شاهزاده پهلوی، ثروت افسانه ای شما کجا رفت که کاسه گدایی به دست گرفته اید؟ ۲۰۴

به دکان زرگری و کاسه گدایی شاهزاده ورشکسته ایران خوش آمدید. خواهشمند است اسکناس های ۱۰۰ دلار به بالای خود را روانه کنید که اشتهای کاذب خانواده محترم پهلوی شدیداً به آن ها نیازمند است.

به دکان زرگری و کاسه گدایی شاهزاده ورشکسته ایران خوش آمدید. خواهشمند است اسکناس های ۱۰۰ دلار به بالای خود را روانه کنید که اشتهای کاذب خانواده محترم پهلوی شدیداً به آن ها نیازمند است.

شاهزاده رضا پهلوی به تازگی دکان جدیدی به نام “اتّحادیه ی دموکراتیک ایران” باز کرده اند، تا درخواست کمک مالی از مردم گرسنه و بی نوای ایران زمین کنند. و از مردم خواسته اند که هریک از ۱۰۰ دلار به بالا به کسب و کارشان کمک کنند.

برای ما این پرسش پیش می آید که با وجود بیرون بردن پول و ثروت زیاد به وسیله پدر، پدر بزرگ، و خانواده اشان از کشور، و داشتن میلیون ها دلار ارز خارجی در حساب های بانکی، چرا این چنین کاسه ی گدایی به دست گرفته اند؟.  و با آن سرمایه ی ملّی و باد آورده، چه کرده اند؟.

در وصف غارت و دزدی، و چپاول ثروت ملّی مملکت، توسط خاندان پهلوی، اسناد و مدارک انکار ناپذیر بیشماری موجود است، ولی ما در این جا به تنها چند نمونه ی ریز و ناچیز آن برای آگاهی شما خواننده ی گرامی، اشاره می کنیم:
رضا خان قزاق،  پس ازنشستن به تخت سلطنت، حدود چهل و چهار هزار سند از دست مردم گرفت، املاک، زمین ها ی روستاییان اهالی گیلان، و مازندران، تنکابن، و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد. [۱]
رضا خان که درتاریخ سوم اسفند ۱۲۹۹ روی کار آمد، خانه کوچکی به ارزش بسیار کم در جنوب تهران داشت. هنگامی که وی پس از برکناری از سلطنت در تاریخ دهم شهریور ۱۳۲۰ به امر و خواسته دولت انگلیس، ایران را ترک می کرد، به گفته ی خودش و اظهارات دکتر سجادی وزیر دارایی وقت، شصت و هشت میلیون تومان در حساب  شخصی خود، در بانک ملّی داشت، و تمام اموال منقول و غیر منقول را به پسرش محمّد رضا بخشیده بود.[۲]

برای آن که هم میهنان گرامی بتوانند به ارزش واقعی مبلغ ۶۸ میلیون  تومان در حساب رضا شاه را در سال ۱۳۲۰ هنگام  رفتن وی از ایران مجسم کنند، باید گفت که ارزش خانه در آن زمان  در تهران بین ۳-۱۵ هزار تومان بود. حال اگر ارزش میانگین یک خانه را در تهران در آن زمان ۹ هزارتومان برآورد کنیم، رضا شاه در حساب بانک ملی خود، به ارزش بیش از  ۷ هزار خانه پس انداز داشته است.
در حقیقت رضاشاه  که دوستدارانش لقب «کبیر» را با صد من سریشم به او می چسبانند، سوای ارزهایی که در بانک های خارجی ذخیره داشت، ۷ هزار از خانه های مردم را نیز به تصرف خود در آورده بود.

آیا اگر رضا شاه هم مانند آتاترک رئیس جمهور ترکیه تنها به حقوق خود قناعت می کرد، و به مال مردم دست درازی نمی نمود، می توانست پس اندازی در بانک، ویا ارزی در خارج از کشور داشته باشد؟. تا آن جا که ما خبر داریم، آتاترک درهنگام مرگ، مالی از خود باقی نگذاشت، و همسرش از پول بازنشستگی وی تا پایان عمر زندگی می کرد.

محمّد رضا، اموال غیر منقول را طبق یک حرکت نمایشی به دولت بخشید و به دروغ گفت که اموال باقی مانده را خرج نیکوکاری خواهد کرد.
این خاندان همیشه  بدین تصور بودند که اگر یک فقیری نان خشکی به دندان گرفته، از برکت و بزرگی شاهانه ی آنان است که چیزی در درست خوردن دارد و از گرسنگی نمی میرد و باید دعا به جان شاهنشاه آریا مهر کند!.

چند نمونه ازغارت گری و چپاول محمد رضا شاه ازسرمایه های مردمی:
در رابطه با ثروت محمّد رضا شاه پهلوی، ارقام و اعداد نجومی بسیاری وجود دارد.
مثلاً در یک مورد، روزنامه ی نیویورک تایمز در شماره ی مورّخ دهم ژانویه ی هزار و نهصد و هفتاد و نه خود، با استناد به گفته منابع بانکی جهانی نوشت که فقط اوراق بهادار متعلق به شاه بیش از یک میلیارد دلار قیمت دارد و نیز مبلغی بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار تنها در طول این دو سال آخر (۱۳۵۶ و ۱۳۵۷) از سوی خانواده سلطنتی ایران به آمریکا منتقل شده است.[۷] [۳]
فردوست دوست وهم پیاله همیشگی شاه، می گوید که پس از رفتن رضا شاه، املاک زیادی به محمد رضا رسید. در آمد وی تنها از مستغلات شمال، سالی ۶۲ میلیون تومان بود. املاکی که شاه وپدرش به تدریج ازمردم گرفته ویا با بهای ناچیزی خریده بودند.( فراموش نشود ۶۲ میلیون تومان بین ۴۰-۵۰ سال پیش)

بنا به گفته مزین رئیس املاک بنیاد پهلوی گرگان، املاک شاه ازگرگان تا مرز شوروی ادامه داشت. مزین درمدت ده سال به فروش زمین های گرگان پرداخت، و آن گاه به سراغ زمین های بجنورد وگنبد رفت.
از سویی دیگر، اردشیر زاهدی درباره میزان ثروتی که شاه موفق به انتقال آنها به خارج از کشور شد، چنین نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست، شخص اعلیحضرت به خروج ۳۱ میلیارد دلار از کشور متهم شده بود. [۴]
باید توجه داشت که ۳۱ میلیارد ۳۵-۴۰ سال پیش دارای ارزشی برابر دست کم ۳۰۰-۴۰۰ میلیاارد امروزه بوده است.

بنا به نوشته هفته نامه آلمانی « فوکوس» [۵] ، شاه برای خرید ۶ فروند زیر دریائی از یک شرکت آلمانی، ۱۰۹ میلیون مارک رشوه دریافت می کند.
هم چنین، با گزارش روزنامه اتریشی کوریر [۶] در نتیجه سود جوئی وچپاول گری سرمایه مردمی، برای خانواده اش بیش از ۴۴  میلیارد دلارارث به جای می گذارد.

شاه با خانواده ۶۰ نفره و ۱۵۰۰ درباری چاپلوس ومفت خور، سالانه دست کم ۱۵ میلیون دلاراز پول مردم و کشوررا  در آن دوران نابود می کرد. ارزش این پول در بازار امروز دست کم ۱۵۰-۲۰۰ میلیون دلار برآورد می شود.
ویلیام سولیوان آخرین سفیرآمریکا در ایران می نویسد که بیشترشرکت ها وموسسات آمریکائی بدون آن که در ایران سرمایه ای به کار انداخته باشند، قراردادهای خدماتی با دولت وموسسات ایرانی داشتند.

شاهزاده رضا با مردم ایران جوششی ندارد. اگر هم داشته باشد، در مجالس فرمایشی است که در آن جا عده ای مدح و ثنا گوی همیشگی حضور دارند. وگرنه علاقه و شرکت ایشان با بیگانگان درمجالس سورچرانی وخودنمایی است. عکس بالا ایشان را با خانمشان در مجلسی در نیویورک نشان می دهد.

شاهزاده رضا با مردم ایران جوششی ندارد. اگر هم داشته باشد، در مجالس فرمایشی است که در آن جا عده ای مدح و ثنا گوی همیشگی حضور دارند. وگرنه علاقه و شرکت ایشان با بیگانگان درمجالس سورچرانی وخودنمایی است. عکس بالا ایشان را با خانمشان در مجلسی در نیویورک نشان می دهد.

حال سوال ما اینجاست که آیا این ثروت شاهانه، از گلوی مردم ایران بریده نشده بود؟ آیا تمام این اموال متعلّق به ایران و ایرانی نبوده و نیست؟. به استناد به کدامین بند از قانون اساسی(در زمان پهلوی) شاه قدرت دزدی و تاراج مملکت را دارد؟.

اگر خاندان پهلوی و اطرافیان و نزدیکانشان که آن ها نیز، قطعاً مبالغی هنگفت را از مملکت دزدیده و همراه با پهلوی ها، به آمریکا منتقل کردند، این پول را فقط در بانک گذاشته بودند و سودش را خرج می کردند، این سرمایه تمام نشدنی و گنجینه ای بی نظیر بوده است. حال شاهزاده با این سرمایه ی ملّی چه کرده اند که در  موسسه ی “اتّحادیه ی دموکراتیک ایران” که بنا نهاده اند، اینچنین کاسه ی گدایی دست گرفته اند و درخواست کمک مالی از مردم گرسنه و بی نوای ایران زمین دارند؟.

شاهزاده که از دموکراسی و شرافت سیاست مداری، فقط لمپن بازی هایش را آموخته اند،  حتّی یکبار هم  خیانت هایی که توسط پدر شان در حق ایران و مردمانش صورت گرفته است را نقد نکرده اند. و اعلام نمی کنند که پدرشان دارای اشتباهات فاحش سیاسی بوده است.

آیا سرمایه ی بزرگی را که پدر و پدربزرگشان، به آسانی و از طریق زورگویی و غارتگری جمع کرده بودند و برای ایشان به ارث گذاشته اند را  به باد داده اند و خرج عیش و نوش ها و ژست های شاهنشاهی گرفتن کرده اند، که امروز دوباره به سمت مردم آمده،  تا با فریبی تازه و نیرنگی جدید  جیب این مردمان بی پناه و بی دفاع را بچاپند و به زندگی شاهانه ی خویش، ادامه دهند؟.

آقای رضا پهلوی گویا در تحصیل و اخذ مدرک دانشگاهی نیز کامیابی نداشته اند و زندگی و راه و روش سیاسی شان، از دنبال آمریکایی ها دویدن، و دست به دامان ارتش آمریکا برای حمله به  ایران شدن می گذرد.  زهی بی شرمی، زهی بی شرافتی. آیا شاهزاده تصمیم گرفته است دستگاه قدرت و حکومت خود را بر روی پیکرهای متلاشی شده، و ویرانی های حاصل از یورش آمریکا و یا اسرائیل بنا نهد؟.

ایشان با فشارهای بی شماری که بر روی برادر موفّق و خوش فکر و باهوش خود گماردند و مانع از مشاهده و دیده شدن آن مرحوم که عاشق واقعی ایران زمین بود، شدند. افسردگی و پریشانی، و سرانجام خودکشی آن جوان رعنا می توان نتیجه نادیده گرفتن، و فشارهای خانواده و سرکوبی آنان دانست.

شادروان علی رضا در جشن پایانی فوق لیسانس تاریخ پیش از یورش تازیان ایران، با خانواده خود دیده می شود. هر ایرانی با منطق و نکته سنج به خوبی در می یابد که شادروان شاهزاده گرامی در این خانواده پر حشمت و شوکت، محلی از اعراب نبوده است، و حتی در جشن پایان نامه خود نیزبه ناچار در گوشه ای دور از مقام معظم شاهنشاه رضا شاه کبیر ایستاده است!.

شادروان علی رضا در جشن پایانی فوق لیسانس تاریخ پیش از یورش تازیان ایران، با خانواده خود دیده می شود. هر ایرانی با منطق و نکته سنج به خوبی در می یابد که شادروان شاهزاده گرامی در این خانواده پر حشمت و شوکت، محلی از اعراب نبوده است، و حتی در جشن پایان نامه خود نیزبه ناچار در گوشه ای دور از مقام معظم شاهنشاه رضا شاه کبیر ایستاده است!.

جای نهایت اندوه و شگفتی است که شاهزاده و مادرشان  باردیگرملت درمانده ی ایران زمین را نادان فرض کردند و گفتند که شاهپور علیرضا  خودش را از غم  از دست دادن پدر به خود کشی کشانده است.  باید دید چه کسی این جملات مسخره را که توهین به شعور هر انسان است، باور دارد؟.

ایشان هیچ گونه قدم و گام مناسبی برای آزادی ایران برنداشته اند و هنوز که هنوز است، خود را تافته ی جدا بافته و یک سر و گردن از دیگر ایرانیان بالا تر می بینند و خطاب کردن ایشان، بدون استفاده از واژه ی “شاهزاده” که بد جوری بوی دیکتاتوری و تبعیض می دهد، گناه  نا بخشودنی است.

چیز دیگری که باعث تاسّف و شرمساری است، ربط دادن خودشان،  به کوروش کبیر است. یعنی خود را در مصاف ، انسان وارسته و پادشاه عادل و مایه ی افتخار هر ایران و ایرانی می دانند که مقایسه ای بس احمقانه و به دور از واقعیت می باشد.
شاهزاده با هم ردیف دادن،  وتکیه بر کورش بزرگ کردن همانند آنست که علی خامنه ای خود را به امام زمان و الله مدینه می چسباند، واز زبان آنان دستور می دهد، و سخن می گوید.

کوروش بزرگ و اعلیحضرت قدرقدرت رضا شاه کبیر. تفاوت در چیست؟. باید گفت: «میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است».

کوروش بزرگ و اعلیحضرت قدرقدرت رضا شاه کبیر. تفاوت در چیست؟. باید گفت: «میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است».

دوستداران و سینه زنان و کاسه لیسان رضا پهلوی، او را شاهنشاه کوروش رضا پهلوی، می خوانند و از اینکه با یک واژه توانسته اند، شقیقه را به باد معده پیوند دهند، در پوست خود نمی گنجند.
کاش کمی از جربزه و غیرت و شرافت یک سرباز ایرانی زمان کوروش، در رگان این شاهزاده ی بی یال و کوپال و بی بخار ایرانی، جریان داشت.

عزیز هم میهنی که شاهزاده را می پرستی و او را نجات دهنده ی ایران در بند می دانی و خیال می کنی که تمام آرزوهایت با رسیدن او به قدرت، به واقعیت تبدیل می شوند، ای ایرانی بی دانشی که این شومن سیاسی را، کوروش می خوانی، کاش وقت می گذاشتی و کمی نیز تاریخ می خواندی که اینگونه  روح ایران دوستان واقعی را آزار ندهی.

کوروش و رضا پهلوی!
نخست این که، کوروش بزرگ را، دولت های بیگانه بر سر کار نیاوردند و او خود بود که شجاعت را با شعور و درایت مخلوط کرد و معجونی به نام امپراطوری بزرگ پارس را به کام دشمنان و بیگانگان ریخت و جهانیان را بدین باور رسانید که ایران مهد تمدن و سرزمین شجاعان و زادگاه علم و دانش است.

دومّ- کی و کجا کوروش کبیر راضی به واگذاری یک وجب از خاک این سرزمین و یا یک ذرّه از ثروت این مرز و بوم به بیگانه شد که شما این ابر مرد تاریخ را، با زورگوی چماق به دستی همچون رضا  شاه پهلوی  که خیانتش در رابطه با نفت و دریای خزر و از میان بردن مشروطیت و بازگرداندن وضع سیاسی ایران به دوران دیکتاتوری و زورگویی ناصرالدین شاه، عرق شرم بر پیشانی هر ایرانی می نشاند، مقایسه می کنی؟

سومّ-  در زمان کوروش، همه آزاد بودند، حتّی او بابلیان را در انتخاب پادشاه آزاد گذاشت. در دوران او، جزا و پاداش میهن دوستی و وارستگی را با محبّت و قدردانی می دادند. اما محمّد رضا شاه با دکتر مصدّق بینوا چه ها که نکرد؟

چهارم- شما شرم نمی کنید که این تازی صفتان و ریاکاران را که زیر عبای آخوند بزرگ شده اند و بر مرقد امام رضا بوسه زدند و تاریخ و فرهنگ خود را به یک مشت خرافات تازی فروختند، با کسی مقایسه می کنید که فرهنگ و تاریخ پر شکوه ما زیر سایه ی او بدان درجه از بالندگی و درخشندگی رسیده بود؟

پنجمین و آخرین جمله ام در این باره این است که، کوروش کبیر ایران را به اوج قدرت رسانید و شاه چهار گوشه ی آن مرز و بوم بود و در دل هر ایرانی نیز جایگاهی بس والا و ارزشمند داشت. حال، شاهزاده محترم به من بگویید که  پدربزرگ شما چه دارد و برای ایران چه کرده است؟.

این ویدیو نشانگر مدیریت، دلیری، جهانگیری، و جهانداری کوروش بزرگ است. ببینید شاهان خودکامه و بی لیاقت ایران این کشور پهناور را چگونه و به چه صورت در آوردند.

آیا فکر نمی کنید جز شما که شیفته و فریفته ایشانید، قشر عظیمی از مردم ایران، گذشته ی تاریک و پر از جنایت خاندان پهلوی را فراموش نکرده، و ارزش چندانی برای خانواده  شما، قائل نمی شوند، و از عملکرد شما به کلی دلسردند؟.
به طور قطعی، در تظاهرات، و حرکات اعتراضی داخل ایران که هیچ نقشی نداشته اید، جز اینکه در خارج از کشور بنشینید و پس از هر حرکتی، سعی بر مصادره ی اعترض به نام  خود کنید، که کاری نکردید.

جز فحاشی و هتّاکی و قلدر بازی و شاخ و شانه کشیدن و تخریب شخصیت ها نیز که کاری از دست تان بر نمیاید، برای فهم خودتان هم که شده، بنشینید و فیلم های اعتراضی موجود از تظاهرات ها را ببینید و به شعار جوانان و مردمان دقّت کنید، آن ها خواستار جمهوری دموکرات و سکولار ایرانی هستند و بس.  همه ی آن ها، از شاه و شیخ و هر آقا بالا سر دیگری خسته اند و مدّت مدیدی است که یا به اسم شاه و یا به نام شیخ توی سرشان زده اند و آنان را نادیده گرفتند.

در رابطه با نابودی ثروت ملّی که دزدیده شده بود و توسط رضا شاه، محمد رضا شاه، بانو فرح، و بستگانشان  به باد فنا رفته نیز، باید در دادگاه ملّی جوابگوی مردم ایران زمین باشید.

یک فرد دلبسته و علاقمند به مردم و کشور ایران می توانست با آن ثروت  چندین شبکه ی ماهواره ای راه انداخته و روشنگری کند. می توانست با پارازیت های ماهواره ای و فیلتر و سانسور اینترنت مبارزه کند، و مردم را در راه دستیابی به اخبار و آگاهی های مورد نیاز یاری نماید. درماندگان و پناهندگان را از کشورهای بیگانه یاری دهد، و دهها خدمات دیگرکه از از دست مردم عادی کاری ساخته نیست.

تا زمانی که بانو فرح ثروت ملّی را با ارث پدری شان اشتباه گرفته اند و به جای کمک به انجمن حمایت از حقوق زنان و یا هزاران کار ملّی-فرهنگی دیگری که بعد سیاسی و اجتماعی نیز دارد، مشغول سان دیدن از نمایشگاه های عکس و نقّاشی فرانسه اند و یا به جای حضور در تجمعات مردم شریف خارج از کشور در مقابل سفارت خانه های اشغالی رژیم و یا در جلوی ساختمان های سازمان ها و نهاد های بین المللی، در سالن های مد و شوهای لباس حضور می یابند، و یا هدیه یک میلیون یورو جهت عروسی فرزند پادشاه اسپانیا می پردازند،  ثروت ملّی به باد می رود که هیچ، این خاندان بر لکّه ها و نقاط ضعف و جنایات و خیاناتشان بدین آب و خاک، افزوده می شود.
تنها می ماند چند هزار دستمال به دست، و به به ، چهچه گویان که مانند ساندنیست خوران به دور اعلیحضرت قدر قدرت، رضا شاه دوم، پرسه می زنند، و موس موس می کنند، تا بیشتر از مال و دارایی چپاول شده، بهره من شوند.

با درود به همه ی هم میهنان روشنفکر و آزاد اندیش که از سلطه ی شیخ و شاه بر جان و مال و زندگی هایشان، به ستوه آمده اند و خواستار دولتی مردمی و رژیمی دموکرات و سکولار هستند که حکومت ایران را به دست بگیرد.

نقد وپیشنهادی به شاهزاده گرامی –  شاهزاده  به خوبی می دانند که با وجود گذشته تاریک زندگی خانوادگی اشان، در شرایط کنونی  و با رفتارغیر مردمی ، امکان موفقیت سیاسی اشان بسیار نا چیزاست.
در شرایط کنونی که سیاستمدار شناخته شده و مورد اعتمادی برای مردم ایران وجود ندارد، چنانچه شاهزاده از جلد فعلی بیرون آیند، افراد مغرض و بی سیاست گرداگرد خود را کنارگذاشته، و ۱۸۰ درجه  روش نا درست سیاسی خود را چرخش دهند، می توانند در آزادی مردم وکشورمان نقش سازنده ای داشته باشند ، وثبت در تاریخ گردند. وگرنه، باروش کنونی، شاهزاده به یک حکمران و یا شاه در تماشاخانه و بر روی فیلم ها، و یا تصویر شاه بر روی برگ بازی بیشتر میمانند، و در همین نقش هم پایدار خواهند ماند.
به امید توجه، و درک شما از حسا سیت و موقعیت تاریخی ایران- سهراب ارژنگ (فضول محله)

منابع:

[۱]حسین مکی،تاریخ بیست ساله ی ایران، تهران، نشر ناشر،۱۳۶۲، جلد ۶، صفحه ی ۱۳۵.
[۲]مردان کیان به نقل از حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، انتشارات علمی، انتشارات ایران، ۱۳۶۶، جلد ۸، صفحه ی ۹۱.
[۳] ۱- هویدا، فریدون، سقوط شاه، ترجمه ح. ا. مهران، انتشارات اطلاعات، تهران ۱۳۶۵، صفحه ی  ۱۴۶.
[۴]اردشیر زاهدی، ۲۵ سال در کنار پادشاه، به کوشش: ابوالفضل آتابای، نشر عطایی، تهران ۱۳۸۱، ص ۳۱۳
[۵]کیهان هوائی، شماره ۱۱۰۶- چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۷۴، ۹ نوامبر ۱۹۹۴
[۶]قضاوت تاریخ- نوشته اسماعیل رزم آرا- ص ۱۸۰- ۱۸۳
[۷] زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا- نوشته اسکندر دلدم-چ۴- چاپ گلفام تهران ۱۳۷۵- ص۲۳۹-۲۴۲

 • Ferix666

  دوست عزیز فکر می کنی ما ایران زندگی نمی کردیم و از اخبار و زندگی دیگران و سیاسیون خبر نداریم که این اراجیف را نوشتی برو دنبال دزد بزرگ که جمهوری اسلامی و آخوندها و دور و بریهاشون شما سرگاو را ول کردی به چیزهائی اشاره می کنی که هیچ مدرکی در دست نیست و فقط زشت گوئی یک مشت زشت خوست حالا می گیم درست تو اگر راست می گی و دل سوزی دنبال ثروت مردم در این دوران باش آن دوران همه چیز روشن خواهد شد و خودتو به روز کن ملت امروز آنقدر ساده که تو فکر می کنی نیستن اگه اونها دزدی کردن تو هم سیر بودی امروز از جیبت می زنن تو راجب اون دوران می نویسی بابا ایولا اینها خیالاتی که فکر می کنی اگر من شاه بودم اینجوری می دزدیدم پس اونها هم اینکار را کردن خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه و شفات بده

  • تنها مفت خوران رژیم گذشته و وابستگان آنانند که گفتار و نوشته های مستند دیگران که با مدارک مهم و بدون انکار نوشته شده اراجیف می خوانند. رژیم دیکتاتوری چکمه پوش گذشته که قانون مشروطیت و آزادی مردم را از میان برد، در کنار خود یاوه گویی هایی را به وجود آورد که نخستین تربیت و ادب انسانی ندارند. بلادرنگ آن چه را که مخالف عقیده و در خلاف منافع خودشان است، به توهین و ناسزاگویی می پردازند.

   جمهوری اسلامی همه چیز را از رژیم دیکتاتوری گذشته یاد گرفت. این رژیم کشتارگر نطفه حرام رژیم گذشته است. ما مدارک مهمی داریم که می توانیم این ها را به اثبات برسانیم..در ضمن، مردم در رژیم گذشته سیر نبودند. آن ها هم به سختی زندگی می گذراندند. پول نفت مردم و عایدات کشور که به مردم تعلق داشت، صرف خرید اسلحه بی مورد می شد که شاه از آنها ۵-۱۰ درصد کمیسیون و رشوه می گرفت، و مبلغ اضافی هم طبق اسناد موجود میلیاردها دزدی کردند، و به خارج آوردند..
   بهتر است اگر جرأتش را دارید آدرستان بدهید تا مدارک را برایتان پست کنیم.

  • متاسفانه کسانی که گذشته ایران را در زمان پهلوی انکار میکنن کسانی هستن که در پیداش این رژیم آخوندی یا خودشون شریک بودن یا اینکه خانواده شون در این کودتای به اصطلاح انقلاب مردمی شرکت داشتن و نمیخوان قبول کنن که ایران امروز از برکت دستمایه پدران و مادران و خواهر و برادران آنهاست که به این روز افتاده .
   شما مطمئن باشین که ایران دیگر آن روزها را به خود نخواهد دید . به عنوان مثال رشد اقتصادی ایران از سال ۱۹۶۹-۱۹۷۹ یعنی ۱۰ سال ۱۴.۹ درصد بوده که در کارنامه اقتصادی ایران بیسابقه بوده است . حال در جواب دوستانی که میگن که نباید در گذشته ماند . دوستانه عزیز دانشمند من شما از شیندن واقعیت وحشت دارید چون جرات اینکه بگویید اشتباه کردیم و مسبب این همه ویرانی و فلاکت ما هستیم رو ندارید چرا نمیگین که ما و عقاید پوسیده مذهبی ما بود که به این وضیعت فلاکت بار دچار شدیم.

   این مردم و روشن فکران ما بودن که عکس خمینی رو در ماه دیدن نه محمد رضا شاه . پدران بازاری شما بودن که پولهای باد آورده رو کیسه کیسه دادن به حساب ۱۰۰ امام تا امروز شاهد این باشیم که جوانان این مرز و بوم دسته دسته در زندانهای جمهوری اسلامی بهشون تجاوز بشه و یک ملت با تمدن رو مشتی خس خاشاک بنامند.
   امروز وظیفه هر ایرانی وطن پرست هستش که واقعیت های گذشته رو آن تر که هاست به آیندگان نشان بدهند . متاسفانه شنیدن حقیقت برای بعضیها تلخ و ناگوار است و برای بعضیها مایه شرمندگی.

   ما ملتی هستیم که وقتی با پدر کسی خورده حسابی داریم سر پسر او در میاوریم. آنقدر کوتاه فکر هستیم که وقتی رضا پهلوی بعنوان یک شخص آزاده سخن میگوید گوش هایمان را میبندیم ولی وقتی خائنای که صبح به صبح مار را تشویق به سبز پوشی و ویکتوری نشان دادن میکند و باعث دستگیرما ن میشود سر تا پا گوش مینشینیم. ما خائنینی چون گنجی و نبوی را پرستش میکنیم .

   ما موسوی را قبول داریم که گفته جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر و پیرو خط امام خمینی قاتل . ما شاه را آنطور با ور داریم که آخوند در کتابها به ما خورانده ، ما اصولا ملت آخوند پرستی هستیم و هنوز خود خبر نداریم . ما ملتی هستیم که وقتی با کسی چپ میافتیم به خود شخص بی احترامی زیاد نمیکنیم و بیشتر به پدر خواهر و مادر آن شخص بد او بیراه میگوییم . ما سوال نمی کنیم که پدر موسوی که بوده ولی تا حرف از رضا پهلوی میشو د که پدری وطندوست داشت و نمیخواست عربها بر ما حکومت کنند را مورد انتقاد قرار میدهیم . بله ما ملت خلایق هر چه لایق هستیم

 • Ferix666

  دوست عزیز فکر می کنی ما ایران زندگی نمی کردیم و از اخبار و زندگی دیگران و سیاسیون خبر نداریم که این اراجیف را نوشتی برو دنبال دزد بزرگ که جمهوری اسلامی و آخوندها و دور و بریهاشون شما سرگاو را ول کردی به چیزهائی اشاره می کنی که هیچ مدرکی در دست نیست و فقط زشت گوئی یک مشت زشت خوست حالا می گیم درست تو اگر راست می گی و دل سوزی دنبال ثروت مردم در این دوران باش آن دوران همه چیز روشن خواهد شد و خودتو به روز کن ملت امروز آنقدر ساده که تو فکر می کنی نیستن اگه اونها دزدی کردن تو هم سیر بودی امروز از جیبت می زنن تو راجب اون دوران می نویسی بابا ایولا اینها خیالاتی که فکر می کنی اگر من شاه بودم اینجوری می دزدیدم پس اونها هم اینکار را کردن خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه و شفات بده

 • اینکه اخوندها دزدی می کنند، نمیشود گفت که جناب شاه و خانوده اش دزدی و چپاول نکردند. اگر بیشتر ندزدیند کمتر نیست. در ضمن در مورد دزدی آخوندها همان قدر مدرک هست که در مورد شاه هست. و مدارک در مورد شاه معتبرتر هست چون بعد از رفتن هر دیکتاتوری دزیدهاشان از هر طرف افشا می شود و از طریق منابع مختلف پیگیری می شود. بنابرین کاسه لیسی شاه را نکنید، بعضیها چون آخوندها دزدند و قاتلند دزدها و قا تلهای قبلی را فراموش کردند. در جواب من نیایید بگویید که اخوندها بد ترند، میدانم. دزدی ۱۰۰ میلیارد دلار با دزدی ۲۰۰ میلیارد دلار فرقی ندارد. در ضمن دزدی میلیونی ۳۰-۴۰ سال پیش معادل دزدی میلیاردی حالا هست. بنابرین چون کون اخوندها گهی هست، .
  کون گهی شاه و خانواده اش را آب نکشید لطفا.

  • Sinavich

   با همه آن دزدی ها که ۲۰۰ نفر بعنوان درباری انجام می دادند باز ما قویترین اقتصاد منطقه بودیم پیشرفته ترین ارتش و بهترین فرهنگ و هنر در سطح مصر و هند یا بالا تر… کارمندان با ۳ تا ۴ سال درآمد صاحب خانه بودند…. جدید ترین خودروهای روز در دستان مردم بود و رشد اقتصاد ۲ رقمی بود.. نرخ تورم تک رقمی و بهترین تکنولوژیها کشاورزی هماهنگ با هلند و اسراییل در دست روستاییان بود.. خانها و خان باجی ها را کی جمع کرد؟زمینها را کی تقسیم کرد؟آیا زمین خواری واژه ای این چنین آشنا بود؟ آیا صدّامی بود که حتی فکر جنگ با ایران را کند؟ آیا مجبور بودید برای خرید و تجارت به دبی بروید؟ آیا می دانید ۹۰ درصد طرحهای بعد از انقلاب ادامه طرحهای قبل بوده؟آیا سپاه دانش در روستاها را ندیدید؟ آیا ورود پزشک از هند و پاکستان را بدلیل کمبود در روستاها ندیدید؟ در ۵ سال از ۱۳۵۰ تا ۵۵ راههای کشور دو برابر شد. آیا می دانید نیروگاه بوشهر ۹۸ درصد پیشرفت داشت و انقلاب آن را به صفر برگردانید؟ آیا می دانید هنوز گاو و گردو و گل رز و زردآلویمان از نژاد اسراییلی است؟ آیا را ه آهن شیراز اصفهان که قرار بود از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ طول بکشد افتتاح شد؟ آیا ندیدید که کمربند سبز تهران را آقایان بجای درختکاری فروختند و به مجتمعهای آپارتمانی تبدیل شد و امروز در تهران نفس کشیدن ممکن نیست؟آیا ۱۱۰۰۰ اعدامی تا ۱۳۵۹ برای انقلاب کافی نبود که تا ۱۳۶۷ ۲۰۰۰۰ اضافه شد؟ آیا نباید برای رفتن از وطن گریست (۲۶ دی)و برای بازگشت به آن احساسی خرج کرد؟(۱۲ بهمن) و تا کی از شاه بودن دیگری ناراحتیم؟ آیا امروز دریای خزر برایمان معبری امن است؟ آیا دوباره خیابانی در کشوری مانند کره نامش تهران می شود؟ آیا خبری از باغهای شمال شیراز و اصفهان که نابود شد [برای همیشه] دارید؟ آیا این همه زندگی که نابود شد؛این همه جوان که پر پر شد, این همه دانشمند و استاد که گریختند ثروت بود یا چند تکه طلا و جواهر و چند میلیون دلار ثروت بود؟

   آقایان از خواب بیدار شوید:
   ثروت اصلی فرهنگمان بود که بباد رفت. عمر جوانانمان بود که هدر شد. اساتید دانشگاه و پزشکان و فرهیختگانی بود که فراری شدند… ثروت اصلی آبروی ایران بود که رفت. و اینها همه بنوعی از حکومت وقت بود هر چقدر مستبد و نا بکار اما اینها را هم داشت…
   ثروت اصلی آزادی زنانمان بود که در کنج خانه ها سوخت. چقدر از فلان ماشین و خانه که از بین رفت یا فلان آخوند که دزدید یا مصادره کرد حرف می زنید؟ اینها زندگیمان را دزدیدندو پهلوی در این مورد قابل مقایسه با خاندان خ ها نیست. بترسیم از کسی که در سخنرانیش می گوید : ما شما را انسان می کنیم.. چون انسان باید آزاد باشد تا انسانیتش تبلور یابد… بترسیم از کسی که می خواهد با نابودی کشوری آبروی ما را ببرد چون بازگشت آبرو به ایران نسلها زمان می خواهد و این با هیچ پولی خریدنی نیست
   ما بزرگ ترین ثروت یعنی هویتمان را با انقلاب از دست دادیم پس چه اهمیتی دارد اگر میلیاردها دلار را هر طرفی بدزدد؟ اینها مهم نیست.. آنچه که پهلوی در دنیا بعنوان ایران مدرن و رو به جلو ساخته بود؛آنچه از توریسم و صنعت و اقتصاد داشتیم همه به باد رفت… ثروت اصلی این بود….. وای بر ما که پس از ۳۰ سال هنوز بدنبال پولهایی هستیم که در برابر کارخانه هیوندای و سامسونگ و ال جی صفر است… ثروت اصلی عمر شماست که از شما دزدیدند تا امروز بجای کار در کارخانه ها پای این چت مسخره باشید….!.

   • این ها که گفتید یک مشت داستان های تکراری است که تنها دانش و معلومات وابستگان رژیم دیکتاتوری گذشته را تشکیل می دهد. در زیر چتر دیکتاتوری، همه تصمیم ها نا به جا، غلط ، و نا فرجام است.
    شما گو این که ۳۲ سال است در کشورهای دموکراسی زندگی می کنید، بازهم به دنبال چماق و زورگویی هستید، و نمی خواهید معنی و مفهوم آزادی را در ک کنید.

    در حکومت دیکتاتوری سیاست ها و کل کشور با عقل و منطق یک نفر می چرخد و بقیه مردم کشور، خر، بی سواد، الاغ و بی شعورند، و دربهترین تعاریف، مردم رعیت و نوکر رژیمند.
    در ۲۵۰۰ سال این چنین بوده، در ۳۲ سال پیش هم همان است.

    عقل کل در گذشته خدایگان، آریامهر بود ، و اکنون ولی امر مسلمین امام خامنه ای است. چیزی عوض نشده، همه چیز همان است.
    شما گویا کمترین آگاهی از آزادی و دموکراسی ندارید. لیست شما را دیکتاتورهایی مانند هیتلر، موسولینی، پینوشه، استالین، بیشتر و بهتر انجام دادند. ولی در عوض آزادی ، فکر کردن، و نفس کشیدن را از مردم گرفتند.

    شما اگر یک جو انصاف داشته باشید در یک کفه ترازو کارهای کوچک اجتماعی که یکطرفه بدون دخالت و نظر خواهی از مردم انجام گرفته بگذارید، و درکفه دیگر از بین رفتن واز میان بردن مشروطیت که صدها و هزاران دلاوران میهن پرست ما ۱۰۴ سال پیش با خون خود آن را آبیاری کردند، و به ثمر رساندند. حال بازهم اگر انصاف داشته باشید ببینید کدام سنگین تر است.

    مسأله از بین رفتن فرهنگ، آن هم به رژیم گذشته بر می گردد. رژمیم گذشته آخوند پرور و خرافات پرور بود.. در این مورد ما می توانیم یک کتاب بنویسیم و ساعت ها با دلایل و مدارک گفتگو کنیم.
    آتاترک آخوندها را از اجتماع بیرون راند، ولی شاه دست آنان را در همه چیز باز گذاشت، و فرهنگ ما را دستخوش خرافات آنان ساخت.

    اگر می خواهید مشکلی را حل کنید، باید ریشه یابی کنید. اگر فردی قاتل است، باید به گذشته و محیط تربیتی او رجوع کرد و علت رادریافت، و گرنه کشتن او مشکل اجتماع را حل نمی کند.

    شما که گویا اهل مطالعه اید، باید گذشته را مطالعه کنید. رضا شاه مشروطیت ایران را که محمد علی شاه با توپ بستن مجلس نتوانسته بود از میان ببرد، به راحتی به کنار زد و به جای شاه مشروطه، شاه دیکتاتورمانند قاجاریها شد.

    مردم از او روی گردان شدند. هنگامی که دولت انگلیس آورنده او، او را از سلطنت بر کنار کرد، و به جزیره موریس برد، مردم به جای تظاهرات و مخالفت، شادی ها کردند، و جشن گرفتند.. در مورد شاه هم همین طور شد. چرا؟ برای آن که مردم ایران از دیکتاتور متنفرند.

    شما می بینید که امروزه مردم در خیابان ها فریاد « مرگ بر دیکتاتور، و مرگ بر خامنه ای» می کشند، چرا؟ بازهم برای آن که مردم بیش از ۲۵۰۰ سال زیر چوب و شلاق دیکتاتوری بودند، و از دیکتاتورها نفرت دارند.

    مردم ایران در زمان کوروش بزرگ، و تا اندازه ای در دوران داریوش، و مقداری در دوران اشکانیان، و به طور کامل در دوران کریمخان، و در دوره کوتاه زمام داری مصدق، آزادی و دموکراسی را لمس کردند.

    شما اگر آمار بگیرید، شاید ۸۰٪ مردم از کوروش، کریمخان، و مصدق به خوبی یاد می کنند. ولی اطمینان داشته باشید که رژیم گذشته به جز بازماندگان ارتش، سازمان های اداری گذشته تعداد کمی کشاورز، و شماری از ایلات و عشایر که جمع آن ها شاید بیش از ۱۵٪ جمعیت ایران را تشکیل نمی دهد، طرفدار رژیم گذشته و یا بار دیگر به دنبال رژیم شاهی در ایران نیستند.

    آن چه ما بدبختی داریم و زجر می کشیم،پیامد و نتیجه دیکتاتوری های گذشته است. انقلاب ۵۷ نتیجه کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بود..خرافات ،و کشتار ودزدی های امروزی، رشوه گیری، تقلب و همه آن ها رونوشت و فوتوکپی رفتار و عملکرد رژیم گذشته است. اگر شما چشم و گوش خود را از روی حقایق گذشته ببندید، مقاله مستند و کاملاً منطقی ما را نادیده می گیرید، و مطالبی می نویسید که نادرست است و مبنای علمی ندارد.
    مقاله گذشته ما را که احتمالاً شما وهم فکرانتان نخوانده اید، چون عادت کرده اید که صدای مخالفی را نشنوید، نزدیک به ۲۰۰۰ نفر در سایت ما خواندند، ونزدیک بی ۶۰۰ نفر آن را باز پخش کردند.

    من نگارنده در پایان مقاله گذشته خطاب به شاهزاده نوشتم که اگر ایشان می خواهند سهمی در نجات ایران داشته باشند چه کار باید بکنند؟ شما آن را بخوانید و بیش از این از این لیست های بی معنی ننویسید که در ایران خریداری ندارد.،..
    در پایان اضافه کنم که ما یک گروه فرهنگی کار کشته و با سابقه هستیم که از گذشته و حال ایران و بسیاری از کشورهای دیگر اطلاع داشته، و مطالعه کافی داریم. بنابر این، سعی کنید از خرد خود بهره بگیرید، و منطقی صحبت فرمایید. نکته آخر این که اگر کتاب های اسد الله علم را بخوانید، به فاجعه و مصیبت رژیم گذشته و وضعیت کشور در زمان رژیم سابق پی خواهید برد.
    با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

    • Sinavich

     دوست عزیز بحث اشتباهات پدر و پسر پهلوی مشخص است و نتیجه آن انقلاب اسلامی ولی تشابه آن با وضع فعلی اشتباه است. حکومت شاه را می توان با مصر مبارک مقایسه کرد نه با خ ها.

   • این ها که گفتید یک مشت داستان های تکراری است که تنها دانش و معلومات وابستگان رژیم دیکتاتوری گذشته را تشکیل می دهد. در زیر چتر دیکتاتوری، همه تصمیم ها نا به جا، غلط ، و نا فرجام است.
    شما گو این که ۳۲ سال است در کشورهای دموکراسی زندگی می کنید، بازهم به دنبال چماق و زورگویی هستید، و نمی خواهید معنی و مفهوم آزادی را در ک کنید.

    در حکومت دیکتاتوری سیاست ها و کل کشور با عقل و منطق یک نفر می چرخد و بقیه مردم کشور، خر، بی سواد، الاغ و بی شعورند، و دربهترین تعاریف، مردم رعیت و نوکر رژیمند.
    در ۲۵۰۰ سال این چنین بوده، در ۳۲ سال پیش هم همان است.

    عقل کل در گذشته خدایگان، آریامهر بود ، و اکنون ولی امر مسلمین امام خامنه ای است. چیزی عوض نشده، همه چیز همان است.
    شما گویا کمترین آگاهی از آزادی و دموکراسی ندارید. لیست شما را دیکتاتورهایی مانند هیتلر، موسولینی، پینوشه، استالین، بیشتر و بهتر انجام دادند. ولی در عوض آزادی ، فکر کردن، و نفس کشیدن را از مردم گرفتند.

    شما اگر یک جو انصاف داشته باشید در یک کفه ترازو کارهای کوچک اجتماعی که یکطرفه بدون دخالت و نظر خواهی از مردم انجام گرفته بگذارید، و درکفه دیگر از بین رفتن واز میان بردن مشروطیت که صدها و هزاران دلاوران میهن پرست ما ۱۰۴ سال پیش با خون خود آن را آبیاری کردند، و به ثمر رساندند. حال بازهم اگر انصاف داشته باشید ببینید کدام سنگین تر است.

    مسأله از بین رفتن فرهنگ، آن هم به رژیم گذشته بر می گردد. رژمیم گذشته آخوند پرور و خرافات پرور بود.. در این مورد ما می توانیم یک کتاب بنویسیم و ساعت ها با دلایل و مدارک گفتگو کنیم.
    آتاترک آخوندها را از اجتماع بیرون راند، ولی شاه دست آنان را در همه چیز باز گذاشت، و فرهنگ ما را دستخوش خرافات آنان ساخت.

    اگر می خواهید مشکلی را حل کنید، باید ریشه یابی کنید. اگر فردی قاتل است، باید به گذشته و محیط تربیتی او رجوع کرد و علت رادریافت، و گرنه کشتن او مشکل اجتماع را حل نمی کند.

    شما که گویا اهل مطالعه اید، باید گذشته را مطالعه کنید. رضا شاه مشروطیت ایران را که محمد علی شاه با توپ بستن مجلس نتوانسته بود از میان ببرد، به راحتی به کنار زد و به جای شاه مشروطه، شاه دیکتاتورمانند قاجاریها شد.

    مردم از او روی گردان شدند. هنگامی که دولت انگلیس آورنده او، او را از سلطنت بر کنار کرد، و به جزیره موریس برد، مردم به جای تظاهرات و مخالفت، شادی ها کردند، و جشن گرفتند.. در مورد شاه هم همین طور شد. چرا؟ برای آن که مردم ایران از دیکتاتور متنفرند.

    شما می بینید که امروزه مردم در خیابان ها فریاد « مرگ بر دیکتاتور، و مرگ بر خامنه ای» می کشند، چرا؟ بازهم برای آن که مردم بیش از ۲۵۰۰ سال زیر چوب و شلاق دیکتاتوری بودند، و از دیکتاتورها نفرت دارند.

    مردم ایران در زمان کوروش بزرگ، و تا اندازه ای در دوران داریوش، و مقداری در دوران اشکانیان، و به طور کامل در دوران کریمخان، و در دوره کوتاه زمام داری مصدق، آزادی و دموکراسی را لمس کردند.

    شما اگر آمار بگیرید، شاید ۸۰٪ مردم از کوروش، کریمخان، و مصدق به خوبی یاد می کنند. ولی اطمینان داشته باشید که رژیم گذشته به جز بازماندگان ارتش، سازمان های اداری گذشته تعداد کمی کشاورز، و شماری از ایلات و عشایر که جمع آن ها شاید بیش از ۱۵٪ جمعیت ایران را تشکیل نمی دهد، طرفدار رژیم گذشته و یا بار دیگر به دنبال رژیم شاهی در ایران نیستند.

    آن چه ما بدبختی داریم و زجر می کشیم،پیامد و نتیجه دیکتاتوری های گذشته است. انقلاب ۵۷ نتیجه کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بود..خرافات ،و کشتار ودزدی های امروزی، رشوه گیری، تقلب و همه آن ها رونوشت و فوتوکپی رفتار و عملکرد رژیم گذشته است. اگر شما چشم و گوش خود را از روی حقایق گذشته ببندید، مقاله مستند و کاملاً منطقی ما را نادیده می گیرید، و مطالبی می نویسید که نادرست است و مبنای علمی ندارد.
    مقاله گذشته ما را که احتمالاً شما وهم فکرانتان نخوانده اید، چون عادت کرده اید که صدای مخالفی را نشنوید، نزدیک به ۲۰۰۰ نفر در سایت ما خواندند، ونزدیک بی ۶۰۰ نفر آن را باز پخش کردند.

    من نگارنده در پایان مقاله گذشته خطاب به شاهزاده نوشتم که اگر ایشان می خواهند سهمی در نجات ایران داشته باشند چه کار باید بکنند؟ شما آن را بخوانید و بیش از این از این لیست های بی معنی ننویسید که در ایران خریداری ندارد.،..
    در پایان اضافه کنم که ما یک گروه فرهنگی کار کشته و با سابقه هستیم که از گذشته و حال ایران و بسیاری از کشورهای دیگر اطلاع داشته، و مطالعه کافی داریم. بنابر این، سعی کنید از خرد خود بهره بگیرید، و منطقی صحبت فرمایید. نکته آخر این که اگر کتاب های اسد الله علم را بخوانید، به فاجعه و مصیبت رژیم گذشته و وضعیت کشور در زمان رژیم سابق پی خواهید برد.
    با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

   • متاسفانه کسانی که گذشته ایران را در زمان پهلوی انکار میکنن کسانی هستن که در پیداش این رژیم آخوندی یا خودشون شریک بودن یا اینکه خانواده شون در این کودتای به اصطلاح انقلاب مردمی شرکت داشتن و نمیخوان قبول کنن که ایران امروز از برکت دستمایه پدران و مادران و خواهر و برادران آنهاست که به این روز افتاده .
    شما مطمئن باشین که ایران دیگر آن روزها را به خود نخواهد دید . به عنوان مثال رشد اقتصادی ایران از سال ۱۹۶۹-۱۹۷۹ یعنی ۱۰ سال ۱۴.۹ درصد بوده که در کارنامه اقتصادی ایران بیسابقه بوده است . حال در جواب دوستانی که میگن که نباید در گذشته ماند . دوستانه عزیز دانشمند من شما از شیندن واقعیت وحشت دارید چون جرات اینکه بگویید اشتباه کردیم و مسبب این همه ویرانی و فلاکت ما هستیم رو ندارید چرا نمیگین که ما و عقاید پوسیده مذهبی ما بود که به این وضیعت فلاکت بار دچار شدیم.

    این مردم و روشن فکران ما بودن که عکس خمینی رو در ماه دیدن نه محمد رضا شاه . پدران بازاری شما بودن که پولهای باد آورده رو کیسه کیسه دادن به حساب ۱۰۰ امام تا امروز شاهد این باشیم که جوانان این مرز و بوم دسته دسته در زندانهای جمهوری اسلامی بهشون تجاوز بشه و یک ملت با تمدن رو مشتی خس خاشاک بنامند.
    امروز وظیفه هر ایرانی وطن پرست هستش که واقعیت های گذشته رو آن تر که هاست به آیندگان نشان بدهند . متاسفانه شنیدن حقیقت برای بعضیها تلخ و ناگوار است و برای بعضیها مایه شرمندگی.

    ما ملتی هستیم که وقتی با پدر کسی خورده حسابی داریم سر پسر او در میاوریم. آنقدر کوتاه فکر هستیم که وقتی رضا پهلوی بعنوان یک شخص آزاده سخن میگوید گوش هایمان را میبندیم ولی وقتی خائنای که صبح به صبح مار را تشویق به سبز پوشی و ویکتوری نشان دادن میکند و باعث دستگیرما ن میشود سر تا پا گوش مینشینیم. ما خائنینی چون گنجی و نبوی را پرستش میکنیم .

    ما موسوی را قبول داریم که گفته جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر و پیرو خط امام خمینی قاتل . ما شاه را آنطور با ور داریم که آخوند در کتابها به ما خورانده ، ما اصولا ملت آخوند پرستی هستیم و هنوز خود خبر نداریم . ما ملتی هستیم که وقتی با کسی چپ میافتیم به خود شخص بی احترامی زیاد نمیکنیم و بیشتر به پدر خواهر و مادر آن شخص بد او بیراه میگوییم . ما سوال نمی کنیم که پدر موسوی که بوده ولی تا حرف از رضا پهلوی میشو د که پدری وطندوست داشت و نمیخواست عربها بر ما حکومت کنند را مورد انتقاد قرار میدهیم . بله ما ملت خلایق هر چه لایق هستیم

 • Mahsa20a

  emrooz har kasi sange khod ra be sine mizanad mardom bayad aghel bashand va rahe khod ra entekhab konand .

 • Mahsa20a

  emrooz har kasi sange khod ra be sine mizanad mardom bayad aghel bashand va rahe khod ra entekhab konand .

 • اینکه اخوندها دزدی می کنند، نمیشود گفت که جناب شاه و خانوده اش دزدی و چپاول نکردند. اگر بیشتر ندزدیند کمتر نیست. در ضمن در مورد دزدی آخوندها همان قدر مدرک هست که در مورد شاه هست. و مدارک در مورد شاه معتبرتر هست چون بعد از رفتن هر دیکتاتوری دزیدهاشان از هر طرف افشا می شود و از طریق منابع مختلف پیگیری می شود. بنابرین کاسه لیسی شاه را نکنید، بعضیها چون آخوندها دزدند و قاتلند دزدها و قا تلهای قبلی را فراموش کردند. در جواب من نیایید بگویید که اخوندها بد ترند، میدانم. دزدی ۱۰۰ میلیارد دلار با دزدی ۲۰۰ میلیارد دلار فرقی ندارد. در ضمن دزدی میلیونی ۳۰-۴۰ سال پیش معادل دزدی میلیاردی حالا هست. بنابرین چون کون اخوندها گهی هست، .
  کون گهی شاه و خانواده اش را آب نکشید لطفا.

 • Mahsa20a

  emrooz har kasi sange khod ra be sine mizanad mardom bayad aghel bashand va rahe khod ra entekhab konand .

 • Arezoo_aryaiiuk

  che biesafan mardome ma va che kine tozane hanoz bar khandane pahlavi mitazand ………ta yadam hast faqhat naqhd kardand va hajv goftand va doshnam daddand ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,inha bod ke iraneman ra bar bad dad …….az ino on nist az mast ke bar masttttttttttttttttttttttttttttt,,,,,,,,,hamchenan birahmane betazid ,,,ta jai ke jan dar badan darid begoid ,,,,,,ama negaham ke be albome khanevadegi va aksahaye madar v apedaram dar an zaman mioftad ,,,,,,,qhezavatetan ra hamchenan ba kine va pasti mibinam ……..
  be omide amadanat shahzadee aziz..hamchenan aziziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  • اگر شاه یا هر رهبر یا رییس جمهوری کار خوب کرده و خدمت کرده، وظیفه اش را انجام داده، مردم او را نتخاب کردند که که برای مردم کار کند و خدمت کند، بنابرین اگر ظلم، کشتار، دزدی و …. کردند مورد انتقاد و بازخواست قرارمی گیرند. لطفا نگویید که چون شاه چند تا کار خوب انجام داده بنابرین نباید که از کارهای بد او انتقاد کرد و افشا کرد، و کسانی که این کار را می کنند کینه توزند!!! مهم این هست که حکومت شاه مثل حکومت آخوندی دیکتاتوری بود و در نتیجه هر دو فاسد، و مرد م حکومت فاسد لازم ندارند.

 • Arezoo_aryaiiuk

  che biesafan mardome ma va che kine tozane hanoz bar khandane pahlavi mitazand ………ta yadam hast faqhat naqhd kardand va hajv goftand va doshnam daddand ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,inha bod ke iraneman ra bar bad dad …….az ino on nist az mast ke bar masttttttttttttttttttttttttttttt,,,,,,,,,hamchenan birahmane betazid ,,,ta jai ke jan dar badan darid begoid ,,,,,,ama negaham ke be albome khanevadegi va aksahaye madar v apedaram dar an zaman mioftad ,,,,,,,qhezavatetan ra hamchenan ba kine va pasti mibinam ……..
  be omide amadanat shahzadee aziz..hamchenan aziziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  • اگر شاه یا هر رهبر یا رییس جمهوری کار خوب کرده و خدمت کرده، وظیفه اش را انجام داده، مردم او را نتخاب کردند که که برای مردم کار کند و خدمت کند، بنابرین اگر ظلم، کشتار، دزدی و …. کردند مورد انتقاد و بازخواست قرارمی گیرند. لطفا نگویید که چون شاه چند تا کار خوب انجام داده بنابرین نباید که از کارهای بد او انتقاد کرد و افشا کرد، و کسانی که این کار را می کنند کینه توزند!!! مهم این هست که حکومت شاه مثل حکومت آخوندی دیکتاتوری بود و در نتیجه هر دو فاسد، و مرد م حکومت فاسد لازم ندارند.

  • خانم محترم، بهتر است ادب و فرهنگ نوشتن داشته باشید و توهین نکنید.
   مقاله را درست بخوانید، و منصفانه مورد قضاوت قرار دهید.
   سلطنت طلبان که سال ها در کشورهای آزاد جهان زندگی کرده اند، معنی آزادی و انتقاد کردن را درک نمی کنند. کمترین انتقاد سازنده ای که بشود با فحش و توهین پاسخ می دهند. بهتر است مقاله را بخوانید که چرا ما آن را نوشتیم؟ به دلیل آن که شاهزاده دکان جدیدی برای پول جمع کردن باز کرده اند.برای پول های برده شده هم همه جا مدرک عنوان شده. امید وارم کمی از خرد خود کمک بگیرید.

   • ginger

    اولا هر دکانی به حسابدار نیاز دارد و به خودی خود نمی تواند بد باشد….
    دوم این همه گدا در ماهواره داریم…آیا پس از ده سال شاهزاده یادش به این کاسبی افتاده؟ منصف باشیم.
    سوم بی خیالی شاهزاده را که نمی پسندید ,اگر قبولش داردی بگذارید ببینیم چکار می کندو اگر قبولش ندارید ای حرفها جای گفتار ندارد.
    چهارم اینقدر به خاندان شاه امر و نهی کردیم و ازشان ایراد گرفتیم که هر کار کنند یکی ایراد می گیرد.. کاش آنقدر سرسخت و دیکتاتور بودند که کسی اجازه این همه امر و نهی را نمی داد…
    پنجم چرا بعضی از ما با این پهلویها اینقدر بدیم؟ اگر در سهامشان و ثروتشان شریک بودیم آیا باز هم منتقدشان بودیم؟ یا این که بعضی از ما با لقمه نانی می شویم مزدور هر طرفی؟
    واقعا از دید شاهزاده ایران کار درست کدام است شما بگویید؟
    و از همه مهم تر:
    آیا باید برای یک حرکت از پول شخصی گذاشت یا با مشارکت مردمی قدرت مردم را محک زد؟ چه محکی بالاتر از پول در ای دنیای مادی؟ آیا امضای کوفیان بهتر است!؟
    و این که دوستان و دشمنان را با پول هم می توان شمرد؟
    و این که کی می داند خاندان پهلوی چقدر از پول و حتی آبرو و روان و جانش مایه گذاشته؟ محاسب آن کیست؟
    و آیا همه چیز باید روی کاغذ باشد تا همه بدانند و این دیگر چه مبارزه ایست اگر همه دوست و دشمن همه چیز را بدانند؟

    • توجه شما خواننده گرامی را به پاسخی که به سیناویک در بالا داده شده جلب می کنم و از شما خواهشمندم مقاله را دقیقاَ بخوانید. مخصوصاً به آخر آن توجه فرمایید، آن گاه هرکجای آن را اشتباه می بینید با مادر میان بگذارید. بسیار خوشوقت می شویم که با شما باز هم گفتگو کنیم.

     Sinavic

   • Sinavich

    شما حق دارید ولی از طرفی کلی گویی و قرار دادن همه سلطنت طلبان یا نطلبان در هر صورت اشتباه است…. هر گروهی می تواند بد یا خوب داشته باشد…. و این که مقاله تان بسیار جای انتقاد دارد پس عصبی نشوید چرا که انتقاد عادی است.. در آخر در صورت امکان فحشهای بعضی هم!وطنان را در صورت امکان *** کنید. با درود

   • Alpha Eph289

    شما ابتدا برای اسنادی که مدعی هستید وجود دارد یک منبع معتبر ارائه دهید بعد ادعاهای آنچنانی بفرمایید . شاهزاده رضا پهلوی ( شاهزاده لقب ایشان نیست بلکه ایشان حقیقتاً از شاه زاده شده اند ) که عقده حقارت به این عنوان هم برای ایشان حسادت میکند ، در برنامه پارازیت که خیلی صمیمی و روشن بود در مورد ثروت خود گفت : در نتیجه چندین مرتبه شکایت جمهوری اسلامی از ما در دادگاه های متعدد اروپا و آمریکا ، مشخص شد که کلیه ثروت خانواده پهلوی در هنگام خروج از ایران بالغ بر شصت میلیون دلار بوده است . نه شصت میلیارد بلکه شصت میلیون دلار . حالا شما حساب بفرمایید که بعد از سی سال چه مقدار از آن دارایی ها باقی مانده است؟ مردم ایران اگر خودشان حتی به اشتباه به کسی کمک مالی کنند ناراحت نمیشوند . از این ناراحت میشوند که عده ای زورگو به زور دارند اموالشان را غارت میکنند و کاری از دست کسی هم بر نمی آید . بروید فکری به حال مملکت کنید آقا . با خراب کردن شاهزاده چیزی گیر شما نخواهد آمد . آنکه عزیز است عزیز خواهد ماند و آنکه مقبول ملت نیست آشکار خواهد گردید .

 • Arezoo_aryaiiuk

  che biesafan mardome ma va che kine tozane hanoz bar khandane pahlavi mitazand ………ta yadam hast faqhat naqhd kardand va hajv goftand va doshnam daddand ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,inha bod ke iraneman ra bar bad dad …….az ino on nist az mast ke bar masttttttttttttttttttttttttttttt,,,,,,,,,hamchenan birahmane betazid ,,,ta jai ke jan dar badan darid begoid ,,,,,,ama negaham ke be albome khanevadegi va aksahaye madar v apedaram dar an zaman mioftad ,,,,,,,qhezavatetan ra hamchenan ba kine va pasti mibinam ……..
  be omide amadanat shahzadee aziz..hamchenan aziziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  • اگر شاه یا هر رهبر یا رییس جمهوری کار خوب کرده و خدمت کرده، وظیفه اش را انجام داده، مردم او را نتخاب کردند که که برای مردم کار کند و خدمت کند، بنابرین اگر ظلم، کشتار، دزدی و …. کردند مورد انتقاد و بازخواست قرارمی گیرند. لطفا نگویید که چون شاه چند تا کار خوب انجام داده بنابرین نباید که از کارهای بد او انتقاد کرد و افشا کرد، و کسانی که این کار را می کنند کینه توزند!!! مهم این هست که حکومت شاه مثل حکومت آخوندی دیکتاتوری بود و در نتیجه هر دو فاسد، و مرد م حکومت فاسد لازم ندارند.

 • Bahalboy2000

  اقای عزیز ببخشیدا شما چقدر مردمو احمق فرض کردی که مردم تقسیمم بلد نیستن ۶۸۰۰۰۰۰۰/۹۰۰۰ میشه تقریبا ۷۵۶۰ نه ۷۰۰۰۰۰۰

  • kaveh

   اگر احمق نبودی،که به جای اصل قضیه به فرع نمی پرداختی….اصلا ۷تا…چپاول نام داره یا نه؟

   • بهتر است شما که جیره خوار خانواده پهلوی هستید و خودتان را پنهان کرده اید، کمی تربیت و ادب داشته باشید.
    اطرافیان رضا پهلوی عموما مانند شما بسیار بی ادب و بی فرهنگند که مفهوم آزادی را نمی دانند، و فرهنگشان فحاشی و دشنام دادن است. اگر مقاله را می خواندید و قدری انصاف داشتید که ما به استناد با مدارک معتر مقاله را نوشتیم.
    علت هم آنست که آقا رضا با داشتن ثروت کلان، بازهم به جان مردم افتاده تا بیشتر اخاذی کند.
    شما در گذشته هم با بی تربیتی پابرهنه با بیسوادی وارد معرکه شدید. اگر بازهم تکرار کنید، گزارش شما نیز به فیس بوک خواهیم داد.

 • Bahalboy2000

  اقای عزیز ببخشیدا شما چقدر مردمو احمق فرض کردی که مردم تقسیمم بلد نیستن ۶۸۰۰۰۰۰۰/۹۰۰۰ میشه تقریبا ۷۵۶۰ نه ۷۰۰۰۰۰۰

  • kaveh

   اگر احمق نبودی،که به جای اصل قضیه به فرع نمی پرداختی….اصلا ۷تا…چپاول نام داره یا نه؟

   • بهتر است شما که جیره خوار خانواده پهلوی هستید و خودتان را پنهان کرده اید، کمی تربیت و ادب داشته باشید.
    اطرافیان رضا پهلوی عموما مانند شما بسیار بی ادب و بی فرهنگند که مفهوم آزادی را نمی دانند، و فرهنگشان فحاشی و دشنام دادن است. اگر مقاله را می خواندید و قدری انصاف داشتید که ما به استناد با مدارک معتر مقاله را نوشتیم.
    علت هم آنست که آقا رضا با داشتن ثروت کلان، بازهم به جان مردم افتاده تا بیشتر اخاذی کند.
    شما در گذشته هم با بی تربیتی پابرهنه با بیسوادی وارد معرکه شدید. اگر بازهم تکرار کنید، گزارش شما نیز به فیس بوک خواهیم داد.

  • بادرود به شما، هم میهن فرهیخته، حق با شماست، رقم چاپ شده اشتباه است، ، از توجهتان سپاسگزارم، شاد باشید، و نوروز بر شما مبارک باد

  • بادرود به شما، هم میهن فرهیخته، حق با شماست، رقم چاپ شده اشتباه است، ، از توجهتان سپاسگزارم، شاد باشید، و نوروز بر شما مبارک باد

 • Bahalboy2000

  اقای عزیز ببخشیدا شما چقدر مردمو احمق فرض کردی که مردم تقسیمم بلد نیستن ۶۸۰۰۰۰۰۰/۹۰۰۰ میشه تقریبا ۷۵۶۰ نه ۷۰۰۰۰۰۰

 • sahameddin ghiassi

  سو استفاده از نامهای کاپیتالیست کمونیست مذهب برای غارت افراد و کشتاربیګناهان اهریمن ظلم و فساد شیادی در لباسهای مکتبهای اجتماعی و دینهای الهی که مورد سو استفاده متقلبان متظاهر واقع میشوددرحالیکه دیوانه ای بنام قذافی مشغول کشتن مردم میباشد و مثلا بخودش هم میبالد که مردم را از دست امپریالیست ها نجات داده است مثال همان ګوسفند ای که شعر میخواند شنیدم که در اثنای شبی ربود مردی ګوسفندی را از دهان ګرګی شبانګاه کارد بر حلقش بمالید روان ګوسفند از وی بنالید که ګرچه از چنګ دندان ګرګم در ربودی ولی عاقبت ګرګم تو بودی حالا حکایت ماست که عده ای بنام نبرد با کاپیالیست و کمونیست و .. مارا غافل میکنند وخودشان جای آنان می نشینند و باز همان دزدیهای و همان غارتګری ها و همان فساد از نو پایه میګیرد غارت ثروتهای ملی و دزدی ثروتهای مردم که بعد بنامهای خودشان در کشورهای دیګر به بانکها می سپارند مردم هم که درمانده شده اند بعضی ها همان روش را انتخاب میکنند .

  و به دزدیهای کوچک و رشوه خواری میپردازند زیرا وقتی رییس یک کشوری خودش دزد است و مال مردم را میچاپد چطور میتوان توقع داشت که دیګران که دستشان به دم ګاوی بند است اینکارها را نکنند و بدین ترتیب شیرازه کشورهای از هم ګسسته میشود و بجای همکاری و پیشرفت دزدی و فساد و رشوه خوار رونق پیدا میکند مردم بنام مکتبهای اجتماعی و به نامهای ګوناګون دسته بندی میشوند و به سرکله هم میزنند و حربه های مذهبی و غیر مذهبی شروع به غارت ودزدیهای عظیم میکنند و همانطوریکه می بینیم بنام دین ملیت و مکتبهای اجتماعی مردم را لخت میکنند و مردم هم سرشان ګرم به این است که چطور سرهم کلاه بګذارند و از اعتمادها و دوستی ها سو استفاده کنند و در نتیجه هیچکس به هیچکس اعتمادی و اطمینانی و علاقه ای ندارد و همه عشق ها و محبت ها می میرند و تنها بقول آمریکایی ها این سرمایه است که حرف میزند زنان شوهران خود را رها میکنند و مردان هم زنان را کنار میګذارند زیرا مبنا پول و ثروت است و هرکس که بخواهد سالم و پاک زندګی کند به او برچسب بی عرضه ګی میزنند کمر ها در مقابل دزدان عظیم شان خم میشود و به کسانی که برای جامعه کار کرده اند باصطلاح محلی ګذاشته نمی شود در جایی که داد و عدالت نیست همه چیز وارونه میشود دزدان در مقامهای شامخ و پاکان به دریوزګی میروند تا همه و یا بیشتر مردم متوجه شوند که بایست بی تفاوت و یا جبار بود که میګویند برو قوی شو اګر طعم زندګی خواهی که در نظام طبیعت ضعیف محکوم است در نتیجه مردم با هم متحد نیستند و برای حکام جبار و دزد و بی شرف راه ها کاملا باز باقی میماند.

  چون هرکاری زشتی که بکنند مردم متحد نیستند تا با خیزش خود جلوی فساد را بګیرند تا انجا که کارد به استخوان همه برسد و دیګر ماندن و زندګی کردن معنای خود را از دست بدهد تنها در آنصورت است که مردم شجاعانه بدون ترسی از مرګ به مقابل اژدهای شیاد کاپیتالیست کمونیست و مذهبیون که همه آڼان قلابی هستند و تنها از این نامها برای غارت و دزدی استفاده میکنند به پا بر میخیزند شاید بهترین راه محدود کردن قدرت و شفاف کردن ثروتها باشد تا کسی که از راه ناحق به ثروتهای نجومی رسیده است بداند که حساب وکتابی هم هست. با وجود اینکه خشم مردم همیشه دامان دیکتاتورهای دیوانه را ګرفته است ولی متاسفانه این دیکتاتور ها مثل کوران وکران هستند که نه قدرت دیدن دارند نه شنیدن و نه توانایی فکر کردن و خواندن تاریخ هیچ دیکتاتوری نتوانسته است تا ابد بر خر مراد سوار شود بالاخره دیکتاتور دیګری با کمک مردم از جان ګذشته اورا به پایین کشیده است تعصب های دینی و مذهبی و نادانی همیشه بهترین راه برای رشد دیکتاتوری بوده است البته هستندکسانی که تنها مزدوران دیکتاتورها هستند یعنی تنها برای پول و احتیاج است که به دیکتاتورها خدمت میکنند ولی بیشتر کسان دور دیکتاتور ها کسانی هستند که از روی حماقت و یا جهالت دینی و یا اجتماعی و یا ګول خوردن ملی به دام افتاده اند .

  اما وای به روزی که آنان هم بیدار و هشیار شوند و قدرت مردم و خود را بدانند و این قاعده تفرقه بیانداز و حکومت غارت کن رنګ ببازد و مردم با هم واقعا متحد شوند و همه تا پای جان برای ګرفتن حق بایستند نه اینکه تا چند نفر را ګرفتند دیګران در روند این نداشتن اتحاد است که به دیکتاتورها کمک میکند بر سرقدرت پوشالی خود باقی بمانند ترس و نداشتن اتحاد مردم است که دیکتاتور را قدرت می بخشد تا سوار مردم شوند و از آنان بردګان بسازند امان از روزی که ترس بریزد و یا اتحاد جانشین خودخواهی ها شود و مردم منافع شخصی خود را به منافع عمومی ترجیح ندهند آنوقت است که فاتحه دیکتاتورها خوانده شده است آګاهی مردم اتحاد آنان با هم و درهم ریختن ترس و بی تفاوتی و ظلم

 • sahameddin ghiassi

  سو استفاده از نامهای کاپیتالیست کمونیست مذهب برای غارت افراد و کشتاربیګناهان اهریمن ظلم و فساد شیادی در لباسهای مکتبهای اجتماعی و دینهای الهی که مورد سو استفاده متقلبان متظاهر واقع میشوددرحالیکه دیوانه ای بنام قذافی مشغول کشتن مردم میباشد و مثلا بخودش هم میبالد که مردم را از دست امپریالیست ها نجات داده است مثال همان ګوسفند ای که شعر میخواند شنیدم که در اثنای شبی ربود مردی ګوسفندی را از دهان ګرګی شبانګاه کارد بر حلقش بمالید روان ګوسفند از وی بنالید که ګرچه از چنګ دندان ګرګم در ربودی ولی عاقبت ګرګم تو بودی حالا حکایت ماست که عده ای بنام نبرد با کاپیالیست و کمونیست و .. مارا غافل میکنند وخودشان جای آنان می نشینند و باز همان دزدیهای و همان غارتګری ها و همان فساد از نو پایه میګیرد غارت ثروتهای ملی و دزدی ثروتهای مردم که بعد بنامهای خودشان در کشورهای دیګر به بانکها می سپارند مردم هم که درمانده شده اند بعضی ها همان روش را انتخاب میکنند .

  و به دزدیهای کوچک و رشوه خواری میپردازند زیرا وقتی رییس یک کشوری خودش دزد است و مال مردم را میچاپد چطور میتوان توقع داشت که دیګران که دستشان به دم ګاوی بند است اینکارها را نکنند و بدین ترتیب شیرازه کشورهای از هم ګسسته میشود و بجای همکاری و پیشرفت دزدی و فساد و رشوه خوار رونق پیدا میکند مردم بنام مکتبهای اجتماعی و به نامهای ګوناګون دسته بندی میشوند و به سرکله هم میزنند و حربه های مذهبی و غیر مذهبی شروع به غارت ودزدیهای عظیم میکنند و همانطوریکه می بینیم بنام دین ملیت و مکتبهای اجتماعی مردم را لخت میکنند و مردم هم سرشان ګرم به این است که چطور سرهم کلاه بګذارند و از اعتمادها و دوستی ها سو استفاده کنند و در نتیجه هیچکس به هیچکس اعتمادی و اطمینانی و علاقه ای ندارد و همه عشق ها و محبت ها می میرند و تنها بقول آمریکایی ها این سرمایه است که حرف میزند زنان شوهران خود را رها میکنند و مردان هم زنان را کنار میګذارند زیرا مبنا پول و ثروت است و هرکس که بخواهد سالم و پاک زندګی کند به او برچسب بی عرضه ګی میزنند کمر ها در مقابل دزدان عظیم شان خم میشود و به کسانی که برای جامعه کار کرده اند باصطلاح محلی ګذاشته نمی شود در جایی که داد و عدالت نیست همه چیز وارونه میشود دزدان در مقامهای شامخ و پاکان به دریوزګی میروند تا همه و یا بیشتر مردم متوجه شوند که بایست بی تفاوت و یا جبار بود که میګویند برو قوی شو اګر طعم زندګی خواهی که در نظام طبیعت ضعیف محکوم است در نتیجه مردم با هم متحد نیستند و برای حکام جبار و دزد و بی شرف راه ها کاملا باز باقی میماند.

  چون هرکاری زشتی که بکنند مردم متحد نیستند تا با خیزش خود جلوی فساد را بګیرند تا انجا که کارد به استخوان همه برسد و دیګر ماندن و زندګی کردن معنای خود را از دست بدهد تنها در آنصورت است که مردم شجاعانه بدون ترسی از مرګ به مقابل اژدهای شیاد کاپیتالیست کمونیست و مذهبیون که همه آڼان قلابی هستند و تنها از این نامها برای غارت و دزدی استفاده میکنند به پا بر میخیزند شاید بهترین راه محدود کردن قدرت و شفاف کردن ثروتها باشد تا کسی که از راه ناحق به ثروتهای نجومی رسیده است بداند که حساب وکتابی هم هست. با وجود اینکه خشم مردم همیشه دامان دیکتاتورهای دیوانه را ګرفته است ولی متاسفانه این دیکتاتور ها مثل کوران وکران هستند که نه قدرت دیدن دارند نه شنیدن و نه توانایی فکر کردن و خواندن تاریخ هیچ دیکتاتوری نتوانسته است تا ابد بر خر مراد سوار شود بالاخره دیکتاتور دیګری با کمک مردم از جان ګذشته اورا به پایین کشیده است تعصب های دینی و مذهبی و نادانی همیشه بهترین راه برای رشد دیکتاتوری بوده است البته هستندکسانی که تنها مزدوران دیکتاتورها هستند یعنی تنها برای پول و احتیاج است که به دیکتاتورها خدمت میکنند ولی بیشتر کسان دور دیکتاتور ها کسانی هستند که از روی حماقت و یا جهالت دینی و یا اجتماعی و یا ګول خوردن ملی به دام افتاده اند .

  اما وای به روزی که آنان هم بیدار و هشیار شوند و قدرت مردم و خود را بدانند و این قاعده تفرقه بیانداز و حکومت غارت کن رنګ ببازد و مردم با هم واقعا متحد شوند و همه تا پای جان برای ګرفتن حق بایستند نه اینکه تا چند نفر را ګرفتند دیګران در روند این نداشتن اتحاد است که به دیکتاتورها کمک میکند بر سرقدرت پوشالی خود باقی بمانند ترس و نداشتن اتحاد مردم است که دیکتاتور را قدرت می بخشد تا سوار مردم شوند و از آنان بردګان بسازند امان از روزی که ترس بریزد و یا اتحاد جانشین خودخواهی ها شود و مردم منافع شخصی خود را به منافع عمومی ترجیح ندهند آنوقت است که فاتحه دیکتاتورها خوانده شده است آګاهی مردم اتحاد آنان با هم و درهم ریختن ترس و بی تفاوتی و ظلم

 • sahameddin ghiassi

  سو استفاده از نامهای کاپیتالیست کمونیست مذهب برای غارت افراد و کشتاربیګناهان اهریمن ظلم و فساد شیادی در لباسهای مکتبهای اجتماعی و دینهای الهی که مورد سو استفاده متقلبان متظاهر واقع میشوددرحالیکه دیوانه ای بنام قذافی مشغول کشتن مردم میباشد و مثلا بخودش هم میبالد که مردم را از دست امپریالیست ها نجات داده است مثال همان ګوسفند ای که شعر میخواند شنیدم که در اثنای شبی ربود مردی ګوسفندی را از دهان ګرګی شبانګاه کارد بر حلقش بمالید روان ګوسفند از وی بنالید که ګرچه از چنګ دندان ګرګم در ربودی ولی عاقبت ګرګم تو بودی حالا حکایت ماست که عده ای بنام نبرد با کاپیالیست و کمونیست و .. مارا غافل میکنند وخودشان جای آنان می نشینند و باز همان دزدیهای و همان غارتګری ها و همان فساد از نو پایه میګیرد غارت ثروتهای ملی و دزدی ثروتهای مردم که بعد بنامهای خودشان در کشورهای دیګر به بانکها می سپارند مردم هم که درمانده شده اند بعضی ها همان روش را انتخاب میکنند .

  و به دزدیهای کوچک و رشوه خواری میپردازند زیرا وقتی رییس یک کشوری خودش دزد است و مال مردم را میچاپد چطور میتوان توقع داشت که دیګران که دستشان به دم ګاوی بند است اینکارها را نکنند و بدین ترتیب شیرازه کشورهای از هم ګسسته میشود و بجای همکاری و پیشرفت دزدی و فساد و رشوه خوار رونق پیدا میکند مردم بنام مکتبهای اجتماعی و به نامهای ګوناګون دسته بندی میشوند و به سرکله هم میزنند و حربه های مذهبی و غیر مذهبی شروع به غارت ودزدیهای عظیم میکنند و همانطوریکه می بینیم بنام دین ملیت و مکتبهای اجتماعی مردم را لخت میکنند و مردم هم سرشان ګرم به این است که چطور سرهم کلاه بګذارند و از اعتمادها و دوستی ها سو استفاده کنند و در نتیجه هیچکس به هیچکس اعتمادی و اطمینانی و علاقه ای ندارد و همه عشق ها و محبت ها می میرند و تنها بقول آمریکایی ها این سرمایه است که حرف میزند زنان شوهران خود را رها میکنند و مردان هم زنان را کنار میګذارند زیرا مبنا پول و ثروت است و هرکس که بخواهد سالم و پاک زندګی کند به او برچسب بی عرضه ګی میزنند کمر ها در مقابل دزدان عظیم شان خم میشود و به کسانی که برای جامعه کار کرده اند باصطلاح محلی ګذاشته نمی شود در جایی که داد و عدالت نیست همه چیز وارونه میشود دزدان در مقامهای شامخ و پاکان به دریوزګی میروند تا همه و یا بیشتر مردم متوجه شوند که بایست بی تفاوت و یا جبار بود که میګویند برو قوی شو اګر طعم زندګی خواهی که در نظام طبیعت ضعیف محکوم است در نتیجه مردم با هم متحد نیستند و برای حکام جبار و دزد و بی شرف راه ها کاملا باز باقی میماند.

  چون هرکاری زشتی که بکنند مردم متحد نیستند تا با خیزش خود جلوی فساد را بګیرند تا انجا که کارد به استخوان همه برسد و دیګر ماندن و زندګی کردن معنای خود را از دست بدهد تنها در آنصورت است که مردم شجاعانه بدون ترسی از مرګ به مقابل اژدهای شیاد کاپیتالیست کمونیست و مذهبیون که همه آڼان قلابی هستند و تنها از این نامها برای غارت و دزدی استفاده میکنند به پا بر میخیزند شاید بهترین راه محدود کردن قدرت و شفاف کردن ثروتها باشد تا کسی که از راه ناحق به ثروتهای نجومی رسیده است بداند که حساب وکتابی هم هست. با وجود اینکه خشم مردم همیشه دامان دیکتاتورهای دیوانه را ګرفته است ولی متاسفانه این دیکتاتور ها مثل کوران وکران هستند که نه قدرت دیدن دارند نه شنیدن و نه توانایی فکر کردن و خواندن تاریخ هیچ دیکتاتوری نتوانسته است تا ابد بر خر مراد سوار شود بالاخره دیکتاتور دیګری با کمک مردم از جان ګذشته اورا به پایین کشیده است تعصب های دینی و مذهبی و نادانی همیشه بهترین راه برای رشد دیکتاتوری بوده است البته هستندکسانی که تنها مزدوران دیکتاتورها هستند یعنی تنها برای پول و احتیاج است که به دیکتاتورها خدمت میکنند ولی بیشتر کسان دور دیکتاتور ها کسانی هستند که از روی حماقت و یا جهالت دینی و یا اجتماعی و یا ګول خوردن ملی به دام افتاده اند .

  اما وای به روزی که آنان هم بیدار و هشیار شوند و قدرت مردم و خود را بدانند و این قاعده تفرقه بیانداز و حکومت غارت کن رنګ ببازد و مردم با هم واقعا متحد شوند و همه تا پای جان برای ګرفتن حق بایستند نه اینکه تا چند نفر را ګرفتند دیګران در روند این نداشتن اتحاد است که به دیکتاتورها کمک میکند بر سرقدرت پوشالی خود باقی بمانند ترس و نداشتن اتحاد مردم است که دیکتاتور را قدرت می بخشد تا سوار مردم شوند و از آنان بردګان بسازند امان از روزی که ترس بریزد و یا اتحاد جانشین خودخواهی ها شود و مردم منافع شخصی خود را به منافع عمومی ترجیح ندهند آنوقت است که فاتحه دیکتاتورها خوانده شده است آګاهی مردم اتحاد آنان با هم و درهم ریختن ترس و بی تفاوتی و ظلم

 • Oirani43

  Salam
  khob manabe ke hamash ketabhaye chap shode dar jomhooriye eshalli bood ke

  • Salehi A

   شاید هم ایرادی در خود ما وجود داشته باشه؟! شاید هم یک فقر فرهنگی باشه؟، شاید ما فرق بگذاریم بین کسی‌ که مستقیم به منزل شخصی‌ دستبرد بزند و یا شخصی‌ که به خزانه عمومی و سرمایه ملی‌ دستبرد زده و میزند. و اگر نه چرا باید همیشه این دزدان و وطن فروشان بتوانند جماعتی را بدنبال خود گسیل کنند؟؟؟!!!!
   این جماعت خود فریب، ورشکستگان، دزدان، وطن فروشان از ضعف بی‌ مطألعه تاریخی‌ عوام، شرم آور سو استفاده میکنند. کفش‌های کوروش بزرگ برای پای اینها چنان بزرگ است، که اگر هر سه بخواهند پا کنند، ففاره وار دور میزنند، بدونه اینکه کفش جهتش عوض شود.‌ای مکس عرصه سیمرق نه جولانگه توست. مگر اینکه باز تاریخ تکرار شود و قدرتهای نیرومند باز تصمیم بگیرند این زالوهی پلید را و زمینه سازان شرایط فعلی را به این ملت رنج دیده تحمیل کند.

  • با درود به شما، نویسندگان ربطی به جمهوری اسلامی ندارند. آمار پول های برده شده عقیده شخص نویسندگان نیست بلکه آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال های پیش از انقلاب است.
   اگر آمارها دروغ بودند، اطمینان داشته باشید خانواده پهلوی آن ها را تکذیب می کرد. بنا براین، شما کاسه داغ تر از آش نباشید. اینها بخش کوچکی از حقیقت است. ما آمار های بیشتری در اختیار داریم. با سپاس از شما

 • Oirani43

  Salam
  khob manabe ke hamash ketabhaye chap shode dar jomhooriye eshalli bood ke

  • Salehi A

   شاید هم ایرادی در خود ما وجود داشته باشه؟! شاید هم یک فقر فرهنگی باشه؟، شاید ما فرق بگذاریم بین کسی‌ که مستقیم به منزل شخصی‌ دستبرد بزند و یا شخصی‌ که به خزانه عمومی و سرمایه ملی‌ دستبرد زده و میزند. و اگر نه چرا باید همیشه این دزدان و وطن فروشان بتوانند جماعتی را بدنبال خود گسیل کنند؟؟؟!!!!
   این جماعت خود فریب، ورشکستگان، دزدان، وطن فروشان از ضعف بی‌ مطألعه تاریخی‌ عوام، شرم آور سو استفاده میکنند. کفش‌های کوروش بزرگ برای پای اینها چنان بزرگ است، که اگر هر سه بخواهند پا کنند، ففاره وار دور میزنند، بدونه اینکه کفش جهتش عوض شود.‌ای مکس عرصه سیمرق نه جولانگه توست. مگر اینکه باز تاریخ تکرار شود و قدرتهای نیرومند باز تصمیم بگیرند این زالوهی پلید را و زمینه سازان شرایط فعلی را به این ملت رنج دیده تحمیل کند.

  • Salehi A

   شاید هم ایرادی در خود ما وجود داشته باشه؟! شاید هم یک فقر فرهنگی باشه؟، شاید ما فرق بگذاریم بین کسی‌ که مستقیم به منزل شخصی‌ دستبرد بزند و یا شخصی‌ که به خزانه عمومی و سرمایه ملی‌ دستبرد زده و میزند. و اگر نه چرا باید همیشه این دزدان و وطن فروشان بتوانند جماعتی را بدنبال خود گسیل کنند؟؟؟!!!!
   این جماعت خود فریب، ورشکستگان، دزدان، وطن فروشان از ضعف بی‌ مطألعه تاریخی‌ عوام، شرم آور سو استفاده میکنند. کفش‌های کوروش بزرگ برای پای اینها چنان بزرگ است، که اگر هر سه بخواهند پا کنند، ففاره وار دور میزنند، بدونه اینکه کفش جهتش عوض شود.‌ای مکس عرصه سیمرق نه جولانگه توست. مگر اینکه باز تاریخ تکرار شود و قدرتهای نیرومند باز تصمیم بگیرند این زالوهی پلید را و زمینه سازان شرایط فعلی را به این ملت رنج دیده تحمیل کند.

  • با درود به شما، نویسندگان ربطی به جمهوری اسلامی ندارند. آمار پول های برده شده عقیده شخص نویسندگان نیست بلکه آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال های پیش از انقلاب است.
   اگر آمارها دروغ بودند، اطمینان داشته باشید خانواده پهلوی آن ها را تکذیب می کرد. بنا براین، شما کاسه داغ تر از آش نباشید. اینها بخش کوچکی از حقیقت است. ما آمار های بیشتری در اختیار داریم. با سپاس از شما

  • با درود به شما، نویسندگان ربطی به جمهوری اسلامی ندارند. آمار پول های برده شده عقیده شخص نویسندگان نیست بلکه آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال های پیش از انقلاب است.
   اگر آمارها دروغ بودند، اطمینان داشته باشید خانواده پهلوی آن ها را تکذیب می کرد. بنا براین، شما کاسه داغ تر از آش نباشید. اینها بخش کوچکی از حقیقت است. ما آمار های بیشتری در اختیار داریم. با سپاس از شما

  • با درود به شما، نویسندگان ربطی به جمهوری اسلامی ندارند. آمار پول های برده شده عقیده شخص نویسندگان نیست بلکه آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال های پیش از انقلاب است.
   اگر آمارها دروغ بودند، اطمینان داشته باشید خانواده پهلوی آن ها را تکذیب می کرد. بنا براین، شما کاسه داغ تر از آش نباشید. اینها بخش کوچکی از حقیقت است. ما آمار های بیشتری در اختیار داریم. با سپاس از شما

 • Oirani43

  Salam
  khob manabe ke hamash ketabhaye chap shode dar jomhooriye eshalli bood ke

 • M1978shz

  اولا بیشتر ثروت ایشان از سهام سرسام آوری است که قبل از انقلاب سرمایه گذاری کردند و اگر سری به موزه ملی ایران بزنید جواهرات سلطنتی را می بینید… اما آیا جسد رضاخان هم در ایران است؟ باید کمی هم از دید خاندان سلطنت مسائل را دید… قبل از انقلاب همه عقده کرده بودند که: این یارو چرا شاه؟چرا هی میره مسافرت؟ این لباسا وجشنها واسه چیه؟ حالا هم که هی می گیم اینا پولدارند.. تاجرند و…. کدوم راحت تره این که به ما محل نذارند و تجارت کنند یا نظر سیاسی بدهند؟ کدوم امن تره؟ آیا زندگی برای اینها واقا راحته؟؟ پس چرا ۲ تاشون خود کشی کردند؟ آیا این که یه نفر ایران شناس باشه و زبان پهلوی رو ترجمه کنه بعد خودشو بکشه راحته؟ انتظار ندارید که خاندان پهلوی توالت شویی کنند؟ آیا هزاران ایرانی با پای پتی به خارج نرفتند و حال از اعیانند و در بهترین کاخها زندگی می کنند؟ البته دسترنج خودشان است و محترم … چیزی که با پادشاهان یکسان نیست ولی آیا پادشاهی خالی از ثروت شخصی هم داریم؟

  دوم این قدر به گذشته نروید و همدیگر را نکوبید.. ۳۲ سال گذشت.
  سوم کاش این کارها هم جوابی می داد اما مشکل ایران فرهنگ است و تا مسلمان داریم حکومت اسلامی هم داریم که با چماق دین بر همه می کوبد

 • M1978shz

  اولا بیشتر ثروت ایشان از سهام سرسام آوری است که قبل از انقلاب سرمایه گذاری کردند و اگر سری به موزه ملی ایران بزنید جواهرات سلطنتی را می بینید… اما آیا جسد رضاخان هم در ایران است؟ باید کمی هم از دید خاندان سلطنت مسائل را دید… قبل از انقلاب همه عقده کرده بودند که: این یارو چرا شاه؟چرا هی میره مسافرت؟ این لباسا وجشنها واسه چیه؟ حالا هم که هی می گیم اینا پولدارند.. تاجرند و…. کدوم راحت تره این که به ما محل نذارند و تجارت کنند یا نظر سیاسی بدهند؟ کدوم امن تره؟ آیا زندگی برای اینها واقا راحته؟؟ پس چرا ۲ تاشون خود کشی کردند؟ آیا این که یه نفر ایران شناس باشه و زبان پهلوی رو ترجمه کنه بعد خودشو بکشه راحته؟ انتظار ندارید که خاندان پهلوی توالت شویی کنند؟ آیا هزاران ایرانی با پای پتی به خارج نرفتند و حال از اعیانند و در بهترین کاخها زندگی می کنند؟ البته دسترنج خودشان است و محترم … چیزی که با پادشاهان یکسان نیست ولی آیا پادشاهی خالی از ثروت شخصی هم داریم؟

  دوم این قدر به گذشته نروید و همدیگر را نکوبید.. ۳۲ سال گذشت.
  سوم کاش این کارها هم جوابی می داد اما مشکل ایران فرهنگ است و تا مسلمان داریم حکومت اسلامی هم داریم که با چماق دین بر همه می کوبد

 • M1978shz

  اولا بیشتر ثروت ایشان از سهام سرسام آوری است که قبل از انقلاب سرمایه گذاری کردند و اگر سری به موزه ملی ایران بزنید جواهرات سلطنتی را می بینید… اما آیا جسد رضاخان هم در ایران است؟ باید کمی هم از دید خاندان سلطنت مسائل را دید… قبل از انقلاب همه عقده کرده بودند که: این یارو چرا شاه؟چرا هی میره مسافرت؟ این لباسا وجشنها واسه چیه؟ حالا هم که هی می گیم اینا پولدارند.. تاجرند و…. کدوم راحت تره این که به ما محل نذارند و تجارت کنند یا نظر سیاسی بدهند؟ کدوم امن تره؟ آیا زندگی برای اینها واقا راحته؟؟ پس چرا ۲ تاشون خود کشی کردند؟ آیا این که یه نفر ایران شناس باشه و زبان پهلوی رو ترجمه کنه بعد خودشو بکشه راحته؟ انتظار ندارید که خاندان پهلوی توالت شویی کنند؟ آیا هزاران ایرانی با پای پتی به خارج نرفتند و حال از اعیانند و در بهترین کاخها زندگی می کنند؟ البته دسترنج خودشان است و محترم … چیزی که با پادشاهان یکسان نیست ولی آیا پادشاهی خالی از ثروت شخصی هم داریم؟

  دوم این قدر به گذشته نروید و همدیگر را نکوبید.. ۳۲ سال گذشت.
  سوم کاش این کارها هم جوابی می داد اما مشکل ایران فرهنگ است و تا مسلمان داریم حکومت اسلامی هم داریم که با چماق دین بر همه می کوبد

 • M1978shz

  اولا بیشتر ثروت ایشان از سهام سرسام آوری است که قبل از انقلاب سرمایه گذاری کردند و اگر سری به موزه ملی ایران بزنید جواهرات سلطنتی را می بینید… اما آیا جسد رضاخان هم در ایران است؟ باید کمی هم از دید خاندان سلطنت مسائل را دید… قبل از انقلاب همه عقده کرده بودند که: این یارو چرا شاه؟چرا هی میره مسافرت؟ این لباسا وجشنها واسه چیه؟ حالا هم که هی می گیم اینا پولدارند.. تاجرند و…. کدوم راحت تره این که به ما محل نذارند و تجارت کنند یا نظر سیاسی بدهند؟ کدوم امن تره؟ آیا زندگی برای اینها واقا راحته؟؟ پس چرا ۲ تاشون خود کشی کردند؟ آیا این که یه نفر ایران شناس باشه و زبان پهلوی رو ترجمه کنه بعد خودشو بکشه راحته؟ انتظار ندارید که خاندان پهلوی توالت شویی کنند؟ آیا هزاران ایرانی با پای پتی به خارج نرفتند و حال از اعیانند و در بهترین کاخها زندگی می کنند؟ البته دسترنج خودشان است و محترم … چیزی که با پادشاهان یکسان نیست ولی آیا پادشاهی خالی از ثروت شخصی هم داریم؟

  دوم این قدر به گذشته نروید و همدیگر را نکوبید.. ۳۲ سال گذشت.
  سوم کاش این کارها هم جوابی می داد اما مشکل ایران فرهنگ است و تا مسلمان داریم حکومت اسلامی هم داریم که با چماق دین بر همه می کوبد

 • Rahmatmb

  باز که شد جنگ حیدری نعمتی سود رو این وسط کی می بره ؟

 • Rahmatmb

  باز که شد جنگ حیدری نعمتی سود رو این وسط کی می بره ؟

 • Rahmatmb

  باز که شد جنگ حیدری نعمتی سود رو این وسط کی می بره ؟

 • Rahmatmb

  باز که شد جنگ حیدری نعمتی سود رو این وسط کی می بره ؟

 • Rahmatmb

  باز که شد جنگ حیدری نعمتی سود رو این وسط کی می بره ؟

 • با درود به کلیه دوستان!
  ابتدائا فرا رسیدن نوروز باستانی را به کلیه دوستان و هموطنان عزیز و گرامی را شادباش میگویم , و برای یکایک شما و تمامی هموطنان عزیز و آزادیخواه و گرفتار در ایران , آرزوی سلامتی و پیروزی و سرنگونی رژیم جمهوری آدمکش اسلامی را دارم!
  آمیدوارم که هرچه زودتر مردم آزادیخواه و مبارز کشورمان ایران , در این سال نو به خواست واقعی خود , آزادی و برابری و سکولاریسم مبتنی بر نقد آزادانه هر دین , خدا , پیغمبر , خدا , ناسیونالیسم , قومیت , خرافات و تعصبات و ….غیره بدون کوچکترین تهدید و تعقیبی برسند!
  نوروز خجسته باستانی بر یکایک شما تبریک میگویم. هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز!

  آغاز سخن و ارائه نظر شخصی خودم را در مورد ( رضا پهلوی ) را با آن مقدمه شادباش نوروزی خدمت شما می آغازم!
  نظر من در مورد طرح دیدگاه نویسنده محترم در مورد ثروت خاندان پهلوی که دقیقا با استناد به فاکتهای واقعی و غیر قابل انکار میباشد کاملا درست , و منهم بعنوان یک فرد و هم وطن یکایک شما عزیزان همراه میباشم و بدون در دست داشتن هرگونه سند شخصی از چپاول ثروت مردم آن کشور که منهم یکی از آنها میباشم , بی تردید منهم مهر تائید به آن میزنم!
  در عین حال قابل ذکر و یادآوریست که باید بخاطر داشت که این آقا رضای مورد بحث ما , در زمان اقتدار حاکمیت پدر تاجدارش دارای هیچگونه سمت و پستی بدلیل کمی سن نداشته است , همچنین مادر رضا یعنی بانو فرح دیبا و یا فرح پهلوی!

  برای من کاملا روشن بوده و هست , که قیاس آن دو سیستم یعنی نظام سلطنتی پیشین و نظام آدمکش اسلامی حاکم پس از آن , کاملا یک قیاس مع الفارق بوده و هست!
  اگرچه هر دو دیکتاتوری بوده و هست , اما وجدانا هرگز وضعیت مردم آن دو جامعه از هر نظر با کمی تفاوت زمانی و رشد تکنولوژی در عصر حاضر , با نظام پیشین قابل مقایسه نبوده و نیست!
  هر دو دیکتاتور و جنایتکار بودند و دیگری که از بد حادثه با فریب و نیرنگ و آدمکشی و با استناد به خدا و پیغمبر و نمایندگی از جانب او همچنان حاکمیت دارد و هر روزه علنی جنایت کرده و میکند را , هرگز قابل قیاس با ( شاه ) نبوده و نیست!

  شاه علیرغم تمامی جنایتهایش در طول حکومتش , من شخصا فکر نمیکنم چیزی بیش از یکصد نفر از باصطلاح روشنفکران و مبارزان سیاسی و مخالفان جدی خود را شکنجه و اعدام کرده باشد!
  شاه داعیه ایرانی بودن داشت و ایرانی هم بود و بیشک دلسوز رشد و ترقی مردم جامعه هم بود , و در عین حال به تمامی قوانین و معاهدات بین الملی هم پایبند بود. در زمانیکه مبارزین سیاسی مانند ؛ کمونیستها , مجاهدین خلق , ملی گراها و … دیگر افراد مستقل سیاسی در مبارزه با رژیم پیشین دستگیر و زندانی و شکنجه میشدند , درهای زندان برای نمایندگان سازمان ملل باز بود و تا آنجا که من بخاطر داشته و دارم یکی دوبار نمایندگان سازمان ملل به زندانها راه یافتند و با زندانیان حضورا گفتگو کردند. در صورتیکه در این رژیم دزد آدمکش اسلامی هرگز چنین اجازه ایی به کسی نداده و نمیشود که یک نهاد جهانی و بین المللی , و یا یک نهاد و سازمان و ارگان داخلی را برای سرکشی به زندانها مراجعه و خبری مستند از تمامی مدعیانی مانند من و شما و همچنین نهادهای جهانی تهیه کنند!!!

  شخصا هیچگونه دفاعی از شاه و نظام پیشین که بسیاری از مردم مانند خانواده خودم در فقر میزیستیم را نداشته و ندارم!
  باید در عین حال علیرغم تمامی دزدیها و ریخت و پاشها در زمان شاه , اعتراف کرد که آزادیهای اجتماعی در بسیاری از نقاط کشور بود. آزادی انتخاب پوشش و رفتار و امنیت بود. اگر از استثناء صرفنظر کنیم که در همه جا و هر کشوری از جمله در دمکراتیک ترین کشور دنیا هم تخلف و حق کشی وجود دارد که بگذریم باید در نظر داشت که هرگز استثناء در هیچ کجا بعنوان اصل و قاعده قرار نمیگیرد , کار برای همه وجود داشت و کسی از گرسنگی کلیه خود را نمی فروخت و در زمان پیشین کارتن خواب نداشتیم و بسیاری از دردهای یگر که استناد کردن به آن از حوصله من و شما در این فرصت , که همگی به آن اشراف داریم خارج هست.

  اما در زمان این پوفیوزهای دزد مسلمان حاکم , هرگز نمیتوان شرایط و دردهای مردم گرفتار مردم ما از حاکمیت قرون وسطائی این جانوران نابخرد را با زمان شاه مقایسه کرد. در این زمان مردم را بنام الله و اسلام و پیغمبر گرسنه نگاه داشته اند و هر روزه بسیاری از جوانان و مردم را به بهانه های مختلف میگیرند و زندان و شکنجه و اعدام میکنند , دقیقا بهمین راحتی و بدون داشتن کوچکترین حقی و حتی وکیل مدافعی , مردم را بنام فرمان و دستور اسلام و برای باصطلاح اصلاح مردم جامعه بدار میآویزند!!!
  این رژیم آدمکش اسلامی بسیار بی اخلاق تر و بی نزاکت تر از نظام پیشین بوده و هست!
  در نظام پیشین هرگونه انتقاد به خانواده سلطنتی ممنوع و جرم بود , اما در این نظام قرون وسطایی تازی و تاریک اندیش همه چیز جرم است!
  لباس پوشیدن , رنگ لباس و پوشش , انتقاد کردن به روحانیت دزد حاکم که خود را نماینده و منتخب امام زمان موهوم میداند , گفتار آزاد و نوشتن و اجتماع کردن , برگزاری جشن و موزیک و …… غیره تمامی آنها جرم و مجازات داشته و دارد.

  بنظر من ایراد نویسنده این مقاله در مورد ثروت به تارج رفته توسط شاه و خاندان سطنتی که کاملا غیر قابل انکار میباشد , اینست که به دزدیهای بیشمار حاکمیت دزد آخوند , پاسدار , کمیته ایی و بازاریهای دزد وابسته به جناح حاکمیت اشاره ایی ننموده و بس !
  جنایات این رژیم جدا بیشمار است!
  ثروتی که این پوفیوزها از بیت المال مردم دزدیده اند هرگز نمیتوان آنرا با زمان شاه و خاندان پهلوی مقایسه کرد!!
  حرکت رضا پهلوی در مبارزه با رژیم دارای انتقاد بوده و هست اما , او بیشک دارای هوادارانی بوده و هست.

 • با درود به کلیه دوستان!
  ابتدائا فرا رسیدن نوروز باستانی را به کلیه دوستان و هموطنان عزیز و گرامی را شادباش میگویم , و برای یکایک شما و تمامی هموطنان عزیز و آزادیخواه و گرفتار در ایران , آرزوی سلامتی و پیروزی و سرنگونی رژیم جمهوری آدمکش اسلامی را دارم!
  آمیدوارم که هرچه زودتر مردم آزادیخواه و مبارز کشورمان ایران , در این سال نو به خواست واقعی خود , آزادی و برابری و سکولاریسم مبتنی بر نقد آزادانه هر دین , خدا , پیغمبر , خدا , ناسیونالیسم , قومیت , خرافات و تعصبات و ….غیره بدون کوچکترین تهدید و تعقیبی برسند!
  نوروز خجسته باستانی بر یکایک شما تبریک میگویم. هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز!

  آغاز سخن و ارائه نظر شخصی خودم را در مورد ( رضا پهلوی ) را با آن مقدمه شادباش نوروزی خدمت شما می آغازم!
  نظر من در مورد طرح دیدگاه نویسنده محترم در مورد ثروت خاندان پهلوی که دقیقا با استناد به فاکتهای واقعی و غیر قابل انکار میباشد کاملا درست , و منهم بعنوان یک فرد و هم وطن یکایک شما عزیزان همراه میباشم و بدون در دست داشتن هرگونه سند شخصی از چپاول ثروت مردم آن کشور که منهم یکی از آنها میباشم , بی تردید منهم مهر تائید به آن میزنم!
  در عین حال قابل ذکر و یادآوریست که باید بخاطر داشت که این آقا رضای مورد بحث ما , در زمان اقتدار حاکمیت پدر تاجدارش دارای هیچگونه سمت و پستی بدلیل کمی سن نداشته است , همچنین مادر رضا یعنی بانو فرح دیبا و یا فرح پهلوی!

  برای من کاملا روشن بوده و هست , که قیاس آن دو سیستم یعنی نظام سلطنتی پیشین و نظام آدمکش اسلامی حاکم پس از آن , کاملا یک قیاس مع الفارق بوده و هست!
  اگرچه هر دو دیکتاتوری بوده و هست , اما وجدانا هرگز وضعیت مردم آن دو جامعه از هر نظر با کمی تفاوت زمانی و رشد تکنولوژی در عصر حاضر , با نظام پیشین قابل مقایسه نبوده و نیست!
  هر دو دیکتاتور و جنایتکار بودند و دیگری که از بد حادثه با فریب و نیرنگ و آدمکشی و با استناد به خدا و پیغمبر و نمایندگی از جانب او همچنان حاکمیت دارد و هر روزه علنی جنایت کرده و میکند را , هرگز قابل قیاس با ( شاه ) نبوده و نیست!

  شاه علیرغم تمامی جنایتهایش در طول حکومتش , من شخصا فکر نمیکنم چیزی بیش از یکصد نفر از باصطلاح روشنفکران و مبارزان سیاسی و مخالفان جدی خود را شکنجه و اعدام کرده باشد!
  شاه داعیه ایرانی بودن داشت و ایرانی هم بود و بیشک دلسوز رشد و ترقی مردم جامعه هم بود , و در عین حال به تمامی قوانین و معاهدات بین الملی هم پایبند بود. در زمانیکه مبارزین سیاسی مانند ؛ کمونیستها , مجاهدین خلق , ملی گراها و … دیگر افراد مستقل سیاسی در مبارزه با رژیم پیشین دستگیر و زندانی و شکنجه میشدند , درهای زندان برای نمایندگان سازمان ملل باز بود و تا آنجا که من بخاطر داشته و دارم یکی دوبار نمایندگان سازمان ملل به زندانها راه یافتند و با زندانیان حضورا گفتگو کردند. در صورتیکه در این رژیم دزد آدمکش اسلامی هرگز چنین اجازه ایی به کسی نداده و نمیشود که یک نهاد جهانی و بین المللی , و یا یک نهاد و سازمان و ارگان داخلی را برای سرکشی به زندانها مراجعه و خبری مستند از تمامی مدعیانی مانند من و شما و همچنین نهادهای جهانی تهیه کنند!!!

  شخصا هیچگونه دفاعی از شاه و نظام پیشین که بسیاری از مردم مانند خانواده خودم در فقر میزیستیم را نداشته و ندارم!
  باید در عین حال علیرغم تمامی دزدیها و ریخت و پاشها در زمان شاه , اعتراف کرد که آزادیهای اجتماعی در بسیاری از نقاط کشور بود. آزادی انتخاب پوشش و رفتار و امنیت بود. اگر از استثناء صرفنظر کنیم که در همه جا و هر کشوری از جمله در دمکراتیک ترین کشور دنیا هم تخلف و حق کشی وجود دارد که بگذریم باید در نظر داشت که هرگز استثناء در هیچ کجا بعنوان اصل و قاعده قرار نمیگیرد , کار برای همه وجود داشت و کسی از گرسنگی کلیه خود را نمی فروخت و در زمان پیشین کارتن خواب نداشتیم و بسیاری از دردهای یگر که استناد کردن به آن از حوصله من و شما در این فرصت , که همگی به آن اشراف داریم خارج هست.

  اما در زمان این پوفیوزهای دزد مسلمان حاکم , هرگز نمیتوان شرایط و دردهای مردم گرفتار مردم ما از حاکمیت قرون وسطائی این جانوران نابخرد را با زمان شاه مقایسه کرد. در این زمان مردم را بنام الله و اسلام و پیغمبر گرسنه نگاه داشته اند و هر روزه بسیاری از جوانان و مردم را به بهانه های مختلف میگیرند و زندان و شکنجه و اعدام میکنند , دقیقا بهمین راحتی و بدون داشتن کوچکترین حقی و حتی وکیل مدافعی , مردم را بنام فرمان و دستور اسلام و برای باصطلاح اصلاح مردم جامعه بدار میآویزند!!!
  این رژیم آدمکش اسلامی بسیار بی اخلاق تر و بی نزاکت تر از نظام پیشین بوده و هست!
  در نظام پیشین هرگونه انتقاد به خانواده سلطنتی ممنوع و جرم بود , اما در این نظام قرون وسطایی تازی و تاریک اندیش همه چیز جرم است!
  لباس پوشیدن , رنگ لباس و پوشش , انتقاد کردن به روحانیت دزد حاکم که خود را نماینده و منتخب امام زمان موهوم میداند , گفتار آزاد و نوشتن و اجتماع کردن , برگزاری جشن و موزیک و …… غیره تمامی آنها جرم و مجازات داشته و دارد.

  بنظر من ایراد نویسنده این مقاله در مورد ثروت به تارج رفته توسط شاه و خاندان سطنتی که کاملا غیر قابل انکار میباشد , اینست که به دزدیهای بیشمار حاکمیت دزد آخوند , پاسدار , کمیته ایی و بازاریهای دزد وابسته به جناح حاکمیت اشاره ایی ننموده و بس !
  جنایات این رژیم جدا بیشمار است!
  ثروتی که این پوفیوزها از بیت المال مردم دزدیده اند هرگز نمیتوان آنرا با زمان شاه و خاندان پهلوی مقایسه کرد!!
  حرکت رضا پهلوی در مبارزه با رژیم دارای انتقاد بوده و هست اما , او بیشک دارای هوادارانی بوده و هست.

  • هم میهن گرامی، و دوست محترم، با تقدیم شادباش نوروزی و آرزوی بهترین ها برایتان، ما در سال گذشته لیست دزدی های این رژیم کشتارگر اسلامی را طی سلسله مقاله هایی پخش کردیم. شما می توانید جزئیات آن ها را در سایت فضول محله پیدا کنید. شاد وخرم باشید. سهراب ارژنگ

 • با درود به کلیه دوستان!
  ابتدائا فرا رسیدن نوروز باستانی را به کلیه دوستان و هموطنان عزیز و گرامی را شادباش میگویم , و برای یکایک شما و تمامی هموطنان عزیز و آزادیخواه و گرفتار در ایران , آرزوی سلامتی و پیروزی و سرنگونی رژیم جمهوری آدمکش اسلامی را دارم!
  آمیدوارم که هرچه زودتر مردم آزادیخواه و مبارز کشورمان ایران , در این سال نو به خواست واقعی خود , آزادی و برابری و سکولاریسم مبتنی بر نقد آزادانه هر دین , خدا , پیغمبر , خدا , ناسیونالیسم , قومیت , خرافات و تعصبات و ….غیره بدون کوچکترین تهدید و تعقیبی برسند!
  نوروز خجسته باستانی بر یکایک شما تبریک میگویم. هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز!

  آغاز سخن و ارائه نظر شخصی خودم را در مورد ( رضا پهلوی ) را با آن مقدمه شادباش نوروزی خدمت شما می آغازم!
  نظر من در مورد طرح دیدگاه نویسنده محترم در مورد ثروت خاندان پهلوی که دقیقا با استناد به فاکتهای واقعی و غیر قابل انکار میباشد کاملا درست , و منهم بعنوان یک فرد و هم وطن یکایک شما عزیزان همراه میباشم و بدون در دست داشتن هرگونه سند شخصی از چپاول ثروت مردم آن کشور که منهم یکی از آنها میباشم , بی تردید منهم مهر تائید به آن میزنم!
  در عین حال قابل ذکر و یادآوریست که باید بخاطر داشت که این آقا رضای مورد بحث ما , در زمان اقتدار حاکمیت پدر تاجدارش دارای هیچگونه سمت و پستی بدلیل کمی سن نداشته است , همچنین مادر رضا یعنی بانو فرح دیبا و یا فرح پهلوی!

  برای من کاملا روشن بوده و هست , که قیاس آن دو سیستم یعنی نظام سلطنتی پیشین و نظام آدمکش اسلامی حاکم پس از آن , کاملا یک قیاس مع الفارق بوده و هست!
  اگرچه هر دو دیکتاتوری بوده و هست , اما وجدانا هرگز وضعیت مردم آن دو جامعه از هر نظر با کمی تفاوت زمانی و رشد تکنولوژی در عصر حاضر , با نظام پیشین قابل مقایسه نبوده و نیست!
  هر دو دیکتاتور و جنایتکار بودند و دیگری که از بد حادثه با فریب و نیرنگ و آدمکشی و با استناد به خدا و پیغمبر و نمایندگی از جانب او همچنان حاکمیت دارد و هر روزه علنی جنایت کرده و میکند را , هرگز قابل قیاس با ( شاه ) نبوده و نیست!

  شاه علیرغم تمامی جنایتهایش در طول حکومتش , من شخصا فکر نمیکنم چیزی بیش از یکصد نفر از باصطلاح روشنفکران و مبارزان سیاسی و مخالفان جدی خود را شکنجه و اعدام کرده باشد!
  شاه داعیه ایرانی بودن داشت و ایرانی هم بود و بیشک دلسوز رشد و ترقی مردم جامعه هم بود , و در عین حال به تمامی قوانین و معاهدات بین الملی هم پایبند بود. در زمانیکه مبارزین سیاسی مانند ؛ کمونیستها , مجاهدین خلق , ملی گراها و … دیگر افراد مستقل سیاسی در مبارزه با رژیم پیشین دستگیر و زندانی و شکنجه میشدند , درهای زندان برای نمایندگان سازمان ملل باز بود و تا آنجا که من بخاطر داشته و دارم یکی دوبار نمایندگان سازمان ملل به زندانها راه یافتند و با زندانیان حضورا گفتگو کردند. در صورتیکه در این رژیم دزد آدمکش اسلامی هرگز چنین اجازه ایی به کسی نداده و نمیشود که یک نهاد جهانی و بین المللی , و یا یک نهاد و سازمان و ارگان داخلی را برای سرکشی به زندانها مراجعه و خبری مستند از تمامی مدعیانی مانند من و شما و همچنین نهادهای جهانی تهیه کنند!!!

  شخصا هیچگونه دفاعی از شاه و نظام پیشین که بسیاری از مردم مانند خانواده خودم در فقر میزیستیم را نداشته و ندارم!
  باید در عین حال علیرغم تمامی دزدیها و ریخت و پاشها در زمان شاه , اعتراف کرد که آزادیهای اجتماعی در بسیاری از نقاط کشور بود. آزادی انتخاب پوشش و رفتار و امنیت بود. اگر از استثناء صرفنظر کنیم که در همه جا و هر کشوری از جمله در دمکراتیک ترین کشور دنیا هم تخلف و حق کشی وجود دارد که بگذریم باید در نظر داشت که هرگز استثناء در هیچ کجا بعنوان اصل و قاعده قرار نمیگیرد , کار برای همه وجود داشت و کسی از گرسنگی کلیه خود را نمی فروخت و در زمان پیشین کارتن خواب نداشتیم و بسیاری از دردهای یگر که استناد کردن به آن از حوصله من و شما در این فرصت , که همگی به آن اشراف داریم خارج هست.

  اما در زمان این پوفیوزهای دزد مسلمان حاکم , هرگز نمیتوان شرایط و دردهای مردم گرفتار مردم ما از حاکمیت قرون وسطائی این جانوران نابخرد را با زمان شاه مقایسه کرد. در این زمان مردم را بنام الله و اسلام و پیغمبر گرسنه نگاه داشته اند و هر روزه بسیاری از جوانان و مردم را به بهانه های مختلف میگیرند و زندان و شکنجه و اعدام میکنند , دقیقا بهمین راحتی و بدون داشتن کوچکترین حقی و حتی وکیل مدافعی , مردم را بنام فرمان و دستور اسلام و برای باصطلاح اصلاح مردم جامعه بدار میآویزند!!!
  این رژیم آدمکش اسلامی بسیار بی اخلاق تر و بی نزاکت تر از نظام پیشین بوده و هست!
  در نظام پیشین هرگونه انتقاد به خانواده سلطنتی ممنوع و جرم بود , اما در این نظام قرون وسطایی تازی و تاریک اندیش همه چیز جرم است!
  لباس پوشیدن , رنگ لباس و پوشش , انتقاد کردن به روحانیت دزد حاکم که خود را نماینده و منتخب امام زمان موهوم میداند , گفتار آزاد و نوشتن و اجتماع کردن , برگزاری جشن و موزیک و …… غیره تمامی آنها جرم و مجازات داشته و دارد.

  بنظر من ایراد نویسنده این مقاله در مورد ثروت به تارج رفته توسط شاه و خاندان سطنتی که کاملا غیر قابل انکار میباشد , اینست که به دزدیهای بیشمار حاکمیت دزد آخوند , پاسدار , کمیته ایی و بازاریهای دزد وابسته به جناح حاکمیت اشاره ایی ننموده و بس !
  جنایات این رژیم جدا بیشمار است!
  ثروتی که این پوفیوزها از بیت المال مردم دزدیده اند هرگز نمیتوان آنرا با زمان شاه و خاندان پهلوی مقایسه کرد!!
  حرکت رضا پهلوی در مبارزه با رژیم دارای انتقاد بوده و هست اما , او بیشک دارای هوادارانی بوده و هست.

  • هم میهن گرامی، و دوست محترم، با تقدیم شادباش نوروزی و آرزوی بهترین ها برایتان، ما در سال گذشته لیست دزدی های این رژیم کشتارگر اسلامی را طی سلسله مقاله هایی پخش کردیم. شما می توانید جزئیات آن ها را در سایت فضول محله پیدا کنید. شاد وخرم باشید. سهراب ارژنگ

  • هم میهن گرامی، و دوست محترم، با تقدیم شادباش نوروزی و آرزوی بهترین ها برایتان، ما در سال گذشته لیست دزدی های این رژیم کشتارگر اسلامی را طی سلسله مقاله هایی پخش کردیم. شما می توانید جزئیات آن ها را در سایت فضول محله پیدا کنید. شاد وخرم باشید. سهراب ارژنگ

  • هم میهن گرامی، و دوست محترم، با تقدیم شادباش نوروزی و آرزوی بهترین ها برایتان، ما در سال گذشته لیست دزدی های این رژیم کشتارگر اسلامی را طی سلسله مقاله هایی پخش کردیم. شما می توانید جزئیات آن ها را در سایت فضول محله پیدا کنید. شاد وخرم باشید. سهراب ارژنگ

 • با درود به کلیه دوستان!
  ابتدائا فرا رسیدن نوروز باستانی را به کلیه دوستان و هموطنان عزیز و گرامی را شادباش میگویم , و برای یکایک شما و تمامی هموطنان عزیز و آزادیخواه و گرفتار در ایران , آرزوی سلامتی و پیروزی و سرنگونی رژیم جمهوری آدمکش اسلامی را دارم!
  آمیدوارم که هرچه زودتر مردم آزادیخواه و مبارز کشورمان ایران , در این سال نو به خواست واقعی خود , آزادی و برابری و سکولاریسم مبتنی بر نقد آزادانه هر دین , خدا , پیغمبر , خدا , ناسیونالیسم , قومیت , خرافات و تعصبات و ….غیره بدون کوچکترین تهدید و تعقیبی برسند!
  نوروز خجسته باستانی بر یکایک شما تبریک میگویم. هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز!

  آغاز سخن و ارائه نظر شخصی خودم را در مورد ( رضا پهلوی ) را با آن مقدمه شادباش نوروزی خدمت شما می آغازم!
  نظر من در مورد طرح دیدگاه نویسنده محترم در مورد ثروت خاندان پهلوی که دقیقا با استناد به فاکتهای واقعی و غیر قابل انکار میباشد کاملا درست , و منهم بعنوان یک فرد و هم وطن یکایک شما عزیزان همراه میباشم و بدون در دست داشتن هرگونه سند شخصی از چپاول ثروت مردم آن کشور که منهم یکی از آنها میباشم , بی تردید منهم مهر تائید به آن میزنم!
  در عین حال قابل ذکر و یادآوریست که باید بخاطر داشت که این آقا رضای مورد بحث ما , در زمان اقتدار حاکمیت پدر تاجدارش دارای هیچگونه سمت و پستی بدلیل کمی سن نداشته است , همچنین مادر رضا یعنی بانو فرح دیبا و یا فرح پهلوی!

  برای من کاملا روشن بوده و هست , که قیاس آن دو سیستم یعنی نظام سلطنتی پیشین و نظام آدمکش اسلامی حاکم پس از آن , کاملا یک قیاس مع الفارق بوده و هست!
  اگرچه هر دو دیکتاتوری بوده و هست , اما وجدانا هرگز وضعیت مردم آن دو جامعه از هر نظر با کمی تفاوت زمانی و رشد تکنولوژی در عصر حاضر , با نظام پیشین قابل مقایسه نبوده و نیست!
  هر دو دیکتاتور و جنایتکار بودند و دیگری که از بد حادثه با فریب و نیرنگ و آدمکشی و با استناد به خدا و پیغمبر و نمایندگی از جانب او همچنان حاکمیت دارد و هر روزه علنی جنایت کرده و میکند را , هرگز قابل قیاس با ( شاه ) نبوده و نیست!

  شاه علیرغم تمامی جنایتهایش در طول حکومتش , من شخصا فکر نمیکنم چیزی بیش از یکصد نفر از باصطلاح روشنفکران و مبارزان سیاسی و مخالفان جدی خود را شکنجه و اعدام کرده باشد!
  شاه داعیه ایرانی بودن داشت و ایرانی هم بود و بیشک دلسوز رشد و ترقی مردم جامعه هم بود , و در عین حال به تمامی قوانین و معاهدات بین الملی هم پایبند بود. در زمانیکه مبارزین سیاسی مانند ؛ کمونیستها , مجاهدین خلق , ملی گراها و … دیگر افراد مستقل سیاسی در مبارزه با رژیم پیشین دستگیر و زندانی و شکنجه میشدند , درهای زندان برای نمایندگان سازمان ملل باز بود و تا آنجا که من بخاطر داشته و دارم یکی دوبار نمایندگان سازمان ملل به زندانها راه یافتند و با زندانیان حضورا گفتگو کردند. در صورتیکه در این رژیم دزد آدمکش اسلامی هرگز چنین اجازه ایی به کسی نداده و نمیشود که یک نهاد جهانی و بین المللی , و یا یک نهاد و سازمان و ارگان داخلی را برای سرکشی به زندانها مراجعه و خبری مستند از تمامی مدعیانی مانند من و شما و همچنین نهادهای جهانی تهیه کنند!!!

  شخصا هیچگونه دفاعی از شاه و نظام پیشین که بسیاری از مردم مانند خانواده خودم در فقر میزیستیم را نداشته و ندارم!
  باید در عین حال علیرغم تمامی دزدیها و ریخت و پاشها در زمان شاه , اعتراف کرد که آزادیهای اجتماعی در بسیاری از نقاط کشور بود. آزادی انتخاب پوشش و رفتار و امنیت بود. اگر از استثناء صرفنظر کنیم که در همه جا و هر کشوری از جمله در دمکراتیک ترین کشور دنیا هم تخلف و حق کشی وجود دارد که بگذریم باید در نظر داشت که هرگز استثناء در هیچ کجا بعنوان اصل و قاعده قرار نمیگیرد , کار برای همه وجود داشت و کسی از گرسنگی کلیه خود را نمی فروخت و در زمان پیشین کارتن خواب نداشتیم و بسیاری از دردهای یگر که استناد کردن به آن از حوصله من و شما در این فرصت , که همگی به آن اشراف داریم خارج هست.

  اما در زمان این پوفیوزهای دزد مسلمان حاکم , هرگز نمیتوان شرایط و دردهای مردم گرفتار مردم ما از حاکمیت قرون وسطائی این جانوران نابخرد را با زمان شاه مقایسه کرد. در این زمان مردم را بنام الله و اسلام و پیغمبر گرسنه نگاه داشته اند و هر روزه بسیاری از جوانان و مردم را به بهانه های مختلف میگیرند و زندان و شکنجه و اعدام میکنند , دقیقا بهمین راحتی و بدون داشتن کوچکترین حقی و حتی وکیل مدافعی , مردم را بنام فرمان و دستور اسلام و برای باصطلاح اصلاح مردم جامعه بدار میآویزند!!!
  این رژیم آدمکش اسلامی بسیار بی اخلاق تر و بی نزاکت تر از نظام پیشین بوده و هست!
  در نظام پیشین هرگونه انتقاد به خانواده سلطنتی ممنوع و جرم بود , اما در این نظام قرون وسطایی تازی و تاریک اندیش همه چیز جرم است!
  لباس پوشیدن , رنگ لباس و پوشش , انتقاد کردن به روحانیت دزد حاکم که خود را نماینده و منتخب امام زمان موهوم میداند , گفتار آزاد و نوشتن و اجتماع کردن , برگزاری جشن و موزیک و …… غیره تمامی آنها جرم و مجازات داشته و دارد.

  بنظر من ایراد نویسنده این مقاله در مورد ثروت به تارج رفته توسط شاه و خاندان سطنتی که کاملا غیر قابل انکار میباشد , اینست که به دزدیهای بیشمار حاکمیت دزد آخوند , پاسدار , کمیته ایی و بازاریهای دزد وابسته به جناح حاکمیت اشاره ایی ننموده و بس !
  جنایات این رژیم جدا بیشمار است!
  ثروتی که این پوفیوزها از بیت المال مردم دزدیده اند هرگز نمیتوان آنرا با زمان شاه و خاندان پهلوی مقایسه کرد!!
  حرکت رضا پهلوی در مبارزه با رژیم دارای انتقاد بوده و هست اما , او بیشک دارای هوادارانی بوده و هست.

  • هم میهن گرامی، و دوست محترم، با تقدیم شادباش نوروزی و آرزوی بهترین ها برایتان، ما در سال گذشته لیست دزدی های این رژیم کشتارگر اسلامی را طی سلسله مقاله هایی پخش کردیم. شما می توانید جزئیات آن ها را در سایت فضول محله پیدا کنید. شاد وخرم باشید. سهراب ارژنگ

 • Mohammad

  گفتار شما نفرت انگیز بود

 • Mohammad

  گفتار شما نفرت انگیز بود

 • Mohammad

  گفتار شما نفرت انگیز بود

 • Sahameddin ghiassi

  جناب سرهنگ قذافی بابا ایوالله البته ماهمه در باره دیکتاتورها و رهبر ها چیزهایی دیده و شینده و یا خوانده ایم ولی این جناب سرهنگ دست دیوانه گی همه را واقعا که از پشت بسته است. آقا بیست هفت ساله بوده که به عنوان سرهنگ با کارهایی که خودش آنرا انقلاب میدانسته به رهبری مردمی ساده دل خودش را رسانیده است بعد هم چهل چند سال مدام رهبری فرموده و آقازاده ها و یا تخم ترکه مونث وی در یک زندگی لوکس و درباری زندگی کرده اند اینطور که میگویند آقا زاده سفت الاسلامش به یک خواننده برای چهل پنج دقیقه خواندن یک میلیون دلار داده است و جناب سرهنگ هم که میگویند در آمریکا در یکی از حسابهایش بیش از سی میلیارد دلار داشته که گویا بوسیله آقا بسته شده است و لابد میلیارد ها دلار دیگر هم در کشورهای دیگر آقا سرمایه گذاری کرده اند بابا دست خوش بعد هم با آرتش خود ش به جای دفاع از مردمش به جان آنان افتاده است .

  آقا جان رهبر انقلابی شما که بیش از پنجاه سال است کار کرده اید خوب چرا بازنشست نمی شوید؟ اینطور که واضح است بسیاری از مردم اورا نمی خواهند ولی او میگوید که انقلاب کرده و سهم انقلابی دارد و نمی تواند از انقلاب صرف نظر کند و مثل اینکه تا با کمک دیوانه دیگر کل کشور را نابود و خراب نکند آقا هوس رفتن را ندارد میگویند که در عصری که آقا امام زمان ظهور خواهد کرد همه چیز برعکس خواهد شد و اینکه در گذشته دیکتاتورها با اسلحه بجان دیگران می افتادند ولی ایشان با توپ تانک و هواّپیما و خمپاره با جان مردم غیر مسلح و غیر نظامی خود افتاده است آنقدر شور است که حالا بایست ملتهای به قول ایشان استعماری و استحماری به کمک مردم بدبخت و بی سلاح بیایند که توسط این دیوانه مثلا انقلابی و ضد استعمار گلوله باران میشوند این بابا شاید روی یزید و هیتلر را هم سفید کرده است میگویند که فرح شهبانوی ایران هر روز سر سجاده نماز امام و جانشینان برحق وی را دعا میفرموده که از نمک نشناسی مردم انتقام گرفته اند.

  شما هم بایست یادتان باشد که لیستی که کارمندان مثلا انقلابی بانک مرکزی منتشر کردند که سران حکومت ارز و یا پول خارج کرده اند همه چند میلیون و چند صد هزار دلاری بود و در بین آنان هیچ مبلغ میلیارد دلاری به چشم نمی خورد ولی لیست هایی که اکنون منتشر میشود همه بالای میلیارد دلار هستند البته آقای مهاجرانی هم فرموده بودند که حساب سران نظام پاک است ولی گویا میلیارد ها دلار طبق گفته های خود مسولین مجلس و ارگانهای دیگر گم میشوند حالا مردم بایست از دست رهبران دیوانه شان که فکر میکنند قیم مردم هستند و اجازه فکر کردن و رای دادن را هم ندارند بایست به همان دولتهای استعماری قبلی پناه ببرند آنانی که سالها مردم را در فقر خرافات و جهل بیسوادی تعصب و تفرقه نگه داشته بودند و یک مشت مردم علیل و بی عرضه رشوه خوار و دزد پرورانیده بودند که گویا رسما به وابسته بودن به دولتهای استعمار گر افتخار هم میکردند و رهبران مثلا انقلابی حالا به هر دوز کلکی بر گرده مردم سوار شده اند و حالا هم که جوانان درک کرده و فهمیده اند که غارت شده و ثروتهای کشورهایشان به دست گروهی بی انصاف و دزد برده شده است همانان با مسلسل و توپ بجان آنان افتاده اند آنطور که باز بایست دست به دامان همان هایی بشوند که مثلا استعمار گران بیگانه بودند.

  همه شما ها قضایای کاخهای افسانه ای و ثروتهای بی حد آقایان را میدانید و امیدوارم که آقا امان زمان که برهمه چیز آگاه هست هرچه زود تر ظهور بفرمایند و ببینند که چگونه مردمی مردم دیگر را استعمار میکنند خوب تا به حال بنام کمونیست کاپیتالیست و مذهب های گوناگون مردم را می چاپیدند و می کشتند و حالا آقای سرهنگ رو دست همه آنان زده و بنام انقلاب مردم را میکشد و اموالشان را به غارت میبرد و حق سخن گفتن و انتقاد را از آنان میگیرد. خوب دروغ که حناق نیست یا واقعا آقای سرهنگ آنقدر ابله هستند که نمی توانند حتی معنای انقلاب را بفهمند و یا دروغ میگویند ومیخواهند مردم را خام کنند؟ درست مثل اینکه معلمی شاگردی که درس نمی خواند اینقدر بزند تا اورا بکشد؟ برفرض که ایشان انقلابی هستند ولی وقتی اکثریت مردم اورا نمی خواهند و یا اورا دزد و قاتل میدانند چگونه او میخواهد با کشتن مردم بیگناه ثابت کند که ایشان انقلابی تشریف دارند گویا بار لغت ها هم عوض شده است و انقلاب یعنی غارت دزدی و تمامیت خواهی و کشت کشتار؟ متاسفانه مدتها تعلیم و تربیت وابسته به استحمار و استعمار حتی معنی لغت ها را هم از بین برده و یا بسیار کمرنگ کرده است مردم خاور میانه شاید توسط همین اینترنت و یا سایر وسایل ارتباط جمعی دیگر مثل سابق متعصب و یک دنده نیستند و دیگر براحتی گول شیادان دینی انقلابی و مکتبهای اجتماعی را نمی خورند و شاید همین باعث خیزش اکثر کشورهای خاور میانه شده است یا شمال آفریقا در صورتیکه میدانند که خیزش آنان هزینه گزافی در برخواهد داشت رهبران کشورهای خاورمیانه شاید اگر از جنس مصطفی کمال آتا تورک بودند یعنی به مال و ثروت نظری نداشتند شاید میتوانستند به مردم خدمت کنند ولی در حالیکه دست های آنان آلوده به دزدی وهیزی و مغزهایشان تهی از انسانیت و دانش است و دندانهایشان خونی از خونخواری ملتهای مظلوم زیر شلاق جهل و تعصب بوده است چگونه میتوانند خود را انقلابی هم جا بزنند.

  مردی که حدود پنجاه سال در کشوری بهترین شرایط را داشته و بهترین سرمایه ها را جمع آوری کرده است و مدتها بر گرده مردم سوار بوده است چطور حاضر میشود همان مردم را که اینهمه به او ثروت و شهرت و قدرت داده اند به دم گلوله ببندد. خوشبختانه که در قسمتهای دیگر خاورمیانه رهبران مقدس و مومن و خدا پرست موجود هستند که نه دست دزدی دارند ونه دندانهای خون آشامی باز جای شکرش باقی است که آنانی که به دین معتقد هستند مثل آقا به قتل غارت نمی پردازند و خود را پاک ومبرا میدانند انشا الله آقا امام زمان زود تر ظهور بفرمایند و خودشان به قضاوت بنشینند الهی آمین یا رب عالمین به امید روزی که شیادان بی دین با حربه دین و با تظاهر به دینداری مردم را غارت نکنند و نیز وابسته گان به مکتب های اجتماعی آن طرز فکر و ویا باور و یا دید اجتماعی را باز وسیله ای برای کشت کشتار و قتل غارت نکنند که ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

  مشګل ما مشګل عرب عج فارس ترک و یا رشتی و تهرانی و بلوچ پشتون و… شیعه و سنی بهایی کلیمی و…نیست. مشګل ما داشتن تمامیت خواهی خود خواهی دزدی فساد غارت و بی انصافی است وګرنه تمامی ملتهای خاورمیانه قربانی استحمار و استعمار داخلی و خارجی هستند که از تفرقه اندازی و جهالت و تعصب ها مردم سو استفاده میکنند مشګل ما جهل است بیسوادی عمومی است تعصب های کور است وابستګی و کمبود دانش و صنعتهای جدید است که متاسفانه رهبران ما یا وابسته و یا ابله مردان وزنان هستند که آدمیان دلسوزی نیستند و مرتب به آتش تقرفه و جهل و فساد رشوه خواری و دزدی دامن میزنند وګرنه مګر عربان چقدر بودند عربان تعدادی کم بودند که با دیګر مردم و ملتهای مخلوط شده اند حتی عربان عربستان هم مخلوطی از عربان و ایرانیان وترکان هستند زیرا در قدیم هم همه ما در یک کشور بودیم و با هم مخلوط شدیم صرف عرب بودن و یا نبودن مشګل نیست مشګل ما دزدان و غارتګران هستند که در لباسهای مذهب بدون عقیده داشتن به آن به مردم تجاوز میکنند مشګل ما نداشتن انسانیت برای آن دسته از آدمیان هست که به حرف سعدی توجهی ندارند که خور خواب دزدی را پیشه کرده اند و تفرقه اندازی و دو بهم زنی را روش کار قرار داده اند

  • Lootiye.paye.naghare

   متاسفانه ثروت افسانه ای ایشون افتاده دست گدا زاده های ندید بدیدی که هیات ۱۶۰ نفره میبرن آمریکا ….بلاد کفر و اینا…..

 • Sahameddin ghiassi

  جناب سرهنگ قذافی بابا ایوالله البته ماهمه در باره دیکتاتورها و رهبر ها چیزهایی دیده و شینده و یا خوانده ایم ولی این جناب سرهنگ دست دیوانه گی همه را واقعا که از پشت بسته است. آقا بیست هفت ساله بوده که به عنوان سرهنگ با کارهایی که خودش آنرا انقلاب میدانسته به رهبری مردمی ساده دل خودش را رسانیده است بعد هم چهل چند سال مدام رهبری فرموده و آقازاده ها و یا تخم ترکه مونث وی در یک زندگی لوکس و درباری زندگی کرده اند اینطور که میگویند آقا زاده سفت الاسلامش به یک خواننده برای چهل پنج دقیقه خواندن یک میلیون دلار داده است و جناب سرهنگ هم که میگویند در آمریکا در یکی از حسابهایش بیش از سی میلیارد دلار داشته که گویا بوسیله آقا بسته شده است و لابد میلیارد ها دلار دیگر هم در کشورهای دیگر آقا سرمایه گذاری کرده اند بابا دست خوش بعد هم با آرتش خود ش به جای دفاع از مردمش به جان آنان افتاده است .

  آقا جان رهبر انقلابی شما که بیش از پنجاه سال است کار کرده اید خوب چرا بازنشست نمی شوید؟ اینطور که واضح است بسیاری از مردم اورا نمی خواهند ولی او میگوید که انقلاب کرده و سهم انقلابی دارد و نمی تواند از انقلاب صرف نظر کند و مثل اینکه تا با کمک دیوانه دیگر کل کشور را نابود و خراب نکند آقا هوس رفتن را ندارد میگویند که در عصری که آقا امام زمان ظهور خواهد کرد همه چیز برعکس خواهد شد و اینکه در گذشته دیکتاتورها با اسلحه بجان دیگران می افتادند ولی ایشان با توپ تانک و هواّپیما و خمپاره با جان مردم غیر مسلح و غیر نظامی خود افتاده است آنقدر شور است که حالا بایست ملتهای به قول ایشان استعماری و استحماری به کمک مردم بدبخت و بی سلاح بیایند که توسط این دیوانه مثلا انقلابی و ضد استعمار گلوله باران میشوند این بابا شاید روی یزید و هیتلر را هم سفید کرده است میگویند که فرح شهبانوی ایران هر روز سر سجاده نماز امام و جانشینان برحق وی را دعا میفرموده که از نمک نشناسی مردم انتقام گرفته اند.

  شما هم بایست یادتان باشد که لیستی که کارمندان مثلا انقلابی بانک مرکزی منتشر کردند که سران حکومت ارز و یا پول خارج کرده اند همه چند میلیون و چند صد هزار دلاری بود و در بین آنان هیچ مبلغ میلیارد دلاری به چشم نمی خورد ولی لیست هایی که اکنون منتشر میشود همه بالای میلیارد دلار هستند البته آقای مهاجرانی هم فرموده بودند که حساب سران نظام پاک است ولی گویا میلیارد ها دلار طبق گفته های خود مسولین مجلس و ارگانهای دیگر گم میشوند حالا مردم بایست از دست رهبران دیوانه شان که فکر میکنند قیم مردم هستند و اجازه فکر کردن و رای دادن را هم ندارند بایست به همان دولتهای استعماری قبلی پناه ببرند آنانی که سالها مردم را در فقر خرافات و جهل بیسوادی تعصب و تفرقه نگه داشته بودند و یک مشت مردم علیل و بی عرضه رشوه خوار و دزد پرورانیده بودند که گویا رسما به وابسته بودن به دولتهای استعمار گر افتخار هم میکردند و رهبران مثلا انقلابی حالا به هر دوز کلکی بر گرده مردم سوار شده اند و حالا هم که جوانان درک کرده و فهمیده اند که غارت شده و ثروتهای کشورهایشان به دست گروهی بی انصاف و دزد برده شده است همانان با مسلسل و توپ بجان آنان افتاده اند آنطور که باز بایست دست به دامان همان هایی بشوند که مثلا استعمار گران بیگانه بودند.

  همه شما ها قضایای کاخهای افسانه ای و ثروتهای بی حد آقایان را میدانید و امیدوارم که آقا امان زمان که برهمه چیز آگاه هست هرچه زود تر ظهور بفرمایند و ببینند که چگونه مردمی مردم دیگر را استعمار میکنند خوب تا به حال بنام کمونیست کاپیتالیست و مذهب های گوناگون مردم را می چاپیدند و می کشتند و حالا آقای سرهنگ رو دست همه آنان زده و بنام انقلاب مردم را میکشد و اموالشان را به غارت میبرد و حق سخن گفتن و انتقاد را از آنان میگیرد. خوب دروغ که حناق نیست یا واقعا آقای سرهنگ آنقدر ابله هستند که نمی توانند حتی معنای انقلاب را بفهمند و یا دروغ میگویند ومیخواهند مردم را خام کنند؟ درست مثل اینکه معلمی شاگردی که درس نمی خواند اینقدر بزند تا اورا بکشد؟ برفرض که ایشان انقلابی هستند ولی وقتی اکثریت مردم اورا نمی خواهند و یا اورا دزد و قاتل میدانند چگونه او میخواهد با کشتن مردم بیگناه ثابت کند که ایشان انقلابی تشریف دارند گویا بار لغت ها هم عوض شده است و انقلاب یعنی غارت دزدی و تمامیت خواهی و کشت کشتار؟ متاسفانه مدتها تعلیم و تربیت وابسته به استحمار و استعمار حتی معنی لغت ها را هم از بین برده و یا بسیار کمرنگ کرده است مردم خاور میانه شاید توسط همین اینترنت و یا سایر وسایل ارتباط جمعی دیگر مثل سابق متعصب و یک دنده نیستند و دیگر براحتی گول شیادان دینی انقلابی و مکتبهای اجتماعی را نمی خورند و شاید همین باعث خیزش اکثر کشورهای خاور میانه شده است یا شمال آفریقا در صورتیکه میدانند که خیزش آنان هزینه گزافی در برخواهد داشت رهبران کشورهای خاورمیانه شاید اگر از جنس مصطفی کمال آتا تورک بودند یعنی به مال و ثروت نظری نداشتند شاید میتوانستند به مردم خدمت کنند ولی در حالیکه دست های آنان آلوده به دزدی وهیزی و مغزهایشان تهی از انسانیت و دانش است و دندانهایشان خونی از خونخواری ملتهای مظلوم زیر شلاق جهل و تعصب بوده است چگونه میتوانند خود را انقلابی هم جا بزنند.

  مردی که حدود پنجاه سال در کشوری بهترین شرایط را داشته و بهترین سرمایه ها را جمع آوری کرده است و مدتها بر گرده مردم سوار بوده است چطور حاضر میشود همان مردم را که اینهمه به او ثروت و شهرت و قدرت داده اند به دم گلوله ببندد. خوشبختانه که در قسمتهای دیگر خاورمیانه رهبران مقدس و مومن و خدا پرست موجود هستند که نه دست دزدی دارند ونه دندانهای خون آشامی باز جای شکرش باقی است که آنانی که به دین معتقد هستند مثل آقا به قتل غارت نمی پردازند و خود را پاک ومبرا میدانند انشا الله آقا امام زمان زود تر ظهور بفرمایند و خودشان به قضاوت بنشینند الهی آمین یا رب عالمین به امید روزی که شیادان بی دین با حربه دین و با تظاهر به دینداری مردم را غارت نکنند و نیز وابسته گان به مکتب های اجتماعی آن طرز فکر و ویا باور و یا دید اجتماعی را باز وسیله ای برای کشت کشتار و قتل غارت نکنند که ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

  مشګل ما مشګل عرب عج فارس ترک و یا رشتی و تهرانی و بلوچ پشتون و… شیعه و سنی بهایی کلیمی و…نیست. مشګل ما داشتن تمامیت خواهی خود خواهی دزدی فساد غارت و بی انصافی است وګرنه تمامی ملتهای خاورمیانه قربانی استحمار و استعمار داخلی و خارجی هستند که از تفرقه اندازی و جهالت و تعصب ها مردم سو استفاده میکنند مشګل ما جهل است بیسوادی عمومی است تعصب های کور است وابستګی و کمبود دانش و صنعتهای جدید است که متاسفانه رهبران ما یا وابسته و یا ابله مردان وزنان هستند که آدمیان دلسوزی نیستند و مرتب به آتش تقرفه و جهل و فساد رشوه خواری و دزدی دامن میزنند وګرنه مګر عربان چقدر بودند عربان تعدادی کم بودند که با دیګر مردم و ملتهای مخلوط شده اند حتی عربان عربستان هم مخلوطی از عربان و ایرانیان وترکان هستند زیرا در قدیم هم همه ما در یک کشور بودیم و با هم مخلوط شدیم صرف عرب بودن و یا نبودن مشګل نیست مشګل ما دزدان و غارتګران هستند که در لباسهای مذهب بدون عقیده داشتن به آن به مردم تجاوز میکنند مشګل ما نداشتن انسانیت برای آن دسته از آدمیان هست که به حرف سعدی توجهی ندارند که خور خواب دزدی را پیشه کرده اند و تفرقه اندازی و دو بهم زنی را روش کار قرار داده اند

 • Sahameddin ghiassi

  جناب سرهنگ قذافی بابا ایوالله البته ماهمه در باره دیکتاتورها و رهبر ها چیزهایی دیده و شینده و یا خوانده ایم ولی این جناب سرهنگ دست دیوانه گی همه را واقعا که از پشت بسته است. آقا بیست هفت ساله بوده که به عنوان سرهنگ با کارهایی که خودش آنرا انقلاب میدانسته به رهبری مردمی ساده دل خودش را رسانیده است بعد هم چهل چند سال مدام رهبری فرموده و آقازاده ها و یا تخم ترکه مونث وی در یک زندگی لوکس و درباری زندگی کرده اند اینطور که میگویند آقا زاده سفت الاسلامش به یک خواننده برای چهل پنج دقیقه خواندن یک میلیون دلار داده است و جناب سرهنگ هم که میگویند در آمریکا در یکی از حسابهایش بیش از سی میلیارد دلار داشته که گویا بوسیله آقا بسته شده است و لابد میلیارد ها دلار دیگر هم در کشورهای دیگر آقا سرمایه گذاری کرده اند بابا دست خوش بعد هم با آرتش خود ش به جای دفاع از مردمش به جان آنان افتاده است .

  آقا جان رهبر انقلابی شما که بیش از پنجاه سال است کار کرده اید خوب چرا بازنشست نمی شوید؟ اینطور که واضح است بسیاری از مردم اورا نمی خواهند ولی او میگوید که انقلاب کرده و سهم انقلابی دارد و نمی تواند از انقلاب صرف نظر کند و مثل اینکه تا با کمک دیوانه دیگر کل کشور را نابود و خراب نکند آقا هوس رفتن را ندارد میگویند که در عصری که آقا امام زمان ظهور خواهد کرد همه چیز برعکس خواهد شد و اینکه در گذشته دیکتاتورها با اسلحه بجان دیگران می افتادند ولی ایشان با توپ تانک و هواّپیما و خمپاره با جان مردم غیر مسلح و غیر نظامی خود افتاده است آنقدر شور است که حالا بایست ملتهای به قول ایشان استعماری و استحماری به کمک مردم بدبخت و بی سلاح بیایند که توسط این دیوانه مثلا انقلابی و ضد استعمار گلوله باران میشوند این بابا شاید روی یزید و هیتلر را هم سفید کرده است میگویند که فرح شهبانوی ایران هر روز سر سجاده نماز امام و جانشینان برحق وی را دعا میفرموده که از نمک نشناسی مردم انتقام گرفته اند.

  شما هم بایست یادتان باشد که لیستی که کارمندان مثلا انقلابی بانک مرکزی منتشر کردند که سران حکومت ارز و یا پول خارج کرده اند همه چند میلیون و چند صد هزار دلاری بود و در بین آنان هیچ مبلغ میلیارد دلاری به چشم نمی خورد ولی لیست هایی که اکنون منتشر میشود همه بالای میلیارد دلار هستند البته آقای مهاجرانی هم فرموده بودند که حساب سران نظام پاک است ولی گویا میلیارد ها دلار طبق گفته های خود مسولین مجلس و ارگانهای دیگر گم میشوند حالا مردم بایست از دست رهبران دیوانه شان که فکر میکنند قیم مردم هستند و اجازه فکر کردن و رای دادن را هم ندارند بایست به همان دولتهای استعماری قبلی پناه ببرند آنانی که سالها مردم را در فقر خرافات و جهل بیسوادی تعصب و تفرقه نگه داشته بودند و یک مشت مردم علیل و بی عرضه رشوه خوار و دزد پرورانیده بودند که گویا رسما به وابسته بودن به دولتهای استعمار گر افتخار هم میکردند و رهبران مثلا انقلابی حالا به هر دوز کلکی بر گرده مردم سوار شده اند و حالا هم که جوانان درک کرده و فهمیده اند که غارت شده و ثروتهای کشورهایشان به دست گروهی بی انصاف و دزد برده شده است همانان با مسلسل و توپ بجان آنان افتاده اند آنطور که باز بایست دست به دامان همان هایی بشوند که مثلا استعمار گران بیگانه بودند.

  همه شما ها قضایای کاخهای افسانه ای و ثروتهای بی حد آقایان را میدانید و امیدوارم که آقا امان زمان که برهمه چیز آگاه هست هرچه زود تر ظهور بفرمایند و ببینند که چگونه مردمی مردم دیگر را استعمار میکنند خوب تا به حال بنام کمونیست کاپیتالیست و مذهب های گوناگون مردم را می چاپیدند و می کشتند و حالا آقای سرهنگ رو دست همه آنان زده و بنام انقلاب مردم را میکشد و اموالشان را به غارت میبرد و حق سخن گفتن و انتقاد را از آنان میگیرد. خوب دروغ که حناق نیست یا واقعا آقای سرهنگ آنقدر ابله هستند که نمی توانند حتی معنای انقلاب را بفهمند و یا دروغ میگویند ومیخواهند مردم را خام کنند؟ درست مثل اینکه معلمی شاگردی که درس نمی خواند اینقدر بزند تا اورا بکشد؟ برفرض که ایشان انقلابی هستند ولی وقتی اکثریت مردم اورا نمی خواهند و یا اورا دزد و قاتل میدانند چگونه او میخواهد با کشتن مردم بیگناه ثابت کند که ایشان انقلابی تشریف دارند گویا بار لغت ها هم عوض شده است و انقلاب یعنی غارت دزدی و تمامیت خواهی و کشت کشتار؟ متاسفانه مدتها تعلیم و تربیت وابسته به استحمار و استعمار حتی معنی لغت ها را هم از بین برده و یا بسیار کمرنگ کرده است مردم خاور میانه شاید توسط همین اینترنت و یا سایر وسایل ارتباط جمعی دیگر مثل سابق متعصب و یک دنده نیستند و دیگر براحتی گول شیادان دینی انقلابی و مکتبهای اجتماعی را نمی خورند و شاید همین باعث خیزش اکثر کشورهای خاور میانه شده است یا شمال آفریقا در صورتیکه میدانند که خیزش آنان هزینه گزافی در برخواهد داشت رهبران کشورهای خاورمیانه شاید اگر از جنس مصطفی کمال آتا تورک بودند یعنی به مال و ثروت نظری نداشتند شاید میتوانستند به مردم خدمت کنند ولی در حالیکه دست های آنان آلوده به دزدی وهیزی و مغزهایشان تهی از انسانیت و دانش است و دندانهایشان خونی از خونخواری ملتهای مظلوم زیر شلاق جهل و تعصب بوده است چگونه میتوانند خود را انقلابی هم جا بزنند.

  مردی که حدود پنجاه سال در کشوری بهترین شرایط را داشته و بهترین سرمایه ها را جمع آوری کرده است و مدتها بر گرده مردم سوار بوده است چطور حاضر میشود همان مردم را که اینهمه به او ثروت و شهرت و قدرت داده اند به دم گلوله ببندد. خوشبختانه که در قسمتهای دیگر خاورمیانه رهبران مقدس و مومن و خدا پرست موجود هستند که نه دست دزدی دارند ونه دندانهای خون آشامی باز جای شکرش باقی است که آنانی که به دین معتقد هستند مثل آقا به قتل غارت نمی پردازند و خود را پاک ومبرا میدانند انشا الله آقا امام زمان زود تر ظهور بفرمایند و خودشان به قضاوت بنشینند الهی آمین یا رب عالمین به امید روزی که شیادان بی دین با حربه دین و با تظاهر به دینداری مردم را غارت نکنند و نیز وابسته گان به مکتب های اجتماعی آن طرز فکر و ویا باور و یا دید اجتماعی را باز وسیله ای برای کشت کشتار و قتل غارت نکنند که ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

  مشګل ما مشګل عرب عج فارس ترک و یا رشتی و تهرانی و بلوچ پشتون و… شیعه و سنی بهایی کلیمی و…نیست. مشګل ما داشتن تمامیت خواهی خود خواهی دزدی فساد غارت و بی انصافی است وګرنه تمامی ملتهای خاورمیانه قربانی استحمار و استعمار داخلی و خارجی هستند که از تفرقه اندازی و جهالت و تعصب ها مردم سو استفاده میکنند مشګل ما جهل است بیسوادی عمومی است تعصب های کور است وابستګی و کمبود دانش و صنعتهای جدید است که متاسفانه رهبران ما یا وابسته و یا ابله مردان وزنان هستند که آدمیان دلسوزی نیستند و مرتب به آتش تقرفه و جهل و فساد رشوه خواری و دزدی دامن میزنند وګرنه مګر عربان چقدر بودند عربان تعدادی کم بودند که با دیګر مردم و ملتهای مخلوط شده اند حتی عربان عربستان هم مخلوطی از عربان و ایرانیان وترکان هستند زیرا در قدیم هم همه ما در یک کشور بودیم و با هم مخلوط شدیم صرف عرب بودن و یا نبودن مشګل نیست مشګل ما دزدان و غارتګران هستند که در لباسهای مذهب بدون عقیده داشتن به آن به مردم تجاوز میکنند مشګل ما نداشتن انسانیت برای آن دسته از آدمیان هست که به حرف سعدی توجهی ندارند که خور خواب دزدی را پیشه کرده اند و تفرقه اندازی و دو بهم زنی را روش کار قرار داده اند

 • Sahameddin ghiassi

  جناب سرهنگ قذافی بابا ایوالله البته ماهمه در باره دیکتاتورها و رهبر ها چیزهایی دیده و شینده و یا خوانده ایم ولی این جناب سرهنگ دست دیوانه گی همه را واقعا که از پشت بسته است. آقا بیست هفت ساله بوده که به عنوان سرهنگ با کارهایی که خودش آنرا انقلاب میدانسته به رهبری مردمی ساده دل خودش را رسانیده است بعد هم چهل چند سال مدام رهبری فرموده و آقازاده ها و یا تخم ترکه مونث وی در یک زندگی لوکس و درباری زندگی کرده اند اینطور که میگویند آقا زاده سفت الاسلامش به یک خواننده برای چهل پنج دقیقه خواندن یک میلیون دلار داده است و جناب سرهنگ هم که میگویند در آمریکا در یکی از حسابهایش بیش از سی میلیارد دلار داشته که گویا بوسیله آقا بسته شده است و لابد میلیارد ها دلار دیگر هم در کشورهای دیگر آقا سرمایه گذاری کرده اند بابا دست خوش بعد هم با آرتش خود ش به جای دفاع از مردمش به جان آنان افتاده است .

  آقا جان رهبر انقلابی شما که بیش از پنجاه سال است کار کرده اید خوب چرا بازنشست نمی شوید؟ اینطور که واضح است بسیاری از مردم اورا نمی خواهند ولی او میگوید که انقلاب کرده و سهم انقلابی دارد و نمی تواند از انقلاب صرف نظر کند و مثل اینکه تا با کمک دیوانه دیگر کل کشور را نابود و خراب نکند آقا هوس رفتن را ندارد میگویند که در عصری که آقا امام زمان ظهور خواهد کرد همه چیز برعکس خواهد شد و اینکه در گذشته دیکتاتورها با اسلحه بجان دیگران می افتادند ولی ایشان با توپ تانک و هواّپیما و خمپاره با جان مردم غیر مسلح و غیر نظامی خود افتاده است آنقدر شور است که حالا بایست ملتهای به قول ایشان استعماری و استحماری به کمک مردم بدبخت و بی سلاح بیایند که توسط این دیوانه مثلا انقلابی و ضد استعمار گلوله باران میشوند این بابا شاید روی یزید و هیتلر را هم سفید کرده است میگویند که فرح شهبانوی ایران هر روز سر سجاده نماز امام و جانشینان برحق وی را دعا میفرموده که از نمک نشناسی مردم انتقام گرفته اند.

  شما هم بایست یادتان باشد که لیستی که کارمندان مثلا انقلابی بانک مرکزی منتشر کردند که سران حکومت ارز و یا پول خارج کرده اند همه چند میلیون و چند صد هزار دلاری بود و در بین آنان هیچ مبلغ میلیارد دلاری به چشم نمی خورد ولی لیست هایی که اکنون منتشر میشود همه بالای میلیارد دلار هستند البته آقای مهاجرانی هم فرموده بودند که حساب سران نظام پاک است ولی گویا میلیارد ها دلار طبق گفته های خود مسولین مجلس و ارگانهای دیگر گم میشوند حالا مردم بایست از دست رهبران دیوانه شان که فکر میکنند قیم مردم هستند و اجازه فکر کردن و رای دادن را هم ندارند بایست به همان دولتهای استعماری قبلی پناه ببرند آنانی که سالها مردم را در فقر خرافات و جهل بیسوادی تعصب و تفرقه نگه داشته بودند و یک مشت مردم علیل و بی عرضه رشوه خوار و دزد پرورانیده بودند که گویا رسما به وابسته بودن به دولتهای استعمار گر افتخار هم میکردند و رهبران مثلا انقلابی حالا به هر دوز کلکی بر گرده مردم سوار شده اند و حالا هم که جوانان درک کرده و فهمیده اند که غارت شده و ثروتهای کشورهایشان به دست گروهی بی انصاف و دزد برده شده است همانان با مسلسل و توپ بجان آنان افتاده اند آنطور که باز بایست دست به دامان همان هایی بشوند که مثلا استعمار گران بیگانه بودند.

  همه شما ها قضایای کاخهای افسانه ای و ثروتهای بی حد آقایان را میدانید و امیدوارم که آقا امان زمان که برهمه چیز آگاه هست هرچه زود تر ظهور بفرمایند و ببینند که چگونه مردمی مردم دیگر را استعمار میکنند خوب تا به حال بنام کمونیست کاپیتالیست و مذهب های گوناگون مردم را می چاپیدند و می کشتند و حالا آقای سرهنگ رو دست همه آنان زده و بنام انقلاب مردم را میکشد و اموالشان را به غارت میبرد و حق سخن گفتن و انتقاد را از آنان میگیرد. خوب دروغ که حناق نیست یا واقعا آقای سرهنگ آنقدر ابله هستند که نمی توانند حتی معنای انقلاب را بفهمند و یا دروغ میگویند ومیخواهند مردم را خام کنند؟ درست مثل اینکه معلمی شاگردی که درس نمی خواند اینقدر بزند تا اورا بکشد؟ برفرض که ایشان انقلابی هستند ولی وقتی اکثریت مردم اورا نمی خواهند و یا اورا دزد و قاتل میدانند چگونه او میخواهد با کشتن مردم بیگناه ثابت کند که ایشان انقلابی تشریف دارند گویا بار لغت ها هم عوض شده است و انقلاب یعنی غارت دزدی و تمامیت خواهی و کشت کشتار؟ متاسفانه مدتها تعلیم و تربیت وابسته به استحمار و استعمار حتی معنی لغت ها را هم از بین برده و یا بسیار کمرنگ کرده است مردم خاور میانه شاید توسط همین اینترنت و یا سایر وسایل ارتباط جمعی دیگر مثل سابق متعصب و یک دنده نیستند و دیگر براحتی گول شیادان دینی انقلابی و مکتبهای اجتماعی را نمی خورند و شاید همین باعث خیزش اکثر کشورهای خاور میانه شده است یا شمال آفریقا در صورتیکه میدانند که خیزش آنان هزینه گزافی در برخواهد داشت رهبران کشورهای خاورمیانه شاید اگر از جنس مصطفی کمال آتا تورک بودند یعنی به مال و ثروت نظری نداشتند شاید میتوانستند به مردم خدمت کنند ولی در حالیکه دست های آنان آلوده به دزدی وهیزی و مغزهایشان تهی از انسانیت و دانش است و دندانهایشان خونی از خونخواری ملتهای مظلوم زیر شلاق جهل و تعصب بوده است چگونه میتوانند خود را انقلابی هم جا بزنند.

  مردی که حدود پنجاه سال در کشوری بهترین شرایط را داشته و بهترین سرمایه ها را جمع آوری کرده است و مدتها بر گرده مردم سوار بوده است چطور حاضر میشود همان مردم را که اینهمه به او ثروت و شهرت و قدرت داده اند به دم گلوله ببندد. خوشبختانه که در قسمتهای دیگر خاورمیانه رهبران مقدس و مومن و خدا پرست موجود هستند که نه دست دزدی دارند ونه دندانهای خون آشامی باز جای شکرش باقی است که آنانی که به دین معتقد هستند مثل آقا به قتل غارت نمی پردازند و خود را پاک ومبرا میدانند انشا الله آقا امام زمان زود تر ظهور بفرمایند و خودشان به قضاوت بنشینند الهی آمین یا رب عالمین به امید روزی که شیادان بی دین با حربه دین و با تظاهر به دینداری مردم را غارت نکنند و نیز وابسته گان به مکتب های اجتماعی آن طرز فکر و ویا باور و یا دید اجتماعی را باز وسیله ای برای کشت کشتار و قتل غارت نکنند که ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

  مشګل ما مشګل عرب عج فارس ترک و یا رشتی و تهرانی و بلوچ پشتون و… شیعه و سنی بهایی کلیمی و…نیست. مشګل ما داشتن تمامیت خواهی خود خواهی دزدی فساد غارت و بی انصافی است وګرنه تمامی ملتهای خاورمیانه قربانی استحمار و استعمار داخلی و خارجی هستند که از تفرقه اندازی و جهالت و تعصب ها مردم سو استفاده میکنند مشګل ما جهل است بیسوادی عمومی است تعصب های کور است وابستګی و کمبود دانش و صنعتهای جدید است که متاسفانه رهبران ما یا وابسته و یا ابله مردان وزنان هستند که آدمیان دلسوزی نیستند و مرتب به آتش تقرفه و جهل و فساد رشوه خواری و دزدی دامن میزنند وګرنه مګر عربان چقدر بودند عربان تعدادی کم بودند که با دیګر مردم و ملتهای مخلوط شده اند حتی عربان عربستان هم مخلوطی از عربان و ایرانیان وترکان هستند زیرا در قدیم هم همه ما در یک کشور بودیم و با هم مخلوط شدیم صرف عرب بودن و یا نبودن مشګل نیست مشګل ما دزدان و غارتګران هستند که در لباسهای مذهب بدون عقیده داشتن به آن به مردم تجاوز میکنند مشګل ما نداشتن انسانیت برای آن دسته از آدمیان هست که به حرف سعدی توجهی ندارند که خور خواب دزدی را پیشه کرده اند و تفرقه اندازی و دو بهم زنی را روش کار قرار داده اند

 • Iraj1975

  دست بردارید بیائیم خودمان را درست کنیم ما همیشه از همه چیز ایراد می گیریم و همیشه به هر که به ما خدمت کرد ناسزا گفتیم خدمتی که رضا شاه به این مردم کرد رو هیچ کس نکرده در غیر این صورت ما مثل افغانیها بودیم و غیره ولی ما خدایا تا کی

 • Iraj1975

  دست بردارید بیائیم خودمان را درست کنیم ما همیشه از همه چیز ایراد می گیریم و همیشه به هر که به ما خدمت کرد ناسزا گفتیم خدمتی که رضا شاه به این مردم کرد رو هیچ کس نکرده در غیر این صورت ما مثل افغانیها بودیم و غیره ولی ما خدایا تا کی

 • Iraj1975

  دست بردارید بیائیم خودمان را درست کنیم ما همیشه از همه چیز ایراد می گیریم و همیشه به هر که به ما خدمت کرد ناسزا گفتیم خدمتی که رضا شاه به این مردم کرد رو هیچ کس نکرده در غیر این صورت ما مثل افغانیها بودیم و غیره ولی ما خدایا تا کی

 • مسعود

  آقای Iraj1975
  حق با شماست تا وقتی اشخاصی مثل نویسنده این متن با چنین ذهنیتی رو داریم که چشمهاشون بروی حقیقت بسته همه چیزو فقط سیاه و سفید میبینند . دیدشون دنیاشون اینقدر کوچیه کشور ما روی خوشی رو نخواهد دید
  اینجور آدما مثل خفاشی هستند که از خورشید گریزانند! از واقعیت و حقیقت گریزانند. دیدشون محدوده به چهاراه خونشون
  با افرادی که چنین ذهنیتی دارن فکرشون مغزشون بسته بحث نکنید . منطق نیارید
  اینها با حزب الهی های خودمون هیچ فرقی ندارند!؟
  در جوابشون فقط باید گفت : کمی انصاف . کمی مردانگی!؟ کمی تامل در گفتار! کمی رجوع به وجدان نداشته
  و در نهایت فقط اون دنیاست که حقیقت اونطور که هست آشکار میشه ! منکران و مغرضان از نور خیره کننده خورشید حقیقت کور خواهنذ شد؟
  کور شود آنکه نتواند دید!؟
  خورشید همیشه پشت ابر باقی نمیمونه؟!؟
  این تاریخ هست که در باره شاه خدمتگزار و دلسوز ایران قضاوت خواهد کرد
  امثال فضول محله ها میان و میرند اسمی ازشون نخواهد بود
  نا سپاسی و ناشکری از عادات دیرینه ما ایرانیانه!؟
  خدا همونی رو بهمون داد که لیاقتشو داشتیم!؟؟؟

 • مسعود

  آقای Iraj1975
  حق با شماست تا وقتی اشخاصی مثل نویسنده این متن با چنین ذهنیتی رو داریم که چشمهاشون بروی حقیقت بسته همه چیزو فقط سیاه و سفید میبینند . دیدشون دنیاشون اینقدر کوچیه کشور ما روی خوشی رو نخواهد دید
  اینجور آدما مثل خفاشی هستند که از خورشید گریزانند! از واقعیت و حقیقت گریزانند. دیدشون محدوده به چهاراه خونشون
  با افرادی که چنین ذهنیتی دارن فکرشون مغزشون بسته بحث نکنید . منطق نیارید
  اینها با حزب الهی های خودمون هیچ فرقی ندارند!؟
  در جوابشون فقط باید گفت : کمی انصاف . کمی مردانگی!؟ کمی تامل در گفتار! کمی رجوع به وجدان نداشته
  و در نهایت فقط اون دنیاست که حقیقت اونطور که هست آشکار میشه ! منکران و مغرضان از نور خیره کننده خورشید حقیقت کور خواهنذ شد؟
  کور شود آنکه نتواند دید!؟
  خورشید همیشه پشت ابر باقی نمیمونه؟!؟
  این تاریخ هست که در باره شاه خدمتگزار و دلسوز ایران قضاوت خواهد کرد
  امثال فضول محله ها میان و میرند اسمی ازشون نخواهد بود
  نا سپاسی و ناشکری از عادات دیرینه ما ایرانیانه!؟
  خدا همونی رو بهمون داد که لیاقتشو داشتیم!؟؟؟

 • مسعود

  آقای Iraj1975
  حق با شماست تا وقتی اشخاصی مثل نویسنده این متن با چنین ذهنیتی رو داریم که چشمهاشون بروی حقیقت بسته همه چیزو فقط سیاه و سفید میبینند . دیدشون دنیاشون اینقدر کوچیه کشور ما روی خوشی رو نخواهد دید
  اینجور آدما مثل خفاشی هستند که از خورشید گریزانند! از واقعیت و حقیقت گریزانند. دیدشون محدوده به چهاراه خونشون
  با افرادی که چنین ذهنیتی دارن فکرشون مغزشون بسته بحث نکنید . منطق نیارید
  اینها با حزب الهی های خودمون هیچ فرقی ندارند!؟
  در جوابشون فقط باید گفت : کمی انصاف . کمی مردانگی!؟ کمی تامل در گفتار! کمی رجوع به وجدان نداشته
  و در نهایت فقط اون دنیاست که حقیقت اونطور که هست آشکار میشه ! منکران و مغرضان از نور خیره کننده خورشید حقیقت کور خواهنذ شد؟
  کور شود آنکه نتواند دید!؟
  خورشید همیشه پشت ابر باقی نمیمونه؟!؟
  این تاریخ هست که در باره شاه خدمتگزار و دلسوز ایران قضاوت خواهد کرد
  امثال فضول محله ها میان و میرند اسمی ازشون نخواهد بود
  نا سپاسی و ناشکری از عادات دیرینه ما ایرانیانه!؟
  خدا همونی رو بهمون داد که لیاقتشو داشتیم!؟؟؟

 • Asa_5447

  When one is so wrong one may write so much rubbish, a young lost soul who is proud of writing about his druncken nights on his facebook page while slandering others names. I always ask these people what have you done? When was the alst time you planted a tree in your street or made some thing for your district. Then start to talk abotu Reza shah who brought Irans name once again into the world maps and politics. Grow up while you can. And have then the guts to talk about your own mistakes.

 • Asa_5447

  When one is so wrong one may write so much rubbish, a young lost soul who is proud of writing about his druncken nights on his facebook page while slandering others names. I always ask these people what have you done? When was the alst time you planted a tree in your street or made some thing for your district. Then start to talk abotu Reza shah who brought Irans name once again into the world maps and politics. Grow up while you can. And have then the guts to talk about your own mistakes.

 • Asa_5447

  When one is so wrong one may write so much rubbish, a young lost soul who is proud of writing about his druncken nights on his facebook page while slandering others names. I always ask these people what have you done? When was the alst time you planted a tree in your street or made some thing for your district. Then start to talk abotu Reza shah who brought Irans name once again into the world maps and politics. Grow up while you can. And have then the guts to talk about your own mistakes.

 • Negareh

  yes just bunch of lies, today everybody had documents and proof , just like Dr. Kordan’s doctoral degree from University of Oxford…in your world I have documents and proofs that yoghourt is black…maast siaaheh madarekesh ham mojoodeh hamvatanane aziz!!!!

 • Negareh

  yes just bunch of lies, today everybody had documents and proof , just like Dr. Kordan’s doctoral degree from University of Oxford…in your world I have documents and proofs that yoghourt is black…maast siaaheh madarekesh ham mojoodeh hamvatanane aziz!!!!

 • Negareh

  yes just bunch of lies, today everybody had documents and proof , just like Dr. Kordan’s doctoral degree from University of Oxford…in your world I have documents and proofs that yoghourt is black…maast siaaheh madarekesh ham mojoodeh hamvatanane aziz!!!!

 • Negareh

  yes just bunch of lies, today everybody has documents and proofs , just like Dr. Kordan’s doctoral degree from University of Oxford…also from the perspective of your world; I have documents and proofs that yoghourt is black…maast siaaheh madarekesh ham mojoodeh hamvatanane aziz

 • Negareh

  yes just bunch of lies, today everybody has documents and proofs , just like Dr. Kordan’s doctoral degree from University of Oxford…also from the perspective of your world; I have documents and proofs that yoghourt is black…maast siaaheh madarekesh ham mojoodeh hamvatanane aziz

 • Negareh

  yes just bunch of lies, today everybody has documents and proofs , just like Dr. Kordan’s doctoral degree from University of Oxford…also from the perspective of your world; I have documents and proofs that yoghourt is black…maast siaaheh madarekesh ham mojoodeh hamvatanane aziz

 • Ramin_a

  zemnan cheghadr oghdeieeee hasti….hameye ma aks darim ba mardome keshvarhaye mokhtalef az siahpoost , arab, sefidpoost va gheireh….baba ageh madareket ine bezar dare koozeh abesho bekhor!

 • Ramin_a

  zemnan cheghadr oghdeieeee hasti….hameye ma aks darim ba mardome keshvarhaye mokhtalef az siahpoost , arab, sefidpoost va gheireh….baba ageh madareket ine bezar dare koozeh abesho bekhor!

 • Ramin_a

  zemnan cheghadr oghdeieeee hasti….hameye ma aks darim ba mardome keshvarhaye mokhtalef az siahpoost , arab, sefidpoost va gheireh….baba ageh madareket ine bezar dare koozeh abesho bekhor!

 • Mazdosht

  دیگه حسش نبود پاراگراف آخر نوشته ی شما رو بخونم. اما ذکر دو نکته خالی از لطف نیست. اول اینکه شکی نیست پاچه خواران و مجیز گویان زیادی دور شاهزاده را گرفته اند اما اطلاق نام کوروش به شاهزاده نه از جانب ایشان که نام شناسنامه ای شاهزاده اساسا کوروش رضا است.ضمنا ایشان به صراحت گفت هیچ لزومی نیمبینه کسی حتما شاهزاده خطابش کنه و حتا میتونی داش رضا صداش بزنی دیگه بسته به شعور خودت داره ضمنا کسی که فرزند شاه باشد را همه ی دنیا شاهزاده می نامند و این خیلی طبیعی ست و حالا چطور تو از این بوی دیکتاتوری استشمام کردی؟ اما نویسنده ی عزیز این مقاله من نیز بمانند شما آینده ای برای پهلوی در ایران متصور نیستم اما مثل شما موذیانه برخورد کردن را هم صواب نمی دانم. آسمان و ریسمان را به هم بافتی که بگویی شاه دزد بود جانی بود و اینکه تو چقدر ازش بیزاری فقط نمیدونم چطور شد اون وسط یهو شاهپور علیرضا را علم کردی و سنگش را به سینه زدی و او را با دانش و درایت دانستی و گلی که در مزبله ی خاندان پهلوی روییده است. اینجا موذی بازی در آوردی این همه انگولک کردی خاندان پهلوی را و آخر هم رفتی زیر عبای شتر عزیز ( استاد مشیری) و یاوه های او را قرقره کردی. با این وجود ازت ممنونیم که سعی داشتی با استناد حرف بزنی آنهم با استناد به کتبی که در حاکمیت جمهوری اسلامی چاپ شده است .بیشتر مطالعه کن و سعی کن نوشته هات عاری از حب و بغض شخصی باشه . با خودت صادق باش. مزدشت .

 • Mazdosht

  دیگه حسش نبود پاراگراف آخر نوشته ی شما رو بخونم. اما ذکر دو نکته خالی از لطف نیست. اول اینکه شکی نیست پاچه خواران و مجیز گویان زیادی دور شاهزاده را گرفته اند اما اطلاق نام کوروش به شاهزاده نه از جانب ایشان که نام شناسنامه ای شاهزاده اساسا کوروش رضا است.ضمنا ایشان به صراحت گفت هیچ لزومی نیمبینه کسی حتما شاهزاده خطابش کنه و حتا میتونی داش رضا صداش بزنی دیگه بسته به شعور خودت داره ضمنا کسی که فرزند شاه باشد را همه ی دنیا شاهزاده می نامند و این خیلی طبیعی ست و حالا چطور تو از این بوی دیکتاتوری استشمام کردی؟ اما نویسنده ی عزیز این مقاله من نیز بمانند شما آینده ای برای پهلوی در ایران متصور نیستم اما مثل شما موذیانه برخورد کردن را هم صواب نمی دانم. آسمان و ریسمان را به هم بافتی که بگویی شاه دزد بود جانی بود و اینکه تو چقدر ازش بیزاری فقط نمیدونم چطور شد اون وسط یهو شاهپور علیرضا را علم کردی و سنگش را به سینه زدی و او را با دانش و درایت دانستی و گلی که در مزبله ی خاندان پهلوی روییده است. اینجا موذی بازی در آوردی این همه انگولک کردی خاندان پهلوی را و آخر هم رفتی زیر عبای شتر عزیز ( استاد مشیری) و یاوه های او را قرقره کردی. با این وجود ازت ممنونیم که سعی داشتی با استناد حرف بزنی آنهم با استناد به کتبی که در حاکمیت جمهوری اسلامی چاپ شده است .بیشتر مطالعه کن و سعی کن نوشته هات عاری از حب و بغض شخصی باشه . با خودت صادق باش. مزدشت .

 • Mazdosht

  دیگه حسش نبود پاراگراف آخر نوشته ی شما رو بخونم. اما ذکر دو نکته خالی از لطف نیست. اول اینکه شکی نیست پاچه خواران و مجیز گویان زیادی دور شاهزاده را گرفته اند اما اطلاق نام کوروش به شاهزاده نه از جانب ایشان که نام شناسنامه ای شاهزاده اساسا کوروش رضا است.ضمنا ایشان به صراحت گفت هیچ لزومی نیمبینه کسی حتما شاهزاده خطابش کنه و حتا میتونی داش رضا صداش بزنی دیگه بسته به شعور خودت داره ضمنا کسی که فرزند شاه باشد را همه ی دنیا شاهزاده می نامند و این خیلی طبیعی ست و حالا چطور تو از این بوی دیکتاتوری استشمام کردی؟ اما نویسنده ی عزیز این مقاله من نیز بمانند شما آینده ای برای پهلوی در ایران متصور نیستم اما مثل شما موذیانه برخورد کردن را هم صواب نمی دانم. آسمان و ریسمان را به هم بافتی که بگویی شاه دزد بود جانی بود و اینکه تو چقدر ازش بیزاری فقط نمیدونم چطور شد اون وسط یهو شاهپور علیرضا را علم کردی و سنگش را به سینه زدی و او را با دانش و درایت دانستی و گلی که در مزبله ی خاندان پهلوی روییده است. اینجا موذی بازی در آوردی این همه انگولک کردی خاندان پهلوی را و آخر هم رفتی زیر عبای شتر عزیز ( استاد مشیری) و یاوه های او را قرقره کردی. با این وجود ازت ممنونیم که سعی داشتی با استناد حرف بزنی آنهم با استناد به کتبی که در حاکمیت جمهوری اسلامی چاپ شده است .بیشتر مطالعه کن و سعی کن نوشته هات عاری از حب و بغض شخصی باشه . با خودت صادق باش. مزدشت .

 • Hamchenin be in Mozdoor’e Jomhoorie Eslaami, Ke reeshash ya az Komonist hastesh yaa Toudeyi Ya Eslaam, Keh in Maghaalehaa va hanaa rangi nadaareh.. Diegh zoour inghadr nazan…. Boro donbaaleh soorakh baash

 • Hamchenin be in Mozdoor’e Jomhoorie Eslaami, Ke reeshash ya az Komonist hastesh yaa Toudeyi Ya Eslaam, Keh in Maghaalehaa va hanaa rangi nadaareh.. Diegh zoour inghadr nazan…. Boro donbaaleh soorakh baash

 • Hamchenin be in Mozdoor’e Jomhoorie Eslaami, Ke reeshash ya az Komonist hastesh yaa Toudeyi Ya Eslaam, Keh in Maghaalehaa va hanaa rangi nadaareh.. Diegh zoour inghadr nazan…. Boro donbaaleh soorakh baash

 • Hamchenin be in Mozdoor’e Jomhoorie Eslaami, Ke reeshash ya az Komonist hastesh yaa Toudeyi Ya Eslaam, Keh in Maghaalehaa va hanaa rangi nadaareh.. Diegh zoour inghadr nazan…. Boro donbaaleh soorakh baash

 • EBISHABZADEH

  دوستان عزیز!
  اینکه حکومت فعلی دزد و آدمکش باشد از بین برنده ی مسئولیت ظلم و چپاول در رژیم گذشته نیست
  تا آنجا که من میدانم اصلاحات ارزی اگر چه نکته های مثبتی هم داشت؛ اما ستاندن از خرده مالکان برای رعیت ها و مالکان درشت برای شاه و اطرافیان بود. املاک مرغوب برای شاهنشاه و نزدیکان بود و نصیب مردم نمی شد. اگر اشتباه میکنم فضول محله اصلاح کند
  در غارت سرمایه های ایران، رشوه و حق حساب بگیری و باج خواهی پهلوی ها هم شکی نیست و اسناد ان به فراوانی منشر شده
  خواهر شاه؛ اشرف پهلوی در فساد و مواد مخدر و …غوطه ور بوده و به نوعی همان کاری را “گنده لات”های سپاه و امنیتی ها و گردن کلفتهای وابسته به درگاه امروزه در کار آنند را کسانی همچون اشرف پهلوی و…می کرده اند
  میلیاردها دلار از ثروتهای این کشور به دست شاه و اطرافیانش از کشور خارج شد و در امریکا و اروپا و امریکار لاتین و… خرج و یا تبدیل به املاک و… شد. اینکه بگوییم گذشته ها گذشته و یا مگر انتظار داشتید شاهنشاه و فرزندان کاسه گدایی به دست می گرفتند نوعی مغلطه و خود را به آن راه زدن است. مگر ملک طلق آقایان بوده که برداشته اند و برده اند؟
  برخی به حرمت انسان باور ندارن و یا منافع و کاسه لیسی شان اجازه نمی دهد که ببینند و بفهمند که هر کسی که برقدرت می نشیند صاحب و مالک مال و جان و ناموس مردم نیست؛ بلکه باید حافظ و پاسدار اینها باشد. پس چه ادعایی ست که درباره ی حکومت کنونی میکنید؟ آیا چون شاه ایران خوش پوش و اشرافی بود و نعلین به پا نمی کرد دلیل بهتر بودن اوست؟ به گمان من آنچه که اینان را بدتر از شاهان گذشته می نمایاند؛ نه چهره های غضبناک و ریش انبوه و صورت نازیباست، بلکه استفاده ی آنها از دین است و ادعایشان برای رشد وتعالی انسان و زدن ریشه ی انسانیت و اخلاق
  همانگونه که فضول محله نیز گفته، تا هنگامی که شاهزاده رضا پهلوی در نقد رفتارهای رژیم گذشته و دوران زمامداری پدر وپدربزرگ خود نگوید و از گذشته برائت نجوید و در پی جبران آن نباشد؛ مردم او را باور نخواهند کرد. تازه در آن زمان است که در صورت برخورداری از بخشش مردم میتواند خود و افکار و برنامه هایش را عرضه کند و برابر با دیگران به رای عمومی بگذارد
  از درازای سخن پوزش می طلبم
  شاد و پیروز باشید

 • EBISHABZADEH

  دوستان عزیز!
  اینکه حکومت فعلی دزد و آدمکش باشد از بین برنده ی مسئولیت ظلم و چپاول در رژیم گذشته نیست
  تا آنجا که من میدانم اصلاحات ارزی اگر چه نکته های مثبتی هم داشت؛ اما ستاندن از خرده مالکان برای رعیت ها و مالکان درشت برای شاه و اطرافیان بود. املاک مرغوب برای شاهنشاه و نزدیکان بود و نصیب مردم نمی شد. اگر اشتباه میکنم فضول محله اصلاح کند
  در غارت سرمایه های ایران، رشوه و حق حساب بگیری و باج خواهی پهلوی ها هم شکی نیست و اسناد ان به فراوانی منشر شده
  خواهر شاه؛ اشرف پهلوی در فساد و مواد مخدر و …غوطه ور بوده و به نوعی همان کاری را “گنده لات”های سپاه و امنیتی ها و گردن کلفتهای وابسته به درگاه امروزه در کار آنند را کسانی همچون اشرف پهلوی و…می کرده اند
  میلیاردها دلار از ثروتهای این کشور به دست شاه و اطرافیانش از کشور خارج شد و در امریکا و اروپا و امریکار لاتین و… خرج و یا تبدیل به املاک و… شد. اینکه بگوییم گذشته ها گذشته و یا مگر انتظار داشتید شاهنشاه و فرزندان کاسه گدایی به دست می گرفتند نوعی مغلطه و خود را به آن راه زدن است. مگر ملک طلق آقایان بوده که برداشته اند و برده اند؟
  برخی به حرمت انسان باور ندارن و یا منافع و کاسه لیسی شان اجازه نمی دهد که ببینند و بفهمند که هر کسی که برقدرت می نشیند صاحب و مالک مال و جان و ناموس مردم نیست؛ بلکه باید حافظ و پاسدار اینها باشد. پس چه ادعایی ست که درباره ی حکومت کنونی میکنید؟ آیا چون شاه ایران خوش پوش و اشرافی بود و نعلین به پا نمی کرد دلیل بهتر بودن اوست؟ به گمان من آنچه که اینان را بدتر از شاهان گذشته می نمایاند؛ نه چهره های غضبناک و ریش انبوه و صورت نازیباست، بلکه استفاده ی آنها از دین است و ادعایشان برای رشد وتعالی انسان و زدن ریشه ی انسانیت و اخلاق
  همانگونه که فضول محله نیز گفته، تا هنگامی که شاهزاده رضا پهلوی در نقد رفتارهای رژیم گذشته و دوران زمامداری پدر وپدربزرگ خود نگوید و از گذشته برائت نجوید و در پی جبران آن نباشد؛ مردم او را باور نخواهند کرد. تازه در آن زمان است که در صورت برخورداری از بخشش مردم میتواند خود و افکار و برنامه هایش را عرضه کند و برابر با دیگران به رای عمومی بگذارد
  از درازای سخن پوزش می طلبم
  شاد و پیروز باشید

 • EBISHABZADEH

  دوستان عزیز!
  اینکه حکومت فعلی دزد و آدمکش باشد از بین برنده ی مسئولیت ظلم و چپاول در رژیم گذشته نیست
  تا آنجا که من میدانم اصلاحات ارزی اگر چه نکته های مثبتی هم داشت؛ اما ستاندن از خرده مالکان برای رعیت ها و مالکان درشت برای شاه و اطرافیان بود. املاک مرغوب برای شاهنشاه و نزدیکان بود و نصیب مردم نمی شد. اگر اشتباه میکنم فضول محله اصلاح کند
  در غارت سرمایه های ایران، رشوه و حق حساب بگیری و باج خواهی پهلوی ها هم شکی نیست و اسناد ان به فراوانی منشر شده
  خواهر شاه؛ اشرف پهلوی در فساد و مواد مخدر و …غوطه ور بوده و به نوعی همان کاری را “گنده لات”های سپاه و امنیتی ها و گردن کلفتهای وابسته به درگاه امروزه در کار آنند را کسانی همچون اشرف پهلوی و…می کرده اند
  میلیاردها دلار از ثروتهای این کشور به دست شاه و اطرافیانش از کشور خارج شد و در امریکا و اروپا و امریکار لاتین و… خرج و یا تبدیل به املاک و… شد. اینکه بگوییم گذشته ها گذشته و یا مگر انتظار داشتید شاهنشاه و فرزندان کاسه گدایی به دست می گرفتند نوعی مغلطه و خود را به آن راه زدن است. مگر ملک طلق آقایان بوده که برداشته اند و برده اند؟
  برخی به حرمت انسان باور ندارن و یا منافع و کاسه لیسی شان اجازه نمی دهد که ببینند و بفهمند که هر کسی که برقدرت می نشیند صاحب و مالک مال و جان و ناموس مردم نیست؛ بلکه باید حافظ و پاسدار اینها باشد. پس چه ادعایی ست که درباره ی حکومت کنونی میکنید؟ آیا چون شاه ایران خوش پوش و اشرافی بود و نعلین به پا نمی کرد دلیل بهتر بودن اوست؟ به گمان من آنچه که اینان را بدتر از شاهان گذشته می نمایاند؛ نه چهره های غضبناک و ریش انبوه و صورت نازیباست، بلکه استفاده ی آنها از دین است و ادعایشان برای رشد وتعالی انسان و زدن ریشه ی انسانیت و اخلاق
  همانگونه که فضول محله نیز گفته، تا هنگامی که شاهزاده رضا پهلوی در نقد رفتارهای رژیم گذشته و دوران زمامداری پدر وپدربزرگ خود نگوید و از گذشته برائت نجوید و در پی جبران آن نباشد؛ مردم او را باور نخواهند کرد. تازه در آن زمان است که در صورت برخورداری از بخشش مردم میتواند خود و افکار و برنامه هایش را عرضه کند و برابر با دیگران به رای عمومی بگذارد
  از درازای سخن پوزش می طلبم
  شاد و پیروز باشید

 • EBISHABZADEH

  دوستان عزیز!
  اینکه حکومت فعلی دزد و آدمکش باشد از بین برنده ی مسئولیت ظلم و چپاول در رژیم گذشته نیست
  تا آنجا که من میدانم اصلاحات ارزی اگر چه نکته های مثبتی هم داشت؛ اما ستاندن از خرده مالکان برای رعیت ها و مالکان درشت برای شاه و اطرافیان بود. املاک مرغوب برای شاهنشاه و نزدیکان بود و نصیب مردم نمی شد. اگر اشتباه میکنم فضول محله اصلاح کند
  در غارت سرمایه های ایران، رشوه و حق حساب بگیری و باج خواهی پهلوی ها هم شکی نیست و اسناد ان به فراوانی منشر شده
  خواهر شاه؛ اشرف پهلوی در فساد و مواد مخدر و …غوطه ور بوده و به نوعی همان کاری را “گنده لات”های سپاه و امنیتی ها و گردن کلفتهای وابسته به درگاه امروزه در کار آنند را کسانی همچون اشرف پهلوی و…می کرده اند
  میلیاردها دلار از ثروتهای این کشور به دست شاه و اطرافیانش از کشور خارج شد و در امریکا و اروپا و امریکار لاتین و… خرج و یا تبدیل به املاک و… شد. اینکه بگوییم گذشته ها گذشته و یا مگر انتظار داشتید شاهنشاه و فرزندان کاسه گدایی به دست می گرفتند نوعی مغلطه و خود را به آن راه زدن است. مگر ملک طلق آقایان بوده که برداشته اند و برده اند؟
  برخی به حرمت انسان باور ندارن و یا منافع و کاسه لیسی شان اجازه نمی دهد که ببینند و بفهمند که هر کسی که برقدرت می نشیند صاحب و مالک مال و جان و ناموس مردم نیست؛ بلکه باید حافظ و پاسدار اینها باشد. پس چه ادعایی ست که درباره ی حکومت کنونی میکنید؟ آیا چون شاه ایران خوش پوش و اشرافی بود و نعلین به پا نمی کرد دلیل بهتر بودن اوست؟ به گمان من آنچه که اینان را بدتر از شاهان گذشته می نمایاند؛ نه چهره های غضبناک و ریش انبوه و صورت نازیباست، بلکه استفاده ی آنها از دین است و ادعایشان برای رشد وتعالی انسان و زدن ریشه ی انسانیت و اخلاق
  همانگونه که فضول محله نیز گفته، تا هنگامی که شاهزاده رضا پهلوی در نقد رفتارهای رژیم گذشته و دوران زمامداری پدر وپدربزرگ خود نگوید و از گذشته برائت نجوید و در پی جبران آن نباشد؛ مردم او را باور نخواهند کرد. تازه در آن زمان است که در صورت برخورداری از بخشش مردم میتواند خود و افکار و برنامه هایش را عرضه کند و برابر با دیگران به رای عمومی بگذارد
  از درازای سخن پوزش می طلبم
  شاد و پیروز باشید

 • vojdan

  در پاسخ بهEBISHABZADEH
  عُقده های شخصی . غرض ورزی . کینه شتری ی ی ی داشتن . و تنها به محکمه رفتن از ویژگیهای خاص ص ص میشنوید.. خاص ص ص ص ولایت مدارها و مجاهدینه
  دم خروس بدجوری بیرون زده !!!؟ زیاددددددددددددددددددددد
  آقا جان مهم نتیجه عمله
  اون مهمه
  میفهمی! اون ن ن
  تاریخ قضاوت خواهد کرد
  مردم ایران قضاوت خواهند کرد
  کی دیو بوده . کی فرشته
  خواهی ی ی ی دیددددد
  شک نکن اتفاق میفته
  این وقایع همه و همه پیش اومد تا مظلومی سربلند بیرون بیاد؟
  پیش اومد چون > کفران نعمت شد . ناسپاسی شد . بی حرمتی شد
  اراده خدا بود چنین بشه و شد
  چه شما خوشت بیاد نیاد چه باور داشته باشی نداشته باشی هیچ تاثیری در واقعیت نداره
  این اتفاق خواهد افتاد!!!
  اراده خداست!
  نگران نباش زیاد دور نیست!
  نوشته شده و خواهد شد ؟؟؟؟؟
  کینه ورزان . تنگ نظران . مغلطه گران و مقرضانی مثل شما و یاران عزیزتان شدیدااااا در اقلیت هستید
  اگر خدا رو باور نداری حداقل آزاده باش و غیرت داشته باش

 • vojdan

  در پاسخ بهEBISHABZADEH
  عُقده های شخصی . غرض ورزی . کینه شتری ی ی ی داشتن . و تنها به محکمه رفتن از ویژگیهای خاص ص ص میشنوید.. خاص ص ص ص ولایت مدارها و مجاهدینه
  دم خروس بدجوری بیرون زده !!!؟ زیاددددددددددددددددددددد
  آقا جان مهم نتیجه عمله
  اون مهمه
  میفهمی! اون ن ن
  تاریخ قضاوت خواهد کرد
  مردم ایران قضاوت خواهند کرد
  کی دیو بوده . کی فرشته
  خواهی ی ی ی دیددددد
  شک نکن اتفاق میفته
  این وقایع همه و همه پیش اومد تا مظلومی سربلند بیرون بیاد؟
  پیش اومد چون > کفران نعمت شد . ناسپاسی شد . بی حرمتی شد
  اراده خدا بود چنین بشه و شد
  چه شما خوشت بیاد نیاد چه باور داشته باشی نداشته باشی هیچ تاثیری در واقعیت نداره
  این اتفاق خواهد افتاد!!!
  اراده خداست!
  نگران نباش زیاد دور نیست!
  نوشته شده و خواهد شد ؟؟؟؟؟
  کینه ورزان . تنگ نظران . مغلطه گران و مقرضانی مثل شما و یاران عزیزتان شدیدااااا در اقلیت هستید
  اگر خدا رو باور نداری حداقل آزاده باش و غیرت داشته باش

 • vojdan

  در پاسخ بهEBISHABZADEH
  عُقده های شخصی . غرض ورزی . کینه شتری ی ی ی داشتن . و تنها به محکمه رفتن از ویژگیهای خاص ص ص میشنوید.. خاص ص ص ص ولایت مدارها و مجاهدینه
  دم خروس بدجوری بیرون زده !!!؟ زیاددددددددددددددددددددد
  آقا جان مهم نتیجه عمله
  اون مهمه
  میفهمی! اون ن ن
  تاریخ قضاوت خواهد کرد
  مردم ایران قضاوت خواهند کرد
  کی دیو بوده . کی فرشته
  خواهی ی ی ی دیددددد
  شک نکن اتفاق میفته
  این وقایع همه و همه پیش اومد تا مظلومی سربلند بیرون بیاد؟
  پیش اومد چون > کفران نعمت شد . ناسپاسی شد . بی حرمتی شد
  اراده خدا بود چنین بشه و شد
  چه شما خوشت بیاد نیاد چه باور داشته باشی نداشته باشی هیچ تاثیری در واقعیت نداره
  این اتفاق خواهد افتاد!!!
  اراده خداست!
  نگران نباش زیاد دور نیست!
  نوشته شده و خواهد شد ؟؟؟؟؟
  کینه ورزان . تنگ نظران . مغلطه گران و مقرضانی مثل شما و یاران عزیزتان شدیدااااا در اقلیت هستید
  اگر خدا رو باور نداری حداقل آزاده باش و غیرت داشته باش

 • vojdan

  در پاسخ بهEBISHABZADEH
  عُقده های شخصی . غرض ورزی . کینه شتری ی ی ی داشتن . و تنها به محکمه رفتن از ویژگیهای خاص ص ص میشنوید.. خاص ص ص ص ولایت مدارها و مجاهدینه
  دم خروس بدجوری بیرون زده !!!؟ زیاددددددددددددددددددددد
  آقا جان مهم نتیجه عمله
  اون مهمه
  میفهمی! اون ن ن
  تاریخ قضاوت خواهد کرد
  مردم ایران قضاوت خواهند کرد
  کی دیو بوده . کی فرشته
  خواهی ی ی ی دیددددد
  شک نکن اتفاق میفته
  این وقایع همه و همه پیش اومد تا مظلومی سربلند بیرون بیاد؟
  پیش اومد چون > کفران نعمت شد . ناسپاسی شد . بی حرمتی شد
  اراده خدا بود چنین بشه و شد
  چه شما خوشت بیاد نیاد چه باور داشته باشی نداشته باشی هیچ تاثیری در واقعیت نداره
  این اتفاق خواهد افتاد!!!
  اراده خداست!
  نگران نباش زیاد دور نیست!
  نوشته شده و خواهد شد ؟؟؟؟؟
  کینه ورزان . تنگ نظران . مغلطه گران و مقرضانی مثل شما و یاران عزیزتان شدیدااااا در اقلیت هستید
  اگر خدا رو باور نداری حداقل آزاده باش و غیرت داشته باش

 • hamrahe ravi

  از طرفداران محترم سلطنت خواهش میکنم که با الفاظی بد تر از بسیجیها و منطق و استدلالاتی همانند ایشان این تصور را به وجود نیا ورند که تمام کسانی که طرفدار حکومتهای فردی هستند از هر نظر به هم شبیهند .ودر صورت امکان از ایجاد تفرقه در صفوف مردم آزادیخواه و دموکراسی طلب ایران چه در ایران وچه در خارج از کشور دست برداشته و کمی صبوری کنند تا مبارزات مردم داخل و پشتیبانی ایرانیهای جمهوری خواه خارج از کشور به ثمر نشسته و در روز آزادی و پای صندوقهای رای تکلیف نوع حکومت ایران مشخص شود تاایشان نیز به اندازه تعداد آراء و درصد به دست آمده صحبت کنند و از الان برای دیگران تعیین تکلیف نفرمایند و اگر خیلی عجله دارند در همان کشور آمریکا وزیر سایه ملوکانه به سر برده و اینقدر منت اعلی حضرتین را برسر مردم ایران نکوبند که در ایران هنوز کسی روش حکومت پهلویها و دلایل اینهمه مصیبت که بر سر کشور آمده را فراموش نکرده و جوانان آگاه و برومند این سرزمین آنقدرها خام نیستند که کشور را دودستی تقدیم یکنفر ( هر که میخواهد باشد )بدهند و بعد از ایشان آزادی گدایی کنند و روز از نو روزی از نو

 • hamrahe ravi

  از طرفداران محترم سلطنت خواهش میکنم که با الفاظی بد تر از بسیجیها و منطق و استدلالاتی همانند ایشان این تصور را به وجود نیا ورند که تمام کسانی که طرفدار حکومتهای فردی هستند از هر نظر به هم شبیهند .ودر صورت امکان از ایجاد تفرقه در صفوف مردم آزادیخواه و دموکراسی طلب ایران چه در ایران وچه در خارج از کشور دست برداشته و کمی صبوری کنند تا مبارزات مردم داخل و پشتیبانی ایرانیهای جمهوری خواه خارج از کشور به ثمر نشسته و در روز آزادی و پای صندوقهای رای تکلیف نوع حکومت ایران مشخص شود تاایشان نیز به اندازه تعداد آراء و درصد به دست آمده صحبت کنند و از الان برای دیگران تعیین تکلیف نفرمایند و اگر خیلی عجله دارند در همان کشور آمریکا وزیر سایه ملوکانه به سر برده و اینقدر منت اعلی حضرتین را برسر مردم ایران نکوبند که در ایران هنوز کسی روش حکومت پهلویها و دلایل اینهمه مصیبت که بر سر کشور آمده را فراموش نکرده و جوانان آگاه و برومند این سرزمین آنقدرها خام نیستند که کشور را دودستی تقدیم یکنفر ( هر که میخواهد باشد )بدهند و بعد از ایشان آزادی گدایی کنند و روز از نو روزی از نو

 • hamrahe ravi

  از طرفداران محترم سلطنت خواهش میکنم که با الفاظی بد تر از بسیجیها و منطق و استدلالاتی همانند ایشان این تصور را به وجود نیا ورند که تمام کسانی که طرفدار حکومتهای فردی هستند از هر نظر به هم شبیهند .ودر صورت امکان از ایجاد تفرقه در صفوف مردم آزادیخواه و دموکراسی طلب ایران چه در ایران وچه در خارج از کشور دست برداشته و کمی صبوری کنند تا مبارزات مردم داخل و پشتیبانی ایرانیهای جمهوری خواه خارج از کشور به ثمر نشسته و در روز آزادی و پای صندوقهای رای تکلیف نوع حکومت ایران مشخص شود تاایشان نیز به اندازه تعداد آراء و درصد به دست آمده صحبت کنند و از الان برای دیگران تعیین تکلیف نفرمایند و اگر خیلی عجله دارند در همان کشور آمریکا وزیر سایه ملوکانه به سر برده و اینقدر منت اعلی حضرتین را برسر مردم ایران نکوبند که در ایران هنوز کسی روش حکومت پهلویها و دلایل اینهمه مصیبت که بر سر کشور آمده را فراموش نکرده و جوانان آگاه و برومند این سرزمین آنقدرها خام نیستند که کشور را دودستی تقدیم یکنفر ( هر که میخواهد باشد )بدهند و بعد از ایشان آزادی گدایی کنند و روز از نو روزی از نو

 • hamrahe ravi

  از طرفداران محترم سلطنت خواهش میکنم که با الفاظی بد تر از بسیجیها و منطق و استدلالاتی همانند ایشان این تصور را به وجود نیا ورند که تمام کسانی که طرفدار حکومتهای فردی هستند از هر نظر به هم شبیهند .ودر صورت امکان از ایجاد تفرقه در صفوف مردم آزادیخواه و دموکراسی طلب ایران چه در ایران وچه در خارج از کشور دست برداشته و کمی صبوری کنند تا مبارزات مردم داخل و پشتیبانی ایرانیهای جمهوری خواه خارج از کشور به ثمر نشسته و در روز آزادی و پای صندوقهای رای تکلیف نوع حکومت ایران مشخص شود تاایشان نیز به اندازه تعداد آراء و درصد به دست آمده صحبت کنند و از الان برای دیگران تعیین تکلیف نفرمایند و اگر خیلی عجله دارند در همان کشور آمریکا وزیر سایه ملوکانه به سر برده و اینقدر منت اعلی حضرتین را برسر مردم ایران نکوبند که در ایران هنوز کسی روش حکومت پهلویها و دلایل اینهمه مصیبت که بر سر کشور آمده را فراموش نکرده و جوانان آگاه و برومند این سرزمین آنقدرها خام نیستند که کشور را دودستی تقدیم یکنفر ( هر که میخواهد باشد )بدهند و بعد از ایشان آزادی گدایی کنند و روز از نو روزی از نو

 • ملاک رای مردمه فقط

  نه قربون این شما و همفکرانتانید که زیز سایه ولایت برای بقیه تکلیف معین میکنید! دستتون میرسید برای دنیا تکلیف میکردید. عملکردتون اینو نشون داده! مگه هرکی دوست داره ایشونه یا به یک نظام مشروطه عقیده داره باید خارج باشه یا زیر لوای ایشون! خیر! شما مغلطه میکنی خواننده رو احمق تصور میکنی……گذشت اون زمان…
  شما رو نمیدونم ولی بنده در همین خاک پاک ایران مقیمم زیر سایه پروردگارم و از احدی پیروی نمیکنم! جز تعقل و قلب خودم! میشنوی احدی! اینقدر هم مغلطه نکنید. امثال شما هستند که احتیاچ به قیم و ولی دارن . هرکه میخواهد باشد
  به من بگین کی صحبت حکومت فردی کزده!!! شما مثل اینکه از بقیه دنیا واز اصل حکومت مردم بر مردم بی اطلاعید! شخص مهم نیست. اون فقط سمبل وحدت قومی و ملیه ! همین ن ن ن ن . ایراد از فرهنگ چاپلوس پرور و یکی رو به مقام خدایی رسوندن خودمونه! عیب از خودنوتونه. برای یک بار هم که شده به عیوب خودمون نگاه کنیم. خودمون رو اول درست کنیم.
  قربون مهم رای مردمه. که شما ازش هراس دارید. این ویژگی ولایت مدارهاست که با مغلطه و سفسطه موضوعو عوض کنین . قلب واژه ها قلب حقیقت از تخصصات شماست . اینقدر تو این ۳۲ سال مرگ بر اینو اون گفتید که نسلی رو از خودتون منزجر کردین و کاملا نتیجه عکس گرفتید! خوشبختانه نسل جدید و آگاهه به مسایل روز رو دیگه بازیچه و آلت دست قرار نمیگیره و شما از همین نگرانید
  کی دم از حکومت فردی زده! !!!!!! میزان همه چیز فقط آراء مردمه. اگه واقعا بهش اعتقاد دارید؟ که من شک دارم دارین!
  اینقدر تو اینمدت دوروغ و تقیه کردید که بهیچ حرفتان نمیشود باور داشت. اینو همه عالم فهمیدند

 • ملاک رای مردمه فقط

  نه قربون این شما و همفکرانتانید که زیز سایه ولایت برای بقیه تکلیف معین میکنید! دستتون میرسید برای دنیا تکلیف میکردید. عملکردتون اینو نشون داده! مگه هرکی دوست داره ایشونه یا به یک نظام مشروطه عقیده داره باید خارج باشه یا زیر لوای ایشون! خیر! شما مغلطه میکنی خواننده رو احمق تصور میکنی……گذشت اون زمان…
  شما رو نمیدونم ولی بنده در همین خاک پاک ایران مقیمم زیر سایه پروردگارم و از احدی پیروی نمیکنم! جز تعقل و قلب خودم! میشنوی احدی! اینقدر هم مغلطه نکنید. امثال شما هستند که احتیاچ به قیم و ولی دارن . هرکه میخواهد باشد
  به من بگین کی صحبت حکومت فردی کزده!!! شما مثل اینکه از بقیه دنیا واز اصل حکومت مردم بر مردم بی اطلاعید! شخص مهم نیست. اون فقط سمبل وحدت قومی و ملیه ! همین ن ن ن ن . ایراد از فرهنگ چاپلوس پرور و یکی رو به مقام خدایی رسوندن خودمونه! عیب از خودنوتونه. برای یک بار هم که شده به عیوب خودمون نگاه کنیم. خودمون رو اول درست کنیم.
  قربون مهم رای مردمه. که شما ازش هراس دارید. این ویژگی ولایت مدارهاست که با مغلطه و سفسطه موضوعو عوض کنین . قلب واژه ها قلب حقیقت از تخصصات شماست . اینقدر تو این ۳۲ سال مرگ بر اینو اون گفتید که نسلی رو از خودتون منزجر کردین و کاملا نتیجه عکس گرفتید! خوشبختانه نسل جدید و آگاهه به مسایل روز رو دیگه بازیچه و آلت دست قرار نمیگیره و شما از همین نگرانید
  کی دم از حکومت فردی زده! !!!!!! میزان همه چیز فقط آراء مردمه. اگه واقعا بهش اعتقاد دارید؟ که من شک دارم دارین!
  اینقدر تو اینمدت دوروغ و تقیه کردید که بهیچ حرفتان نمیشود باور داشت. اینو همه عالم فهمیدند

 • ملاک رای مردمه فقط

  نه قربون این شما و همفکرانتانید که زیز سایه ولایت برای بقیه تکلیف معین میکنید! دستتون میرسید برای دنیا تکلیف میکردید. عملکردتون اینو نشون داده! مگه هرکی دوست داره ایشونه یا به یک نظام مشروطه عقیده داره باید خارج باشه یا زیر لوای ایشون! خیر! شما مغلطه میکنی خواننده رو احمق تصور میکنی……گذشت اون زمان…
  شما رو نمیدونم ولی بنده در همین خاک پاک ایران مقیمم زیر سایه پروردگارم و از احدی پیروی نمیکنم! جز تعقل و قلب خودم! میشنوی احدی! اینقدر هم مغلطه نکنید. امثال شما هستند که احتیاچ به قیم و ولی دارن . هرکه میخواهد باشد
  به من بگین کی صحبت حکومت فردی کزده!!! شما مثل اینکه از بقیه دنیا واز اصل حکومت مردم بر مردم بی اطلاعید! شخص مهم نیست. اون فقط سمبل وحدت قومی و ملیه ! همین ن ن ن ن . ایراد از فرهنگ چاپلوس پرور و یکی رو به مقام خدایی رسوندن خودمونه! عیب از خودنوتونه. برای یک بار هم که شده به عیوب خودمون نگاه کنیم. خودمون رو اول درست کنیم.
  قربون مهم رای مردمه. که شما ازش هراس دارید. این ویژگی ولایت مدارهاست که با مغلطه و سفسطه موضوعو عوض کنین . قلب واژه ها قلب حقیقت از تخصصات شماست . اینقدر تو این ۳۲ سال مرگ بر اینو اون گفتید که نسلی رو از خودتون منزجر کردین و کاملا نتیجه عکس گرفتید! خوشبختانه نسل جدید و آگاهه به مسایل روز رو دیگه بازیچه و آلت دست قرار نمیگیره و شما از همین نگرانید
  کی دم از حکومت فردی زده! !!!!!! میزان همه چیز فقط آراء مردمه. اگه واقعا بهش اعتقاد دارید؟ که من شک دارم دارین!
  اینقدر تو اینمدت دوروغ و تقیه کردید که بهیچ حرفتان نمیشود باور داشت. اینو همه عالم فهمیدند

 • ملاک رای مردمه فقط ط

  نه قربون این شما و همفکرانتانید که زیز سایه ولایت برای بقیه تکلیف معین میکنید! دستتون میرسید برای دنیا تکلیف میکردید. عملکردتون اینو نشون داده! مگه هرکی دوست داره ایشونه یا به یک نظام مشروطه عقیده داره باید خارج باشه یا زیر لوای ایشون! خیر! شما مغلطه میکنی خواننده رو احمق تصور میکنی……گذشت اون زمان…
  شما رو نمیدونم ولی بنده در همین خاک پاک ایران مقیمم زیر سایه پروردگارم و از احدی پیروی نمیکنم! جز تعقل و قلب خودم! میشنوی احدی! اینقدر هم مغلطه نکنید. امثال شما هستند که احتیاچ به قیم و ولی دارن . هرکه میخواهد باشد
  به من بگین کی صحبت حکومت فردی کزده!!! شما مثل اینکه از بقیه دنیا واز اصل حکومت مردم بر مردم بی اطلاعید! شخص مهم نیست. اون فقط سمبل وحدت قومی و ملیه ! همین ن ن ن ن . ایراد از فرهنگ چاپلوس پرور و یکی رو به مقام خدایی رسوندن خودمونه! عیب از خودنوتونه. برای یک بار هم که شده به عیوب خودمون نگاه کنیم. خودمون رو اول درست کنیم.
  قربون مهم رای مردمه. که شما ازش هراس دارید. این ویژگی ولایت مدارهاست که با مغلطه و سفسطه موضوعو عوض کنین . قلب واژه ها قلب حقیقت از تخصصات شماست . اینقدر تو این ۳۲ سال مرگ بر اینو اون گفتید که نسلی رو از خودتون منزجر کردین و کاملا نتیجه عکس گرفتید! خوشبختانه نسل جدید و آگاهه به مسایل روز رو دیگه بازیچه و آلت دست قرار نمیگیره و شما از همین نگرانید
  کی دم از حکومت فردی زده! !!!!!! میزان همه چیز فقط آراء مردمه. اگه واقعا بهش اعتقاد دارید؟ که من شک دارم دارین!
  اینقدر تو اینمدت دوروغ و تقیه کردید که بهیچ حرفتان نمیشود باور داشت. اینو همه عالم فهمیدند

 • ملاک رای مردمه فقط ط

  نه قربون این شما و همفکرانتانید که زیز سایه ولایت برای بقیه تکلیف معین میکنید! دستتون میرسید برای دنیا تکلیف میکردید. عملکردتون اینو نشون داده! مگه هرکی دوست داره ایشونه یا به یک نظام مشروطه عقیده داره باید خارج باشه یا زیر لوای ایشون! خیر! شما مغلطه میکنی خواننده رو احمق تصور میکنی……گذشت اون زمان…
  شما رو نمیدونم ولی بنده در همین خاک پاک ایران مقیمم زیر سایه پروردگارم و از احدی پیروی نمیکنم! جز تعقل و قلب خودم! میشنوی احدی! اینقدر هم مغلطه نکنید. امثال شما هستند که احتیاچ به قیم و ولی دارن . هرکه میخواهد باشد
  به من بگین کی صحبت حکومت فردی کزده!!! شما مثل اینکه از بقیه دنیا واز اصل حکومت مردم بر مردم بی اطلاعید! شخص مهم نیست. اون فقط سمبل وحدت قومی و ملیه ! همین ن ن ن ن . ایراد از فرهنگ چاپلوس پرور و یکی رو به مقام خدایی رسوندن خودمونه! عیب از خودنوتونه. برای یک بار هم که شده به عیوب خودمون نگاه کنیم. خودمون رو اول درست کنیم.
  قربون مهم رای مردمه. که شما ازش هراس دارید. این ویژگی ولایت مدارهاست که با مغلطه و سفسطه موضوعو عوض کنین . قلب واژه ها قلب حقیقت از تخصصات شماست . اینقدر تو این ۳۲ سال مرگ بر اینو اون گفتید که نسلی رو از خودتون منزجر کردین و کاملا نتیجه عکس گرفتید! خوشبختانه نسل جدید و آگاهه به مسایل روز رو دیگه بازیچه و آلت دست قرار نمیگیره و شما از همین نگرانید
  کی دم از حکومت فردی زده! !!!!!! میزان همه چیز فقط آراء مردمه. اگه واقعا بهش اعتقاد دارید؟ که من شک دارم دارین!
  اینقدر تو اینمدت دوروغ و تقیه کردید که بهیچ حرفتان نمیشود باور داشت. اینو همه عالم فهمیدند

 • ملاک رای مردمه فقط ط

  نه قربون این شما و همفکرانتانید که زیز سایه ولایت برای بقیه تکلیف معین میکنید! دستتون میرسید برای دنیا تکلیف میکردید. عملکردتون اینو نشون داده! مگه هرکی دوست داره ایشونه یا به یک نظام مشروطه عقیده داره باید خارج باشه یا زیر لوای ایشون! خیر! شما مغلطه میکنی خواننده رو احمق تصور میکنی……گذشت اون زمان…
  شما رو نمیدونم ولی بنده در همین خاک پاک ایران مقیمم زیر سایه پروردگارم و از احدی پیروی نمیکنم! جز تعقل و قلب خودم! میشنوی احدی! اینقدر هم مغلطه نکنید. امثال شما هستند که احتیاچ به قیم و ولی دارن . هرکه میخواهد باشد
  به من بگین کی صحبت حکومت فردی کزده!!! شما مثل اینکه از بقیه دنیا واز اصل حکومت مردم بر مردم بی اطلاعید! شخص مهم نیست. اون فقط سمبل وحدت قومی و ملیه ! همین ن ن ن ن . ایراد از فرهنگ چاپلوس پرور و یکی رو به مقام خدایی رسوندن خودمونه! عیب از خودنوتونه. برای یک بار هم که شده به عیوب خودمون نگاه کنیم. خودمون رو اول درست کنیم.
  قربون مهم رای مردمه. که شما ازش هراس دارید. این ویژگی ولایت مدارهاست که با مغلطه و سفسطه موضوعو عوض کنین . قلب واژه ها قلب حقیقت از تخصصات شماست . اینقدر تو این ۳۲ سال مرگ بر اینو اون گفتید که نسلی رو از خودتون منزجر کردین و کاملا نتیجه عکس گرفتید! خوشبختانه نسل جدید و آگاهه به مسایل روز رو دیگه بازیچه و آلت دست قرار نمیگیره و شما از همین نگرانید
  کی دم از حکومت فردی زده! !!!!!! میزان همه چیز فقط آراء مردمه. اگه واقعا بهش اعتقاد دارید؟ که من شک دارم دارین!
  اینقدر تو اینمدت دوروغ و تقیه کردید که بهیچ حرفتان نمیشود باور داشت. اینو همه عالم فهمیدند

 • ملاک رای مردمه فقط

  از یک ابراز عقیده کوچیک هم که واهمه دارید! وای به آراء همه مردم؟

 • ملاک رای مردمه فقط

  از یک ابراز عقیده کوچیک هم که واهمه دارید! وای به آراء همه مردم؟

 • ملاک رای مردمه فقط

  از یک ابراز عقیده کوچیک هم که واهمه دارید! وای به آراء همه مردم؟

 • ملاک رای مردمه فقط

  حقانیت گفتارم معلوم شد! و بی صداقتی خودتان
  مهم نیست که دیگران بخونند
  مهم اون بود که خودت بخونی! اگه قلبی… وجدای باشه؟؟؟؟؟

 • ملاک رای مردمه فقط

  حقانیت گفتارم معلوم شد! و بی صداقتی خودتان
  مهم نیست که دیگران بخونند
  مهم اون بود که خودت بخونی! اگه قلبی… وجدای باشه؟؟؟؟؟

 • ملاک رای مردمه فقط

  حقانیت گفتارم معلوم شد! و بی صداقتی خودتان
  مهم نیست که دیگران بخونند
  مهم اون بود که خودت بخونی! اگه قلبی… وجدای باشه؟؟؟؟؟

 • ملاک رای مردمه فقط

  عدم صداقت گفتار وبلاگ نویس مشحص شد

 • ملاک رای مردمه فقط

  عدم صداقت گفتار وبلاگ نویس مشحص شد

 • ملاک رای مردمه فقط

  عدم صداقت گفتار وبلاگ نویس مشحص شد

 • ملاک رای مردمه فقط

  معلوم شد خدا و حق با کیه ؟؟؟؟؟
  هرکی ندونه . خود نویسنده .وبلاگ میدونه؟
  این مهمه؟؟
  خودتو میتونی گول بزنی! خدارو..نه

 • ملاک رای مردمه فقط

  معلوم شد خدا و حق با کیه ؟؟؟؟؟
  هرکی ندونه . خود نویسنده .وبلاگ میدونه؟
  این مهمه؟؟
  خودتو میتونی گول بزنی! خدارو..نه

 • ملاک رای مردمه فقط

  معلوم شد خدا و حق با کیه ؟؟؟؟؟
  هرکی ندونه . خود نویسنده .وبلاگ میدونه؟
  این مهمه؟؟
  خودتو میتونی گول بزنی! خدارو..نه

 • ملاک رای مردمه فقط

  خدا از درون از نیات بنده هاش آگاهه
  اونجا !! همش رسواییه! کسی بداد آدم نمیرسه! نه سروری . نه قیمی . نه ولایت بُتی

 • ملاک رای مردمه فقط

  خدا از درون از نیات بنده هاش آگاهه
  اونجا !! همش رسواییه! کسی بداد آدم نمیرسه! نه سروری . نه قیمی . نه ولایت بُتی

 • ملاک رای مردمه فقط

  خدا از درون از نیات بنده هاش آگاهه
  اونجا !! همش رسواییه! کسی بداد آدم نمیرسه! نه سروری . نه قیمی . نه ولایت بُتی

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط

  هرکی ندونه.. خدا میدونه! این مهمه! این ن ن
  خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط

  هرکی ندونه.. خدا میدونه! این مهمه! این ن ن
  خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط

  هرکی ندونه.. خدا میدونه! این مهمه! این ن ن
  خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط

  خبر ندارین اونجا چی در انتظارونه؟؟؟
  اگر میدانستید!!؟
  افسانه نیست . . . قصه نیست؟
  مرگ! زمان برداشتن حجابهاست. . زمان عریان شدن حقیقته
  کسی فریادرس کسی نیست!؟
  مرگ گ

 • ملاک رای مردمه فقط

  خبر ندارین اونجا چی در انتظارونه؟؟؟
  اگر میدانستید!!؟
  افسانه نیست . . . قصه نیست؟
  مرگ! زمان برداشتن حجابهاست. . زمان عریان شدن حقیقته
  کسی فریادرس کسی نیست!؟
  مرگ گ

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط

  خبر ندارین اونجا چی در انتظارونه؟؟؟
  اگر میدانستید!!؟
  افسانه نیست . . . قصه نیست؟
  مرگ! زمان برداشتن حجابهاست. . زمان عریان شدن حقیقته
  کسی فریادرس کسی نیست!؟
  مرگ گ

 • ملاک رای مردمه فقط

  خبر ندارین اونجا چی در انتظارونه؟؟؟
  اگر میدانستید!!؟
  افسانه نیست . . . قصه نیست؟
  مرگ! زمان برداشتن حجابهاست. . زمان عریان شدن حقیقته
  کسی فریادرس کسی نیست!؟
  مرگ گ

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط

  خبر ندارین اونجا چی در انتظارونه؟؟؟
  اگر میدانستید!!؟
  افسانه نیست . . . قصه نیست؟
  مرگ! زمان برداشتن حجابهاست. . زمان عریان شدن حقیقته
  کسی فریادرس کسی نیست!؟
  مرگ گ

 • ملاک رای مردمه فقط

  خبر ندارین اونجا چی در انتظارونه؟؟؟
  اگر میدانستید!!؟
  افسانه نیست . . . قصه نیست؟
  مرگ! زمان برداشتن حجابهاست. . زمان عریان شدن حقیقته
  کسی فریادرس کسی نیست!؟
  مرگ گ

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  میتونی آراء مردم ابراز عقیده فردی رو سانسور ولایتی کنی
  ولی خدا رو نه ؟

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  میتونی آراء مردم ابراز عقیده فردی رو سانسور ولایتی کنی
  ولی خدا رو نه ؟

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  میتونی آراء مردم ابراز عقیده فردی رو سانسور ولایتی کنی
  ولی خدا رو نه ؟

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  بیشتراز هرررر چیز از آگاهی میترسید؟
  از آگاهی و روشن شدن مردم
  از حقیقت وحشت دارید
  از نور از روشنتایی وحشت دارید

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  بیشتراز هرررر چیز از آگاهی میترسید؟
  از آگاهی و روشن شدن مردم
  از حقیقت وحشت دارید
  از نور از روشنتایی وحشت دارید

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  بیشتراز هرررر چیز از آگاهی میترسید؟
  از آگاهی و روشن شدن مردم
  از حقیقت وحشت دارید
  از نور از روشنتایی وحشت دارید

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  بیشتراز هرررر چیز از آگاهی میترسید؟
  از آگاهی و روشن شدن مردم
  از حقیقت وحشت دارید
  از نور از روشنتایی وحشت دارید

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم اینه که خدا میدونه!!؟
  این مهمه

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم اینه که خدا میدونه!!؟
  این مهمه

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم اینه که خدا میدونه!!؟
  این مهمه

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم نیست ابراز عقیده ای رو سانسور و حذف کنی . تو دستگاه ولایت مداری این دیگه یه امر عادیه . همه دنیا میدونه
  مهم اونه که خدا میدونه؟
  این از همش مهمتره؟ آره خدا!
  اگه قبولش داری. که میدونم نداری ی ی ی
  به حرف آره
  در عمل نه نه ه
  مهم اینه که عدم صداقت کل حرفهات تو این پست اثبات شد
  بازم این مهمه! عدم صداقتت ت ت
  بازم هرکی ندونه . . خودت میدونی.. وجدانت رو نمیتونی فریب بدی
  اگه داری البته

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم نیست ابراز عقیده ای رو سانسور و حذف کنی . تو دستگاه ولایت مداری این دیگه یه امر عادیه . همه دنیا میدونه
  مهم اونه که خدا میدونه؟
  این از همش مهمتره؟ آره خدا!
  اگه قبولش داری. که میدونم نداری ی ی ی
  به حرف آره
  در عمل نه نه ه
  مهم اینه که عدم صداقت کل حرفهات تو این پست اثبات شد
  بازم این مهمه! عدم صداقتت ت ت
  بازم هرکی ندونه . . خودت میدونی.. وجدانت رو نمیتونی فریب بدی
  اگه داری البته

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم نیست ابراز عقیده ای رو سانسور و حذف کنی . تو دستگاه ولایت مداری این دیگه یه امر عادیه . همه دنیا میدونه
  مهم اونه که خدا میدونه؟
  این از همش مهمتره؟ آره خدا!
  اگه قبولش داری. که میدونم نداری ی ی ی
  به حرف آره
  در عمل نه نه ه
  مهم اینه که عدم صداقت کل حرفهات تو این پست اثبات شد
  بازم این مهمه! عدم صداقتت ت ت
  بازم هرکی ندونه . . خودت میدونی.. وجدانت رو نمیتونی فریب بدی
  اگه داری البته

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم نیست ابراز عقیده ای رو سانسور و حذف کنی . تو دستگاه ولایت مداری این دیگه یه امر عادیه . همه دنیا میدونه
  مهم اونه که خدا میدونه؟
  این از همش مهمتره؟ خدا! …. آره خدااا
  اگه قبولش داری. که میدونم نداری ی ی ی
  به حرف آره
  در عمل نه نه ه
  مهم اینه که عدم صداقت کل حرفهات تو این پست اثبات شد
  بازم این مهمه! عدم صداقتت ت ت
  بازم هرکی ندونه . . خودت میدونی.. وجدانت رو نمیتونی فریب بدی
  اگه داری البته

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم نیست ابراز عقیده ای رو سانسور و حذف کنی . تو دستگاه ولایت مداری این دیگه یه امر عادیه . همه دنیا میدونه
  مهم اونه که خدا میدونه؟
  این از همش مهمتره؟ خدا! …. آره خدااا
  اگه قبولش داری. که میدونم نداری ی ی ی
  به حرف آره
  در عمل نه نه ه
  مهم اینه که عدم صداقت کل حرفهات تو این پست اثبات شد
  بازم این مهمه! عدم صداقتت ت ت
  بازم هرکی ندونه . . خودت میدونی.. وجدانت رو نمیتونی فریب بدی
  اگه داری البته

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم نیست ابراز عقیده ای رو سانسور و حذف کنی . تو دستگاه ولایت مداری این دیگه یه امر عادیه . همه دنیا میدونه
  مهم اونه که خدا میدونه؟
  این از همش مهمتره؟ خدا! …. آره خدااا
  اگه قبولش داری. که میدونم نداری ی ی ی
  به حرف آره
  در عمل نه نه ه
  مهم اینه که عدم صداقت کل حرفهات تو این پست اثبات شد
  بازم این مهمه! عدم صداقتت ت ت
  بازم هرکی ندونه . . خودت میدونی.. وجدانت رو نمیتونی فریب بدی
  اگه داری البته

 • ملاک رای مردمه فقط ط ط ط ط ط

  مهم نیست ابراز عقیده ای رو سانسور و حذف کنی . تو دستگاه ولایت مداری این دیگه یه امر عادیه . همه دنیا میدونه
  مهم اونه که خدا میدونه؟
  این از همش مهمتره؟ خدا! …. آره خدااا
  اگه قبولش داری. که میدونم نداری ی ی ی
  به حرف آره
  در عمل نه نه ه
  مهم اینه که عدم صداقت کل حرفهات تو این پست اثبات شد
  بازم این مهمه! عدم صداقتت ت ت
  بازم هرکی ندونه . . خودت میدونی.. وجدانت رو نمیتونی فریب بدی
  اگه داری البته

 • Hamid Melodymsc

  مطمئن باشید که : مارکسیست ، کمونیست یا مائیست جائی در آینده ایران عزیزمان نخواهد داشت

 • Hamid Melodymsc

  مطمئن باشید که : مارکسیست ، کمونیست یا مائیست جائی در آینده ایران عزیزمان نخواهد داشت

 • Hamid Melodymsc

  مطمئن باشید که : مارکسیست ، کمونیست یا مائیست جائی در آینده ایران عزیزمان نخواهد داشت

 • Hamid Melodymsc

  مطمئن باشید که : مارکسیست ، کمونیست یا مائیست جائی در آینده ایران عزیزمان نخواهد داشت

 • من به عنوان یک معلم دانشگاه اخراجی از ایران در آمریکا یک مدرسه شبانه روزی تاسیس کردم تا ّپناه گاه ایرانیان دانشجو و غیر دانشجو ود یگران باشد با دست تقریبا خالی اینکار راکردم که خانه ایران باشد ولی هیچ کسی به کمک من نیآمد و تا هنگامیکه این بی تفاوتی است چطور ما میتوانیم در جامعه بین المللی موفق باشیم؟ مردم ما بایست به دانشهای امروز مجهز شوند چرا ثروتمندان ایرانی در اینجا مدرسه و دانشگاه تاسیس نمیکنند؟ تا زیر دست دانشجویان را بگیرند؟ بهر حال من تلاش خود را کردم و اکنون هم احتیاج به همکار و دانشجو دارم کاری انسانی نه مادی به امید روزهای بهتر امیر غیاثی Dear friend

  I need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.

  I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghiassi ,www.Multiply.com/sahameddinAmir site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every body is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • من به عنوان یک معلم دانشگاه اخراجی از ایران در آمریکا یک مدرسه شبانه روزی تاسیس کردم تا ّپناه گاه ایرانیان دانشجو و غیر دانشجو ود یگران باشد با دست تقریبا خالی اینکار راکردم که خانه ایران باشد ولی هیچ کسی به کمک من نیآمد و تا هنگامیکه این بی تفاوتی است چطور ما میتوانیم در جامعه بین المللی موفق باشیم؟ مردم ما بایست به دانشهای امروز مجهز شوند چرا ثروتمندان ایرانی در اینجا مدرسه و دانشگاه تاسیس نمیکنند؟ تا زیر دست دانشجویان را بگیرند؟ بهر حال من تلاش خود را کردم و اکنون هم احتیاج به همکار و دانشجو دارم کاری انسانی نه مادی به امید روزهای بهتر امیر غیاثی Dear friend

  I need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.

  I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghiassi ,www.Multiply.com/sahameddinAmir site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every body is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • من به عنوان یک معلم دانشگاه اخراجی از ایران در آمریکا یک مدرسه شبانه روزی تاسیس کردم تا ّپناه گاه ایرانیان دانشجو و غیر دانشجو ود یگران باشد با دست تقریبا خالی اینکار راکردم که خانه ایران باشد ولی هیچ کسی به کمک من نیآمد و تا هنگامیکه این بی تفاوتی است چطور ما میتوانیم در جامعه بین المللی موفق باشیم؟ مردم ما بایست به دانشهای امروز مجهز شوند چرا ثروتمندان ایرانی در اینجا مدرسه و دانشگاه تاسیس نمیکنند؟ تا زیر دست دانشجویان را بگیرند؟ بهر حال من تلاش خود را کردم و اکنون هم احتیاج به همکار و دانشجو دارم کاری انسانی نه مادی به امید روزهای بهتر امیر غیاثی Dear friend

  I need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.

  I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghiassi ,www.Multiply.com/sahameddinAmir site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every body is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • من به عنوان یک معلم دانشگاه اخراجی از ایران در آمریکا یک مدرسه شبانه روزی تاسیس کردم تا ّپناه گاه ایرانیان دانشجو و غیر دانشجو ود یگران باشد با دست تقریبا خالی اینکار راکردم که خانه ایران باشد ولی هیچ کسی به کمک من نیآمد و تا هنگامیکه این بی تفاوتی است چطور ما میتوانیم در جامعه بین المللی موفق باشیم؟ مردم ما بایست به دانشهای امروز مجهز شوند چرا ثروتمندان ایرانی در اینجا مدرسه و دانشگاه تاسیس نمیکنند؟ تا زیر دست دانشجویان را بگیرند؟ بهر حال من تلاش خود را کردم و اکنون هم احتیاج به همکار و دانشجو دارم کاری انسانی نه مادی به امید روزهای بهتر امیر غیاثی Dear friend

  I need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can also just rent rooms, cheaper than university to the students. I need also partners for differenct activities.

  I am Amir Ghiassi. My background includes teaching in college, university and high schools level, translations, interpretations, and writing. Currently, I have a boarding school located on a several acre property that includes a farm and a poultry and fish hatchery. And over twenty furnished rooms. International students and others looking for a boarding school where they can learn English and foreign languages. I am also looking for business partners to expand the school, school farms, and the hatcheries. I am a university teacher in foreign languages I am fluent in eight languages. I can teach eight languages. They include German, Turkish, Persian, English, Arabic, Pashto, Latin and other languages. I was instructor at University of Tehran, German and British High schools, German Embassy School, Oviedo High school, Seminole County Community College, Iranian High schools and Iranian S American Language and Boarding School in USA, Florida, and Orlando. This boarding school is nice beautiful and in compare with classes in university and other places much cheaper. Even my boarding is cheaper. Because I wish to help the students. Email: sghiassi_fhc at hotmail.com, sahameddinghiassi at yahoo.com. , http://www.Iranian.com if you like to read my writing. http://www.Tagged.com/sahameddinaghiassi ,www.Multiply.com/sahameddinAmir site. Or if you just write my name Sahameddin Ghiassi you see enough information about me. My profession or business is involved in? Education, translation, interpretation, writing, and consulting. Also farming, poultry and fish hatchery. Every body is welcome to my school. Amir Ghiassi

 • آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟ همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی نداشتن کشورهایی مستقل اعتماد بهم تیمی کارکردن دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای خیانت جنایت و بد کردن ها است تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به دینها و بی دینهاست ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد تمامیت خواهی و فساد است هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است خوب چرا ما باهم متحد نیستیم برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی میخواستی نکنی؟ دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم

  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید

 • آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟ همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی نداشتن کشورهایی مستقل اعتماد بهم تیمی کارکردن دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای خیانت جنایت و بد کردن ها است تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به دینها و بی دینهاست ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد تمامیت خواهی و فساد است هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است خوب چرا ما باهم متحد نیستیم برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی میخواستی نکنی؟ دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم

  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید

 • آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟ همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی نداشتن کشورهایی مستقل اعتماد بهم تیمی کارکردن دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای خیانت جنایت و بد کردن ها است تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به دینها و بی دینهاست ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد تمامیت خواهی و فساد است هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است خوب چرا ما باهم متحد نیستیم برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی میخواستی نکنی؟ دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم

  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید

 • آیا واقعا آدمها آدمک هایی شده اند؟ همه ما که در این ستون مطلب مینویسیم کم بیش از یک مشګل ناله داریم و آن نداشتن آزادی نداشتن کشورهایی مستقل اعتماد بهم تیمی کارکردن دله دزدیهای و غارتهای افسانه ای خیانت جنایت و بد کردن ها است تمامیت خواهی ها حسادت ها نداشتن اتحاد و محبت نسبت بهم و یا سرکوفت زدن به سر هم غرلند به دینها و بی دینهاست ما به لایه های بالای اجتماع سیاسی کاری ندارم زیرا دیګران بهتر از ما نوشته اند ولی تنها به اطراف خود که نګاه میکنم می بینم که شاید ما واقعا لیاقت بهتر شدن یا بهتر بودن را نداریم اګر بمن غر نزنید که منفی بافی میکنم ومن تنها حقیقت ها را می نویسم و نظرم هم ذکر مصیبت نیست که بیرون رفتن از این مخمصه ای است که همه ملتهای خاورمیانه و شاید دنیا به آن مبتلی شده اند شاید همه ما موافق باشیم که آن حرص پول و ثروت طمع بیش از حد تمامیت خواهی و فساد است هرکه دستش به دم ګاوی بند شد دیګر خدا را بنده نیست و میخواهد بدزدد تا آینده داشته باشد ترس از آینده از پیری کوری و در آن روزی که بیمارشده ایم و حتی فرزندان ما هم از اطراف ما ګریزان میشوند خوب تنها یک راه برای ما باقی میماند که بی تفاوت باشیم و یا ظالم وګرنه حساب ما با کرام کاتیبن است خوب چرا ما باهم متحد نیستیم برای اینکه قدر هم را نمیدانیم برای اینکه به فداکاریهای هم ارج نمی دهیم برای اینکه هرکه بما خدمت کند دوقورت نیم مان هم باقی است و میګوییم میخواستی ندی میخواستی نکنی؟ دوستان بسیاری را دیده ام که با سرجان به کمک دوست دیګرشان رفته بودند و آن دوست عوض قدردانی برای آنان مشګل تراشی هم میکرد و به او میګفتند که اشتباه از خودت بوده است که به من اینقدر کمک کرده ای من که اسلحه روی شقیقه ات نګذاشته بود م که بمن مثلا پول بده یا کمک کن میخواستی ندی .

  حالا که دادی بایست پای مشګلات آنهم بنشینی خوب اګر یک بمن چه یا خدا بده ګفته بود هیچ یک از این مشګلات را نداشت حتی ما وقتی ګروهی مثلا هم قسم میشویم و دنبال کاری میرویم هم چون که به مشګلات برخوردیم همدیګر را تنها پای مشګلات رها میکنیم کارمندان مثلا یک اداره با هم قرار ګذاشتند که سر تبعیض ګذاشتن شرکت با مدیر عامل شرکت صحبت کنند و از میان خود یک نفر نماینده انتخاب کردندکه مشګلاتشان رابه ګوش مدیر عامل برساند نماینده جلو رفت و داشت کارها را درست میکرد که مدیر عامل تک تک کارمندان را سوا سوا خواست وبه احتمال به هرکدام وعده وعیدی داد و در نتیجه نماینده را تنها رها کردند نماینده از شرکت اخراج شد و بقیه به نان نوایی رسیدند و از این نوع مثالها من زیاد دیده و شنیده ام خوب بااین روحیه میشود به دیګران اعتماد کرد و برای حق ګرفتن خود و آنان قدم پیش ګذاشت؟ سیستم حاکم برجهان همین است بی تفاوت باش یا ظالم

  متاسفانه این تربیت و طرح استعمار جهانی است که مردم را بصورت آدمک در میآورند که یا بایست کاملا بی احساس و بی تفاوت باشی و یا ظالم و بقول بعضی ها متقدر؟ بی تفاوتی تمامیت خواهی منم منم کردن و خود بینی و تنها فکر منافع شخصی بودن است که ماهمه ملت های خاورمیانه را به این روز نشانده است. معلوم نیست که کسی که در راه است از اینانی که سرکارند بهتر باشد؟ بعد هم مردم از داغ درفش میترسند وتازه اطمینانی هم ندارند که با مثلا انقلابهای دیګر اوضاع بهتر خواهد شد تا تربیت استعماری هست شاید وضع هم همین طور باشد بهرکه اعتماد کنی توزرد از آب درمیآید

 • مشګل ما همان مشګلی است که همه خاورمیانه در آن درګیرند از یک طرف سیاستهای استعماری و استحماری غرب وشرق و کشورهای برتر و از طرف دیګر دزدی فساد وخیانت و تمامیت طلبی و عشرت طلبی و شهوترانیهای شیوخ مثلا مسلمان عرب که عربان معمولی را غارت و اموالشان را به تاراج میبرند و با حربه دین از دزدیهای خود صرف نظر مینمایند ولی دست آفتابه دزدان را بنام قرآن و حضرت محمد قطع میکنند در صورتیکه دزدان تخم دزد تنها چند دلار دزدی کرده اند ولی آنان میلیاردها دلار از ثروت ملی مردم دزدیده اند و به اربابان خارجی خود رشوه هم داده اند یا باج و با شاخ کردن ایران و اسراییل و لولو کردن این کشورها به دزدیهای خود رنګ ملی ګرایی و اسلام ګرایی میدهند متاسفانه مردمان ما بایست بفهمند که رودر رویی با سایر ملتهای خاورمیانه یک برنامه طراحی شده است که دست دزدان داخلی و خارجی را باز میکند وقتی که عرب و پارسی ترک لر کرد پشتون بلوچ پنجابی اربک تاجیک به پای هم بپیچند و باهم متحد که نباشد که هیچ بلکه با هم رقابت کرده حتی جنګ و ستیز هم بکنند غارتګران و دزدان داخلی و خارجی با دمشان ګردو خواهند شکست ما بایست اکنون متوجه باشیم که دعوای الکی ترک فارس عرب عجم یک تاکتیک بوده که خلفای شهوت پرست تمامیت خواه و خودخواه عرب راه انداخته بودند آنان سرداران پارس را علیه هم و علیه سرداران ترک و عرب با حیله و سخن چینی و فتنه تحریک میکردند تا همیشه آنان با هم سر جنګ و ستیز داشته باشند ویا لااقل باهم متحد نباشند و آن جرثومه فساد بتواند بنام اسلام مردم را غارت و دختران و زنان آنان را در حرمسراهای خود برای شهوت رانی زندانی کند و بعد هم تخم های مردان جوان را میکوبیدند ویا می بریدند و آنان را به حفظ و حفاظت طعمه های شهوت رانیهای خود میګماردند و از بی عقلی و بی سوادی مردم کمال سو استفاده را میکردند شاید اغلب آنان نه به حضرت محمد و نه به قرآن هیچ اعتقادی نداشتند و آنرا نخوانده بودند بلکه از آن به عنوان یک حربه برای عبودیت مردم ساده دل و ساده لوح سو استفاده میکردند همانطوریکه هم اکنون هم این شیوخ بی غیرت عرب همان راه را ادامه میدهند مردمشان را در فساد بیسوادی و بی فرهنګی نګاه میدارند و خودشان در اروپا و آمریکا وسایر کشورهای قصرهای تلایی میخرند و در حمامهایی از عاج ساخته شده با دلبران بین المللی و حوریان زمینی زندګی میکنند و کیف میکنند و به ریش مومنان واقعی هم میخندند که با قناعت و کم پولی زورآزمایی میکنند و شاید به حماقت آنان هم بخندند ولی ګویا مردم عرب دوستان و برادړان ما میروند که بیدار شوند و این دشمنان انسانیت را بپایین بکشند که از صدقه سر اسلام به اینهمه ثروت و شوکت و شهوت رانی و عیش و عشرت رسیده اند و کل کشور را قبصه کرده اند اګر در تاریخ هم دقت کرده باشید آنان نوه های همان پیامبری که شاید به دروغ میګفتند که به او ایمان دارند و مسلمان هستند و تابع او سر بریدند زندګی آنان را با زندګی یک کارګر یک معلم ویا یک استاد دانشګاه در همان کشورهای عربی مقایسه کنید آنوقت متوجه خواهید شد که دزدان واقعی چه کسانی هستند بدون اینکه برای خاطر دزدی و فاحشه سازی دستانشان قطع ګردد یا سنګسار شوند قانون فقط برای مردم فقیر و متوسط قابل اجرا است نه آن دیوانه ګان ثروت شهوت شهرت و تمامیت خواه دزد و قاتل؟ خوب اینها از دین سو استفاده میکنند و دیګرانی که حقشان خورده میشود قربانیان دینها هستند آیا غیر از این است

 • مشګل ما همان مشګلی است که همه خاورمیانه در آن درګیرند از یک طرف سیاستهای استعماری و استحماری غرب وشرق و کشورهای برتر و از طرف دیګر دزدی فساد وخیانت و تمامیت طلبی و عشرت طلبی و شهوترانیهای شیوخ مثلا مسلمان عرب که عربان معمولی را غارت و اموالشان را به تاراج میبرند و با حربه دین از دزدیهای خود صرف نظر مینمایند ولی دست آفتابه دزدان را بنام قرآن و حضرت محمد قطع میکنند در صورتیکه دزدان تخم دزد تنها چند دلار دزدی کرده اند ولی آنان میلیاردها دلار از ثروت ملی مردم دزدیده اند و به اربابان خارجی خود رشوه هم داده اند یا باج و با شاخ کردن ایران و اسراییل و لولو کردن این کشورها به دزدیهای خود رنګ ملی ګرایی و اسلام ګرایی میدهند متاسفانه مردمان ما بایست بفهمند که رودر رویی با سایر ملتهای خاورمیانه یک برنامه طراحی شده است که دست دزدان داخلی و خارجی را باز میکند وقتی که عرب و پارسی ترک لر کرد پشتون بلوچ پنجابی اربک تاجیک به پای هم بپیچند و باهم متحد که نباشد که هیچ بلکه با هم رقابت کرده حتی جنګ و ستیز هم بکنند غارتګران و دزدان داخلی و خارجی با دمشان ګردو خواهند شکست ما بایست اکنون متوجه باشیم که دعوای الکی ترک فارس عرب عجم یک تاکتیک بوده که خلفای شهوت پرست تمامیت خواه و خودخواه عرب راه انداخته بودند آنان سرداران پارس را علیه هم و علیه سرداران ترک و عرب با حیله و سخن چینی و فتنه تحریک میکردند تا همیشه آنان با هم سر جنګ و ستیز داشته باشند ویا لااقل باهم متحد نباشند و آن جرثومه فساد بتواند بنام اسلام مردم را غارت و دختران و زنان آنان را در حرمسراهای خود برای شهوت رانی زندانی کند و بعد هم تخم های مردان جوان را میکوبیدند ویا می بریدند و آنان را به حفظ و حفاظت طعمه های شهوت رانیهای خود میګماردند و از بی عقلی و بی سوادی مردم کمال سو استفاده را میکردند شاید اغلب آنان نه به حضرت محمد و نه به قرآن هیچ اعتقادی نداشتند و آنرا نخوانده بودند بلکه از آن به عنوان یک حربه برای عبودیت مردم ساده دل و ساده لوح سو استفاده میکردند همانطوریکه هم اکنون هم این شیوخ بی غیرت عرب همان راه را ادامه میدهند مردمشان را در فساد بیسوادی و بی فرهنګی نګاه میدارند و خودشان در اروپا و آمریکا وسایر کشورهای قصرهای تلایی میخرند و در حمامهایی از عاج ساخته شده با دلبران بین المللی و حوریان زمینی زندګی میکنند و کیف میکنند و به ریش مومنان واقعی هم میخندند که با قناعت و کم پولی زورآزمایی میکنند و شاید به حماقت آنان هم بخندند ولی ګویا مردم عرب دوستان و برادړان ما میروند که بیدار شوند و این دشمنان انسانیت را بپایین بکشند که از صدقه سر اسلام به اینهمه ثروت و شوکت و شهوت رانی و عیش و عشرت رسیده اند و کل کشور را قبصه کرده اند اګر در تاریخ هم دقت کرده باشید آنان نوه های همان پیامبری که شاید به دروغ میګفتند که به او ایمان دارند و مسلمان هستند و تابع او سر بریدند زندګی آنان را با زندګی یک کارګر یک معلم ویا یک استاد دانشګاه در همان کشورهای عربی مقایسه کنید آنوقت متوجه خواهید شد که دزدان واقعی چه کسانی هستند بدون اینکه برای خاطر دزدی و فاحشه سازی دستانشان قطع ګردد یا سنګسار شوند قانون فقط برای مردم فقیر و متوسط قابل اجرا است نه آن دیوانه ګان ثروت شهوت شهرت و تمامیت خواه دزد و قاتل؟ خوب اینها از دین سو استفاده میکنند و دیګرانی که حقشان خورده میشود قربانیان دینها هستند آیا غیر از این است

 • مشګل ما همان مشګلی است که همه خاورمیانه در آن درګیرند از یک طرف سیاستهای استعماری و استحماری غرب وشرق و کشورهای برتر و از طرف دیګر دزدی فساد وخیانت و تمامیت طلبی و عشرت طلبی و شهوترانیهای شیوخ مثلا مسلمان عرب که عربان معمولی را غارت و اموالشان را به تاراج میبرند و با حربه دین از دزدیهای خود صرف نظر مینمایند ولی دست آفتابه دزدان را بنام قرآن و حضرت محمد قطع میکنند در صورتیکه دزدان تخم دزد تنها چند دلار دزدی کرده اند ولی آنان میلیاردها دلار از ثروت ملی مردم دزدیده اند و به اربابان خارجی خود رشوه هم داده اند یا باج و با شاخ کردن ایران و اسراییل و لولو کردن این کشورها به دزدیهای خود رنګ ملی ګرایی و اسلام ګرایی میدهند متاسفانه مردمان ما بایست بفهمند که رودر رویی با سایر ملتهای خاورمیانه یک برنامه طراحی شده است که دست دزدان داخلی و خارجی را باز میکند وقتی که عرب و پارسی ترک لر کرد پشتون بلوچ پنجابی اربک تاجیک به پای هم بپیچند و باهم متحد که نباشد که هیچ بلکه با هم رقابت کرده حتی جنګ و ستیز هم بکنند غارتګران و دزدان داخلی و خارجی با دمشان ګردو خواهند شکست ما بایست اکنون متوجه باشیم که دعوای الکی ترک فارس عرب عجم یک تاکتیک بوده که خلفای شهوت پرست تمامیت خواه و خودخواه عرب راه انداخته بودند آنان سرداران پارس را علیه هم و علیه سرداران ترک و عرب با حیله و سخن چینی و فتنه تحریک میکردند تا همیشه آنان با هم سر جنګ و ستیز داشته باشند ویا لااقل باهم متحد نباشند و آن جرثومه فساد بتواند بنام اسلام مردم را غارت و دختران و زنان آنان را در حرمسراهای خود برای شهوت رانی زندانی کند و بعد هم تخم های مردان جوان را میکوبیدند ویا می بریدند و آنان را به حفظ و حفاظت طعمه های شهوت رانیهای خود میګماردند و از بی عقلی و بی سوادی مردم کمال سو استفاده را میکردند شاید اغلب آنان نه به حضرت محمد و نه به قرآن هیچ اعتقادی نداشتند و آنرا نخوانده بودند بلکه از آن به عنوان یک حربه برای عبودیت مردم ساده دل و ساده لوح سو استفاده میکردند همانطوریکه هم اکنون هم این شیوخ بی غیرت عرب همان راه را ادامه میدهند مردمشان را در فساد بیسوادی و بی فرهنګی نګاه میدارند و خودشان در اروپا و آمریکا وسایر کشورهای قصرهای تلایی میخرند و در حمامهایی از عاج ساخته شده با دلبران بین المللی و حوریان زمینی زندګی میکنند و کیف میکنند و به ریش مومنان واقعی هم میخندند که با قناعت و کم پولی زورآزمایی میکنند و شاید به حماقت آنان هم بخندند ولی ګویا مردم عرب دوستان و برادړان ما میروند که بیدار شوند و این دشمنان انسانیت را بپایین بکشند که از صدقه سر اسلام به اینهمه ثروت و شوکت و شهوت رانی و عیش و عشرت رسیده اند و کل کشور را قبصه کرده اند اګر در تاریخ هم دقت کرده باشید آنان نوه های همان پیامبری که شاید به دروغ میګفتند که به او ایمان دارند و مسلمان هستند و تابع او سر بریدند زندګی آنان را با زندګی یک کارګر یک معلم ویا یک استاد دانشګاه در همان کشورهای عربی مقایسه کنید آنوقت متوجه خواهید شد که دزدان واقعی چه کسانی هستند بدون اینکه برای خاطر دزدی و فاحشه سازی دستانشان قطع ګردد یا سنګسار شوند قانون فقط برای مردم فقیر و متوسط قابل اجرا است نه آن دیوانه ګان ثروت شهوت شهرت و تمامیت خواه دزد و قاتل؟ خوب اینها از دین سو استفاده میکنند و دیګرانی که حقشان خورده میشود قربانیان دینها هستند آیا غیر از این است

 • Rahayeiran

  kheili cherto pert bod 

 • Irani200

  هدف این سایت به نظر من کشیدن اپوزیسیون به جنگ فرسایشی و فراموشی جمهوری اسلامیست.
  نظریه های ضد اسلامی ان هم برای رد گم کردن است.
  دقت کنید نوشته اختلاس بوسیله رفسنجانی. نه رهبر

 • Danial Lifelong

  motaasefam

 • Danial Lifelong

  motaasefam baraye kasani ke migooyand khandane pahlavi khooband…In afrad maniye vagheiye Demo cracy ro daghighan nemidoonan…jayi ke cracy ya hamoon korsi gozashte bashan va nemayande haye vagheiye mardom bara keshvar tasmim begiran na yek Dictat or hame chizo be 70 milion dikte kone…Reza Pahlavi ba in raviye hich shansi baraye Irane azade farda nadare…va ejaze bedin ye masale dg ro ham roshan konam…motaasefane va hezar motaasefane ma Irani ha adamayi hastim bot parast va hamishe donbale BOT sazi hastim…dirooz ye ede dore alaahazrat boodan…emrooz ye ede ja paye agha Ali ro miboosan…shomaa doost darane saltanat ham darin jelo jelo dastmalatoono charb mikonin…vaghean hezar taasof baraye mardome keshvaram…haazer nistim 4 ta ketab bekhoonim va kasi ham ke mostanad harf mizane ba TAASOB rad mikonim…choon fek mikonim faghat maa midoonim behtarin raah baraye khosh bakhtiye baghiye mardom chiye…choon khodemoon ham too khoone haamoon dictat or hastim…choon khodemoon ham nemidoonim haghe zan chiye va aslan faramoosh kardim too che gharni zendegi mikonim…doostane saltanat talab shoma lotf konin bara khodetoon tasmim begirin…man be onvane ye Irani tu fardaye Iran ye ray daram ke maale jonbeshe secolare mardomiye…bedrood

 • Zederjimkasif

  البته این سایت از اول مشکوک بود مثل خود مشیری ولی حالا که همزمان با رسانه های داخل ایران حملات هماهنگی به شاهزاده انجام میدهند بیشتر افشا شد ، باید پرسید آیا مشیری و این پارسا را ۵ نفرهم که شده داخل ایران میشناسند ؟  ولی پهلویها میلیون ها طرفدار داخل ایران دارند ، توصیه میکنم شرم کنید و به ملت بپیوندید و این پول ناچیزی که از وزارت اطلاعات میگیرد شرف خود را البته اگردارد نفروشید.

 • Danshjo

  برو بچه های فعال  سیاسی داخل ایران خیلی در مورد مشکوک بدان این سایت صحبت میکردند ، حالا فهمیدیم  شما ها با مشیری از دکان های بودید که آخوند باز کرده البته تنها نیستید بلکه مجتبی واحدی و نبوی وسروش و  همکارتان هستند.

 • Irani200

  من طرفدار هیچ گروه سیاسی نیستم اما ادبیات این سایت در نقد افراد کاملا مشابه ادبیات کیهان تهران است.
  امیدوارم منابع مالیشان یکسان نباشد
  با درود

 • Sara_gh

  تو هرکی هستی اب و بریز اونجا که میسوزه اشتباه نریز

 • Pingback: خانم عفت مرعشی پسر شما یک متقلب رشوه گیر شکنجه گر است!فضول محله | فضول محله()

 • وحید

  ببینید من با نظر Ferix666 موافقم چون اون موقعه اگر دزدی میشد مردم به نون شب و هزینه عید نوروز محتاج نبودن ۳ ماه به عید موندنی بوی عید میومد من سعادت نداشتم اون بو رو احساس کنم هر کی بالای ۵۰سال سن داره خوب خاطراتی از اون دوران داره الان علاوه بر ثروت ملی از جیب و پس اندازمون توی بانکها هم دزدی میشه