بایگانی ماهیانه: آوریل 2011

ازدواج میلیون ها پوندی شاهزاده انگلیس، در برابر زندگی سخت و مخالفت مردم زحمتکش۷

ازدواج میلیون پوندی شاهزاده انگلیس، در میان نارضایتی گروه زیادی، دستگیری و سرکوب تظاهر کنندگان، به عنوان اغتشاش گران، بستن وب لاگ های مخالفین، و بادعوت از مفتخوران و زورگویان جهان، از جمله سفیر ولایت وقیح برگزارشد.

مجاهدین خلق، راهی که شما در پیش گرفته اید، سرابی نافرجام است۴۶

مجاهدین که بازیچه به اصطلاح رهبرانی اند که در پاریس به خوش گذرانی پرداخته، و دستی دور برآتش دارند. گویا میان دولت عراق و ایران مخفیانه موافقت شده که ایران کمتر در آشوب و ناامنی عراق دخالت داشته باشد، و دولت عراق به جبران آن، مجاهدین را از کشور خود بیرون راند.

برما است که از زندانیان سیاسی زیر شکنجه، مانند ارژنگ داودی حمایت کنیم۱۵

ارژنگ داودی یکی از زندانیان زیر شکنجه شدید است که سلامت خود را به کلی از دست داده، و بیم آن می رود که مانند بسیاری در گذشته، زیر دست وپات مزدوران رژیم جان دهد. برای نجات این میهن پرست و دیگران دربند نباید از هیچ تلاشی کوتاهی کنیم.

دولت احمدی نژاد، سراپا وعده و حرف، به بلوچستان آمدند، نشستند و گفتند و رفتند!۱

هیأت دولت به بلوچستان آمدند، نشستند، گفتند، و رفتند. آقای احمدی نژاد در جمع کمتر از ده هزارنفری گردآوری شده وابسته به خودشان، به جای رفع مشکلات، در باره « فواید نماز»سخن گفتند،

ای وای! ای خاک عالم!، ولی وقیح خودمون همون امام زمونه، و ما نمی دونستیم؟۲۱

قابله تولد ولی وقیح گفته که چون علی چلاق هیکل گنده داشته هنگام دنیا اومدن، فریاد می زده «یاعلی، یا علی». اگر غلط نکنم، امام خامنه ای هم از درون یک چراغ گرد سوز دنیا اومدند و چون دست مبارکشون خیلی نور دیده، چلاق مانده.

دولت انگلیس امام زمانی است که پیش از سرنگونی هر دیکتاتور، به فریاد او می رسد۲

کار عمده دولت انگلیس عموما دلالی، به ویژه فروش اسلحه، و پشتیبانی از دیکتاتورهاست. اسلحه فروخته شده به بحرین، لیبی، یمن، اندونزی، و سوریه نه تنها دیکتاتورها را مدتها بر سر قدرت نگاه می دارد، بلکه در انقلاب مردم برای سرکوبی آنان نیز به کار گرفته می شود.

دعوت در اسلام یعنی؛ اجبار و دیکتاتوری بر روی همه انسان ها۶

اسلام یک حزب دیکتاتوری سیاسی است که بر پشت و گردن ما سوار شده، هر حرکت و جنبش ما را با زورگویی کنترل می کند. در این مرام سیاسی، از آزادگی و کرامت انسانی خبری نیست، و انسان ها بردگانی اند که زیر سلطه و قدرت آخوند و ملا زنده اند، ولی به خواست خود زندگی نمی کنند.