افزایش خشونت در جامعه از هم گسیخته؛ قوزی بالا قوز دگر ۹

در این وهله از زمان،که هیچ چیز در ایران سر جای خودش نیست و هر کس برای خودش سازی می زند، در این شرایط بحرانی که کشور را به زور چماق و اسلحه اداره می کنند و زندان ها دیگر جایی ندارند و همگی به لطف دولت استبداد و رژیم دیکتاتور لبریز شده اند.
از جوانان خوش فکر و شجاع این مرز و بوم، در این برحه ی غم انگیز که سخت ترین تراژدی ایران را در تاریخ پر شکوهش رقم زده اند، و یورش دگر بار تازیان به سرزمینمان ، دل ها را به درد، و خاطره ها را تلخ، و ّآرامش را از انسان می زداید.
در این حال و روز اسفناک، مردم بی نوای ایران زمین که از فرط نداری و گرسنگی و بیچارگی در بین این جماعت بدن فروشی به هر شکلی باب شده است، از فروش کلیه و دیگر اعضای بدن سرپرستان خانواده گرفته تا تن فروشی مادران و دختران جوان، بازهم این حکومت جنایت کار،  دست بردار نیست و امروز راههای تازه ای را برای به هم ریختن و نابود کردن افکار مردم یافته و از شیوه ی کثیف استفاده می کند.

رژیم جهل و جنایت چنان بلایی به سر مردم ایران آورده، که هردم و هرگوشه از کشور زنی شوهر، و مردی همسر، ویا هرکدام افراد دیگر خانواده خود را با چاقو سر به نیست می کنند. آن هم نه در خانه،  نه در پستو، یا زیر زمین، بلکه در میان مردم، در خیابان، در روز روشن. این جنایت های پیش از تاریخ و دوران بربریت از کجا ناشی شده؟ آیا اینها از خشونت و سبعیت اسلام نیست که دامنگیر مردم ما شده است؟.

رژیم جهل و جنایت چنان بلایی به سر مردم ایران آورده، که هردم و هرگوشه از کشور زنی شوهر، و مردی همسر، ویا هرکدام افراد دیگر خانواده خود را با چاقو سر به نیست می کنند. آن هم نه در خانه،  نه در پستو، یا زیر زمین، بلکه در میان مردم، در خیابان، در روز روشن. این جنایت های پیش از تاریخ و دوران بربریت از کجا ناشی شده؟ آیا اینها از خشونت و سبعیت اسلام نیست که دامنگیر مردم ما شده است؟.

اگر نگاهی به صفحه ی حوادث روزنامه های کشور بیاندازیم، امکان ندارد که هر روز چند مورد قتل، نزاع خیابانی، تجاوز به ناموس مردم، کودک آزاری و…به چشممان نخورد.
چندی پیش فیلمی منتشر شد که در آن زنی با ضربات متعدد چاقو، مردی را درست وسط خیابان به قتل می رساند. عدّه ی زیادی از مردم به تماشا نشسته اند و پسرکی نیز فیلم می گیرد.

چقدر مردم را سنگ دل کرده اند که با این ولع و اشتیاق به تماشای یک جنایت می نشینند؟ آیا آن پسرک جوانی که مشغول فیلمبرداری با تلفن همراه خود است، در آینده ای نه چندان دور قادر نیست خود دست به همچین عملی بزند؟ وقتی خشونت به بستر جامعه نفوذ کرده و مردم نیز دارند با دیدن هر روزه ی صحنه های قتل و کتک داری در خیابان کنار می آیند و متاسفانه بدان عادت کرده اند، آیا این ناهنجاری که به هنجاری هیجان انگیز در جامعه مبدل شده است، به نفع مردم است یا که خیر؟
ماموران نیروی انتظامی نیز در کنار مردم، به تماشای قتل می نشینند، حتی جرأت نزدیک شدن به زن قاتل را ندارند.
مامورانی که برای سرکوب جوانان این مملکت از هیچ چیز دریغ نکردند و تن نازنین جوانان را زیر لاستیک ماشین هایشان تکه و پاره کردند، حال نمی توانند یک زن تک و تنها را وسط خیابان دستگیر کنند و حتی اگر شده با زور چاقو را از دستش بگیرند و مانع از ادامه ی کارش شوند؟ آیا برای شما سوالی پیش نیامده؟ آیا این اتفاق عجیب به نظر نمی رسد؟

زنی در خیابان باضربه های چاقو همسر خود را می کشد، مردم به تماشا ایستاده اند، و کاری انجام نمی دهند. بی تردی خاک مرده بر سرمردم پاشیده اند، که این چنین بی تفاوت، بی عاطفه، و بی فرهنگ شده اند. همین مردم در مجلس سورچرانی آخوند جنایتکار شرکت می کنند، و به او اجازه می دهند تا این فرهنگ بیابانی را در کشور ما پیاده کند. وای بر مامردم!

قبل تر از آن هم همین ماموران نیروی انتظامی پس از آن نمایش کذایی که راه انداختند و به اسم مانور اقتدار, سبز ها را به تمسخر گرفتند که صد البته فقط و فقط خودشان را ضایع تر و ناچیز تر کردند، دسته جمعی با هم، به تماشای یک قتل دیگر در میدان کاج نشستند و اجازه دادند، یک نفر انسان، جلوی چشم رهگذران و عابران، انسان دیگری را با چاقو تکه و پاره کند.

همین مامورانی که ندا را جوانمرگ کردند، همین مامورانی که سهراب را نا شکفته پرپر کردند، همین هایی که ده ها خانواده را داغدار عزیزانشان کردند، امروزه  اجازه می دهند مردم به جان همدیگر افتاده و یکدیگر را بکشند.

هر کس که شاهد این گونه صحنه های خشونت بار باشد، روح و اعصابش به هم میریزد، خواب و خوراکش دچار مشکل می شود،  شاهد اینگونه قتل های خیابانی هر دفعه که چشمانش را می بندد آن صحنه جلوی چشمانش زنده شود، خشونت در وجود او نیز رنگی تازه به خود میگیرد و او نیز قادر خواهد بود تا در یک دعوای ساده مثلا در خانه و با برادر کوچکترش، دست به چاقو برده و ناخواسته برادرش را بکشد، مگر کم از این اتفاق ها در ایران افتاده است؟

جوانی را در میدان کاج تهران می کشند، پلیس و مردم شاهدند، ولی کسی کمک  ویاری نمی کند. این صحنه های جنایت بار، ما را به یاد شیر و ببری می آورد که به گله بوفالو حمله می کند،  یکی از بوفالوها را وحشیانه از پای در می آورد، ولی صدها بوفالو دیگر نظاره گرند، و کاری انجام نمی دهند. بی تردید مامردم هم صفت این گاوهای وحشی پیدا کرده ایم، این چنین بی تفاوت مانده ایم، و بهتر نیستیم.

خشونت در اجتماع ایران به همین جا ختم نمی شود، اعدام های هر روزه، قطع کردن دست محرومان اجتماع، همانند هزاران سال پیش، حالت نظامی که شهر ها به خود گرفته اند، معتادانی که در هر کوی و برزنی در جوی آبی خوابیده اند، جوانانی که به دلیل ضعف اعصاب و مشکلات موجود، سر هیچ و پوچ، وسط خیابان جلوی چشم صد ها نفر، همدیگر را به باد فحش و ناسزا و کتک می گیرند، همه و همه باعث ترویج روحیه ی خشونت طلبی در مردم است.

از در و دیوار تمام شهر های ایران بوی خون و خشونت می بارد. کودک آزاری به شدت رواج یافته است، پدری با اعصاب خورد و فکری پریشان به خانه می آید و با غر غر زن خانه رو به رو می شود که از شکم گرسنه و دستان خالی اش می نالد، ناگهان چشممان به دختر بچّه ی خردسالش می افتد که فارغ از غم و غصه مشغول بازی با عروسکش است، فقط و فقط برای اینکه آرام شود، فقط و فقط برای اینکه تمام عقده هایش را خالی کند، دست و پای بچّه را با سیگار می سوزاند…. آیا این درد نیست؟

تجاوز به ناموس مردم در روز روشن موجب ترس و وحشت و دلهره در درون هر خانواده ای شده است که دارای دختر جوان هستند:
هر روز گروهی از جوانان که تحت فشار های روحی و جنسی فراوانی قرار دارند، دخترکی را که تک و تنها از مدرسه، دانشگاه، یا محل کار به خانه بر میگردد، به بهانه ی مسافر کشی سوار می کنند و بعد در جایی دور افتاده وحشیانه به او تجاوز می کنند و پس از سر به نیست کردن او،  پیکر بی جانش را جایی رها می کنند و می روند….

بدبختانه، مشکل به شدت عمیق تر و بزرگ تری که گریبان گیر ایران است و از همین رژیم و عواملش سرچشمه می گیرد، فقر فرهنگی و خشونت اجتماعی است.
مردم در همه جا با خشونت رو به رو می شوند.  طبق ضرب المثل معروف: «یک بز گر گله را گر می کند»، این خشونت و حس کینه جویی نفر به نفر منتقل می شود و کار به امروز می رسد که قتل های خانوادگی در ایران بسیار چشمگیر شده اند. وقتی مردم به خانواده ی خود رحم نکنند، آیا به نظر شما برای یک غریبه چه کار می کنند؟

اگر وضع به همین روش پیش رود، به زودی ماموران حکومتی نیاز به کشتن یا سرکوب مردمان ندارند زیرا که مردم خود، به جان یکدیگر خواهند افتاد و برادر کشی حرف اول را خواهد زد.

 • Korooshکوروش کبـــــیر

  دروود به شما دوستان عزیزی که این وبسایت پرمحتوا و حقیقت جو رو راه اندازی کردید
  واقعا آدم افسوس می خوره وقتی این اخبار رو می شنوه
  همه این جنایت ها بر میگرده به فراموش کردن اصل و نصب
  فراموش کردن اینکه پدر همه ی ما ایرانی ها
  بزرگ مردی بود به نام کوروش
  کوروشی که سرآمدِ مهرورزی و عدالت بود
  کوروشی که ایران را به اوج شکوه و قدر رسانید
  ولی هنر این آخوندهای دزد و عرب زاده، با این اسلام و الله لعنتی شون، چی بوده به جز جنایت و خشونت و کشتار

  ایــــــــــــــــــران سرافرازم آرزوست

  • باسپاس از کوروش گرامی، شما حقیقت فرمودید. ما باشما همراه و هم آهنگیم. شاد، و سربلند باشید. سهراب ارژنگ

  • نه باستان نه اسلام

   اینقدر کورش کبیر کورش کبیر نگو … اگه در این ۲۵۰۰ سال حکومت آزادی خواهی داشتند و با عدالت بودند هیچوقت سرنگون نمیشدند . اینو یادت باشه …

   • Arshad

    یعنی‌ ملت  احمق نیستند که از ۱۴۰۰سال ۱۰۰۰ سال دیگه عقبتر برن اون هم برا کسی‌ که حتا هیچ خدماتی از خودش به جا نذاشته تا بهش دل‌ خوش کنند مثل ٔپل، شهر، بنا…یه قوم وحشی بودند شهرها و تمدن‌ها از بین بردند.مردم  از هرچی‌ بوی تقدس بده  حالشون به هم می‌خوره کورش اسلام…

 • Korooshکوروش کبـــــیر

  دروود به شما دوستان عزیزی که این وبسایت پرمحتوا و حقیقت جو رو راه اندازی کردید
  واقعا آدم افسوس می خوره وقتی این اخبار رو می شنوه
  همه این جنایت ها بر میگرده به فراموش کردن اصل و نصب
  فراموش کردن اینکه پدر همه ی ما ایرانی ها
  بزرگ مردی بود به نام کوروش
  کوروشی که سرآمدِ مهرورزی و عدالت بود
  کوروشی که ایران را به اوج شکوه و قدر رسانید
  ولی هنر این آخوندهای دزد و عرب زاده، با این اسلام و الله لعنتی شون، چی بوده به جز جنایت و خشونت و کشتار

  ایــــــــــــــــــران سرافرازم آرزوست

 • Korooshکوروش کبـــــیر

  دروود به شما دوستان عزیزی که این وبسایت پرمحتوا و حقیقت جو رو راه اندازی کردید
  واقعا آدم افسوس می خوره وقتی این اخبار رو می شنوه
  همه این جنایت ها بر میگرده به فراموش کردن اصل و نصب
  فراموش کردن اینکه پدر همه ی ما ایرانی ها
  بزرگ مردی بود به نام کوروش
  کوروشی که سرآمدِ مهرورزی و عدالت بود
  کوروشی که ایران را به اوج شکوه و قدر رسانید
  ولی هنر این آخوندهای دزد و عرب زاده، با این اسلام و الله لعنتی شون، چی بوده به جز جنایت و خشونت و کشتار

  ایــــــــــــــــــران سرافرازم آرزوست

 • اونجا نشستی میگی لنگش کن !

  به نظر من هیچ انسانی حاضر نیست مقابل یک نفر دیوانه چه در کرج و چه در میدان کاج بیاد مقابل دیوانه ای که چاقو دستشه بایسته و دفاع کنه … تنها کاری که میشه کرد اینه که زنگ بزنی به پلیس …
  .
   این مقاله ای که اینجا هست در همه جای دنیا صدق میکنه … هیچ جای دنیا کسی نمیاد خودش مقابله کنه .. اگر هم بیاد مقابله کنه حتما سلاح گرم یا سردی باهاشه . دیگه اینجا ملت را مقصر ندون . پلیس باید دخالت کنه. 

  باید به پلیس اجازه تیراندازی داد … این تنها راه حله .

  چرا حادثه میدان کاج اتفاق افتاد؟ چون پلیس میترسه تیراندازی کنه . میترسه که بعدش زندانی بشه ….
  باید در قانون تجدید نظر کرد .

 • هژیر

  هموطن عزیز، از اینکه واقعیات ایرانی بودن رو به تصویر میکشید ، من به نوبه خود منتدارتان هستم . ولی اگه واقعا دلت بحال ایران میسوزه ! بیا و ریشه این توحش رو هم منعکس کن . یک ملت تازمانی که اصلش رو نشناخته همواره گیج خواهد زد ورفتارهای غیر مدنی تبدیل به هنجارهای فکریش خواهد شد .یه سر به موزه تاریخ تمدن سوئدیها واقعا متمدن بزنید. اونجا خواهید دید که سوئدی ها مجسمه انسان خرس نمائی ( انسانهای وحشی و آدمخوای که پوست و سر خرس رو به سر میکردند ) رو گذاشتن و نوشتن اجدادمان این شکلی بودند ! و هرگز مثل خائنان مثلا روشنفکر ایرانی دم از اینکه : ایرانی سربلند و سر افراز و هنر نزد ایرانی است و ایرانی باهوشترین است و ایرانی با فرهنگترین هست و ایرانیان ۲۵۰۰ سال قبل ابر کامپیوتر مخابراتی رو اختراع کردند … و از این خضعبلات ، نمیزنند . هموطن ! ملتی که به گذشته نداشته و مبهم خود فخر بفروشد، میشود ایرانی ! به قول اون راننده تاکسی در آنکارا که چندبار به اصفهان سفر کرده بود که میگفت حال و روز امروزی ایرانی ها اینه وای به ۲۵۰۰ سال قبلش !!!! رفیق ! بنویس که هرودوت الکی به ایرانیان نمیگفت بربر ! بنویس که کوروش کبیر زنده زنده پوست ملتش رو میکند و بر سر در کاخش آویزان میکرد بنویس که زن در میان ایرانیان باستان و امروزی خیک منی مردان بوده و بس ! بنویس که چرا تشیع کثیف فقط در ایران عاشقان سینه چاک یافت ! چون کاملا با روحیه وحشی ایرانیان سازگاره . ظمنا اقوام دیگر از جمله کرد و آذری ها هم همگی ایرانیند و زور مفت نزنن که ما نیستیم ! این وحشیبازیها در سراسر ایران بوده و هست ….