دیپلمات های قذافی به مردم پیوستند، ولی دیپلمات مزدور ولایت وقیح همچنان به خیانت مشغولند ۲۱

معمر قذافی نیز جنایت کاری است مانند خامنه ای که دستش را به خون صدها تن از مردم خود آلوده کرده، و کشورش را در خفقان سیاسی و پس ماندگی اجتماعی نگه داشته است.
ملت زجر کشیده لیبی سر انجام پس از ۴۲ سال بردگی و تحمل دیکتاتوری، سر انجام به جان آمدند و با حرکت قهرمانانه خود شهرهای گوناگون لیبی را یکی پس از دیگری به تصرف خود در آوردند، و ساختمان های دولتی و تأسیسات نظامی را به آتش کشیدند.

مردم شجاع و دلاور لیبی، ساختمان های دولتی که می تواند مرکزو پناهگاه نظامیان برای تیر اندازی و سرکوبی مردم می تواند باشد، به آتش کشیدند.

مردم شجاع و دلاور لیبی، ساختمان های دولتی که می تواند مرکزو پناهگاه نظامیان برای تیر اندازی و سرکوبی مردم می تواند باشد، به آتش کشیدند.

همراه با این قیام مردمی، تا دیروز گذشته ۱۳ تن از سفیران و فرستاده های قذافی در کشورهای دیگر به حمایت و پشتیبانی مردم، از کار خود کناره گرفته و پناهنده شدند.
همچنین، ژنرال عبدالفتاح یونس وزیر کشور و فرمانده عالی نظامی به پشتیبانی مردم از سمت خود کناره گیری کرد، و از ارتش خواست، تا به مردم بپیوندند. دیگر این که دو خلبان جت جنگنده که دستور بمباران مردم داشتند، به مالتا پناهنده شدند.

تظاهرات در جلو سفارت لیبی در لندن با پرچم قدیمی- اینگونه هماهنگی و همایش در برابر بیشتر سفارت خانه های لیبی در سراسر جهان برپا بوده، و همچنین ادامه دارد.

تظاهرات در جلو سفارت لیبی در لندن با پرچم قدیمی- اینگونه هماهنگی و همایش در برابر بیشتر سفارت خانه های لیبی در سراسر جهان برپا بوده، و همچنین ادامه دارد.

این جاست که ما به این انسان های بزرگ اعم از نمایندگان در کشورهای خارجی، وزیر کشور، و یا دو خلبان میهن دوست را ستایش می کنیم، بدانان درود و آفرین می فرستیم که چگونه پست، مقام، و پول را کنار گذاشتند، و با مردم همراه شدند.

اما، در کشور ما، فرستادگان ولی وقیح به کشورهای دیگر، سوای دونفر تا آن جا که ما اطلاع داریم، همگان به پست و مقام خود چسبیده اند، و همچنان به خیانت به مردم و وطن فروشی می پردازند.

به راستی باید به این نا انسان های بی فرهنگ و کیسه دوز نفرین فرستاد، و بدان ها گفت که شما جانوران، از خون جوانان به خاک و خون غلتیده سر زمینمان تغذیه می کنید. بی تردید، در آینده ای نه چندان دور، همه شماها، در دادگاههای مردمی به دادرسی خواهید نشست.

این قیام و انقلاب باشکوه مردم به پاخاسته و آزادی طلب لیبی است. امیدوارم، ما نیز بتوانیم همچنان دو سال گذشته، در برابر لشکر جهل و جنایت ولی وقیح صف آرایی کنیم.

این قیام و انقلاب باشکوه مردم به پاخاسته و آزادی طلب لیبی است. امیدوارم، ما نیز بتوانیم همچنان دو سال گذشته، در برابر لشکر جهل و جنایت ولی وقیح صف آرایی کنیم.

 • Freeiran

  هر چه دگرگونی های تازگی در خاورمیانه را با ایران مقایسه می کنم هیچ شباهتی در آن ها نمی بینم با آن که آن کشورها نیز پیرو اسلام جاهلیت هستند اما بسیار از ایرانیان پیش افتاده اند
  به راستی که ریشه همه شوربختی های ایران را باید در اسلام جست. آیینی که خود فروختن را برای حفظ نظام مجاز می داند

 • Freeiran

  هر چه دگرگونی های تازگی در خاورمیانه را با ایران مقایسه می کنم هیچ شباهتی در آن ها نمی بینم با آن که آن کشورها نیز پیرو اسلام جاهلیت هستند اما بسیار از ایرانیان پیش افتاده اند
  به راستی که ریشه همه شوربختی های ایران را باید در اسلام جست. آیینی که خود فروختن را برای حفظ نظام مجاز می داند

 • Rezajayez

  بی تردید خاورمیانه به سوی اشفتگی برای سود دهی به غرب می رود

  • رضای گرامی، فریاد آزادی خواهی را شما آشفتگی به سود غرب می دانید؟ تسلیم و نوکر دیکتاتورها بودن مانند آن چه در ایران هست، و یا در مصر وجود داشت، و یا جنایت های قذافی را شما آرامش می دانید؟ این چه برداشتی است؟ این چه فرهنگی است که شما دنبال می کنید؟
   اگر کشورهای غربی به جایی رسیدند، و پیشرفت داشتند، به دنبال همین اعتراضات و آزادی خواهی بوده است، نه آشفتگی.
   اگر شما بخواهید اثاث به هم ریخته و ناجور اطاق های خانه را جور و مرتب کنید، به یک خانه تکانی و جابه جایی اساسی نیاز دارید. این را آشفتگی نمی نامند بلکه یک خانه تکانی.
   کشورهای تحت ظلم و ستم ستمگران مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به یک خانه تکانی نیاز دارند. .این آشفتگی نیست. این گونه گفتار و اندیشه، تأیید و همکاری با دیکتاتورهاست. شاد باشید.

 • Rezajayez

  بی تردید خاورمیانه به سوی اشفتگی برای سود دهی به غرب می رود

  • رضای گرامی، فریاد آزادی خواهی را شما آشفتگی به سود غرب می دانید؟ تسلیم و نوکر دیکتاتورها بودن مانند آن چه در ایران هست، و یا در مصر وجود داشت، و یا جنایت های قذافی را شما آرامش می دانید؟ این چه برداشتی است؟ این چه فرهنگی است که شما دنبال می کنید؟
   اگر کشورهای غربی به جایی رسیدند، و پیشرفت داشتند، به دنبال همین اعتراضات و آزادی خواهی بوده است، نه آشفتگی.
   اگر شما بخواهید اثاث به هم ریخته و ناجور اطاق های خانه را جور و مرتب کنید، به یک خانه تکانی و جابه جایی اساسی نیاز دارید. این را آشفتگی نمی نامند بلکه یک خانه تکانی.
   کشورهای تحت ظلم و ستم ستمگران مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به یک خانه تکانی نیاز دارند. .این آشفتگی نیست. این گونه گفتار و اندیشه، تأیید و همکاری با دیکتاتورهاست. شاد باشید.

 • Rezajayez

  بی تردید خاورمیانه به سوی اشفتگی برای سود دهی به غرب می رود

 • Shir_abbas

  بترسند فتنه گران از روزی که مولای ما (آیت الله العظمی خامنه ای )دوباره از این انگشتر (علیٌ ظافر) استفاده کنند.

  http://salehat.ir/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=317

  • Arman

   کسی که به مردم بی دفاع و زندانیان بیگناه و حقوق آنها تجاوز میکند نمی
   تواند جوانمرد باشد و توانایی مقابله با سربازان و مبارزین واقعی را داشته
   باشد ، مطمئن باشید مزدوران پستی مثل  شما نخستین کسانی خواهند بود که
   بدنبال سوراخ موشی خواهند گشت و اگر شانس بیاورید و زنده ماندید خود مردم حساب یک یک تان  را بمرور زمان خواهند رسید، همه تان شناسایی
   شده اید خیالتان کاملن راحت باشد اگر سالها هم بطول بیانجامد یکی یکی تان
   را پیدا میکنیم و بسزای جنایات و خیانت هایتان میرسانیم ، در حال حاضر در
   موضع قدرتید و اسلحه بدست خیالات برتان داشته ، هم شما پاچه خواران ولایت و هم آن رهبر الدنگتان. کسی که باد کاشت توفان درو
   خواهد کرد شک نداشته باشید !!   

 • Shir_abbas

  بترسند فتنه گران از روزی که مولای ما (آیت الله العظمی خامنه ای )دوباره از این انگشتر (علیٌ ظافر) استفاده کنند.

  http://salehat.ir/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=317

  • ما انسان های دوپا، عاجز، حریص و بیچاره را مولا نمی دانیم و مولا نمی خوانیم. برای بشر آزاده و آزاد اندیش مولایی وجود ندارد. مولا تنها برای خردباختگان، عاجزان، و کسانی است که دچار پریشانی فکری و اندیشه اند، و یا به مزدوری و فاحشگی سیاسی اشتغال دارند. وگرنه مولای هر انسانی، خرد و اندیشه اوست که می تواند به چنین اختراعات و نوآوری های شگرفی دست یابد. تا آن جا که کوردلان و بی خردان از آن ها بهره می گیرند، و این چنین ناسپاسند.

 • Shir_abbas

  بترسند فتنه گران از روزی که مولای ما (آیت الله العظمی خامنه ای )دوباره از این انگشتر (علیٌ ظافر) استفاده کنند.

  http://salehat.ir/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=317

  • ما انسان های دوپا، عاجز، حریص و بیچاره را مولا نمی دانیم و مولا نمی خوانیم. برای بشر آزاده و آزاد اندیش مولایی وجود ندارد. مولا تنها برای خردباختگان، عاجزان، و کسانی است که دچار پریشانی فکری و اندیشه اند، و یا به مزدوری و فاحشگی سیاسی اشتغال دارند. وگرنه مولای هر انسانی، خرد و اندیشه اوست که می تواند به چنین اختراعات و نوآوری های شگرفی دست یابد. تا آن جا که کوردلان و بی خردان از آن ها بهره می گیرند، و این چنین ناسپاسند.

 • Shir_abbas

  بترسند فتنه گران از روزی که مولای ما (آیت الله العظمی خامنه ای )دوباره از این انگشتر (علیٌ ظافر) استفاده کنند.

  http://salehat.ir/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=317

  • ما انسان های دوپا، عاجز، حریص و بیچاره را مولا نمی دانیم و مولا نمی خوانیم. برای بشر آزاده و آزاد اندیش مولایی وجود ندارد. مولا تنها برای خردباختگان، عاجزان، و کسانی است که دچار پریشانی فکری و اندیشه اند، و یا به مزدوری و فاحشگی سیاسی اشتغال دارند. وگرنه مولای هر انسانی، خرد و اندیشه اوست که می تواند به چنین اختراعات و نوآوری های شگرفی دست یابد. تا آن جا که کوردلان و بی خردان از آن ها بهره می گیرند، و این چنین ناسپاسند.

 • diplomatsafc

  با سلام برادر جان صبور باش دیپلمات های کشور ما ایران همواره در کنار مردم و با جنبش سبز هستند. ما به موقع تحرکات خود را خواهیم داشت همانطور که تا حالا داشتیم. نباید به یکباره تمام سنگرها را خالی کرد. باید با هوشیاری در کنار هم باشیم و قطعا پیروزی نزدیک است و جبش سبز با قدرت راه خود را طی خواهد کرد. زنده باد ایران عزیز پاینده باد. رهبران جنبش سبز موسوی ، کروبی ، خاتمی،و……. موفق باشیدیک دیپلمات

 • diplomatsafc

  با سلام برادر جان صبور باش دیپلمات های کشور ما ایران همواره در کنار مردم و با جنبش سبز هستند. ما به موقع تحرکات خود را خواهیم داشت همانطور که تا حالا داشتیم. نباید به یکباره تمام سنگرها را خالی کرد. باید با هوشیاری در کنار هم باشیم و قطعا پیروزی نزدیک است و جبش سبز با قدرت راه خود را طی خواهد کرد. زنده باد ایران عزیز پاینده باد. رهبران جنبش سبز موسوی ، کروبی ، خاتمی،و……. موفق باشیدیک دیپلمات

 • diplomatsafc

  با سلام برادر جان صبور باش دیپلمات های کشور ما ایران همواره در کنار مردم و با جنبش سبز هستند. ما به موقع تحرکات خود را خواهیم داشت همانطور که تا حالا داشتیم. نباید به یکباره تمام سنگرها را خالی کرد. باید با هوشیاری در کنار هم باشیم و قطعا پیروزی نزدیک است و جبش سبز با قدرت راه خود را طی خواهد کرد. زنده باد ایران عزیز پاینده باد. رهبران جنبش سبز موسوی ، کروبی ، خاتمی،و……. موفق باشیدیک دیپلمات

 • Pingback: Tweets that mention دیپلمات های قذافی به مردم پیوستند، ولی دیپلمات مزدور ولایت وقیح همچنان به خیانت مشغولند | فضول محله -- Topsy.com()

 • Pingback: Tweets that mention دیپلمات های قذافی به مردم پیوستند، ولی دیپلمات مزدور ولایت وقیح همچنان به خیانت مشغولند | فضول محله -- Topsy.com()