بایگانی ماهیانه: فوریه 2011

با افتخار به حماسه آفرینان، از دلاوران ترک، کرد، بلوچ، صمیمانه درخواست همکاری و کمک داریم۳۰

برای نابودی دیکتاتور، ما به همکاری همه ی ایرانیان، از آذری های دلاور، فرزندان غیور ستار خان و باقرخان، همچنین همرزمان کرد، بلوچ، و لر، پاسداران واقعی این مرز و بوم نیازمندیم. ما از برادران ارتشی و پاسدار درخواست می کنیم، به جای مزدوری آخوند ضد ایرانی، در خدمت مردم شرافتمند ایران باشند.

ما با همه توان خود از جنبش سبز، جنبش دموکراسی و مردمی ایران، پشتیبانی می کنیم۸

با دعوتی که از ما برای تظاهرات ۲۵ بهمن صورت گرفته، صحنه را از حضور خود خالی نخواهیم نمود. ما، همه ی ایرانیان، از مسلمان تا خدا ناباور ها، از آزادی خواهان و دموکرات ها گرفته، تا مشروطه خواهان و سلطنت طلب ها، از کارگران درمانده و بی درآمد، تا قشر های مرفّه و بی نیاز جامعه، همه و همه، یکدل و یک صدا، قدم به خیابان ها می گذاریم تا ولی وقیح دیکتاتور را به گورستان تاریخ فرستیم

موسوی گرامی، ما به دنبال آوازیم، نه آوازخوان، شما در چنته خود برای خواندن ۲۵ بهمن چه آماده کرده اید؟۲

از آن جا که ما معتقد و طرفدار « آوازیم»، نه « آواز خوان»، برنامه تظاهرات آقای موسوی و آقای کروبی را، آنچنان که ادعا کرده اند، دنبال و پشتیبانی می کنیم. امید واریم ۲۵ بهمن، روز آغاز سرنوشت ساز برای ملت ایران در چیرگی و پیروزی بر رژیم کشتارگر ولی وقیح باشد.

چه گونه می توان به آزادی رسید، و رعایت چه مواردی ضروری است؟۳۰

آزادی و دموکراسی را نمی توان به رایگان به دست آورد. برای رسیدن به آن، همیشه باید بهایی پرداخت. مردم ایران در حقیقت هرگز طعم آزادی را نچشیده اند، و در فضای دموکراسی تنفس نکردند. زیرا، در آن صورت هرگز اجازه نمی دادند دیکتاتوری و زورگویی بر آنان سایه افکند، و برای هر تلاش و کوشش آنان، دست وپاگیر باشد.

خاتمی، موسوی، کروبی خیانت کار، و یا خادم به مردم ایران؟۱۸

بی تردید، همه جنایات رژیم در چندین ماه گذشته اعم از دستگیری، شکنجه، تجاوز، و کشتن انسان های باشرف و بزرگوار ایرانی، نتیجه مستقیم سیاست غلط آقای موسوی و همکرانش است که مردم سلحشور و خروشان ایران را مانند گوسفند، بی اراده، بی اختیار، بی تحرک، زبون، و بدبخت در اختیار جنایتکاران ولی وقیح گذاشت.

ملت مصر؛ آسوده بخوابید، ملا حسین اوباما در حق شما دعا فرمودند۵

مژده به مردم مصر، بالاخره ملا حسین اوباما به فریادتان رسید، و دست به دعا بلند کرد. بروید آسوده بخوابید که گربه نره؛ «نامبارک» به زودی از آغل خود بیرون می رود، و شر خود را از سر شما مردم کوتاه می کند.