برنامه شما چیست؟ اصلاح طلبی و ظالم پروری، یا ساختارشکنی و رسیدن به عدالت اجتماعی؟ ۵

این آقا که نیمی از کشورمان را خود و خانواده دزدش غارت کرده اند، یک اصلاح طلب بوده، و معتقد است با تغییرات قانون اساسی و احمتالاً جانشینی او با ولی وقیح مملکت اصلاه می شود.

این آقا که نیمی از کشورمان را خود و خانواده دزدش غارت کرده اند، یک اصلاح طلب بوده، و معتقد است با تغییرات قانون اساسی و احمتالاً جانشینی او با ولی وقیح مملکت اصلاه می شود.

اصلاح طلبی یعنی چه؟
اصلاح طلبی یعنی اینکه فرد اصلاح طلب زیر سایه ی ولایت فقیه و با عشق فراوان به امام راحلشان، در حالی که دم از آزادی مدنی در چهارچوب قانون اساسی که نویسنده اش اقتصاد را برای خر دانسته، می زند، خواسته یا ناخواسته به عمر رژیم خودکامگی می افزاید.

آیا رژیمی همانند حکومت خونخوار حاکم بر ایران  قابل اصلاح است که حال ما بیاییم و داد و هوار راه بیاندازیم که باید مشکلات را بررسی کرده،  و سرانجام همه چیز را اصلاح کنیم؟
این جکومت از ریشه فاسد است.  استبداد دینی و حکومت فاشیستی را چگونه می توان اصلاح کرد؟ اصلاً از کجا باید شروع کرد؟. سرتاسر این درخت کج و پوسیده است، چگونه می توان پوسیدگی را برطرف نمود، و درخت را راست کرد؟.

باید قبول کرد که این رژیم از پایه و ستون فاسد بوده، که بر مبنای  اسلام بنا شده است.  شاید برای اصلاح لازم می شود که روش شکنجه ی زندانیان سیاسی را تغییر داد، و یا  این همه بی قانونی و تجاوز هر روزه ی بی شمار به حقوق شهروندی را اصلاح نمود؟

امّا دوستان عزیز، قبل از اینکه دست به اصلاحات بزنید، از خود بپرسید که آیا کسی به شما اجازه ی اصلاح کردن سر و وضع به هم ریخته ی این حکومت را می دهد؟ اصلاً در این رژیم دیکتاتوری کسی اجازه دارد که یک قلم دستش بگیرد و مشکلات کشور را بازگو کند؟

در این شرایط قمر در عقربی که گرفتارش شدیم، چرا وقت خود را با راه و روش پوچی همانند اصلاح طلبی هدر دهیم و در آخر دست از پای دراز تر به نقطه ی اول که همانا اتحاد برای بر اندازی است،  بر گردیم؟
تا به حال به نتیجه ی اصلاح طلبی فکر کرده اید؟
فرض می کنیم که در انتخابات آینده میرحسین موسوی بدون هیچ رقیب و درد سری رییس جمهور می شود. نشان ریاست جمهوری را از چه کسی باید دریافت کند؟ بعد از گرفتن نشان دست و روی چه کسی را باید بفشارد و ببوسد؟

این ها اصلاح طلبان کشور ماتم زده ما هستند. هدف همه آن ها نگهداشتن آخوند بر سر قدرت، و چپاول کشور مانند گذشته است. خاتمی پس از خمینی بزرگترین خیانت را به کشور نموده، موسوی هم به دوران خمینی می بالد و افتخار می کند. هم وطن عقل و شعورت کجا رفته؟ تا کی در خواب می مانی؟

این ها اصلاح طلبان کشور ماتم زده ما هستند. هدف همه آن ها نگهداشتن آخوند بر سر قدرت، و چپاول کشور مانند گذشته است. خاتمی پس از خمینی بزرگترین خیانت را به کشور نموده، موسوی هم به دوران خمینی می بالد و افتخار می کند. هم وطن عقل و شعورت کجا رفته؟ تا کی در خواب می مانی؟

بر سر کودتاچیان و مزدورانی که تا آن زمان بسیاری از جوان ها را کشته و یا زندانی کرده اند چه خواهد آمد؟ سرنوشت پناهندگان سیاسی کشورمان را که آواره و در به در اروپا و کشورهای دیگر شده اند چگونه رقم خواهد خورد؟
پول نفتی که تا کنون به جای سفره ی مردم، به شکم فربه سید حسن ها و حزب الله و حماس ریخته شده، آیا به نحوی پس گرفته می شود یا که خیر با نرخ روز خدمتشان تقدیم خواهد شد؟

این همه ثروتی که از مملکت در راه حرم و گنبد ساختن برای حسن و حسین عرب و نوادگان بیشمارشان و همچنین باج هایی که هر روزه به اعراب شیخ نشین داده می شود، جلویش گرفته می شود یا که خیر؟ قدرتی مافوق رییس جمهور موسوی در حال کنترل کردن آن زد و بند هاست؟
با وجود اصلاحات چه کسی می تواند رفسنجانی دزد و غارت گر که با فامیلش نیمی از کشور را چپاول کرده اند، و یا مکار شیرازی غارت گر دیگر را گرفت؟.

آیا این واژه ی اقلیت را که به گروهی از هم میهنانمان نسبت می دهند و مانند پتکی بر سرشان می کوبند، به آنها توهین می کنند وآنان  را مورد بی احترامی قرار می دهند حذف خواهد شد؟
هنگامی که از اقلیت حرفی به میان می آید، یعنی که شما حق سخن گفتن ندارید چون اقلیت هستید، یعنی که ما شما را می کشیم، زندانی می کنیم، شکنجه می دهیم، ولی شما هموطن ایرانی، حق اعترض ندارید، چون شما در زمره ی اقلیت هستید.

آیا در ایران اصلاح شده، باز هم اسلام قرار است حکم رانی کند و حرف اول و آخر را باید یکی از تفسیر های عجیب و غریب و بی محتوای قرآن ، روایات، و افسانه های آخوندی بزند؟

در ایران اصلاح شده و پر از اصلاح طلب، اگر فردی دلش خواست تا دینش را تغییر دهد، آیا آزاد خواهد بود؟
آیا دگر اندیشان و یا دگرباشان و یا مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و بهایی های عزیز ایرانی مان، از آزادی کامل بهره خواهند برد؟

کار اصلاح طلبان، اصلاح کشور نیست، بلکه اصلاح موی و سر مردم است به روشی که در این جا می بینید.

کار اصلاح طلبان، اصلاح کشور نیست، بلکه اصلاح موی و سر مردم است به روشی که در این جا می بینید.

همه می دانیم تا زمانی که ولی فقیه و رهبر و نماینده ی امام زمان در مملکت داریم، هیچ کدام از این رؤیا ها عملی نخواهند شد. پس چرا باید این همه هزینه ی گزاف را متحمّل شویم برای به دست آوردن حکومتی اصلاح طلب؟
اصلاح طلبی، همان نفس کشیدن زیر آسمانی است که خامنه ای و خمینی و خلخالی و دیگر جنایت کاران در آن نقش ماه و خورشید را بازی می کنند.
اصلاح طلبی، بی محتوا ترین واژه ی سیاسی در تمام دنیاست و اصلاح طلب و ساندیس خور هر دو در یک خط قدم بر می دارند و آن خط، خط امام است.

هموطن، اصلاح طلبی و تمام این جنگ و جدال های بین رهبران سبز و حکومت جنایت پیشه، همه و همه یک بازی سیاسی است که من و شما را گرفتار آن کردند و ما را از هدف اصلی که همانا بر اندازی این رژیم بد سگال است دور ساخته اند و هر روز به عمر نکبت بار این حکومت به دلیل نا آگاه بودن ما افزوده می شود.
حال هموطن عزیزم، تصمیم با شماست، هدفت چیست؟ اصلاح طلبی و ظالم پروری، یا ظالم بر اندازی، و عدالت اجتماعی؟

 • Pingback: Tweets that mention برنامه شما چیست؟ اصلاح طلبی و ظالم پروری، یا ساختارشکنی و رسیدن به عدالت اجتماعی؟ | فضول محله -- Topsy.com()

 • Freeiran

  برنامه من آگاه کردن مردم برای آزادی ایران است برای بیرون راندن فرهنگ متجاوز تازی و بازگرداندن فرهنگ و اندیشه پاک ایرانی است

 • Freeiran

  برنامه من آگاه کردن مردم برای آزادی ایران است برای بیرون راندن فرهنگ متجاوز تازی و بازگرداندن فرهنگ و اندیشه پاک ایرانی است

 • دوستان ګرامی
  با زدن حرفهای زشت و بعضا رکیک بهم و با خرد کردن هم و ایجاد تفرقه دشمنی ضدیت
  بیشتر ما به هیچ جا نخواهیم رسید. مشګل ما دیندار 
  بی دین و.. نیست مشګل ما تفرقه سهمګینی است که میان ما متاسفانه نهادینه
  کرده اند.  اسلام یک دین با پشتوانه عظیم علمی و فرهنګی است 
  در دامان اسلام پورسینا ها  مولوی بلخی ها رشد کرده و تولد یافته اند که
  دنیا به عظمت فکری علمی  اجتماعی آنان
  احترام میګذارد و در برابر آنان کمر خم میکنند. هیچ کتابی به عظمت زیبایی و پر
  باری مثنوی مولوی نیست. مارا اکنون ګروه ګروه کرده و برعلیه هم تحریک میکنند و
  تمامی این تفرقه ها و این دشمنی ها آبی است که به آسیابان دشمنان واقعی ما ریخته
  میشود. با ګفتن دین ندار کافر مرتد و با مسلمان ابله و بی شعور دردهای ما دوا
  نخواهد شد. دین اسلام دین حکمت و علم است.

   

   اینرا حتی اروپاییان هم قبول دارند متاسفانه اکنون دین را آغشته به فساد  دورویی تظاهر 
  تعصب های غیرعلمی بیسوادی جهل تمامیت خواهی کرده اند . بیایید منصفانه مشګل
  ها را حل کنیم دشمن شماره یک ما جهل است مسلمانی که توانانی خواندن قرآن کریم را
  ندارد و خود را مسلمان می خواند در راه اشتباه افتاده است .
  اول بایست وی قران را با ترجمه کامل بخواند وبفهمد بعد ادعای دینداری کند که در
  غیر آن صورت یک مغرور بیسواد و یا یک جاهل آدمک است و بس که با فحش ناسزا میخواهد
  نادانی های خود را پنهان کند و چون منطق دلیل و سواد ندارد میخواهد با زور شمشیر و
  کشت کشتار دیګران را آماج حمله های خود کند که عملا به نفع غارتګران بین المللی و
  پادوهای محلی ملی آنان است.  پس راه اول ریشه کن کردن جهل خرافه و دانستن قرآن با ترجمه و درک کامل است. ما
  وقتی با کسی توافق فکری نداریم و یا اختلاف فکری داریم فورا خواهر و مادر او را
  وسط کشیده بارشان فحشها و ناسزاهای جنسی میکنیم. و آیا بدین ترتیب تمدن و علم خود
  را نشان داده ایم؟  رهبران فاسد
  کمونیست  کاپیتالیست وشیادان مذهبی خود
  فروخته به استعمار و استحمار بین المللی از همین اختلاف ها و نداشتن وحدت در کثرت ما
  سو  استفاده های کلان کرده و میکنند.
  خودتان ببینید که کی کشور زیبای مارا سوخته و مخروبه کرده است؟  خودما که با ګرفتن تفنګ و کلاشینګف و بمب و
  انتحاریګری  هم برادران و خواهران خود را
  کشتیم و هم کشورمان را ویرانه کردیم  تا
  دیګران بیایند و بسازند؟  فساد اداری رشوه
  خواری  خود سوزی خودکشی  تمامیت خواهی دزدی میلیارد دلاریها و کودکان
  خیابانی زنان بی سرپناه  نداشتن مکتب و
  پوهنتون شفا خانه و روغتون همه همراه با تعصب های کور و بی دانشی و جهل خمیرمایه مشګلهای ماست. باید با هم متحد
  بشویم وحدت در کثرت  نه وحدت در دیکتاتوری
  و بردګی؟  احترام به باورها  قومیت ها و زبانهای هم  ما اګر مذهبی هم هستید که همه فرزندان حضرت آدم
  و حوا هستیم که بچشم بیګانګی بهم ننګرید 
  که سراپرده وحدت عالم انسان در کثرت بلند شده  همه شما بار یک دارید و
  برګهای یک شاخسار و ګلبنهای یک ګل؟ عشق دوستی محبت برادری برابری و دانش و عدل
  بایست مد نظر همه ما باشد. سعدی حافظ  عطار و سایرین راهها را نشان داده اند. از خواب
  غفلت بیدار شویم.  

  مونږ باید
  کوالای شی مخالفین تحمل کوو یا دویی ته همکاری کوو

   

  متاسفانه
  زه باید ووایم چه مونږ اکثردیکتاتور یو او کوم کس زمونږ لکه فکر نه کوی مینه نه
  لرو. او هرکس دګر فکر کوی یا دګر اندیش دی مونږ دا یا دی احترام نه کوو او عزت نه
  کوو. مونږ نه کوالای شی چه هغه دلیل او
  تفکر اوریو او هغه زمان ضرورت ده چه مونږ ته توضیح کوی.  مونږ مایل نه یو هغه دلایل اوریو او هغه امکان
  ولرو.  مونږ کوشش کوو هغه خراب کوو او هغه
  نکته ضعفونه جک ووایو.  مونږ باید زده کوو
  چه زمونږ مخالفین او دوستان احترام کوو او دویی حق ولرو چه صحبت کوو و مونږ ته
  توضیحات ولری.  مونږ باید تساهل لرو او تعصب نه لرو. هرڅوک زه ووایم صحیح نه دی. زه باید
  دیګران هم وخت کوم او دویی باید دویی فکرونه توضیح کوی. رضا شاه یو فقیر او بی کس
  ماشوم وه چه هیڅ کس نه لری . دی یوه خپلوان مشهور او ثروتمند نه لری. دی ښه کار
  کوی او ښه یوه سرتیر وه او دګروال او جنرال شو. وروسته هغه صدراعظم شو او بادشاه
  شو. دی ښه کارونه کوی. دی ایران ته دیر ښه کارونه کوی. اما ددی دښمنان هغه کارونه
  قبول نه لری او انصاف نه لری یواخی دی ته بد سخنان وایی. ددی زمن امام خمینی ته ووایی چه زه تاسو هرآزادی ورکوم یواخی زما کورونه او خپلوان بد سخنان
  مه وایی.

   

  امام خمینی
  قبول نه کری او دښمنی هغه ته آغاز وکر. شاه د دی استا‌ذ یعنی آیت الله بروجردی
  برابر همکاری کوی او منصفانه تصیمونه کوی. تاسی قضاوت کوی
  اګر شاه او خمینی دوستانه باهم کارونه کوی زیاتی ښه نه وه؟ 

 • Arjang

  تا زمانیکه آخرین آجر آخرین مسجد بر سر آخرین آخوند کوبیده نشود ایران روی آزادی را نخواهد دید.