بیست و پنج (۲۵) بهمن، روز قیام ملی و تغییر رژیم، یا روز ترمیم و بقای رژیم؟ ۳

۲۵ بهمن ؟ تظاهرات؟ برای کی، و برای چی؟ اگر برای ملت مصر است، آنان نیازی به حمایت ما ندارند. اگر ما طبیبیم اول باید سر کچل خود را درمان کنیم!. باید به این عقل آقای موسوی آفرین گفت، زیرا از هم اکنون مزدوران رژیم در برنامه ریزی اند تا در مسیر صدای نا محرمی از گلوی ایرانی خارج نشود. و فریاد ها به نفع اخوان المسلمین و رژیم اسلامی در مصرو تونس شنیده شود.

۲۵ بهمن ؟ تظاهرات؟ برای کی، و برای چی؟ اگر برای ملت مصر است، آنان نیازی به حمایت ما ندارند. اگر ما طبیبیم اول باید سر کچل خود را درمان کنیم!. باید به این عقل آقای موسوی آفرین گفت، زیرا از هم اکنون مزدوران رژیم در برنامه ریزی اند تا در مسیر صدای نا محرمی از گلوی ایرانی خارج نشود. و فریاد ها به نفع اخوان المسلمین و رژیم اسلامی در مصرو تونس شنیده شود.

اکنون درهر گوشه و کنار، آگهی دعوت آقای موسوی برای شرکت در تظاهرات ۲۵ بهمن به چشم می خورد. این خبر از یک سوی، مسرت بخش و خوشحال کننده است که سر انجام آقایان موسوی، خاتمی، و کروبی تصمیم به برپایی تظاهرات گرفتند. از سوی دیگر نگران کننده است که هدف واقعی از این همایش چیست؟.

اگر هدف مانند گذشته تنها جابه جایی نفرات و ترمیم رژیم باشد، آش، همان آش است، تنها کاسه آن عوض شده است. در آن صورت، با وجود رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح چه تفاوت می کند که رئیس جمهور آقای احمدی نژاد باشد، یا آقای موسوی؟.

حتی اگر دربرنامه باشد که ولی وقیح نیز تغییر یابد، چه تفاوت می کند خامنه ای باشد، یا رفسنجانی و یا مصباح یزدی؟. در حقیقت برای ما، روضه جعفر و روضه اصغر و یا روضه سکینه یکی است. هرچه هست، مصیبت است.

بنابراین، آقای موسوی و همکرانشان بدانند که اگر مردم در تظاهراتی شرکت می کنند، تنها خواستار محو و نابودی رژیم کشتارگر مذهبی اند، و نه تغییر و رفرم آن.

حال، اگرآقای موسوی و یارانش برنامه و نقشه دیگری در سر دارند، بهتر است به مردم رو راست باشند. برنامه و نقشه خود را بگویند، و یا آن که خود را به کنار بکشند، وگرنه به مردم این آب و خاک بازی کردن درست نیست، که یقیناًخیانت است.

نکته دیگر، با فرض آن که آقای موسوی و همکارانشان که پوست و گوشت و خونشان پرورش یافته این مکتب است، تغییر سیاست داده، از نظام مقدس جمهوری اسلامی کناره گرفته، و به تاریخ، و فرهنگ اصیل ایرانی باز گشته باشند.
با این شرط محال، در این جا پرسش هایی به میان می آید که یقیناً باید این بزرگواران پاسخگوی آن باشند:

۱- اگر هدف از این تظاهرات جانبداری و پشتیبانی از مردم مصر است، آنان رسماً از جوامع بین المللی از جمله رژیم ایران درخواست کردند که از هرگونه دخالت و اظهار نظری در مورد انقلاب و سرنوشت آینده مصر خودداری کنند.
بی تردید، رژیم ایران در این همایش ۲۵ بهمن بیکار ننشسته علاوه بر گماردن مزدوران و جنایت کاران خود در مسیر حرکت، احتمالاً شعارهایی مبنی بر پشتیبانی اخوان المسلمین و برپایی حکومت اسلامی در مصر خواهند داد، که به هیچ روی مورد موافقت و مصلحت ملت ایران نیست. ما از همین جا مخالفت خود را اعلام می کنیم.

آقای موسوی با تعیین مسیر راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن، رژیم را راهنمای و ارشاد کردند تا بتواند نیروهای ضد مردمی خود را در جایگاههای بهتر آماده به سرکوبی کند. باید گفت ناز شست آقای موسوی با این همکاری خالصانه اشان با رژیم.

آقای موسوی با تعیین مسیر راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن، رژیم را راهنمای و ارشاد کردند تا بتواند نیروهای ضد مردمی خود را در جایگاههای بهتر آماده به سرکوبی کند. باید گفت ناز شست آقای موسوی با این همکاری خالصانه اشان با رژیم.

۲- از آقای موسوی باید پرسید؛  آیا شما خودتان در روز ۲۵ بهمن در میان مردم خواهید بود، یا نه؟. دلیل این پرسش آنست که در سال گذشته نیز چند بار مردم را به خیابان ها کشاندید، و خودتان به بهانه آن که در حصار خانگی هستید، بیرون نیامدید.
این بی سیاستی و ندانم کاری شما و حمایتتان از بودن رژیم اسلامی موجب گردیدکه رژیم به راحتی مردم سرگردان و پخش و پار را دستگیر، زندانی، و تحت شکنجه قرار دهد، و یا از پای در آورد.

به عنوان نمونه، در تظاهرات ۲۲ خرداد سال پیش  که ما خودمان شاهد آن بودیم  در مسیرهای از پیش تعیین شده، رژیم نیروهای انتظامی خود را انباشته بود، و باصدها موتورسیکت سوار، هرکدام همراه با فردی مسلح، به میان جمعیت تاختند، عده ای را دستگیر، شماری را زخمی، و دیگران را پراکنده و پخش و پار نمودند.

۳- ۲۵ بهمن، یک روز کاری است. آیا مناسبت خاصی داشته، که این روز را برگزیده اید؟. فراموش نشود که روز کاری، مردم زحمتکش و درمانده ایران را ناچار می سازد که برای حفظ و نگهداری شغلشان، دست از کار نکشند تا بهانه برای برکناری آنان از کار به وجود نیاید.
از این روی، بدبختانه پیش بینی می شود که نفرات کمی در این همایش شرکت نمایند که بازهم سرفرازی و پیروزی برای رژیم خواهد بود.

اگر برنامه تظاهرات با شرکت آقایان موسوی، خاتمی، و کروبی  همراه باشد، نیازی از پیش آگهی و  برنامه ریزی مزدوران رژیم نیست. آقای موسوی و یارانشان، هرزمان در هرنقطه شهر حضور یابند، مردم به دورشان جمع شده، و انقلاب انجام پذیر خواهد شد.

از آن چه گفته شد این چنین نتیجه گیری می شود که آقایان موسوی، خاتمی، و کروبی از وابستگان رژیم اسلامی قلباً به دنبال آزادی و دموکراسی و جدا سازی دین از سیاست در ایران نیستند. اعلام تظاهرات ۲۵ بهمن، از پیش آمادگی رژیم برای شناسایی و سرکوبی بیشتر مخالفین است. تظاهرات به نفع مردم مصر و تونس هم سر انجام با دخالت رژیم به حمایت از اخوان المسلمین و برقراری حکومت اسلامی در آن کشور خواهد انجامید.

آقای موسوی همراه با روباه خندان، در زیر عکس خمینی. امروز دیگر، بر کسی پوشیده نیست که خمینی جنایتکاری بود که با کارهای تروریستی و افکار مالیخولیایی خود، ۲۰۰ سال ایران را به عقب راند، مردم را به دریوزگی، فقر، و فحشاء کشانید، و جهانی را با برنامه های تروریستی نا امن ساخت.

آقای موسوی همراه با روباه خندان، در زیر عکس خمینی. امروز دیگر، بر کسی پوشیده نیست که خمینی جنایتکاری بود که با کارهای تروریستی و افکار مالیخولیایی خود، ۲۰۰ سال ایران را به عقب راند، مردم را به دریوزگی، فقر، و فحشاء کشانید، و جهانی را با برنامه های تروریستی نا امن ساخت.

اگر برنامه تظاهرات با شرکت آقایان موسوی، خاتمی، و کروبی  همراه باشد، نیازی از پیش آگهی و  برنامه ریزی مزدوران رژیم نیست. آقای موسوی و یارانشان، هرزمان در هرنقطه شهر حضور یابند، مردم به دورشان جمع شده، و انقلاب انجام پذیر خواهد شد.از آن چه گفته شد این چنین نتیجه گیری می شود که آقایان موسوی، خاتمی، و کروبی از وابستگان رژیم اسلامی قلباً به دنبال آزادی و دموکراسی و جدا سازی دین از سیاست در ایران نیستند. اعلام تظاهرات ۲۵ بهمن، از پیش آمادگی رژیم برای شناسایی و سرکوبی بیشتر مخالفین است.