دعوت در اسلام یعنی؛ اجبار و دیکتاتوری بر روی همه انسان ها ۶

چرا ما اسلام را به نقد می گیریم، و به دیگر باورها کاری نداریم؟
علت اینست که اسلام دین نیست بلکه یک حزب یا مرام سیاسی است که با دیکتاتوری بر روی پشت و گردن ما سوار شده، آرامش و هستی ما را به سیاهی و تیرگی کشانده است.

دین چه وظیفه دارد، و چه نیازی هست که ما دیندار باشیم؟
دین در حقیقت از برای آنست که پیام آور و آموزنده محبت، صلح، دوستی، گذشت، فداکاری، مواسات، و کرامت انسانی باشد و انسان ها را از جنگ طلبی، طمع و اشتهای کاذب، زیاده خواهی، حرص و آز، و تجاوز و خون ریزی و خون خواهی باز داشته، و به خدای مهربان و بخشاینده (نه الله مغرور، متکبر، کشتارگر، کینه توز، و انتقام جوی مدینه) رهنمود سازد. تا جایی که ما انسان و به حق خود خشنود و راضی باشیم، از خردمان بهره بگیریم، به خدای خود رسیدیم، و دیگر نیازی به اساطیر و افسانه های ماوراء طبیعت نداریم.

در این ویدیو آقای مسلمان می خواهد همه بشریت را به زیر چتر اسلام در آورد، زنان باید گونی پوش شوند، و مردان تسلیم هوس و خواسته های دین.

مقایسه دین های رایج جهانی و دین اسلام:
اگر به بودا، زردشت، و مسیح نگاه کنیم، صفات نیکو و پسندیده یک دین خوب را در آنان می بینیم. در این چند دین، صلح و دوستی، انسانیت، برابری، به خوبی دیده می شود.

ما از دین های دیگر ایران بحثی به میان نمی آوریم، زیرا تا کنون از آنان ضربه ای نخورده ایم. از این روی، جای گله و شکایتی از آنان نمی ماند. در جایی که؛ اسلام یک روش ویک حزب سیاسی زیاده خواه و سلطه گر است که در همه جا و برگردن همه، افسار و زنجیر بردگی و عبودیت می اندازد.

به خاک افتادن، سجده کردن، گور مردگان را پرستیدن و بوسیدن، و در برابر آن ها تعظیم و کرنش کردن، نشانه تحقیر، و به خاک نشاندن، انسان ها است که می تواند تنها خواسته فرومایگان و افراد عقده ای و مالیخولیایی، و یا الله ساخته و پرداخته آنان باشد. در این مرام سیاسی، آنچه هست، خشم، کینه توزی، غضب، قساوت، بی عدالتی، تجاوز، و بی رحمی است.

باید به حال این پاریس عروس شهرهای جهان گریست. نگاه کنید که چگونه یک گروه کنیزان اسلام در گونی تار فرو رفته، این شهر را اشغال کرده اند!. درست مانند این که به خانه اشباح امدیم و با روح مردگان روبرو شدیم.

باید به حال این پاریس عروس شهرهای جهان گریست. نگاه کنید که چگونه یک گروه کنیزان اسلام در گونی تار فرو رفته، این شهر را اشغال کرده اند!. درست مانند این که به خانه اشباح امدیم و با روح مردگان روبرو شدیم.

از اسلام در کشورهای دیگر چه خبر؟
اسلام که ۱۶۰۰ میلیون مردم جهان را در دام و طلسم خود اسیر کرده، و آنان را به خشونت، جنگ، جهاد، کشت و کشتار، خودکشی و جمع کشی، و عقب ماندگی از جامعه جهانی واداشته است، هم اکنون در فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آمریکا، کانادا، و دیگر کشورها با جنگ و خونریزی، خشونت و دیکتاتوری، به دنبال سلطه گری جهانی و به سرعت در حال پیشروی است. تا آن جا که جهانیان را به این ‍ حزب پر از خشونت و دیکتاتوری، دعوت (ناچار) می کند.

مهمترین بخش بی عدالتی، و ظلم و ستمگری اسلام در چیست؟
ارزش والای انسان ها در این حزب سیاسی، میزان نوکری و عبودیت آنان است. هرچقدر کورکورانه دستورات آن اجراء و اطاعت شود، میزان ایمان و برتری افراد بریکدیگر بیشتر خواهد بود. اسلام، این حزب سیاسی، نخست انسان ها را از دو دید؛ « مرد »، موجود بسیار والا و ارزنده، و « زن »، موجودی کم ارزش و وابسته رده بندی می کند. آنگاه، مرد را به چند گروه؛ مؤمن، مولا، سید، معتقد، یا بی ایمان، کافر، و موالی، و برده، و زن را سیده، خاتون، بی بی، ضعیفه، و کنیز، و بازهم هر گروه را به دو بخش « خودی »، و« غیر خودی»، دسته بندی می شوند.

از همین جا پیداست که در این حزب سیاسی، سراسر ظلم و ستم و نا برابری است. این خصوصیات و ویژگی ها هنگامی به وجود می آید که منطق و دلیلی نباشد. اسلام هم دقیقاً یک حزب دیکتاتوری سیاسی است که از منطق و خردگرایی به دور است.

اسلام چه گونه رشد کرد، و به چه روش جهانی شد؟
۱۴۰۰ سال پیش اگر پیامبر اسلام گفته بود که قرآن را بخوانید و چنانچه از نوشته های آن خشنود بودید اسلام بیاورید، یک نفر هم به اسلام گروش پیدا نمی کرد.

حقیقت اینست که قرآن کتابی است خشونت بار، جنگ طلب، و کشتارگر، بدون هیچ منطق و اندیشه ای. پیامبر اسلام در مدت ۱۰ سال در مکه با همه تلاش های خود توانست تنها ۶۰ نفر، آن هم از بستگان، نزدیکان، و دوستان خود را کم و بیش با خود همراه و هم عقیده سازد. یکی از نزدیک ترین بستگان پیامبر ابوطالب عموی او بود که کارهای پیامبر را مسخره می گرفت، و تسلیم جاه طلبی او نشد، و به آیین و روش نیکان خود از جهان رفت.

دعوت پیامبر به اسلام، در مدینه با کشت و کشتار، تجاوز، غارتگری، و چپاول اموال مردم همراه بود، در نتیجه دزدان بیابان گرد را به گرد خود آورد.

دعوت در اسلام به معنای آنست که همه مردم جهان ناچارند به دستورات خشن و بی منطق اسلام تن در دهند. زنان همه باید خود را درگونی حجاب فرو برند، و مردان نوکری و بندگی بدون هرگونه پرسش و کنجکاوی پذیرا شوند. از این جا می توان گفت، « دعوت »؛ یعنی اجبار، والزام در پذیرفتن اسلام، و اسلام یعنی تسلیم محض.

این دیدیو اسلام واقعی را به همه نشان می دهد. اگر ناراحتی قلبی دارید، لطفاً بدان نگاه نکنید. ۱۰۰۰ نفر سپاه اسلام با بی رحمی و در نهایت خون خواری سه نفر را به خاک و خون می کشانند. این قصابی اسلامی در اندونزی در میان مردم انجام صورت می گیرد، در حالی که نظیر همین جنایت را رژیم اسلامی در زندان های ایران انجام می دهد.

پیامد کارهای اسلام گرایان در طول تاریخ
دنباله روها و معتقدان خرد باخته به اسلام نیز همان راه و روش کشتارگری پیش گرفتند که پیامبر و جانشینانش داشتند. سلطان محمود غزنوی که یک مسلمان بود، ۱۷بار به عنوان جهاد به هندوستان لشکر کشید و مردم بیگناه آن سامان را به خاک و خون کشاند.

تیمور لنگ هم در راه اسلام کشتارهای زیادی کرد، و بسیاری از مردم را از پای درآورد. اسلام گرایی خاندان صفوی نیز موجب کشتار هزاران انسان بیگناه، پا گرفتن و رسمی شدن مذهب شیعه، و هجوم سیل آسای آخوندها به ایران شد.

فروپاشی و از دست رفتن بخشی از کشور به دلیل دخالت آخوندها و تعصب شاهان
تعصبات مذهبی شاه سلطان حسین موجب گردید که به جای جنگ با محمود افغان و نجات کشور از دست متجاوزین، به استخاره و آخوند پناه برد، استقلال و یک پارچگی کشور را از دست بدهد، خود، خانواده، و گروه زیادی از مردم، به ویژه مردم اصفهان با بی رحمی و خونخواری از پای در آیند.

همچنین، تعصبات بی منطق و بی خردانه فتحعلی شاه قاجار موجب گردید که ایران، بی دلیل و به طور ناخواسته به جنگ با روسیه کشیده شود، و با دو عهد نامه ترکمانچای و گلستان، نزدیک به ۳۵٪ از بهترین بخش های پیشرفته و بارور کشورمان شامل شهرهای بزرگی چون شکی، شیروان، گنجه، نخجوان، تفلیس، بادکوبه از ایران جداشود.

سه نفر از خردباختگان و ذوب شدگان اسلام که بلای جان مردم و این کشور بوده اند. فتحلی شاه قاجار که کشور را به باد داد، تیمور گورکانی (لنگ) که به کشتار مردم بیگناه پرداخت، و سلطان محمود غزنوی که مردم هندوستان را ۱۷ بار قتل ٰعام کرد.

سه نفر از خردباختگان و ذوب شدگان اسلام که بلای جان مردم و این کشور بوده اند. فتحلی شاه قاجار که کشور را به باد داد، تیمور گورکانی (لنگ) که به کشتار مردم بیگناه پرداخت، و سلطان محمود غزنوی که مردم هندوستان را ۱۷ بار قتل ٰعام کرد.

بخش هایی که در نتیجه تعصبات کورکورانه خاندان قاجاراز ایران جداشد
۱- گرجستان درسال ۱۸۰۱
۲- قرارداد گلستان در سال ۱۸۱۴
۳- قرارداد ترکمان چای درسال ۱۸۲۸
۴- تاشکند درسال ۱۸۶۵
۵- قزل سو درسال ۱۸۶۹
۶- خیوه درسال ۱۸۷۳
۷- قزل آروات درسال ۱۸۷۷
۸- عشق آباد درسال ۱۸۸۱
۹- جداشدن هرات از ایران درزمان محمد شاه
۱۰- ازدست دادن افغانستان در زمان ناصرالدین شاه

جنایات اسلام در عصر جدید
جنایات ۳ دهه پیش تا کنون، با سخنرانی و سمپاشی علی شریعتی آغاز گردید. این خردباخته متعصب مذهبی، اسلام را که کم رنگ تر، و رفته رفته به باد فراموشی سپرده می شد، بزک نموده و مانند عروسکی دلربا، جوانان نا آگاه را به سوی خود کشاند. این کار، زمینه را پس از انقلاب مردمی ۱۳۵۷، برای توجه و پشتیبانی مردم از خمینی که نزد ایرانیان نا شناخته مانده بود، فراهم کرد و انقلاب کشتارگر اسلامی بر کشور حکمفرما شد.

از ۳۲ سال پیش تا کنون شمار جنایت و آدم کشی، و غارت و چپاول گری خمینی و جانشینش بر همگان روشن است، و نیازی به تکرار آن نیست.

 • Pingback: دعوت در اسلام یعنی؛ اجبار و دیکتاتوری بر روی همه انسان ها | iranzadh()

 • Shet_50cent

  shoma behtare ke bezarin khaharatoon ba mardom  ham khabi konand 

 • Pingback: حقه بازی و شارلاتانی دکانداران دین | شاه شجاع نشتیفان()

 • Pingback: حقه بازی و شارلاتانی دکانداران دین | شاه شجاع نشتیفان()

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . دکتر علی شریعتی یکی از عوامل استعمار غرب در ایران بود که به دستور ارباب ، زمینه سازی برای بوجود آوردن

  اسلام حکومتی (اسلام صفوی = اسلام انگلیسی ) را بوسیله سخنرانی و تالیف کتاب ، در ایران بوجود آورد و در آخر کار هم

  بنا به صلاح دید ارباب و با ترزیق سم در پاریس کشته شد.

 • marxism = islam

  گزارش تحلیلی؛ انفجارهای تهران و چند احتمال
  http://www.iranpressnews.com/source/206966.htm#
  —————————————————————————————-

  اینکه این کارها از ج ا بر می اید که شکی نیست . حرم امام رضا را منفجر کردند گذاشتند گردن مجاهدین بعد خاتمی گفت نیروهای امنیتی این کار را کرده بودند . زیر بهشتی و باهنر و رجایی بمب گذاشتند تا راه رفسنجانی به سوی روسی کردن ایران با هدایت نقطه به نقطه کیانوری و شوروی و بعد روسیه و خامنه ای ادامه یابد . هر مخالف داخلی و خارجی را کشتند حتا به سبک استالین هوارو رهبر شان را و حتا بچه های مجاهد خودشان را . احمد خمینی پسر رهبر اول انقلابشان را کشتند کسی که خود یک بازیگر قهار بود در کشتن دیگران و توطیه و سرنگون کردن لیبرال ها با همدستی رفسنجانی .

  اینکه نهایتا سپاه پاسداران کودتا خواهد کرد و رژیمی مثل اسد و قذافی و صدام و کم جنگ ها ایجاد خواهد کرد هم شکی نیست . منتظر بهانه لازم و چراغ سبز پوتین هستند .

  اینکه اعراب سنی دل خونی از این رژیم متجاوز و دخالت گر و موی دماغ اعراب و ترکیه و پاکستان و افغانستان و مصر دارند هم شکی نیست . اینکه اعراب سنی هم از جنس همین ملاها هستند هم تردیدی نیست .
  یعنی ریشه در اسلام سیاسی است . اسلام سیاسی با حمله عمر به ایران و بعد تشکیل طبقه نومن کلاتورا ی الیگارش فاسد عثمان ادامه پید اکرد و با علی بن ابی طالب و خوارج وارد فاز تسویه حسابهای نظامی گردید. با قتل فرزند او اولین رژیم سازمان یافته فاسد و تبه کار به ریاست فرزند دشمن شماره یک اسلام ابوسفیان ( یعنی بنی امیه رسید که در همین سوریه فعلی بودند ) و بعد فرزندان عموی آنها عباس بنیان یکی از فاسد ترین و جنایت کار ترین و کشورگشا ترین ( امپریالیسم اسلامی ) رژیم ها را گذاشتند ( در عراق فعلی ). بعد ها صفویه برای حمله به عثمانیها ( مسلمانان دنباله روی خلفای عباسی در ترکیه فعلی ) شیعه را علم کرد . از ان پس دین اسلام ابزار تقلب و دورویی و پنهان کاریهای دیگر هم گردید . بدیهی است مثل مارکسیسم لنینیسم که مارکسیسم سیاسی است و کاملا مذهب گونه و شعاری و جنایت کارانه و امپریالیستی و الیگارشیک عمل کند.
  این شباهتی که شریعتی بین شیعه ( سیاسی ترین ورژن اسلام ) و مارکسیسم در بسیاری از زمینه ها پیدا کرد ، و احسان طبری ماتریالیسم ( تو بخوان مارکسیسم روسی ) را مونیستی ، یگانه ، واحد توحیدی میدید و کیانوری میگفت ما در خدمت امام شیعه خمینی هستیم ( قبل از آنکه داغ و درفشی باشد ) و به عبای بهشتی در تلویزیون ملی آویزان بود که تو را به جان امام بگذارید ما هم در خدمت باشیم ! و گل سرخی علی را نخستین سوسیالیست جهان میدانست و به اسلام ارج می نهاد و سیاوش کسرایی با بقیه کانون نویسندگان روسی خدمت امام رسیدند و در مدح او شعر سرود و اینکه روح خبیت طبری و کیانوری در جان فریب خورده شریعتمداری کیهان هنوز زندگی میکند و پوتین در سیمای خامنه ای عیسی مسیح میبیند و همه توده ایها و فدایی ها اینقدر شیفته ولایت فقیه هستند و در کار حفظ ان کوشا و … همه نشان از یکسان بودن مارکسیسم لنینیسم و اسلام سیاسی دارند .

  اتحاد بین ارتجا ع سرخ و سیاه ریشه دار است و به این زودیها از بین نمیرود .

  این همه بگفتم که این را بگویم

  اگر خامنه ای و ناطق نوری و سپاه و روحانی و علی لاریجانی و حامیان مارکسیست لنینیست آنها در رسانه های رادیو زمانه ، اخبار روز ، ایران امروز ، عصر نو ، رادیو فردا ، دوچه ولله ، کیهان لندن ، پیک نت ، ملی مضحکی ، زیتون ، مردم رپورت ، بی بی سی فارسی ، پیک ایران ، و … میگفتند و مدعی بودند که اگر اینها با سپاه قزاق شان در سوریه و یمن و عراق و بحرین و لبنان و … با داعش نمی جنگیدند باید در تهران و اصفهان و مشهد میجنگیدند و به این وسیله میلیاردها دلار را که حیف و میل کرده اند در جهان عرب توجیه میکنند ، حالا چه دارند بگویند ؟

  داعش در تهران و در یکی از امن ترین نقاط تهران پشت خانه خامنه ای به سادگی دست به این اقدام نظامی میزند ! در حالیکه سران سپاه ودکا نخورده عربده میکشند که اسرائیل را پاک میکنند ، امریکا را تکه تکه میکنند ، جهان را فتح میکنند …..

  شلوارتان را بکشید بالا

  خاک بر سر بی عرضه شما مزدوران پوتین

  از ارتش شاه بی خاصیت تر و بله قربان گو تر شما هستید

  شما مشتی پول مفت خورده و شکم گنده کرده گزافه گو هیچ غلطی نمی توانید بکنید

  این حرکت را هر کسی و هر گروهی و هر کشوری انجام داده باشد ، به هر دلیلی که باشد نشان از نقطه ضعف و سوراخ گشاد امنیتی سپاه قزاق و ساوامای ساخت ک گ ب دارد .

  همه استراتژی و تاکتیک و سخنان دهان پر کن خامنه ای بر باد رفته . قاسم را از عراق و سوریه بیاورید شلوار زرد شده اش را در خانه بشوید . سوریه و لبنان و یمن و بحرین و اسرائیل پیش کش

  مردم ایران این حادثه همینطور نشان میدهد که تبلیغات دهان پر کن مارکسیست های روسی در اخبار روز و رادیو زمانه و بقیه رسانه های پوتین در مورد اینکه این رژیم قلابی مسلط است و هیچ نفس کشی نیست و حالا حالا ها دولت فخر السلام و الروسیه خامنه ای عظما و سپاه مسکو پناه حکومت میکند و مردم میلیونی به ان رای میدهند و اپوزیسیون خاک بر سر است و باید تعطیل کند و مزخرفات دیگر چقدر بی پایه است

  تصور کنید هر گروه کوچکی میتواند به قلب این رژیم بزند و آنرا که پایگاه مردمی ندارد با این کارگزاران بی عرضه حرافش بفرستد مسکو آب و هوا تازه کنند مثل یاکونویچ .

  دوم اینکه چرا فداییان خلق ، اتحاد جمهوری خواهان ، تابان چی ها و نیکفرباش ها خامنه ای را زیر سوال نمیبرند در مورد محاسبات کاملا غلط و بی پایه در مورد سرشاخ شدن با امریکا ؟ با تکیه به روسیه ؟ یادتان نرود که همینها وقتی داعش ترکیه را زد چه سر و صدایی راه انداختند که اردوغان احمق است و غلط عمل کرد در سوریه و حالا نوش جان میکند !!!

  حالا چی میگین زن جنده های روسی ؟

  ک گ ب کجا بود که نتوانست خبر حمله اینها را هم به ج ا بدهد ؟

  ان پوتین هم توخالی و شلوارش مثل قاسم الان زرد است