بایگانی ماهیانه: مارس 2011

فیلسوف های شومن یا شومن های فیلسوف نما؟۸۹

پنج مسلمان نواندیش فیلسوف نما؛ سروش، گنجی، کدیور، مهاجرانی، و عبدالعلی بازرگان که نخستین آموزش های خود را از شریعتی فراگرفتند،در هفته آخر فوریه ۲۰۱۱ در لندن “اتاق فکر جنبش سبز″ را راه اندازی کردند.به راستی این مدعیان خرد گرا و علاقمندان به اسلام را چه بخوانیم: فیلسوفان شومن یا شومن های فیلسوف؟

سیزده اسفند، دومین سالگرد تلاش «فضول محله» در راه آزادی ایران۶

فضول محله دومین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد. از همه دوستان و گرامیان که با ما بوده اند، سپاس بیکران داریم. انتقاد ما بر اساس تلاش برای رسیدن به یک حکومت سکولار دموکرات و عدالت اجتماعی برای همگان است. «ما همیشه ستایشگر آوازیم، نه آوازه خوان».

آشنایی با موج سواران چند چهره: ۱- سید محمد حسینی – معرکه گردان دیروز، وپشت هم انداز امروز۹۱

سیّد محمّد حسینی که تا دیروز معرکه گردان رژیم بود، یک شبه انقلابی شده، و مانند دیگر فرصت طلبان در بقای رژیم کشتارگر اسلامی در تلاش است. این نوکیسه، از صلح و دوستی امام حسن، عدالت امام حسین و دموکراسی امام زمان سخن می گوید. روشی آخوند پسند در خردزدایی و تحمیر مردم نا آگاه.