چه گونه می توان به آزادی رسید، و رعایت چه مواردی ضروری است؟ ۳۰

از بالا به پایین: ۱- پارلمان توتالیته ( تمامیت خواه) رژیم خودکامه ولایت وقیح که پر از آخوند و شبه آخوند، و دشمن ایران و ایرانی است. ۲- پارلمان توتالیته نظامیان درچین که بیش از یک میلیارد مردم را به بردگی گرفته اند. ۳- پارلمان آزاد و دومکراسی کشورهای متحد اروپایی در بروکسل؛ شامل نمایندگان آزاد از۲۷ کشور اروپایی.

از بالا به پایین: ۱- پارلمان توتالیته ( تمامیت خواه) رژیم خودکامه ولایت وقیح که پر از آخوند و شبه آخوند، و دشمن ایران و ایرانی است. ۲- پارلمان توتالیته نظامیان درچین که بیش از یک میلیارد مردم را به بردگی گرفته اند. ۳- پارلمان آزاد و دومکراسی کشورهای متحد اروپایی در بروکسل؛ شامل نمایندگان آزاد از۲۷ کشور اروپایی.

آزادی و دموکراسی را نمی توان به رایگان به دست آورد. برای رسیدن به آن، همیشه باید بهایی پرداخت. مردم ایران در حقیقت هرگز طعم آزادی را نچشیده اند، و در فضای دموکراسی تنفس نکردند. زیرا، در آن صورت هرگز اجازه نمی دادند دیکتاتوری و زورگویی بر آنان سایه افکند، و برای هر تلاش و کوشش آنان، دست وپاگیر باشد.

نکاتی که برای رسیدن به دموکراسی و آزادی در ایران مورد نیاز است:
برای رسیدن به آزادی، دست کم رعایت و لزوم ۵ نکته اساسی زیر ضروری است:

۱ – گروه مخالف محکم و استوار

برای رسیدن به یک جامعه آزاد و دموکراسی، و حتی حفظ و نگهداری آن، به یک گروه مخالف کار آزموده و محکم نیاز است. چنانچه این گروه، ضعیف و ناتوان باشد، نمی تواند از برپایی و تأسیس یک دولت غیر دموکرات، و یا دموکرات ناتوان و ضعیف، جلوگیری نماید.
به عنوان نمونه، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از آن جا که گروه مخالف محکم و استواری نبود، مملکت به دست بیلیونرهای جوان مافیای کا گ ب حزب کمونیست افتاد.
در غیاب گروه مخالف قوی و کار کشته، این دسته کانگاستر حاکم بر سرنوشت روسیه بر روی تمامی تولیدات و ثروت روسیه دست انداخته اند، و کسی را یارای روبرویی و برابری با آنان نیست.

در شماری از کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، و آلمان، گروههای مخالف سیاسی توانسته اند جلو سرکشی و خودکامگی دولت و سیاستمداران را بگیرند، و آنان را در برابر عملکردشان مسئول بدانند.
از آن چه گفته شد، در هر جامعه آزاد، و یا برای به وجود آمدن چنین جامعه ای وجود احزاب، و گروههای مخالف،  ضروری و پر اهمیت است.

۲ – وجود رسانه های عمومی آزاد

بی تردید، وجود رسانه های آزاد و مردمی یکی از مهمترین نیازهای هرجامعه دموکراسی، و رسیدن به آزادی است. کانال های گوناگون تلویزیون می توانند با پخش مقاله ها، انتقادات، پیشنهادها، و رویدادهای روز، برخورد عقاید و افکار همگان بوده، درستی، و نادرستی ها، کمبود و کاستی ها، و همچنین زشتی و زیبایی ها را برای همگان روشن و مشخص نمایند.

آزادی مطبوعات و رسانه ها به گزارش گران جرأت و قدرت می دهد تا فساد، استثمار، بی عدالتی و ستمگری، و دیگر عملکردهای نادرست دولت مردان را بر روی صحنه آورند، و برای مردم برملا و آشکار سازند.
در یک جامعه آزاد و دموکراسی هرگونه سانسور در رسانه های گروهی نادرست و قابل پذیرش نیست.

پس از انقلاب ۱۹۷۹، رژیم اسلامی آزادی مطبوعات را تحمل نکرد، و با وحشیگری، و بی رحمی به سانسور مطبوعات، دستگیری، شکنجه و اعدام روزنامه نگاران، و آزاد اندیشان پرداخت.

این ها رسانه های به اصطلاح آزاد ایران است. این ها آشی است که ولی وقیح برای ۷۰ میلیون مردم ایران پخته است. در این رسانه ها اخبار داخلی از دارلخلافه علی خامنه ای، از چماقداران اسلام، و نحوست اسلام بر مردم بی پناه، و اخبار خارجی آن از غزه، لبنان ، بیروت تجاوز نمی کند.

این ها رسانه های به اصطلاح آزاد ایران است. این ها آشی است که ولی وقیح برای ۷۰ میلیون مردم ایران پخته است. در این رسانه ها اخبار داخلی از دارلخلافه علی خامنه ای، از چماقداران اسلام، و نحوست اسلام بر مردم بی پناه، و اخبار خارجی آن از غزه، لبنان ، بیروت تجاوز نمی کند.

۳ – جدایی دین از سیاست

ایران از ۱۴۰۰ سال پیش در چنگال اسلام اسیر گشت. از آن زمان تاکنون فرهنگ عقب مانده بیابانی بر سرنوشت ما سایه افکند، و همه گونه تلاش و کوشش ما را تا کنون تخطئه کرد، و تحت سیاست و افکار بیمارگونه خود قرار داد.

در شرایط کنونی هرگونه مخالفت و ایستادگی در برابر رژیم مذهبی و یا هواداران خردباخته و فناتیک آن، پذیرفته نیست.

وادار کردن مردم به پذیرفتن قانون های مذهبی و تحمیل آن، موجب گردیده که چند میلیون ایرانی، به ویژه دگر اندیشان، ناچار به ترک سرزمین خود شده، آواره گوشه و کنار جهان شوند.

از آن چه گفته شد، ایجاب می کند که هر ایرانی آزاد باشد تا بتواند دین و مذهب مورد خواست خود را بدون آن که تحت فشار و یا تبلیغی قرار بگیرد، برگزیند.
همه قوانین و تشکیلات دولتی باید بر اساس احترام به حقوق انسانی، و قانون اساسی مردمی باشد. بنابراین، قوانین بر اساس دین که برگرفته از آخوندهای فاسد، و رهبران وابسته بدانان است، مطرود، و برای مردم ناشناخته و غیر عملی خواهد بود.

در این ویدیو پرزیدنت کندی  به مردم آمریکا اعلام می کند که کلیساها و گروههای مذهبی اجازه ندارند در کار سیاسی دخالت کنند، و نمی توانند کسی را به عنوان کاندیدای انتخابات معرفی کنند. همچنین بودجه ای که دولت به کلیساها می داد، از آن زمان قطع شد.

۴ – استقلال قوه قضائی و دادگری

در طول سی سال حکومت ملایان بر ایران، با وجود شکنجه، اعدام، در سطحی باور نکردنی و بی سابقه درجهان، در غیاب و بدون یک سیستم مستقل و آزاد قضائی، هرگز نخواهند توانست درد و رنجی را که تحمل کرده اند، فراموش کنند.

هدف اینست آن هایی که مرتکب جرم و جنایت شده اند، پاسخگو باشند. عدالت و دادگری باید در مورد کسانی که میلیون ها برده اند، و یا دزدی کرده اند، همچنین گروههای نظامی مانند سپاه و بسیج، و آخوندهای حکومت نیز باید در این پاسخگویی شرکت داده شوند.

باوجود قانون اساسی فعلی که آن هم از شریعت و قوانین اسلامی مایه گرفته، مشخص و روشن نیست که چه گونه قضات باید انتخاب شوند (با در نظر گرفتن انتخاب زنان قاضی، قاضی از میان دگر اندیشان، و قومیت های گوناگون)؟، چگونه و بر اساس چه استاندادی، باید به قضات حقوق پرداخت شود؟. بنابراین با وجود قانون اساسی کنونی، امکان دارد که ما را به آزادی و دموکراسی نرساند، و یا همیشه این خطر وجود دارد تا به جای رسیدن به آزادی، از دیکتاتوری به حکومت تمامیت خواه (توتالیته) مانند چین و روسیه پایان یابد.

این تصویری است از دادگاه عالی آمریکا درسال ۲۰۱۰. در آمریکا قوه قضایی کاملاً از سیاست جدا و برکنار می باشد، و در آن همه گروه از هر نژاد اعم از زن یا مرد شرکت دارند.

این تصویری است از دادگاه عالی آمریکا درسال ۲۰۱۰. در آمریکا قوه قضایی کاملاً از سیاست جدا و برکنار می باشد، و در آن همه گروه از هر نژاد اعم از زن یا مرد شرکت دارند.

۵ – قانون اساسی جدید

مهمترین نیاز یک جامعه آزاد و دمکرات، داشتن قانون اساسی گویا و کامل است. یک قانون اساسی درست می تواند ضامن آزادی، و بقای حقوق مردم باشد.
بدون داشتن یک قانون اساسی کامل، هر تغییر و دگر گونی می تواند نتیجه برعکس به وجود آورد.

این قانون اساسی باید بسیار محکم و کامل باشد به طوری که یک فرد و یا یک گروه نتوانند آزادی و حقوق مردم ایران را که سالیانی به دنبال و در مبارزه برای دست یافتن بدان بودند، در محا صره خود در آورند.

کوتاهی از آن چه گذشت

برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و حفظ آن در ایران، به رعایت و برپایی پنج قانون و یا اساس قانونی نیاز است. بدون برقراری این ۵ قانون، کشور و مردم بیگناه ایران هرگز به آزادی و دموکراسی نرسیده، و یا نخواهند توانست از آن نگهبانی و پاسداری کنند.

 • Pingback: Tweets that mention چه گونه می توان به آزادی رسید، و رعایت چه مواردی ضروری است؟ | فضول محله -- Topsy.com()

 • Pingback: Tweets that mention چه گونه می توان به آزادی رسید، و رعایت چه مواردی ضروری است؟ | فضول محله -- Topsy.com()

 • Pingback: Tweets that mention چه گونه می توان به آزادی رسید، و رعایت چه مواردی ضروری است؟ | فضول محله -- Topsy.com()

 • Freeiran

  داشتن مردمی با فهم و شعور هم لازم است

 • Freeiran

  داشتن مردمی با فهم و شعور هم لازم است

 • nashakiba

  چی برا خودت می بافی همین جور؟
  دارین امریکایی رو الگو معرفی میکنین که از کشتار آدم ها هیچ ابایی نداره؟! نکنه می خواین بگین خونریزیهای فلسطین و لبنان هم کار دولت ایرانه؟؟!؟!؟

 • nashakiba

  چی برا خودت می بافی همین جور؟
  دارین امریکایی رو الگو معرفی میکنین که از کشتار آدم ها هیچ ابایی نداره؟! نکنه می خواین بگین خونریزیهای فلسطین و لبنان هم کار دولت ایرانه؟؟!؟!؟

 • nashakiba

  چی برا خودت می بافی همین جور؟
  دارین امریکایی رو الگو معرفی میکنین که از کشتار آدم ها هیچ ابایی نداره؟! نکنه می خواین بگین خونریزیهای فلسطین و لبنان هم کار دولت ایرانه؟؟!؟!؟

  • Freeiran

   یکی از دستان کثیفی که در جنگ فلسطین و اسراییل و لبنان در کار است بله دستان ناپاک ولایت وحشی شیعه است البته نه ایران. نام پاک ایران را با شیعیسم کثیف یکی نکنید. دولت وحشی اسلامی حاکم بر ایران با توجه به خرافه پرستی و مهدویسم افسانه ای که دارد یکی از عوامل به درازا کشیده شدن جنگ میان یهودیت و اسلام است حال آن که این هر دو اندیشه هایی بدوی و توحش گرا هستند. در این بین هم حکومت های جبار اسلامی به اهداف ناپاک خود دست می یابند مانند حکومت شارلاتان عربستان سعودی و حکومت فاسد ولایت مطلقه حاکم بر ایران زمین

   • درود بر شما، فرمایشتان کاملاً متین و پذیرفته است. ما بر این باوریم که تا چند سده دیگر عمر این ادیان ابراهیمی که نسل هایی را به خرافات کشانده اند، به پایان خواید رسید. اندکی بیشتر وقت و زمان لازم است تا تاریخ جهان دگر گون شود، و خرد گرایی به بی خردی و تحمیری غلبه کند .شاد و سرفراز باشید.

 • nashakiba

  چی برا خودت می بافی همین جور؟
  دارین امریکایی رو الگو معرفی میکنین که از کشتار آدم ها هیچ ابایی نداره؟! نکنه می خواین بگین خونریزیهای فلسطین و لبنان هم کار دولت ایرانه؟؟!؟!؟

 • بزرگتربن فریب شیطان اینه که باعث میشه تو باور کنی که وجود نداره…عمر ادیان تاریخی به قدمت تاریخه!نبرد خیر وشر به قدمت تاریخه!جنگ اصلی از وقتی شروع شد که ماسون ها شروع بع قدرت گرفتن کردند…همونایی که به تو میگن بگو عمر دین رو به پایانه خودشون دین دارن!ولی دینشون فرق داره!نکنه انکار میکنی قربانی کردن و ریختن خون جلوی کاخ سفیدو؟به زمین شطرنجی جلو کاخ سفید نیگاه کن تا ببینی دینشون چیه…

 • بزرگتربن فریب شیطان اینه که باعث میشه تو باور کنی که وجود نداره…عمر ادیان تاریخی به قدمت تاریخه!نبرد خیر وشر به قدمت تاریخه!جنگ اصلی از وقتی شروع شد که ماسون ها شروع بع قدرت گرفتن کردند…همونایی که به تو میگن بگو عمر دین رو به پایانه خودشون دین دارن!ولی دینشون فرق داره!نکنه انکار میکنی قربانی کردن و ریختن خون جلوی کاخ سفیدو؟به زمین شطرنجی جلو کاخ سفید نیگاه کن تا ببینی دینشون چیه…

 • بزرگتربن فریب شیطان اینه که باعث میشه تو باور کنی که وجود نداره…عمر ادیان تاریخی به قدمت تاریخه!نبرد خیر وشر به قدمت تاریخه!جنگ اصلی از وقتی شروع شد که ماسون ها شروع بع قدرت گرفتن کردند…همونایی که به تو میگن بگو عمر دین رو به پایانه خودشون دین دارن!ولی دینشون فرق داره!نکنه انکار میکنی قربانی کردن و ریختن خون جلوی کاخ سفیدو؟به زمین شطرنجی جلو کاخ سفید نیگاه کن تا ببینی دینشون چیه…

  • آفرین!
   درست گفتی؛ همین ماسونهایی که مشخص نیست چه دین و اعتقاداتی دارن (شیطان پرست، صهیونیست، بی دین) واقعا نمیشه دینی رو چسبوند به اینها، یه سری دین رو و اعتقادات و سحر و جادو رو با هم قاطی کردن و به اسم ماسونیزم تحویل بشر دادن!!
   این طور که معلومه، آقایان فضول محله، از طرفداران پر و پا قرص ماسونی هستن. آقایان فضول محله، سعی نکنید از این ماسونی هایی که تمام جهان رو میخوان و دوست دارن که تمام جهان رو  به کنترل خودشون دربیارن، طرفداری کنید، به خدا دستتون رو میشه (که به نظر من الان رو شده).

   این جور بحث های مذهبی و یا سیاسی، همیشه کشدار هستش و هیچ وقت پایانی نداره. برای همینه که توی زبان انگلیس به این جور مباحث میگن Controversial Issues یعنی مباحث جدال برانگیز.
   تنها راه، اتحاد تمامی ادیان ابراهیمی و همچنین زرتشت، با یکدیگر است.

 • بزرگتربن فریب شیطان اینه که باعث میشه تو باور کنی که وجود نداره…عمر ادیان تاریخی به قدمت تاریخه!نبرد خیر وشر به قدمت تاریخه!جنگ اصلی از وقتی شروع شد که ماسون ها شروع بع قدرت گرفتن کردند…همونایی که به تو میگن بگو عمر دین رو به پایانه خودشون دین دارن!ولی دینشون فرق داره!نکنه انکار میکنی قربانی کردن و ریختن خون جلوی کاخ سفیدو؟به زمین شطرنجی جلو کاخ سفید نیگاه کن تا ببینی دینشون چیه…

 • آخه شما فکر کردید ملت ساده هستند؟!!
  به نظر من این رو دیگه همه میدونن که سیاست داخلی و خارجی آمریکا، داره توسط یه سری سرمایه دار (صهیونیست و یا ماسونی و یا هردو!!) تعیین میشه و در این بین، رییس جمهور هیچ کاره است!
  همون ایرادی که دارید از ایران به خاطر وجود ولایت فقیه میگیرید، از آمریکا هم میشه گرفت به خاطر وجود عناصر سرمایه داری که در بالا عرض شد.
  تنها کاری که سیاست خارجی آمریکا انجام میده، اینه که کشورها ویا ملتها (از داخل یا از بیرون) به جون هم بندازه و از این فرصت سواستفاده کنه تا سرمایه های ملی اونها رو غارت کنه؛ کشورها یا ملتهایی مثل آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و…

  باز هم میگم، تنها راه مقابله با این حیله ی اونها، اتحاد تمامی ادیان الهی هستش.

 • آخه شما فکر کردید ملت ساده هستند؟!!
  به نظر من این رو دیگه همه میدونن که سیاست داخلی و خارجی آمریکا، داره توسط یه سری سرمایه دار (صهیونیست و یا ماسونی و یا هردو!!) تعیین میشه و در این بین، رییس جمهور هیچ کاره است!
  همون ایرادی که دارید از ایران به خاطر وجود ولایت فقیه میگیرید، از آمریکا هم میشه گرفت به خاطر وجود عناصر سرمایه داری که در بالا عرض شد.
  تنها کاری که سیاست خارجی آمریکا انجام میده، اینه که کشورها ویا ملتها (از داخل یا از بیرون) به جون هم بندازه و از این فرصت سواستفاده کنه تا سرمایه های ملی اونها رو غارت کنه؛ کشورها یا ملتهایی مثل آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و…

  باز هم میگم، تنها راه مقابله با این حیله ی اونها، اتحاد تمامی ادیان الهی هستش.

 • آخه شما فکر کردید ملت ساده هستند؟!!
  به نظر من این رو دیگه همه میدونن که سیاست داخلی و خارجی آمریکا، داره توسط یه سری سرمایه دار (صهیونیست و یا ماسونی و یا هردو!!) تعیین میشه و در این بین، رییس جمهور هیچ کاره است!
  همون ایرادی که دارید از ایران به خاطر وجود ولایت فقیه میگیرید، از آمریکا هم میشه گرفت به خاطر وجود عناصر سرمایه داری که در بالا عرض شد.
  تنها کاری که سیاست خارجی آمریکا انجام میده، اینه که کشورها ویا ملتها (از داخل یا از بیرون) به جون هم بندازه و از این فرصت سواستفاده کنه تا سرمایه های ملی اونها رو غارت کنه؛ کشورها یا ملتهایی مثل آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و…

  باز هم میگم، تنها راه مقابله با این حیله ی اونها، اتحاد تمامی ادیان الهی هستش.

 • آخه شما فکر کردید ملت ساده هستند؟!!
  به نظر من این رو دیگه همه میدونن که سیاست داخلی و خارجی آمریکا، داره توسط یه سری سرمایه دار (صهیونیست و یا ماسونی و یا هردو!!) تعیین میشه و در این بین، رییس جمهور هیچ کاره است!
  همون ایرادی که دارید از ایران به خاطر وجود ولایت فقیه میگیرید، از آمریکا هم میشه گرفت به خاطر وجود عناصر سرمایه داری که در بالا عرض شد.
  تنها کاری که سیاست خارجی آمریکا انجام میده، اینه که کشورها ویا ملتها (از داخل یا از بیرون) به جون هم بندازه و از این فرصت سواستفاده کنه تا سرمایه های ملی اونها رو غارت کنه؛ کشورها یا ملتهایی مثل آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و…

  باز هم میگم، تنها راه مقابله با این حیله ی اونها، اتحاد تمامی ادیان الهی هستش.

 • Arman

  یکی از حربه های کثیفی که رژیم رسوای جمهوری اسلامی  استفاده میکنه اینه که
  یک مشت مفت خور ساندیس خور  از دنیا بیخبر  رو  اجیر میکنه و میفرسته
  اینور اونور  و این سایت و اون سایت که شر و ور بگن و افکار رو از مسائل
  اصلی منحرف کنند مثل این محسن بی ادب که مرتب پای اصلی این سایته و از بس که احمق و  بی تربیته دیگه نتونستم جلوی خودمو
  بگیرم ، آقای محسن و شرکا  حنایتان دیگر رنگی ندارد و به خیانت و  رذالت و
  بیشرمی خاتمه بدهید که گندش رو  در آوردین دیگه، شماها خجالت نمیکشید ،
  الحق که در وقاحت  به ولی وقیح تان رفته اید!!

  • Musiclove538

    vaghean sharm be vatan frosh haei mesle mohsebn va amsale oon !!!migan shakhsiat har adamo az tarze sohbat kardanesh beshnasim !!! va dar javab be mohsen dar morede felestin !!! aghaye mohsene vatan foroosh mage arabha dar zamane peighambare malakh khoreton deleshon be hale ma sookht ke ma delemoon vase felestinia besooze??? va aval be fekre dardo ranje mardome khodet bash bad age omri bood azadie flestin!!

 • adel

   با سپاس .اینها که نوشتید پیشنیازهایش همانا آگاهی مردم و روشن شدن خرد آنان و دور ریختن خرافات است.تا آنها هست اینها پا نخواهند گرفت.مشروطه و پس از آن بهترین گواه این گفته می باشد