمی توانند در کنار هم باشند.

این جا بهشت است و خالی از سکنه، ولی پر از آخوند که بوی گند و تعفن آنان همه جا رافراگرفته، و صدای ناخوش آیند زبان عربی از هرسو شنیده می شود. هنگامی که از جلو دیوار بهشت رد می شوید، مواظب باشید جلو دماغتان بگیرید که بوی گند آخوند حالتان را به هم نزند.

این جا بهشت است و خالی از سکنه، ولی پر از آخوند که بوی گند و تعفن آنان همه جا رافراگرفته، و صدای ناخوش آیند زبان عربی از هرسو شنیده می شود. هنگامی که از جلو دیوار بهشت رد می شوید، مواظب باشید جلو دماغتان بگیرید که بوی گند آخوند حالتان را به هم نزند.

بی تردید همه روزه میان این دوگروه چاقو و ساطور کشی در خواهد گرفت، و همان گونه که در ایران اکنون شاهد آنیم، لازم می آید برادران کذب الله، چماقداران، و چاقوکشان بارگاه الهی دخالت کنند، و با دخالت پاسداران الهی و برادران بسیجی، میان دوگروه ناموزون و نامتعادل صلح و آشتی به وجود آورند. در چنین شرایطی، یقیناً وجود زندان های بیشماری چون کهریزک و اوین نیز ضروری می باشد.

این جاست که فقه شیعه و دستورات ولی وقیح، و رسالات عملی آنان به کمک ما می شتابد و معما را این چنین حل می کند:
از نزدیک به صدمیلیون شیعه درجهان، بسیاری از آنان نیز که ایمانشان سست شده و نسبت به ولی وقیح، و امام زمان بی اعتقاد مانده اند، جزء کافرین به شمار می آیند.

خلخالی، جلاد بزرگ اسلام، کسی که بسیاری از افسران شریف و وارسته، استادان، فرهیختگان، و کردهای میهن پرست کشورمان را نابود کرد، و خاطره ۶۰۰ سال تجاوز تازیان به مردم بیگناه این سرزمین را زنده نمود. نفرین ابدی بر اوباد.

خلخالی، جلاد بزرگ اسلام، کسی که بسیاری از افسران شریف و وارسته، استادان، فرهیختگان، و کردهای میهن پرست کشورمان را نابود کرد، و خاطره ۶۰۰ سال تجاوز تازیان به مردم بیگناه این سرزمین را زنده نمود. نفرین ابدی بر اوباد.

تا آن جا که خمینی بت شکن و جانشین برحقشان امام سیزدهم علی چلاق، چندین هزار از این دین برگشتگان را به عنوان محارب با خدا در سال های ۶۷-۶۸ سربه نسیت نمودند، و دستور  فرمودند پیکرشان را نیز در بیابانی دوراز دید و نگاه دیگران درزمین چال کنند تا آن که آن پیکرهای از دین برگشته، با پیکر مطهرو پاک سربازان اسلام مانند آقای بهشتی، خلخالی، خمینی، و یا مطهری برخورد فیزیکی، و یا روانی نداشته باشد.

از آن چه گفته شد، به آسانی نتیجه می گیریم که بهشت مکان ویژه ای است برای گروه کمی که به امام سیزدهم حضرت علی چلاق، و نایب برحقشان حجت الاسلام مجتبی خامنه ای رئیس آدم کشان و چاله میدانی ها، و بسیجی های جنایت کار تعلق دارد. به گفته دیگر بهشت خاص امت کذب الله است که شمارآنان از چند میلیون تجاوز نمی کند.
بنابراین لازم می آید که طبق استفراغ وگنده گوزی این عالم ربانی، زبان مجوسی (پارسی) جهانی شود، و آموزشگاههای بیشماری در جهنم برای آموزش این زبان به وجود آید.

بر اساس این نیاز عمومی، اتل متل به یاری ولی وقیح و اهداف آسمانی ایشان شتافت، و طی بخشنامه ای به سفارت های گوناگون در تهران اسلامی، از دولت های جهانی خواست که هرچه زودتر نسبت به آموزش دادن زبان مجوسی (فارسی) به اتباع کشورخود اقدام فوری به عمل آورند تا پس از درگذشت، آنان دچار مشکلات گمرکی و زندگی در دوزخ نشوند.

ضمناً از این عالم ربانی و دانشمند بزرگ اسلام که فضله فرمودند زبان مردم جهنم فارسی است، درخواست می شود به کمک آقای دکتر جاسبی که شجاعانه دختر بازی اشان را در انگلستان کنار گذاشتند و یک شبه عابد و مسلمانا به ایران اسلامی باز گشتند، و با برپایی دانشگاههای آبکی و اجرای سیستم زیر اکابر فاتحه علم و دانش را در ایران خواندند، دانشگاهای اسلامی مشابهی در سراسر جهنم به وجود آورند.

تازی زاده ای که در گفتگوی تلویزیونی رژیم، زبان اهل بهشت را عربی، و زبان ساکنان جهنم را مجوسی ( فارسی َ) می داند. بهشت و جهنمی که آخوند برای کلاهبرداری و سرکیسه کردن خردباختگان اختراع کرده است.

از آقای عبدالکریم  سروش نیز می توانند بخواهند کادر آموزشی جهنم را بررسی فرمایند و همچنان که کادرآموزشی دانشگاه های طاغوتی ایران را تصفیه فرمودند، باتبر به تصفیه و برکناری آنانی که درجهنم ذبح اسلامی نیستند، بپردازند.

 • reza babazadeh

  ممنونم فضول عزیز

 • reza babazadeh

  ممنونم فضول عزیز

 • reza babazadeh

  فضول جان با اجازتون من این ویدئو را در فیس بوک شر می کنم

  • رضای گرامی وعزیز، بادرود بسیار به شما، هدف بر این است که هم میهنان ما بیشتر آگاه شوند و به روشنگری جامعه افزوده شود. هر آن چه بیشتر هم میهنان در جریان باشند، گسترش فرهنگ ایرانی و خردگرایی بالاتر می رود، و افزون تر می گردد.
   گروه ما کار و عملکر زیبای شما را ستایش می کنند، و من از شما بسیار سپاسگزارم. .با سپاسی دیگر،

 • reza babazadeh

  فضول جان با اجازتون من این ویدئو را در فیس بوک شر می کنم

  • رضای گرامی وعزیز، بادرود بسیار به شما، هدف بر این است که هم میهنان ما بیشتر آگاه شوند و به روشنگری جامعه افزوده شود. هر آن چه بیشتر هم میهنان در جریان باشند، گسترش فرهنگ ایرانی و خردگرایی بالاتر می رود، و افزون تر می گردد.
   گروه ما کار و عملکر زیبای شما را ستایش می کنند، و من از شما بسیار سپاسگزارم. .با سپاسی دیگر،

 • some 1

  حرفای این دلقک رو اعصابم تک چرخ میزنه .فضول گرامی ممنون از اطلاع رسانی

 • some 1

  حرفای این دلقک رو اعصابم تک چرخ میزنه .فضول گرامی ممنون از اطلاع رسانی

 • Parham

  به قول خیام/
  چون عاقبت کار جهان نیستی است
  انگار که نیستی.چو هستی خوش باش
  و به قول ایرج میرزا/
  لب اب و می ناب و دلبر نیکو سرشت
  ای به ت ..مم که نرفتم به بهشت

 • Parham

  به قول خیام/
  چون عاقبت کار جهان نیستی است
  انگار که نیستی.چو هستی خوش باش
  و به قول ایرج میرزا/
  لب اب و می ناب و دلبر نیکو سرشت
  ای به ت ..مم که نرفتم به بهشت

 • Saman_001992

  دین شما چیه؟
  اگه دویت داشتی بگی بفرست ایمیلم
  خیلی دوست دارم بدونم

 • Reza

  اصولا فردی که به عقاید میلیونها مسلمان و ایرانی توهین میکند. دارای شخصیت انسانی نیست. و از قدیم گفته اند از کوزه همان برون تراود که در اوست. و بوی تعفنی که در صفحه شما شامه آزار است در واقع از درون کوزه است.
  حضرت علی را دوست و دشمن احترام میدارند حتی پیروان ادیان دیگر.
  پس اگر دین ندارید لااقل کمی شرف داشته باشید و یاکمی آراده باشید

  • rambod

   کیر علی توی کونت

   • مودب

    بی ادب

  • Brood_1234

   علی و عایشه زیر یک لحاف، نعوذ بالله
   در روایت است که علی (ع) با رسول خدا به مسافرت رفت و عایشه همراهش بود و تنها یک لحاف همراهش بود ! و رسول خدا بین من و عایشه ( یعنی علی و عایشه) خوابید ! و هنگامیکه شب برای نماز شب بر خاست من و عایشه در یک لحاف بودیم !!!!
   قال علی سافرت مع رسول الله و کان له لحاف لیس له لحاف غیره و معه عائشه و کان رسول الله ینام بینی و بین عائشه فاذا قام الی اللصلوه اللیل
   بحار الانوار جلد ۲ – ص ۴۰ دار احیاء التراث العربی – بیروت
   بحار الانوار ص ۲۹۷ ۳۱۴ جلد یک ص۴۰
   کتاب سلیم ابن قیس ص ۲۲۱ 

   • بنده خدا

    فقت میتونم بگم وحشت ناکه که یه همچین افرادی میان ویه همچین حرفایی میزنن به نظر من کسی که این صفحه رو نوشته مثله یه حیوونه که چشم و گوشش رو بستن و قلادش رو به دست گرفتن و هر جا که میخان میبرن . این حرف ها نشانه های تفکرات صهیونیستی که دارن به پیامبر و قرآن و امامان ما توهین میکنن. و فکر و فرهنگ ایرانیسم را رواج میدن . باشد که جوانان این مرزو بوم قبل از این که کاری کنن و یا حرفی بزنن یهکم تحقیق کنن. کتاب بخونن. خداوند شر شیاطین را از سر مسلمانان کم کند

 • رضا

  فقط میدونم هرکجا ( بهشت یا جهنم ) این بشر بی عقل بره من نمیخوام برم