ای وای! ای خاک عالم!، ولی وقیح خودمون همون امام زمونه، و ما نمی دونستیم؟ ۲۱

خیلی بده که ما ایرونیا، همه مسئله ها را شوخی می گیریم!. همیشه چوب این ساده اندیشی خودمون را هم خورده یم، ولی بازم از کنار چیزای راست راستکی، به آسونی رد می شیم، و اونا را جدی حساب نمی کنیم.
سال ها پیش، سفارت انگلیس که از ما بیشتر می فهمید و با نذر و نذورات و معجزه آشنا بود، یک گشنیز خانمی را در تهرون استخدام کرده بود، تا توی دوسقاخونه نزدیک سه راه سپهسار و دروازه دولت هرشب جمعه دو دسته شمع روشن کنه. ما از این کرامات الهی و معجزات غافل بودیم، و اونا را مسخره می کردیم.

اگر می بینیم کشورایی مثل انگلیس اینقدر پیشرفته اند، و پول دارند، دلیلش دین و ایمونشونه. ما از بس این معجزات و کرامات را انکار کردیم، همیشه دچار مشکلاتیم. البته کشورهای بی ایمونی هم هستند مثل ژاپن، که به ولایت وقیح و الله مدینه اعتقادی ندارند، و استغفرالله فحش میدن، و این باعث این همه طوفان های دریایی، زمینی، آسمانی، و تشعشعات اتمی در اون کشور شده.

این ویرانی و بهم خوردگی و از میان رفتن یک شهر در ژاپن، بر اثر زلزله درون اقیانوس، و طغیان آن، نتیجه کفر و بی دینی مردم آن کشور است. اگر چنانچه مردم ژاپن هم به ولی وقیح ، و رسالت او، و همان امام زمان بودنش اعتقاد داشتند، این بلاها بر سر آن کشور نمی آمد.

این ویرانی و بهم خوردگی و از میان رفتن یک شهر در ژاپن، بر اثر زلزله درون اقیانوس، و طغیان آن، نتیجه کفر و بی دینی مردم آن کشور است. اگر چنانچه مردم ژاپن هم به ولی وقیح ، و رسالت او، و همان امام زمان بودنش اعتقاد داشتند، این بلاها بر سر آن کشور نمی آمد.

آمریکای جهانخوارم که هشتش گرو نهشه، و باید جلو ولایت وقیح موس موس کنه که صنار سه شاهی به اندازه چند تا چاه نفت بندازه جلوش، اونوقت اونم اسلامی بشه، و ادای مسلمون بودن در بیاره. البته نباید زیاد هم به آمریکا بدبین باشیم، و اونا را کافر بدونیم. آخه اگه یادمون باشه همین پارسال بود که آقای اوباما دست ملک خالد را بوسید و به اسلام راستین مشرف شد، و از اون تاریخ به بعد به لقب «ملا اوباما» مشرف شد. حالا اگه یه بار هم که شده این ملا اوباما دست همین علی چلاق (منظورم ولی وقیح خودمونه) را می بوسید، به لقب « مشهدی» هم مشرف می شد، و ما اونوقت می تونستیم او را « ملا مشهدی اوباما» خطاب کنیم.
این سؤال را اتل متل خبرنگار ما پارسال از دفتر ملا اوباما کرده بود، گویا ملا اوباما می خواسته این کار را بکنه، ولی متوجه شده علی چلاق دست نداره و این کار ممکن نشده.

خوشبختانه، در کشور ما همه مردم به امام زمون، و امامهای ۱۳،۱۴ اعتقاد دارند، و معجزات اونا را انکار، و حاشا نمی کنند. اگر هم گاهی یکی پیدا بشه و حرفی بزنه که به دامن، و حتی جسارته به خر ولی وقیح بر بخوره، برای احتیاط که نبادا به درگاه الله مدینه توهینی شده باشه، اون آدم مشکوک را به جرم محاربه با الله، و مفسد فی الولی وقیح چهار میخه می کنند، تا امت اسلامی و مقام معظم رهبری و آقا مجتبی خیکی اشون که روزانه از آدم کشی خسته میشن، بتونند شبها بدون این که خرناسه بکشند، به خواب های خوش خرگوشی فرو برند.

آقای اوباما، با بوسیدن دست ملک عبدالله، به اسلام گروید، و به لقب ملا اوباما نامیده شد. ملا اوباما تصمیم داشت دست ولی وقیح ما راهم ببوسد که بدو لقب مشهدی ملا اوباما داده شود، ولی به زودی دریافت که ولی وقیح ما بدبختانه دست ندارند، زیرا اگر دست راست هم داشتند، بیشتر مردم ضد انقلاب را تا کنون از پا در آورده بودند، و ظهور امام زمان نزدیکتر بود.

آقای اوباما، با بوسیدن دست ملک عبدالله، به اسلام گروید، و به لقب ملا اوباما نامیده شد. ملا اوباما تصمیم داشت دست ولی وقیح ما راهم ببوسد که بدو لقب مشهدی ملا اوباما داده شود، ولی به زودی دریافت که ولی وقیح ما بدبختانه دست ندارند، زیرا اگر دست راست هم داشتند، بیشتر مردم ضد انقلاب را تا کنون از پا در آورده بودند، و ظهور امام زمان نزدیکتر بود.

چندی پیش، یکی از این آیت الله های دبش و دو آتشه کشف کرد که این ولی وقیح ما « سید خراسونی»، نظر کرده است، و گویا ببخشید از ما تحت پیامبر بزرگوار، فرستاده و مأمور الله مدینه، در افتاده، و ما پاک پاک از این مسئله هایی که به آسمان گره خورده، غافل بودیم.
آقا اینقدر نظر کرده شده که از همه جاشون، حتی از سقف ماشینشون نور می باره. مثل این که در هر سوراخ سمبه شون لامپ پر نور نصب کرده باشند.

گفته شده که شبهای پنجشنبه این سید خراسونی، یا همین ولی وقیح خودمون، کنار چاه چند خران (ببخشید جمکران) چمباتمه زده تا آقا امام زمون از ته چاه بیرون بیاد بهش پرچم اسلام بده تا ۵/۷ میلیون کافران غیر شیعه که به آقا اعتقادی ندارند، از دم شمشیر بگذرونه، و همه را به جهنم فرسته.

ما واقعاً خیلی از مرحله پرتیم. اون امام امت یا امام خمینی که نور از پس و پیشش می بارید، عکس هاش تو ماه دیده می شد، ما کافر سنگدل اون را باور نمی کردیم. و می گفتیم اون که عکس امام نبوده، بلکه خدانکرده زبونم لال، گلاب رو شما، سه آمریکایی که به ماه رفته بودند، در اونجا کثافت کاری کرده بودند!.
ای وای که ما چقدر بدیم، و قدر این همه معجزات و نورافشانی را از دور و بر ولی وقیحمان نمی بینیم. هی نق می زنیم که اون ولی وقیح دست نداره، چه طوری پرچم را به امام زمون میده؟ یا چه طوری چراغهای سقف ماشینش را خاموش می کنه؟.

امت بزغاله اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۷ عکس امام امت را در ماه دیدند، و همین امروز و فرداست که ولی وقیح را امام زمان بدانند، و فیلمی از بیرون آمدن او از چاه چندخران نیز بسازند.

امت بزغاله اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۷ عکس امام امت را در ماه دیدند، و همین امروز و فرداست که ولی وقیح را امام زمان بدانند، و فیلمی از بیرون آمدن او از چاه چندخران نیز بسازند.

باز هم به تازگی معجزه دیگری شد، و ما را کلی عوض کرد. و اون اظهار نظر خواهر ناتنی ولی وقیحه که میگفت، چگونه، آغا قربونشون برم با نور و صدا دنیا اومدند. آخه قابله تولد ولی وقیح متوجه شد که آغا، ( منظورم همین امام سیزدهمه که به علی چلاق معروفه) چون هیکلشون در نوزادی پیش از تولد خیلی بزرگ بوده، (آخر آخوندها مادرزادی هیکل قناس خرسکی باکله بزرگ و شکم خیکی توپری دارند) و موقع دنیا اومدن بر مادر گرامی اشون فشار زیاد آومده. بعد گویا، برای اون که راحت تر دنیا بیاند، فریاد زدند، « یاعلی، یا علی».

البته قابله ذلیل شده، فراموش کرده که بگه دور بر آقا در موقع تولد یافتن، برای اون که، کله مبارکشون  به مانعی برخورد نکنه، همه جا نورانی شده بود. آخه اسلام قربونش برم، همه جا با نور همراهه. به همین دلیل، لامپ فروشها، و مغازه های الکتریکی که با نور سر و کار دارند، اهل بهشتند.

این خواهر ورپریده ناتنی ولی وقیح نگفته آیا مثل برادر نظر کرده اشون، خودش هم موقع اومدن دچار مشکلات شده، آیا نور و فریاد « یاعلی، یا علی» در کار بوده، یانه؟.

حالا، خواننده عزیز که این نگاشته را میخونی، برو ایمانت را درست کن. این همه معجزه که از یک آدم چلاق بیرون بیاد، و سرتاسرش نور و نورافشونی باشه، فکر نمی کنی که همین علی چلاق خودمون امام زمونه، و ما نمی دونستیم؟. ای که ما چقدر خرفت و کودنیم؟.
آخه آقا امام زمون قرار بود بیاد اسب سوار بشه، علی خودمون هم گرچه همیشه تا وقتی دستشون زیر گاری نرفته بود، و چلاق نشده بودند، الاغ و موتورسیکلت سوار می شدند، ولی به تازگی چند تا اسب دارند که با مجتبی اولاد لندهورشون با هوپیما به مشهد می برند و اونجا توی کاخ وکیل آباد ادای اسب سواری در میارن.

دیگه این که امام زمون قراره همه دنیا را که کافرند بکشند، که این بابا با این که یک دست بیشتر نداره، سی ساله نهایت سعیش را کرده، و نسل ایرونی را بر انداخته، و جاهاش را از عرب پر کرده . البته اگر دوتا دست داشت، شاید تا حالا نیمی از جمعیت کافر دنیا را تا حالا سر به نیست کرده بود. حالا هم به انگلی نژاد نوکر خودش دستور داده بمب هیدرژنی درست کنه تا همه دنیا را نابود کنند.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه ولی وقیح ما در هنگام زایش، به دلیل بزرگی جثه دچار مشکلات بودند، فریاد یاعلی، یا علی سر دادند، و مسیرشان نیز پراز تشعشعات و نور اسلامی گردید تا به هیکل قناسشان لطمه ای وارد نشود.
 • حربه دین ملیت ونژاد پرستی در دست دزدان شیادان و آدمکشان حرفه ای؟ اګر به اطراف خود نګاه کنیم و به درد دل دیګران ګوش کنیم می بینیم که چطور بسیاری از ما که نخواسته ایم بی تفاوت و یا ظالم باشیم قربانی تعصب های دینی مذهبی ملی و یا حتی نژادی شده ایم و متاسفانه این حربه خطرناک در دست شیادان دزدان غارتګران و آدمکشان حرفه ای قرار دارد. و بسیاری از ما نیز برسر همین مشګلات زیانهای جانی مالی کرده و یا اصلا بخاک سیاه نشسته ایم . در مهد مثلا تمدن صنعتی دنیا و کشورهای پیشرفته هم باز این مشګل کما بیش وجود دارد و بنام آزادی سخن به باورهای مردمی ساده دل توهین میشود . مردمی که چیزی دیګری جز تعصب های خشک به آنان القا نشده و از دانشهای مدرن و صنعت مدرن کمابیش بی بهره اند مردمی که زیر فشاد استعمار و استحمار بین المللی و بعد هم دیکتاتوری دزدان وشیادان کمرهایشان شکسته شده و بهای این بی دانشی اجباری را بایست با جانهایشان بپردازند .

  کسانیکه مثلا قهرمانان ملی بودند و کشورهایشان را مثلا از زیر یوغ استعماری کشورهای پیشرفته نجات دادند و برای آن جنګیدند و کشتند ولی بعد از اینکه سوار خر مراد شدند بنام رهبر انقلاب بودن رفتاری بمراتب وحشی تر وخشن تراز استعمارګران سابق به مردم بی پناه انجام دادند. که اینکار متاسفانه هم در مقیاس بزرګ و هم در مقیاس کوچک هنوز هم ادامه دارد؟ هموطن افغانی من که در حد مثلا دکتری آقایان در غرب نشسته سواد ومعلومات ندارد. و به او یک مشت خرافات حقنه شده است و از دانش و صنعت کنونی بی بهره است چطور از او آقای کشیش آمریکایی توقع دارد که به توهین تنها امیدش ساکت بنشیند و سکوت اختیار کند . مثلا بمن میګویند که اګر در افغانستان سرزمین سوخته و غارت شده من مردم هزاران کتاب انجیل مقدسمان را آتش بزنند ما تظاهرات نخواهیم کرد و کسی را نخواهیم کشت؟ حتی خود آقای کشیش هم این را بهانه کرده است که دیدید که مردم شما و مسلمانان چقدر وحشی تشریف دارند . آیا کسی که تنها منبع امیدش دین و اسلام است و کسی که همه چیز خود را برای خاطر سالها جنګها و جدالهای بیهوده و از قبل طراحی شده از دست داده است، و شاید حتی نمی تواند قرآن را بخواند و ترجمه کند توقع دارید مثل یک میلیونر و یا میلیارد آمریکایی بګوید بمن چه که به کتاب مقدسم توهین کرده اند؟ کسی که تمام امیدش را بعد از دست دادن این دنیا تنها به بهشت دوخته است که با رستګاری و مسلمان بودن به بهشت برود .و اورا تحریک میکنند که اګر از اسلام دفاع نکنی و از قرآن سوزی برایت نجویی به جهنم سوزان خواهی رفت که او نظیرش را در کشورش با بیکاری بیسوادی و بی حرمتی احساس میکند وتجربه کرده است .

  کسانی که زندګی زمینی رااز او ګرفته اند حالا با قرآن سوزی میخواهند بهشت موعود را هم از او بربایند ویکسره اورا از جهنم زمینی راهی جنهم مذهبی و آسمانی کنند. وشما توقع دارید که فریاد اعتراض او بلند نشود؟ نظر من این است که متاسفانه ما اصل را فدای فرع میکنیم مثلا آتش زدن قرآن چه دردی را دوا میکنند؟ جز خشم بیشتر و نفرت بیشتر . ملت مظلوم ما افغان ها دچار مشګلات بسیاری هستند که همه میدانیم و ترویج بیشتر نفرت دردها را دوا نخواهد کرد. اصل انسانیت مهربانی کمک و همکاری و دوستی است و عشق که حضرت مسیح هم به عشق و دوستی زیاد تاکید کرده است . ولی آن کشیش ابلهی که قرآن آتش میزند چه خدمتی به عالم انسانی و معنوی میکند؟. باحتمال اکثر برادران و خواهران ما که حتی قرآن راهم نخوانده و یا معنی آڼرا حتی درک نکرده اند چون به زبان عربی وارد نبوده اند. ولی در اثر تحریک همان کشیش ابله تظاهرات کرده اند؟ جناب کشیش هم تصویر منفی از مسیحیت ترسیم فرموده اند . درست مثل کسانیکه که حتی یک کتاب بهایی یا بابی نخوانده اند و حکم به ضاله بودن این دین میدهند و یا میکنندو یا مومنان ای دین را کافر و …؟ دینها ظاهرا برای تسکین آلام بشری مثلا ظهور کرده اند نه اضافه کردن آلام بیشتری برای مردم؟ آیا این تقصیر مردمی است که مقلد نګاه داشته شده اند و تمامی فکرشان به این است که آقا چه میګوید؟ و اګر آقا خریداری شود و برای منافع ابرقدرتها بخدمت ګرفته شود تکلیف مقلدان مظلوم چه میشود؟ مشګل ما جهل است خرافات است بیسوادی است و تمامیت خواهی و غرورهای ناشی از بیسوادی است .آنوقت به این مشګلها آقای کشیش آمریکایی تحریک شدن مردم ساده دل و کم سواد را هم اضافه میکند .که ساده دلان برای از دست ندادن بهشت مجبور هستند بنا به توصیه رهبرانشان اعتراض هم بکنند؟ مشګل دیګر ما بیکاری تورم نداشتن دانشګاه و مدرسه های تخصصی و فنی است و نیز مشګل نداشتن رهبران تحصیکرده فهمیده ودلسوز و سالم که تنها فکر منافع خودشان نباشند و جیبهای خود و حسابهای بانکی شان را تلنبار از دلارهای نفتی و غیرنفتی نکنند؟ مشګل ما شیوخ میلیاردی هستند که با ثروتهای نامشروع کشورهای مارا فقیر تر کرده اند و آن ثروتهای نجومی را به غرب سرازیر کرده اند عوض اینکه برای ملت خودمان دانشګاه کار و رفاه ایجاد کنند که این ثروتهای باد آورده غارت شده هم در نهایت به جیب اربابان اصلی اروپایی و آمریکایی خواهد سرازیر شدن؟

  رهبران ابله دیوانه ما که نظیرشان اکنون دامن ګیر خودتان هم شده اند جز غارت کشتار و دزدی و فساد هنری دیګری نداشته و ندارند و وابستګی ظاهری آنان به دینها و جانماز آبکشی هایشان هم برای خر کردن دیګران است وګرنه کجای قرآن نوشته شده است که مسلمان بودن هرکس با توهین به دینهای دیګر قابل قبول است. حتی در همان صدر اسلام هم ګفتن شهادت برای مسلمان شدن کافی بود و هرکس که اشهد میګفت مسلمان حساب میشد ولی حالا برای اثبات مسلمانی بایست در روزنامه به دینهای دیګر توهین کنی تا شاید مسلمان شناخته شوی ؟ و در بعضی وقتها یک نفر که در ایران بنام بهایی غارت شده اخراج شده است در همین آمریکا به عنوان مسلمان ناراحت و هیتلری ضد یهود یا .. باز هم مورد غارت و بی مهری قرار میګیرد که می بینید که حتی بعضی از بهاییان هم که آنهمه دستورات مدرن و خوب دارند باز در موقع ضرورت از همتایان مسلمان خود در بی انصافی غارت و بی مهری چیزی کم نمی آورند؟ یادم میآید هنګامیکه در آلمان دانشجو بودم آلمانی ها اتاق هایشان را به خارجی بخصوص خاورمیانه ایها اجاره نمی دادند و دلیل شان هم این بود که اینها اینجا میآیند کثیف هستند دختران ما را حامله میکنند و بعد میروند و حالا تاوان و یا خسارت کسانی که اینکار هارا کرده بودند بایست دانشجویانی دیګری پس بدهند که تنها برای تحصیل به آلمان آمده بودند نه برای حامله کردن دختران مثلا دست دلباز آلمانی؟

  یک روز هم پرفسور آلمانی سرکلاس میګفت شما شرقی ها اینجا میآیید و از دانشګاه های ما استفاده میکنید که خودتان ندارید از زندګی خوب ما استفاده میکنید از غذای خوب ما استفاده میکنید بعد هم دختران بی ګناه مارا که با عشق و علاقه بسوی شما آمده اند حامله میکنید و بعد هم با ګرفتن مدرک خود مارا ترک میکنید و میروید تا در کشور خودتان دوباره با یک دوشیزه دست نخورده ازدواج کیند؟ بودندبسیاری از دانشجویان خاورمیانه ای که نتوانستند اتاقی اجاره کنند و مدتها در هتلهای ازران قیمت ماندند ولی درنهایت مجبور شدند که کشور آلمان را بدون دریافت مدرک ترک کنند زیرا آلمانهای چوب دیګران را به بدنهای آنان میزدند و آنان بایست جریمه دیګران را بپردازند و تحصیل خود را نیمه کاره رها کنند و برګردند خوب مسلم است که دانشجویان ثروتمند همان رویه سابق را ادامه میدادند و ګناه کارهایشان به پای دیګران هم نوشته میشد . آنان از مکافات بسبب داشتن ثروت فرار میکردند ولی دیګران در بندهایی که آنان تنیده بودند ګرفتار میشدند و چوب عیش عشرت ها و برداشتن بکارتهای دختران آلمانی را دیګر دانشجویان خاورمیانه ای به تن های خود بایست میخریدند و احساس میکردند در .صورتیکه دختران آلمانی بسیار باهوش و زرنګ هستند و اګر امکانات دانشجوی خارجی کم بود حتی با او حرف هم نمیزدند آنانی که با دانشجویان خارجی بخصوص خاورمیانه ای دوست و همراه میشدند اغلب امکان داشتن دوست پسر اروپایی یا آمریکایی را نداشتند. خوب می بینید که کسی دیګر کاری زشت کرده و کسی دیګری تنبیه شده است . آیا این عدالت است کما اینکه همین نفرتها و همین خشونت ها جان بسیاری از بی ګناهان را هم خواهد ګرفت که ګنه کرد در بغدار آهنګری به تهران زدند ګردن مسګری.

  ملتهای ما از یک طرف بایست بخاطر داشتن نفت و مواد اولیه خام بار غارت و سیاستهای خشن دولتهای استعمار ګر را بدوش بکشد و از طرف دیګران دیکتاتوران مثلا ملی و محلی برای غارت مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند تا سرمایه هایشان را غارت وخودشان را بکشند. نمونه اش صدام و قذافی که مثلا انقلاب کرده اند تا مردم را از زیر یوغ استعمار نجات دهند و خودشان ګرګهای بعدی هستند .ویا مثل امپراتور بحرین که مثل دوآلپاو خرس به جان مردم ما افتاده است و یا پادشاه عربستان که حتی نام خانوادګی اش را پسوند کشورش کرده است .و یا ملعبه دست دیوانه ګانی دیګری نظیر کشیش ګمنام آمریکایی باشند که شاید تنها برای کسب شهرت و ثروت اقدام به آتش زدن قرآن کرده است؟ و یا زیر تبلیغات کوبنده استعمار واستحمار شرق و غرب که هر دیوانه و ابلهی و هر هیچ پوچی را بنام رهبر و دانشمند به ما غالب میکنند و باز تفرقه بیشتر و نفاق بیشتر را دامن میزنند . دین بابی اینطور که مورخان بیطرف میګویند یک انقلاب پیشرفته دهقانی بود که با تکیه به امام دوازدهم بودن شروع شد و در اول کار هم بسیاری از دانشمندان و مجتهدان اسلامی و فقیه های عالیقدرآن دوره از آن اقبال کردند اینکه ملا حسین بشرویه با قدرت بدنی و علمی بابی بود ومدتها در قلعه شیخ طبرسی با قشون دولتی همراه با دیګر ملایان می جنګیدند نیز افسانه نیست بعد هم دولت با خدعه و دروغ آنان را ګول زد و کشت؟ همین طور حضرت باب را که میګویند توبه نامه امضا کرده است باز هم اورا کشتند مګر کسی که توبه میکند را باز اورا هم میکشند؟ میګویند ملا حسین بشرویه با شمشیرش یک درخت را همراه با مامور دولت که پشت آن پنهان شده بود و با تفنګش به دو نیمه کرده بود . و یا از علم و دانش و سخنوری طاهره که باز بابی بوده است تاریخ ګواهی میدهد زنی که در آن سالهای تیره و تار که مردم غرق در خرافه ها و جهالت بودن ترک حجاب کرد و بی پرده به میان مردان آمد و با آنان به بحث های علمی می پرداخت که همه آنان به دست ناصرالدین شاه دیوانه هشتاد زنه قتل عام شدند؟

  حضرت بهاالله هم که بعد از حضرت باب پیشوا شد با دستورهای پیشرفته به پیش آمده بود مثل طرح دیوان بین المللی عدالت خانه یا دادګاه های بین المللی داشتن زبان بین المللی تساوی زنان و مردان، تعدیل معیشت عمومی و سهیم شدن کارګران در سود های کارخانه ها. تعلیم و تربیت عموی و مجانی صلح عمومی و اینکه اګر دین مایه نفاق و ناراحتی است بی دینی بهتر است و ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار. و یا ترک تقلید و دانش آموزی و تحری یعنی جستجوی حقیقت و ارج نهادین به استادن سخن نظیر سعدی و حافظ و مولوی و… که همه برای پیشرفت کشور های عقب افتاده بسیار مهم بوده اند و اګر دقت کنید این طرحها پیش از حتی مطرح شدنشان و اجرا شدنشان در غرب پیشرفته در شرق افسانه ای ازآنها ګفته شده و نوشته شده بود حالا من نمیدانم که به چه عنوانی همه این ها یعنی آقایان فقها یا بعضی از آنان اینها را ضاله میدانند؟ تنها سخن درستی که من شنیدم این بود که آقای دکتر شهابی ګفت که اګر حضرت بهاالله به تعصب عمیق اسلامی مردم توجهی میکرد که مردم عامی و بیسواد این تعصبات وخرافات تا مغز استخوانهایشان رسوخ کرده بود و این تعصب و خرافه رخنه درتمامی اعضای کشوری هم نفوذ کرده بود .بایست اسم دین و نام جدیدی را نمی آرودند و بهمان نام مسلمانی و اسلام قناعت میکردند و همه آثار و الواح خود را بهمان دین بسنده میکردند. شاید کاری که سعدی و حافظ هم کردند شاید آنان هم بسیار از دین اسلام از نظر اجتماعی و ادبی در آن روزګار بسیار پیشرفته تر بودند ولی نام اسلام و مسلمانی راکنار نګذاردند یا مولوی با آن عظمت علمی و دانش خود در زیر همان نام اسلام آثار خود را نوشت . در کشورهایی که مردمانشان در جهل و خرافه غوطه میخورند و با تقلید زندګی میکنند آوردن راه هایی پیشرفته به میان آنان و بردن نامهایی دیګر کاری ساده نیست مردمی که به دروغ خدعه و تزویر عادت کرده اند. نشان دادن علوم جدید به آنان با ناراحتی ممکن است روبرو شود درست مثل همان کسی که مار را مینوشت و آنکس که تصویر مار را میکشید؟

  درست مثل کسی که هیچ معلومات بهایی یا بابی ندارد و هیچ کتابی از آنان نخوانده است ولی با نهایت اصرار آنان را فرقه ضاله میخواند . یا درست مثل کسی که شاید همان کشیش دیوانه آمریکایی و یا بسیاری از کشیشان دیګر که قرآن را نخوانده اند و یا مثلا مولوی را نمی شناسندو هی[ معلوماتی از شرق افسانه ای ندارند ولیمیګویند که این کتابها را شیطانها نوشته اند؟ حماقت حتی در کشورهای پیشرفته هم زره دار و عمیق است . فساد و رشوه خواری هم در کشورهای پیشرفته به نوع شیک آن تبدیل شده است در کشورهای فقیر روسپی ها زنان بیچاره و اغلب بیسواد و بیکاره ای هستند که از شدت فقر و نداشتن راه دیګری به دامان فحشا و برده داران آن پناه برده اند ولی در غرب دختران زیبایی هستند که برای درآمدهای کلان و داشتن زندګی بهتر به فاحشګی روی آورده اند که شاید بهترین زندګی ها را هم از سرصدقه همان فاحشګی دارند و اتومبیلهای آخرین سیستم سوار میشوند و مرتب به دکترهای متخصص مراجعه میکنند و یا حتی از مشتریان ثروتمند خود هم کارت معاینه پزشکی طلب میکنند؟ رشوه خواری هم در شرق حالت ګدایی دارد ولی در غرب بنام اینکه بایست وکیل داشته باشی است معمول است . که بایست سرمایه زیادی را به وکیل بدهی تا کارت را درست کنند وګرنه دولتهای محلی میګویند اشتباه کرده اند و تمامی سرمایه ات را بلع میفرمایند؟ خوب میبینید که دین ملیت و نژاد هم حربه ای است در دست غارتګران و دزدان و آدمکشان و دیکتاتورها که مردم را زیر آن له کنند و به آتش نفرت و تفرقه دامن بزنند تا بیشتر و بهتر بتوانند سلاحهای خود مواد مخدر خود را بفروشند و شرکتهای بیمه و سایر شرکتهای بزرګشان بتوانند در غارتها شریک باشند . بیچاره ما که ګرفتار همه آنان هستیم و بایست مخارج وحشتناک آنان را بپردازیم و قرباینان آنان باشیم و با هم در زد خورد باشیم . شاید اتحاد مردم بخصوص مردم خاورمیانه و داشتن دانش بیشتر و تساهل و تحمل بیشتر بتواند مارا از این مخمصه نجات دهد الهی آمین. امیدواریم که همه به خوبی و انسانیت چنګ بیاندازند نه به فرعها. که دینها و مکتبهای اجتماعی برای این درست شده اند که دردهای بشر را تسکین دهند نه اینها به این دردها مواردی ناراحتی و دردهای تازه هم اضافه بفرمایند اینهم یک حوری زمینی شاید هم آسمانی که به دیدار مقبره میرود خوب دست ما که به حوری بهشتی نمیرسد این نقد بګیر دست از آن نسیه بدار؟

  کشورمارا پاره پاره کرده اند و اکنون هم سعی دارند مردم ما را بر علیه هم ګروه بندی کنند و اینکه بزرګان ایران بزرګ را میخواهند بین ما مثلا تقسیم کنند؟ خوب این هم یکی دیګر از دست آورده های استعمار است و بس

  ابن سینا مربوط به تمام مردمی هستند که در قدیم در ایران بزرگ و یا امّپراتوری ّپارس زندگی میکردند ماهمه یک ملت هستیم ودستهای استعمار واستحمار ما از هم جدا کرده است تمامی کشورهایی مثل افغانستان تاجیکستان ازبکستان ترکیه و سایر کشورهایی که در قدیم یک کشور بودند همانقدر به برزگان خود بایست افتخار یکنند که مردمی که در ایران کوچک شده امروزی و سیاسی امروزی زندگی میکنند؟ دعوی سر افتخارات همه مردم ایران زمین قدیم شاید تنها به نفع استعمار گرانی باشد که میخواهند بیشتر از این بین ما تفرقه بیاندازند وگرنه تمامی خاورمیانه شاید با هم مخلوط شده و یک نژاد باشد کشورهایی که تازه تاسیس شده اند و حتی اسم خانوادگی یک خاندان هم به آخر اسم آنان اماله شده است همگی ساخته و ّپرداخته دست استعمار هستند مثل کشور عربستان سعودی فک فامیل یک خانواده که باکمک استعمار بین المللی به پادشاهی رسیده اند وی ا امّپراتوری بحرین که ساخته دست استعمار سرخ و سیاه است تا ما باهم متحد نشویم امکان ّپبیشرفت نخواهیم داشت آیا غیر از این است

  • بادرود به سهام الدین گرامی، نوشته هایتان بسیار ارزنده و پر محتواست. اگر دوست داشته باشید می توانید برای ما مقاله بفرستید تا به نام خودتا ن در فضول محله چاپ کنیم. ما حدود ۳۱ هزار طرفدار داریم که بسیاری از آنان از سایت ما دیدن می کنند. چنانچه بخواهید همکاری کنید، می توانیم شما را راهنمایی کنیم تا نوشته هایتان مورد پسند بیشتر هم میهنانمان قرار گیرد، و از تجربیات شما بهره مند شوند. در انتظار پاسخ جنابعالی. باسپاس از همکاری اتان، سهراب ارژنگ.

 • حربه دین ملیت ونژاد پرستی در دست دزدان شیادان و آدمکشان حرفه ای؟ اګر به اطراف خود نګاه کنیم و به درد دل دیګران ګوش کنیم می بینیم که چطور بسیاری از ما که نخواسته ایم بی تفاوت و یا ظالم باشیم قربانی تعصب های دینی مذهبی ملی و یا حتی نژادی شده ایم و متاسفانه این حربه خطرناک در دست شیادان دزدان غارتګران و آدمکشان حرفه ای قرار دارد. و بسیاری از ما نیز برسر همین مشګلات زیانهای جانی مالی کرده و یا اصلا بخاک سیاه نشسته ایم . در مهد مثلا تمدن صنعتی دنیا و کشورهای پیشرفته هم باز این مشګل کما بیش وجود دارد و بنام آزادی سخن به باورهای مردمی ساده دل توهین میشود . مردمی که چیزی دیګری جز تعصب های خشک به آنان القا نشده و از دانشهای مدرن و صنعت مدرن کمابیش بی بهره اند مردمی که زیر فشاد استعمار و استحمار بین المللی و بعد هم دیکتاتوری دزدان وشیادان کمرهایشان شکسته شده و بهای این بی دانشی اجباری را بایست با جانهایشان بپردازند .

  کسانیکه مثلا قهرمانان ملی بودند و کشورهایشان را مثلا از زیر یوغ استعماری کشورهای پیشرفته نجات دادند و برای آن جنګیدند و کشتند ولی بعد از اینکه سوار خر مراد شدند بنام رهبر انقلاب بودن رفتاری بمراتب وحشی تر وخشن تراز استعمارګران سابق به مردم بی پناه انجام دادند. که اینکار متاسفانه هم در مقیاس بزرګ و هم در مقیاس کوچک هنوز هم ادامه دارد؟ هموطن افغانی من که در حد مثلا دکتری آقایان در غرب نشسته سواد ومعلومات ندارد. و به او یک مشت خرافات حقنه شده است و از دانش و صنعت کنونی بی بهره است چطور از او آقای کشیش آمریکایی توقع دارد که به توهین تنها امیدش ساکت بنشیند و سکوت اختیار کند . مثلا بمن میګویند که اګر در افغانستان سرزمین سوخته و غارت شده من مردم هزاران کتاب انجیل مقدسمان را آتش بزنند ما تظاهرات نخواهیم کرد و کسی را نخواهیم کشت؟ حتی خود آقای کشیش هم این را بهانه کرده است که دیدید که مردم شما و مسلمانان چقدر وحشی تشریف دارند . آیا کسی که تنها منبع امیدش دین و اسلام است و کسی که همه چیز خود را برای خاطر سالها جنګها و جدالهای بیهوده و از قبل طراحی شده از دست داده است، و شاید حتی نمی تواند قرآن را بخواند و ترجمه کند توقع دارید مثل یک میلیونر و یا میلیارد آمریکایی بګوید بمن چه که به کتاب مقدسم توهین کرده اند؟ کسی که تمام امیدش را بعد از دست دادن این دنیا تنها به بهشت دوخته است که با رستګاری و مسلمان بودن به بهشت برود .و اورا تحریک میکنند که اګر از اسلام دفاع نکنی و از قرآن سوزی برایت نجویی به جهنم سوزان خواهی رفت که او نظیرش را در کشورش با بیکاری بیسوادی و بی حرمتی احساس میکند وتجربه کرده است .

  کسانی که زندګی زمینی رااز او ګرفته اند حالا با قرآن سوزی میخواهند بهشت موعود را هم از او بربایند ویکسره اورا از جهنم زمینی راهی جنهم مذهبی و آسمانی کنند. وشما توقع دارید که فریاد اعتراض او بلند نشود؟ نظر من این است که متاسفانه ما اصل را فدای فرع میکنیم مثلا آتش زدن قرآن چه دردی را دوا میکنند؟ جز خشم بیشتر و نفرت بیشتر . ملت مظلوم ما افغان ها دچار مشګلات بسیاری هستند که همه میدانیم و ترویج بیشتر نفرت دردها را دوا نخواهد کرد. اصل انسانیت مهربانی کمک و همکاری و دوستی است و عشق که حضرت مسیح هم به عشق و دوستی زیاد تاکید کرده است . ولی آن کشیش ابلهی که قرآن آتش میزند چه خدمتی به عالم انسانی و معنوی میکند؟. باحتمال اکثر برادران و خواهران ما که حتی قرآن راهم نخوانده و یا معنی آڼرا حتی درک نکرده اند چون به زبان عربی وارد نبوده اند. ولی در اثر تحریک همان کشیش ابله تظاهرات کرده اند؟ جناب کشیش هم تصویر منفی از مسیحیت ترسیم فرموده اند . درست مثل کسانیکه که حتی یک کتاب بهایی یا بابی نخوانده اند و حکم به ضاله بودن این دین میدهند و یا میکنندو یا مومنان ای دین را کافر و …؟ دینها ظاهرا برای تسکین آلام بشری مثلا ظهور کرده اند نه اضافه کردن آلام بیشتری برای مردم؟ آیا این تقصیر مردمی است که مقلد نګاه داشته شده اند و تمامی فکرشان به این است که آقا چه میګوید؟ و اګر آقا خریداری شود و برای منافع ابرقدرتها بخدمت ګرفته شود تکلیف مقلدان مظلوم چه میشود؟ مشګل ما جهل است خرافات است بیسوادی است و تمامیت خواهی و غرورهای ناشی از بیسوادی است .آنوقت به این مشګلها آقای کشیش آمریکایی تحریک شدن مردم ساده دل و کم سواد را هم اضافه میکند .که ساده دلان برای از دست ندادن بهشت مجبور هستند بنا به توصیه رهبرانشان اعتراض هم بکنند؟ مشګل دیګر ما بیکاری تورم نداشتن دانشګاه و مدرسه های تخصصی و فنی است و نیز مشګل نداشتن رهبران تحصیکرده فهمیده ودلسوز و سالم که تنها فکر منافع خودشان نباشند و جیبهای خود و حسابهای بانکی شان را تلنبار از دلارهای نفتی و غیرنفتی نکنند؟ مشګل ما شیوخ میلیاردی هستند که با ثروتهای نامشروع کشورهای مارا فقیر تر کرده اند و آن ثروتهای نجومی را به غرب سرازیر کرده اند عوض اینکه برای ملت خودمان دانشګاه کار و رفاه ایجاد کنند که این ثروتهای باد آورده غارت شده هم در نهایت به جیب اربابان اصلی اروپایی و آمریکایی خواهد سرازیر شدن؟

  رهبران ابله دیوانه ما که نظیرشان اکنون دامن ګیر خودتان هم شده اند جز غارت کشتار و دزدی و فساد هنری دیګری نداشته و ندارند و وابستګی ظاهری آنان به دینها و جانماز آبکشی هایشان هم برای خر کردن دیګران است وګرنه کجای قرآن نوشته شده است که مسلمان بودن هرکس با توهین به دینهای دیګر قابل قبول است. حتی در همان صدر اسلام هم ګفتن شهادت برای مسلمان شدن کافی بود و هرکس که اشهد میګفت مسلمان حساب میشد ولی حالا برای اثبات مسلمانی بایست در روزنامه به دینهای دیګر توهین کنی تا شاید مسلمان شناخته شوی ؟ و در بعضی وقتها یک نفر که در ایران بنام بهایی غارت شده اخراج شده است در همین آمریکا به عنوان مسلمان ناراحت و هیتلری ضد یهود یا .. باز هم مورد غارت و بی مهری قرار میګیرد که می بینید که حتی بعضی از بهاییان هم که آنهمه دستورات مدرن و خوب دارند باز در موقع ضرورت از همتایان مسلمان خود در بی انصافی غارت و بی مهری چیزی کم نمی آورند؟ یادم میآید هنګامیکه در آلمان دانشجو بودم آلمانی ها اتاق هایشان را به خارجی بخصوص خاورمیانه ایها اجاره نمی دادند و دلیل شان هم این بود که اینها اینجا میآیند کثیف هستند دختران ما را حامله میکنند و بعد میروند و حالا تاوان و یا خسارت کسانی که اینکار هارا کرده بودند بایست دانشجویانی دیګری پس بدهند که تنها برای تحصیل به آلمان آمده بودند نه برای حامله کردن دختران مثلا دست دلباز آلمانی؟

  یک روز هم پرفسور آلمانی سرکلاس میګفت شما شرقی ها اینجا میآیید و از دانشګاه های ما استفاده میکنید که خودتان ندارید از زندګی خوب ما استفاده میکنید از غذای خوب ما استفاده میکنید بعد هم دختران بی ګناه مارا که با عشق و علاقه بسوی شما آمده اند حامله میکنید و بعد هم با ګرفتن مدرک خود مارا ترک میکنید و میروید تا در کشور خودتان دوباره با یک دوشیزه دست نخورده ازدواج کیند؟ بودندبسیاری از دانشجویان خاورمیانه ای که نتوانستند اتاقی اجاره کنند و مدتها در هتلهای ازران قیمت ماندند ولی درنهایت مجبور شدند که کشور آلمان را بدون دریافت مدرک ترک کنند زیرا آلمانهای چوب دیګران را به بدنهای آنان میزدند و آنان بایست جریمه دیګران را بپردازند و تحصیل خود را نیمه کاره رها کنند و برګردند خوب مسلم است که دانشجویان ثروتمند همان رویه سابق را ادامه میدادند و ګناه کارهایشان به پای دیګران هم نوشته میشد . آنان از مکافات بسبب داشتن ثروت فرار میکردند ولی دیګران در بندهایی که آنان تنیده بودند ګرفتار میشدند و چوب عیش عشرت ها و برداشتن بکارتهای دختران آلمانی را دیګر دانشجویان خاورمیانه ای به تن های خود بایست میخریدند و احساس میکردند در .صورتیکه دختران آلمانی بسیار باهوش و زرنګ هستند و اګر امکانات دانشجوی خارجی کم بود حتی با او حرف هم نمیزدند آنانی که با دانشجویان خارجی بخصوص خاورمیانه ای دوست و همراه میشدند اغلب امکان داشتن دوست پسر اروپایی یا آمریکایی را نداشتند. خوب می بینید که کسی دیګر کاری زشت کرده و کسی دیګری تنبیه شده است . آیا این عدالت است کما اینکه همین نفرتها و همین خشونت ها جان بسیاری از بی ګناهان را هم خواهد ګرفت که ګنه کرد در بغدار آهنګری به تهران زدند ګردن مسګری.

  ملتهای ما از یک طرف بایست بخاطر داشتن نفت و مواد اولیه خام بار غارت و سیاستهای خشن دولتهای استعمار ګر را بدوش بکشد و از طرف دیګران دیکتاتوران مثلا ملی و محلی برای غارت مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند تا سرمایه هایشان را غارت وخودشان را بکشند. نمونه اش صدام و قذافی که مثلا انقلاب کرده اند تا مردم را از زیر یوغ استعمار نجات دهند و خودشان ګرګهای بعدی هستند .ویا مثل امپراتور بحرین که مثل دوآلپاو خرس به جان مردم ما افتاده است و یا پادشاه عربستان که حتی نام خانوادګی اش را پسوند کشورش کرده است .و یا ملعبه دست دیوانه ګانی دیګری نظیر کشیش ګمنام آمریکایی باشند که شاید تنها برای کسب شهرت و ثروت اقدام به آتش زدن قرآن کرده است؟ و یا زیر تبلیغات کوبنده استعمار واستحمار شرق و غرب که هر دیوانه و ابلهی و هر هیچ پوچی را بنام رهبر و دانشمند به ما غالب میکنند و باز تفرقه بیشتر و نفاق بیشتر را دامن میزنند . دین بابی اینطور که مورخان بیطرف میګویند یک انقلاب پیشرفته دهقانی بود که با تکیه به امام دوازدهم بودن شروع شد و در اول کار هم بسیاری از دانشمندان و مجتهدان اسلامی و فقیه های عالیقدرآن دوره از آن اقبال کردند اینکه ملا حسین بشرویه با قدرت بدنی و علمی بابی بود ومدتها در قلعه شیخ طبرسی با قشون دولتی همراه با دیګر ملایان می جنګیدند نیز افسانه نیست بعد هم دولت با خدعه و دروغ آنان را ګول زد و کشت؟ همین طور حضرت باب را که میګویند توبه نامه امضا کرده است باز هم اورا کشتند مګر کسی که توبه میکند را باز اورا هم میکشند؟ میګویند ملا حسین بشرویه با شمشیرش یک درخت را همراه با مامور دولت که پشت آن پنهان شده بود و با تفنګش به دو نیمه کرده بود . و یا از علم و دانش و سخنوری طاهره که باز بابی بوده است تاریخ ګواهی میدهد زنی که در آن سالهای تیره و تار که مردم غرق در خرافه ها و جهالت بودن ترک حجاب کرد و بی پرده به میان مردان آمد و با آنان به بحث های علمی می پرداخت که همه آنان به دست ناصرالدین شاه دیوانه هشتاد زنه قتل عام شدند؟

  حضرت بهاالله هم که بعد از حضرت باب پیشوا شد با دستورهای پیشرفته به پیش آمده بود مثل طرح دیوان بین المللی عدالت خانه یا دادګاه های بین المللی داشتن زبان بین المللی تساوی زنان و مردان، تعدیل معیشت عمومی و سهیم شدن کارګران در سود های کارخانه ها. تعلیم و تربیت عموی و مجانی صلح عمومی و اینکه اګر دین مایه نفاق و ناراحتی است بی دینی بهتر است و ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار. و یا ترک تقلید و دانش آموزی و تحری یعنی جستجوی حقیقت و ارج نهادین به استادن سخن نظیر سعدی و حافظ و مولوی و… که همه برای پیشرفت کشور های عقب افتاده بسیار مهم بوده اند و اګر دقت کنید این طرحها پیش از حتی مطرح شدنشان و اجرا شدنشان در غرب پیشرفته در شرق افسانه ای ازآنها ګفته شده و نوشته شده بود حالا من نمیدانم که به چه عنوانی همه این ها یعنی آقایان فقها یا بعضی از آنان اینها را ضاله میدانند؟ تنها سخن درستی که من شنیدم این بود که آقای دکتر شهابی ګفت که اګر حضرت بهاالله به تعصب عمیق اسلامی مردم توجهی میکرد که مردم عامی و بیسواد این تعصبات وخرافات تا مغز استخوانهایشان رسوخ کرده بود و این تعصب و خرافه رخنه درتمامی اعضای کشوری هم نفوذ کرده بود .بایست اسم دین و نام جدیدی را نمی آرودند و بهمان نام مسلمانی و اسلام قناعت میکردند و همه آثار و الواح خود را بهمان دین بسنده میکردند. شاید کاری که سعدی و حافظ هم کردند شاید آنان هم بسیار از دین اسلام از نظر اجتماعی و ادبی در آن روزګار بسیار پیشرفته تر بودند ولی نام اسلام و مسلمانی راکنار نګذاردند یا مولوی با آن عظمت علمی و دانش خود در زیر همان نام اسلام آثار خود را نوشت . در کشورهایی که مردمانشان در جهل و خرافه غوطه میخورند و با تقلید زندګی میکنند آوردن راه هایی پیشرفته به میان آنان و بردن نامهایی دیګر کاری ساده نیست مردمی که به دروغ خدعه و تزویر عادت کرده اند. نشان دادن علوم جدید به آنان با ناراحتی ممکن است روبرو شود درست مثل همان کسی که مار را مینوشت و آنکس که تصویر مار را میکشید؟

  درست مثل کسی که هیچ معلومات بهایی یا بابی ندارد و هیچ کتابی از آنان نخوانده است ولی با نهایت اصرار آنان را فرقه ضاله میخواند . یا درست مثل کسی که شاید همان کشیش دیوانه آمریکایی و یا بسیاری از کشیشان دیګر که قرآن را نخوانده اند و یا مثلا مولوی را نمی شناسندو هی[ معلوماتی از شرق افسانه ای ندارند ولیمیګویند که این کتابها را شیطانها نوشته اند؟ حماقت حتی در کشورهای پیشرفته هم زره دار و عمیق است . فساد و رشوه خواری هم در کشورهای پیشرفته به نوع شیک آن تبدیل شده است در کشورهای فقیر روسپی ها زنان بیچاره و اغلب بیسواد و بیکاره ای هستند که از شدت فقر و نداشتن راه دیګری به دامان فحشا و برده داران آن پناه برده اند ولی در غرب دختران زیبایی هستند که برای درآمدهای کلان و داشتن زندګی بهتر به فاحشګی روی آورده اند که شاید بهترین زندګی ها را هم از سرصدقه همان فاحشګی دارند و اتومبیلهای آخرین سیستم سوار میشوند و مرتب به دکترهای متخصص مراجعه میکنند و یا حتی از مشتریان ثروتمند خود هم کارت معاینه پزشکی طلب میکنند؟ رشوه خواری هم در شرق حالت ګدایی دارد ولی در غرب بنام اینکه بایست وکیل داشته باشی است معمول است . که بایست سرمایه زیادی را به وکیل بدهی تا کارت را درست کنند وګرنه دولتهای محلی میګویند اشتباه کرده اند و تمامی سرمایه ات را بلع میفرمایند؟ خوب میبینید که دین ملیت و نژاد هم حربه ای است در دست غارتګران و دزدان و آدمکشان و دیکتاتورها که مردم را زیر آن له کنند و به آتش نفرت و تفرقه دامن بزنند تا بیشتر و بهتر بتوانند سلاحهای خود مواد مخدر خود را بفروشند و شرکتهای بیمه و سایر شرکتهای بزرګشان بتوانند در غارتها شریک باشند . بیچاره ما که ګرفتار همه آنان هستیم و بایست مخارج وحشتناک آنان را بپردازیم و قرباینان آنان باشیم و با هم در زد خورد باشیم . شاید اتحاد مردم بخصوص مردم خاورمیانه و داشتن دانش بیشتر و تساهل و تحمل بیشتر بتواند مارا از این مخمصه نجات دهد الهی آمین. امیدواریم که همه به خوبی و انسانیت چنګ بیاندازند نه به فرعها. که دینها و مکتبهای اجتماعی برای این درست شده اند که دردهای بشر را تسکین دهند نه اینها به این دردها مواردی ناراحتی و دردهای تازه هم اضافه بفرمایند اینهم یک حوری زمینی شاید هم آسمانی که به دیدار مقبره میرود خوب دست ما که به حوری بهشتی نمیرسد این نقد بګیر دست از آن نسیه بدار؟

  کشورمارا پاره پاره کرده اند و اکنون هم سعی دارند مردم ما را بر علیه هم ګروه بندی کنند و اینکه بزرګان ایران بزرګ را میخواهند بین ما مثلا تقسیم کنند؟ خوب این هم یکی دیګر از دست آورده های استعمار است و بس

  ابن سینا مربوط به تمام مردمی هستند که در قدیم در ایران بزرگ و یا امّپراتوری ّپارس زندگی میکردند ماهمه یک ملت هستیم ودستهای استعمار واستحمار ما از هم جدا کرده است تمامی کشورهایی مثل افغانستان تاجیکستان ازبکستان ترکیه و سایر کشورهایی که در قدیم یک کشور بودند همانقدر به برزگان خود بایست افتخار یکنند که مردمی که در ایران کوچک شده امروزی و سیاسی امروزی زندگی میکنند؟ دعوی سر افتخارات همه مردم ایران زمین قدیم شاید تنها به نفع استعمار گرانی باشد که میخواهند بیشتر از این بین ما تفرقه بیاندازند وگرنه تمامی خاورمیانه شاید با هم مخلوط شده و یک نژاد باشد کشورهایی که تازه تاسیس شده اند و حتی اسم خانوادگی یک خاندان هم به آخر اسم آنان اماله شده است همگی ساخته و ّپرداخته دست استعمار هستند مثل کشور عربستان سعودی فک فامیل یک خانواده که باکمک استعمار بین المللی به پادشاهی رسیده اند وی ا امّپراتوری بحرین که ساخته دست استعمار سرخ و سیاه است تا ما باهم متحد نشویم امکان ّپبیشرفت نخواهیم داشت آیا غیر از این است

  • بادرود به سهام الدین گرامی، نوشته هایتان بسیار ارزنده و پر محتواست. اگر دوست داشته باشید می توانید برای ما مقاله بفرستید تا به نام خودتا ن در فضول محله چاپ کنیم. ما حدود ۳۱ هزار طرفدار داریم که بسیاری از آنان از سایت ما دیدن می کنند. چنانچه بخواهید همکاری کنید، می توانیم شما را راهنمایی کنیم تا نوشته هایتان مورد پسند بیشتر هم میهنانمان قرار گیرد، و از تجربیات شما بهره مند شوند. در انتظار پاسخ جنابعالی. باسپاس از همکاری اتان، سهراب ارژنگ.

 • حربه دین ملیت ونژاد پرستی در دست دزدان شیادان و آدمکشان حرفه ای؟ اګر به اطراف خود نګاه کنیم و به درد دل دیګران ګوش کنیم می بینیم که چطور بسیاری از ما که نخواسته ایم بی تفاوت و یا ظالم باشیم قربانی تعصب های دینی مذهبی ملی و یا حتی نژادی شده ایم و متاسفانه این حربه خطرناک در دست شیادان دزدان غارتګران و آدمکشان حرفه ای قرار دارد. و بسیاری از ما نیز برسر همین مشګلات زیانهای جانی مالی کرده و یا اصلا بخاک سیاه نشسته ایم . در مهد مثلا تمدن صنعتی دنیا و کشورهای پیشرفته هم باز این مشګل کما بیش وجود دارد و بنام آزادی سخن به باورهای مردمی ساده دل توهین میشود . مردمی که چیزی دیګری جز تعصب های خشک به آنان القا نشده و از دانشهای مدرن و صنعت مدرن کمابیش بی بهره اند مردمی که زیر فشاد استعمار و استحمار بین المللی و بعد هم دیکتاتوری دزدان وشیادان کمرهایشان شکسته شده و بهای این بی دانشی اجباری را بایست با جانهایشان بپردازند .

  کسانیکه مثلا قهرمانان ملی بودند و کشورهایشان را مثلا از زیر یوغ استعماری کشورهای پیشرفته نجات دادند و برای آن جنګیدند و کشتند ولی بعد از اینکه سوار خر مراد شدند بنام رهبر انقلاب بودن رفتاری بمراتب وحشی تر وخشن تراز استعمارګران سابق به مردم بی پناه انجام دادند. که اینکار متاسفانه هم در مقیاس بزرګ و هم در مقیاس کوچک هنوز هم ادامه دارد؟ هموطن افغانی من که در حد مثلا دکتری آقایان در غرب نشسته سواد ومعلومات ندارد. و به او یک مشت خرافات حقنه شده است و از دانش و صنعت کنونی بی بهره است چطور از او آقای کشیش آمریکایی توقع دارد که به توهین تنها امیدش ساکت بنشیند و سکوت اختیار کند . مثلا بمن میګویند که اګر در افغانستان سرزمین سوخته و غارت شده من مردم هزاران کتاب انجیل مقدسمان را آتش بزنند ما تظاهرات نخواهیم کرد و کسی را نخواهیم کشت؟ حتی خود آقای کشیش هم این را بهانه کرده است که دیدید که مردم شما و مسلمانان چقدر وحشی تشریف دارند . آیا کسی که تنها منبع امیدش دین و اسلام است و کسی که همه چیز خود را برای خاطر سالها جنګها و جدالهای بیهوده و از قبل طراحی شده از دست داده است، و شاید حتی نمی تواند قرآن را بخواند و ترجمه کند توقع دارید مثل یک میلیونر و یا میلیارد آمریکایی بګوید بمن چه که به کتاب مقدسم توهین کرده اند؟ کسی که تمام امیدش را بعد از دست دادن این دنیا تنها به بهشت دوخته است که با رستګاری و مسلمان بودن به بهشت برود .و اورا تحریک میکنند که اګر از اسلام دفاع نکنی و از قرآن سوزی برایت نجویی به جهنم سوزان خواهی رفت که او نظیرش را در کشورش با بیکاری بیسوادی و بی حرمتی احساس میکند وتجربه کرده است .

  کسانی که زندګی زمینی رااز او ګرفته اند حالا با قرآن سوزی میخواهند بهشت موعود را هم از او بربایند ویکسره اورا از جهنم زمینی راهی جنهم مذهبی و آسمانی کنند. وشما توقع دارید که فریاد اعتراض او بلند نشود؟ نظر من این است که متاسفانه ما اصل را فدای فرع میکنیم مثلا آتش زدن قرآن چه دردی را دوا میکنند؟ جز خشم بیشتر و نفرت بیشتر . ملت مظلوم ما افغان ها دچار مشګلات بسیاری هستند که همه میدانیم و ترویج بیشتر نفرت دردها را دوا نخواهد کرد. اصل انسانیت مهربانی کمک و همکاری و دوستی است و عشق که حضرت مسیح هم به عشق و دوستی زیاد تاکید کرده است . ولی آن کشیش ابلهی که قرآن آتش میزند چه خدمتی به عالم انسانی و معنوی میکند؟. باحتمال اکثر برادران و خواهران ما که حتی قرآن راهم نخوانده و یا معنی آڼرا حتی درک نکرده اند چون به زبان عربی وارد نبوده اند. ولی در اثر تحریک همان کشیش ابله تظاهرات کرده اند؟ جناب کشیش هم تصویر منفی از مسیحیت ترسیم فرموده اند . درست مثل کسانیکه که حتی یک کتاب بهایی یا بابی نخوانده اند و حکم به ضاله بودن این دین میدهند و یا میکنندو یا مومنان ای دین را کافر و …؟ دینها ظاهرا برای تسکین آلام بشری مثلا ظهور کرده اند نه اضافه کردن آلام بیشتری برای مردم؟ آیا این تقصیر مردمی است که مقلد نګاه داشته شده اند و تمامی فکرشان به این است که آقا چه میګوید؟ و اګر آقا خریداری شود و برای منافع ابرقدرتها بخدمت ګرفته شود تکلیف مقلدان مظلوم چه میشود؟ مشګل ما جهل است خرافات است بیسوادی است و تمامیت خواهی و غرورهای ناشی از بیسوادی است .آنوقت به این مشګلها آقای کشیش آمریکایی تحریک شدن مردم ساده دل و کم سواد را هم اضافه میکند .که ساده دلان برای از دست ندادن بهشت مجبور هستند بنا به توصیه رهبرانشان اعتراض هم بکنند؟ مشګل دیګر ما بیکاری تورم نداشتن دانشګاه و مدرسه های تخصصی و فنی است و نیز مشګل نداشتن رهبران تحصیکرده فهمیده ودلسوز و سالم که تنها فکر منافع خودشان نباشند و جیبهای خود و حسابهای بانکی شان را تلنبار از دلارهای نفتی و غیرنفتی نکنند؟ مشګل ما شیوخ میلیاردی هستند که با ثروتهای نامشروع کشورهای مارا فقیر تر کرده اند و آن ثروتهای نجومی را به غرب سرازیر کرده اند عوض اینکه برای ملت خودمان دانشګاه کار و رفاه ایجاد کنند که این ثروتهای باد آورده غارت شده هم در نهایت به جیب اربابان اصلی اروپایی و آمریکایی خواهد سرازیر شدن؟

  رهبران ابله دیوانه ما که نظیرشان اکنون دامن ګیر خودتان هم شده اند جز غارت کشتار و دزدی و فساد هنری دیګری نداشته و ندارند و وابستګی ظاهری آنان به دینها و جانماز آبکشی هایشان هم برای خر کردن دیګران است وګرنه کجای قرآن نوشته شده است که مسلمان بودن هرکس با توهین به دینهای دیګر قابل قبول است. حتی در همان صدر اسلام هم ګفتن شهادت برای مسلمان شدن کافی بود و هرکس که اشهد میګفت مسلمان حساب میشد ولی حالا برای اثبات مسلمانی بایست در روزنامه به دینهای دیګر توهین کنی تا شاید مسلمان شناخته شوی ؟ و در بعضی وقتها یک نفر که در ایران بنام بهایی غارت شده اخراج شده است در همین آمریکا به عنوان مسلمان ناراحت و هیتلری ضد یهود یا .. باز هم مورد غارت و بی مهری قرار میګیرد که می بینید که حتی بعضی از بهاییان هم که آنهمه دستورات مدرن و خوب دارند باز در موقع ضرورت از همتایان مسلمان خود در بی انصافی غارت و بی مهری چیزی کم نمی آورند؟ یادم میآید هنګامیکه در آلمان دانشجو بودم آلمانی ها اتاق هایشان را به خارجی بخصوص خاورمیانه ایها اجاره نمی دادند و دلیل شان هم این بود که اینها اینجا میآیند کثیف هستند دختران ما را حامله میکنند و بعد میروند و حالا تاوان و یا خسارت کسانی که اینکار هارا کرده بودند بایست دانشجویانی دیګری پس بدهند که تنها برای تحصیل به آلمان آمده بودند نه برای حامله کردن دختران مثلا دست دلباز آلمانی؟

  یک روز هم پرفسور آلمانی سرکلاس میګفت شما شرقی ها اینجا میآیید و از دانشګاه های ما استفاده میکنید که خودتان ندارید از زندګی خوب ما استفاده میکنید از غذای خوب ما استفاده میکنید بعد هم دختران بی ګناه مارا که با عشق و علاقه بسوی شما آمده اند حامله میکنید و بعد هم با ګرفتن مدرک خود مارا ترک میکنید و میروید تا در کشور خودتان دوباره با یک دوشیزه دست نخورده ازدواج کیند؟ بودندبسیاری از دانشجویان خاورمیانه ای که نتوانستند اتاقی اجاره کنند و مدتها در هتلهای ازران قیمت ماندند ولی درنهایت مجبور شدند که کشور آلمان را بدون دریافت مدرک ترک کنند زیرا آلمانهای چوب دیګران را به بدنهای آنان میزدند و آنان بایست جریمه دیګران را بپردازند و تحصیل خود را نیمه کاره رها کنند و برګردند خوب مسلم است که دانشجویان ثروتمند همان رویه سابق را ادامه میدادند و ګناه کارهایشان به پای دیګران هم نوشته میشد . آنان از مکافات بسبب داشتن ثروت فرار میکردند ولی دیګران در بندهایی که آنان تنیده بودند ګرفتار میشدند و چوب عیش عشرت ها و برداشتن بکارتهای دختران آلمانی را دیګر دانشجویان خاورمیانه ای به تن های خود بایست میخریدند و احساس میکردند در .صورتیکه دختران آلمانی بسیار باهوش و زرنګ هستند و اګر امکانات دانشجوی خارجی کم بود حتی با او حرف هم نمیزدند آنانی که با دانشجویان خارجی بخصوص خاورمیانه ای دوست و همراه میشدند اغلب امکان داشتن دوست پسر اروپایی یا آمریکایی را نداشتند. خوب می بینید که کسی دیګر کاری زشت کرده و کسی دیګری تنبیه شده است . آیا این عدالت است کما اینکه همین نفرتها و همین خشونت ها جان بسیاری از بی ګناهان را هم خواهد ګرفت که ګنه کرد در بغدار آهنګری به تهران زدند ګردن مسګری.

  ملتهای ما از یک طرف بایست بخاطر داشتن نفت و مواد اولیه خام بار غارت و سیاستهای خشن دولتهای استعمار ګر را بدوش بکشد و از طرف دیګران دیکتاتوران مثلا ملی و محلی برای غارت مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند تا سرمایه هایشان را غارت وخودشان را بکشند. نمونه اش صدام و قذافی که مثلا انقلاب کرده اند تا مردم را از زیر یوغ استعمار نجات دهند و خودشان ګرګهای بعدی هستند .ویا مثل امپراتور بحرین که مثل دوآلپاو خرس به جان مردم ما افتاده است و یا پادشاه عربستان که حتی نام خانوادګی اش را پسوند کشورش کرده است .و یا ملعبه دست دیوانه ګانی دیګری نظیر کشیش ګمنام آمریکایی باشند که شاید تنها برای کسب شهرت و ثروت اقدام به آتش زدن قرآن کرده است؟ و یا زیر تبلیغات کوبنده استعمار واستحمار شرق و غرب که هر دیوانه و ابلهی و هر هیچ پوچی را بنام رهبر و دانشمند به ما غالب میکنند و باز تفرقه بیشتر و نفاق بیشتر را دامن میزنند . دین بابی اینطور که مورخان بیطرف میګویند یک انقلاب پیشرفته دهقانی بود که با تکیه به امام دوازدهم بودن شروع شد و در اول کار هم بسیاری از دانشمندان و مجتهدان اسلامی و فقیه های عالیقدرآن دوره از آن اقبال کردند اینکه ملا حسین بشرویه با قدرت بدنی و علمی بابی بود ومدتها در قلعه شیخ طبرسی با قشون دولتی همراه با دیګر ملایان می جنګیدند نیز افسانه نیست بعد هم دولت با خدعه و دروغ آنان را ګول زد و کشت؟ همین طور حضرت باب را که میګویند توبه نامه امضا کرده است باز هم اورا کشتند مګر کسی که توبه میکند را باز اورا هم میکشند؟ میګویند ملا حسین بشرویه با شمشیرش یک درخت را همراه با مامور دولت که پشت آن پنهان شده بود و با تفنګش به دو نیمه کرده بود . و یا از علم و دانش و سخنوری طاهره که باز بابی بوده است تاریخ ګواهی میدهد زنی که در آن سالهای تیره و تار که مردم غرق در خرافه ها و جهالت بودن ترک حجاب کرد و بی پرده به میان مردان آمد و با آنان به بحث های علمی می پرداخت که همه آنان به دست ناصرالدین شاه دیوانه هشتاد زنه قتل عام شدند؟

  حضرت بهاالله هم که بعد از حضرت باب پیشوا شد با دستورهای پیشرفته به پیش آمده بود مثل طرح دیوان بین المللی عدالت خانه یا دادګاه های بین المللی داشتن زبان بین المللی تساوی زنان و مردان، تعدیل معیشت عمومی و سهیم شدن کارګران در سود های کارخانه ها. تعلیم و تربیت عموی و مجانی صلح عمومی و اینکه اګر دین مایه نفاق و ناراحتی است بی دینی بهتر است و ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار. و یا ترک تقلید و دانش آموزی و تحری یعنی جستجوی حقیقت و ارج نهادین به استادن سخن نظیر سعدی و حافظ و مولوی و… که همه برای پیشرفت کشور های عقب افتاده بسیار مهم بوده اند و اګر دقت کنید این طرحها پیش از حتی مطرح شدنشان و اجرا شدنشان در غرب پیشرفته در شرق افسانه ای ازآنها ګفته شده و نوشته شده بود حالا من نمیدانم که به چه عنوانی همه این ها یعنی آقایان فقها یا بعضی از آنان اینها را ضاله میدانند؟ تنها سخن درستی که من شنیدم این بود که آقای دکتر شهابی ګفت که اګر حضرت بهاالله به تعصب عمیق اسلامی مردم توجهی میکرد که مردم عامی و بیسواد این تعصبات وخرافات تا مغز استخوانهایشان رسوخ کرده بود و این تعصب و خرافه رخنه درتمامی اعضای کشوری هم نفوذ کرده بود .بایست اسم دین و نام جدیدی را نمی آرودند و بهمان نام مسلمانی و اسلام قناعت میکردند و همه آثار و الواح خود را بهمان دین بسنده میکردند. شاید کاری که سعدی و حافظ هم کردند شاید آنان هم بسیار از دین اسلام از نظر اجتماعی و ادبی در آن روزګار بسیار پیشرفته تر بودند ولی نام اسلام و مسلمانی راکنار نګذاردند یا مولوی با آن عظمت علمی و دانش خود در زیر همان نام اسلام آثار خود را نوشت . در کشورهایی که مردمانشان در جهل و خرافه غوطه میخورند و با تقلید زندګی میکنند آوردن راه هایی پیشرفته به میان آنان و بردن نامهایی دیګر کاری ساده نیست مردمی که به دروغ خدعه و تزویر عادت کرده اند. نشان دادن علوم جدید به آنان با ناراحتی ممکن است روبرو شود درست مثل همان کسی که مار را مینوشت و آنکس که تصویر مار را میکشید؟

  درست مثل کسی که هیچ معلومات بهایی یا بابی ندارد و هیچ کتابی از آنان نخوانده است ولی با نهایت اصرار آنان را فرقه ضاله میخواند . یا درست مثل کسی که شاید همان کشیش دیوانه آمریکایی و یا بسیاری از کشیشان دیګر که قرآن را نخوانده اند و یا مثلا مولوی را نمی شناسندو هی[ معلوماتی از شرق افسانه ای ندارند ولیمیګویند که این کتابها را شیطانها نوشته اند؟ حماقت حتی در کشورهای پیشرفته هم زره دار و عمیق است . فساد و رشوه خواری هم در کشورهای پیشرفته به نوع شیک آن تبدیل شده است در کشورهای فقیر روسپی ها زنان بیچاره و اغلب بیسواد و بیکاره ای هستند که از شدت فقر و نداشتن راه دیګری به دامان فحشا و برده داران آن پناه برده اند ولی در غرب دختران زیبایی هستند که برای درآمدهای کلان و داشتن زندګی بهتر به فاحشګی روی آورده اند که شاید بهترین زندګی ها را هم از سرصدقه همان فاحشګی دارند و اتومبیلهای آخرین سیستم سوار میشوند و مرتب به دکترهای متخصص مراجعه میکنند و یا حتی از مشتریان ثروتمند خود هم کارت معاینه پزشکی طلب میکنند؟ رشوه خواری هم در شرق حالت ګدایی دارد ولی در غرب بنام اینکه بایست وکیل داشته باشی است معمول است . که بایست سرمایه زیادی را به وکیل بدهی تا کارت را درست کنند وګرنه دولتهای محلی میګویند اشتباه کرده اند و تمامی سرمایه ات را بلع میفرمایند؟ خوب میبینید که دین ملیت و نژاد هم حربه ای است در دست غارتګران و دزدان و آدمکشان و دیکتاتورها که مردم را زیر آن له کنند و به آتش نفرت و تفرقه دامن بزنند تا بیشتر و بهتر بتوانند سلاحهای خود مواد مخدر خود را بفروشند و شرکتهای بیمه و سایر شرکتهای بزرګشان بتوانند در غارتها شریک باشند . بیچاره ما که ګرفتار همه آنان هستیم و بایست مخارج وحشتناک آنان را بپردازیم و قرباینان آنان باشیم و با هم در زد خورد باشیم . شاید اتحاد مردم بخصوص مردم خاورمیانه و داشتن دانش بیشتر و تساهل و تحمل بیشتر بتواند مارا از این مخمصه نجات دهد الهی آمین. امیدواریم که همه به خوبی و انسانیت چنګ بیاندازند نه به فرعها. که دینها و مکتبهای اجتماعی برای این درست شده اند که دردهای بشر را تسکین دهند نه اینها به این دردها مواردی ناراحتی و دردهای تازه هم اضافه بفرمایند اینهم یک حوری زمینی شاید هم آسمانی که به دیدار مقبره میرود خوب دست ما که به حوری بهشتی نمیرسد این نقد بګیر دست از آن نسیه بدار؟

  کشورمارا پاره پاره کرده اند و اکنون هم سعی دارند مردم ما را بر علیه هم ګروه بندی کنند و اینکه بزرګان ایران بزرګ را میخواهند بین ما مثلا تقسیم کنند؟ خوب این هم یکی دیګر از دست آورده های استعمار است و بس

  ابن سینا مربوط به تمام مردمی هستند که در قدیم در ایران بزرگ و یا امّپراتوری ّپارس زندگی میکردند ماهمه یک ملت هستیم ودستهای استعمار واستحمار ما از هم جدا کرده است تمامی کشورهایی مثل افغانستان تاجیکستان ازبکستان ترکیه و سایر کشورهایی که در قدیم یک کشور بودند همانقدر به برزگان خود بایست افتخار یکنند که مردمی که در ایران کوچک شده امروزی و سیاسی امروزی زندگی میکنند؟ دعوی سر افتخارات همه مردم ایران زمین قدیم شاید تنها به نفع استعمار گرانی باشد که میخواهند بیشتر از این بین ما تفرقه بیاندازند وگرنه تمامی خاورمیانه شاید با هم مخلوط شده و یک نژاد باشد کشورهایی که تازه تاسیس شده اند و حتی اسم خانوادگی یک خاندان هم به آخر اسم آنان اماله شده است همگی ساخته و ّپرداخته دست استعمار هستند مثل کشور عربستان سعودی فک فامیل یک خانواده که باکمک استعمار بین المللی به پادشاهی رسیده اند وی ا امّپراتوری بحرین که ساخته دست استعمار سرخ و سیاه است تا ما باهم متحد نشویم امکان ّپبیشرفت نخواهیم داشت آیا غیر از این است

 • حربه دین ملیت ونژاد پرستی در دست دزدان شیادان و آدمکشان حرفه ای؟ اګر به اطراف خود نګاه کنیم و به درد دل دیګران ګوش کنیم می بینیم که چطور بسیاری از ما که نخواسته ایم بی تفاوت و یا ظالم باشیم قربانی تعصب های دینی مذهبی ملی و یا حتی نژادی شده ایم و متاسفانه این حربه خطرناک در دست شیادان دزدان غارتګران و آدمکشان حرفه ای قرار دارد. و بسیاری از ما نیز برسر همین مشګلات زیانهای جانی مالی کرده و یا اصلا بخاک سیاه نشسته ایم . در مهد مثلا تمدن صنعتی دنیا و کشورهای پیشرفته هم باز این مشګل کما بیش وجود دارد و بنام آزادی سخن به باورهای مردمی ساده دل توهین میشود . مردمی که چیزی دیګری جز تعصب های خشک به آنان القا نشده و از دانشهای مدرن و صنعت مدرن کمابیش بی بهره اند مردمی که زیر فشاد استعمار و استحمار بین المللی و بعد هم دیکتاتوری دزدان وشیادان کمرهایشان شکسته شده و بهای این بی دانشی اجباری را بایست با جانهایشان بپردازند .

  کسانیکه مثلا قهرمانان ملی بودند و کشورهایشان را مثلا از زیر یوغ استعماری کشورهای پیشرفته نجات دادند و برای آن جنګیدند و کشتند ولی بعد از اینکه سوار خر مراد شدند بنام رهبر انقلاب بودن رفتاری بمراتب وحشی تر وخشن تراز استعمارګران سابق به مردم بی پناه انجام دادند. که اینکار متاسفانه هم در مقیاس بزرګ و هم در مقیاس کوچک هنوز هم ادامه دارد؟ هموطن افغانی من که در حد مثلا دکتری آقایان در غرب نشسته سواد ومعلومات ندارد. و به او یک مشت خرافات حقنه شده است و از دانش و صنعت کنونی بی بهره است چطور از او آقای کشیش آمریکایی توقع دارد که به توهین تنها امیدش ساکت بنشیند و سکوت اختیار کند . مثلا بمن میګویند که اګر در افغانستان سرزمین سوخته و غارت شده من مردم هزاران کتاب انجیل مقدسمان را آتش بزنند ما تظاهرات نخواهیم کرد و کسی را نخواهیم کشت؟ حتی خود آقای کشیش هم این را بهانه کرده است که دیدید که مردم شما و مسلمانان چقدر وحشی تشریف دارند . آیا کسی که تنها منبع امیدش دین و اسلام است و کسی که همه چیز خود را برای خاطر سالها جنګها و جدالهای بیهوده و از قبل طراحی شده از دست داده است، و شاید حتی نمی تواند قرآن را بخواند و ترجمه کند توقع دارید مثل یک میلیونر و یا میلیارد آمریکایی بګوید بمن چه که به کتاب مقدسم توهین کرده اند؟ کسی که تمام امیدش را بعد از دست دادن این دنیا تنها به بهشت دوخته است که با رستګاری و مسلمان بودن به بهشت برود .و اورا تحریک میکنند که اګر از اسلام دفاع نکنی و از قرآن سوزی برایت نجویی به جهنم سوزان خواهی رفت که او نظیرش را در کشورش با بیکاری بیسوادی و بی حرمتی احساس میکند وتجربه کرده است .

  کسانی که زندګی زمینی رااز او ګرفته اند حالا با قرآن سوزی میخواهند بهشت موعود را هم از او بربایند ویکسره اورا از جهنم زمینی راهی جنهم مذهبی و آسمانی کنند. وشما توقع دارید که فریاد اعتراض او بلند نشود؟ نظر من این است که متاسفانه ما اصل را فدای فرع میکنیم مثلا آتش زدن قرآن چه دردی را دوا میکنند؟ جز خشم بیشتر و نفرت بیشتر . ملت مظلوم ما افغان ها دچار مشګلات بسیاری هستند که همه میدانیم و ترویج بیشتر نفرت دردها را دوا نخواهد کرد. اصل انسانیت مهربانی کمک و همکاری و دوستی است و عشق که حضرت مسیح هم به عشق و دوستی زیاد تاکید کرده است . ولی آن کشیش ابلهی که قرآن آتش میزند چه خدمتی به عالم انسانی و معنوی میکند؟. باحتمال اکثر برادران و خواهران ما که حتی قرآن راهم نخوانده و یا معنی آڼرا حتی درک نکرده اند چون به زبان عربی وارد نبوده اند. ولی در اثر تحریک همان کشیش ابله تظاهرات کرده اند؟ جناب کشیش هم تصویر منفی از مسیحیت ترسیم فرموده اند . درست مثل کسانیکه که حتی یک کتاب بهایی یا بابی نخوانده اند و حکم به ضاله بودن این دین میدهند و یا میکنندو یا مومنان ای دین را کافر و …؟ دینها ظاهرا برای تسکین آلام بشری مثلا ظهور کرده اند نه اضافه کردن آلام بیشتری برای مردم؟ آیا این تقصیر مردمی است که مقلد نګاه داشته شده اند و تمامی فکرشان به این است که آقا چه میګوید؟ و اګر آقا خریداری شود و برای منافع ابرقدرتها بخدمت ګرفته شود تکلیف مقلدان مظلوم چه میشود؟ مشګل ما جهل است خرافات است بیسوادی است و تمامیت خواهی و غرورهای ناشی از بیسوادی است .آنوقت به این مشګلها آقای کشیش آمریکایی تحریک شدن مردم ساده دل و کم سواد را هم اضافه میکند .که ساده دلان برای از دست ندادن بهشت مجبور هستند بنا به توصیه رهبرانشان اعتراض هم بکنند؟ مشګل دیګر ما بیکاری تورم نداشتن دانشګاه و مدرسه های تخصصی و فنی است و نیز مشګل نداشتن رهبران تحصیکرده فهمیده ودلسوز و سالم که تنها فکر منافع خودشان نباشند و جیبهای خود و حسابهای بانکی شان را تلنبار از دلارهای نفتی و غیرنفتی نکنند؟ مشګل ما شیوخ میلیاردی هستند که با ثروتهای نامشروع کشورهای مارا فقیر تر کرده اند و آن ثروتهای نجومی را به غرب سرازیر کرده اند عوض اینکه برای ملت خودمان دانشګاه کار و رفاه ایجاد کنند که این ثروتهای باد آورده غارت شده هم در نهایت به جیب اربابان اصلی اروپایی و آمریکایی خواهد سرازیر شدن؟

  رهبران ابله دیوانه ما که نظیرشان اکنون دامن ګیر خودتان هم شده اند جز غارت کشتار و دزدی و فساد هنری دیګری نداشته و ندارند و وابستګی ظاهری آنان به دینها و جانماز آبکشی هایشان هم برای خر کردن دیګران است وګرنه کجای قرآن نوشته شده است که مسلمان بودن هرکس با توهین به دینهای دیګر قابل قبول است. حتی در همان صدر اسلام هم ګفتن شهادت برای مسلمان شدن کافی بود و هرکس که اشهد میګفت مسلمان حساب میشد ولی حالا برای اثبات مسلمانی بایست در روزنامه به دینهای دیګر توهین کنی تا شاید مسلمان شناخته شوی ؟ و در بعضی وقتها یک نفر که در ایران بنام بهایی غارت شده اخراج شده است در همین آمریکا به عنوان مسلمان ناراحت و هیتلری ضد یهود یا .. باز هم مورد غارت و بی مهری قرار میګیرد که می بینید که حتی بعضی از بهاییان هم که آنهمه دستورات مدرن و خوب دارند باز در موقع ضرورت از همتایان مسلمان خود در بی انصافی غارت و بی مهری چیزی کم نمی آورند؟ یادم میآید هنګامیکه در آلمان دانشجو بودم آلمانی ها اتاق هایشان را به خارجی بخصوص خاورمیانه ایها اجاره نمی دادند و دلیل شان هم این بود که اینها اینجا میآیند کثیف هستند دختران ما را حامله میکنند و بعد میروند و حالا تاوان و یا خسارت کسانی که اینکار هارا کرده بودند بایست دانشجویانی دیګری پس بدهند که تنها برای تحصیل به آلمان آمده بودند نه برای حامله کردن دختران مثلا دست دلباز آلمانی؟

  یک روز هم پرفسور آلمانی سرکلاس میګفت شما شرقی ها اینجا میآیید و از دانشګاه های ما استفاده میکنید که خودتان ندارید از زندګی خوب ما استفاده میکنید از غذای خوب ما استفاده میکنید بعد هم دختران بی ګناه مارا که با عشق و علاقه بسوی شما آمده اند حامله میکنید و بعد هم با ګرفتن مدرک خود مارا ترک میکنید و میروید تا در کشور خودتان دوباره با یک دوشیزه دست نخورده ازدواج کیند؟ بودندبسیاری از دانشجویان خاورمیانه ای که نتوانستند اتاقی اجاره کنند و مدتها در هتلهای ازران قیمت ماندند ولی درنهایت مجبور شدند که کشور آلمان را بدون دریافت مدرک ترک کنند زیرا آلمانهای چوب دیګران را به بدنهای آنان میزدند و آنان بایست جریمه دیګران را بپردازند و تحصیل خود را نیمه کاره رها کنند و برګردند خوب مسلم است که دانشجویان ثروتمند همان رویه سابق را ادامه میدادند و ګناه کارهایشان به پای دیګران هم نوشته میشد . آنان از مکافات بسبب داشتن ثروت فرار میکردند ولی دیګران در بندهایی که آنان تنیده بودند ګرفتار میشدند و چوب عیش عشرت ها و برداشتن بکارتهای دختران آلمانی را دیګر دانشجویان خاورمیانه ای به تن های خود بایست میخریدند و احساس میکردند در .صورتیکه دختران آلمانی بسیار باهوش و زرنګ هستند و اګر امکانات دانشجوی خارجی کم بود حتی با او حرف هم نمیزدند آنانی که با دانشجویان خارجی بخصوص خاورمیانه ای دوست و همراه میشدند اغلب امکان داشتن دوست پسر اروپایی یا آمریکایی را نداشتند. خوب می بینید که کسی دیګر کاری زشت کرده و کسی دیګری تنبیه شده است . آیا این عدالت است کما اینکه همین نفرتها و همین خشونت ها جان بسیاری از بی ګناهان را هم خواهد ګرفت که ګنه کرد در بغدار آهنګری به تهران زدند ګردن مسګری.

  ملتهای ما از یک طرف بایست بخاطر داشتن نفت و مواد اولیه خام بار غارت و سیاستهای خشن دولتهای استعمار ګر را بدوش بکشد و از طرف دیګران دیکتاتوران مثلا ملی و محلی برای غارت مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند تا سرمایه هایشان را غارت وخودشان را بکشند. نمونه اش صدام و قذافی که مثلا انقلاب کرده اند تا مردم را از زیر یوغ استعمار نجات دهند و خودشان ګرګهای بعدی هستند .ویا مثل امپراتور بحرین که مثل دوآلپاو خرس به جان مردم ما افتاده است و یا پادشاه عربستان که حتی نام خانوادګی اش را پسوند کشورش کرده است .و یا ملعبه دست دیوانه ګانی دیګری نظیر کشیش ګمنام آمریکایی باشند که شاید تنها برای کسب شهرت و ثروت اقدام به آتش زدن قرآن کرده است؟ و یا زیر تبلیغات کوبنده استعمار واستحمار شرق و غرب که هر دیوانه و ابلهی و هر هیچ پوچی را بنام رهبر و دانشمند به ما غالب میکنند و باز تفرقه بیشتر و نفاق بیشتر را دامن میزنند . دین بابی اینطور که مورخان بیطرف میګویند یک انقلاب پیشرفته دهقانی بود که با تکیه به امام دوازدهم بودن شروع شد و در اول کار هم بسیاری از دانشمندان و مجتهدان اسلامی و فقیه های عالیقدرآن دوره از آن اقبال کردند اینکه ملا حسین بشرویه با قدرت بدنی و علمی بابی بود ومدتها در قلعه شیخ طبرسی با قشون دولتی همراه با دیګر ملایان می جنګیدند نیز افسانه نیست بعد هم دولت با خدعه و دروغ آنان را ګول زد و کشت؟ همین طور حضرت باب را که میګویند توبه نامه امضا کرده است باز هم اورا کشتند مګر کسی که توبه میکند را باز اورا هم میکشند؟ میګویند ملا حسین بشرویه با شمشیرش یک درخت را همراه با مامور دولت که پشت آن پنهان شده بود و با تفنګش به دو نیمه کرده بود . و یا از علم و دانش و سخنوری طاهره که باز بابی بوده است تاریخ ګواهی میدهد زنی که در آن سالهای تیره و تار که مردم غرق در خرافه ها و جهالت بودن ترک حجاب کرد و بی پرده به میان مردان آمد و با آنان به بحث های علمی می پرداخت که همه آنان به دست ناصرالدین شاه دیوانه هشتاد زنه قتل عام شدند؟

  حضرت بهاالله هم که بعد از حضرت باب پیشوا شد با دستورهای پیشرفته به پیش آمده بود مثل طرح دیوان بین المللی عدالت خانه یا دادګاه های بین المللی داشتن زبان بین المللی تساوی زنان و مردان، تعدیل معیشت عمومی و سهیم شدن کارګران در سود های کارخانه ها. تعلیم و تربیت عموی و مجانی صلح عمومی و اینکه اګر دین مایه نفاق و ناراحتی است بی دینی بهتر است و ای دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار. و یا ترک تقلید و دانش آموزی و تحری یعنی جستجوی حقیقت و ارج نهادین به استادن سخن نظیر سعدی و حافظ و مولوی و… که همه برای پیشرفت کشور های عقب افتاده بسیار مهم بوده اند و اګر دقت کنید این طرحها پیش از حتی مطرح شدنشان و اجرا شدنشان در غرب پیشرفته در شرق افسانه ای ازآنها ګفته شده و نوشته شده بود حالا من نمیدانم که به چه عنوانی همه این ها یعنی آقایان فقها یا بعضی از آنان اینها را ضاله میدانند؟ تنها سخن درستی که من شنیدم این بود که آقای دکتر شهابی ګفت که اګر حضرت بهاالله به تعصب عمیق اسلامی مردم توجهی میکرد که مردم عامی و بیسواد این تعصبات وخرافات تا مغز استخوانهایشان رسوخ کرده بود و این تعصب و خرافه رخنه درتمامی اعضای کشوری هم نفوذ کرده بود .بایست اسم دین و نام جدیدی را نمی آرودند و بهمان نام مسلمانی و اسلام قناعت میکردند و همه آثار و الواح خود را بهمان دین بسنده میکردند. شاید کاری که سعدی و حافظ هم کردند شاید آنان هم بسیار از دین اسلام از نظر اجتماعی و ادبی در آن روزګار بسیار پیشرفته تر بودند ولی نام اسلام و مسلمانی راکنار نګذاردند یا مولوی با آن عظمت علمی و دانش خود در زیر همان نام اسلام آثار خود را نوشت . در کشورهایی که مردمانشان در جهل و خرافه غوطه میخورند و با تقلید زندګی میکنند آوردن راه هایی پیشرفته به میان آنان و بردن نامهایی دیګر کاری ساده نیست مردمی که به دروغ خدعه و تزویر عادت کرده اند. نشان دادن علوم جدید به آنان با ناراحتی ممکن است روبرو شود درست مثل همان کسی که مار را مینوشت و آنکس که تصویر مار را میکشید؟

  درست مثل کسی که هیچ معلومات بهایی یا بابی ندارد و هیچ کتابی از آنان نخوانده است ولی با نهایت اصرار آنان را فرقه ضاله میخواند . یا درست مثل کسی که شاید همان کشیش دیوانه آمریکایی و یا بسیاری از کشیشان دیګر که قرآن را نخوانده اند و یا مثلا مولوی را نمی شناسندو هی[ معلوماتی از شرق افسانه ای ندارند ولیمیګویند که این کتابها را شیطانها نوشته اند؟ حماقت حتی در کشورهای پیشرفته هم زره دار و عمیق است . فساد و رشوه خواری هم در کشورهای پیشرفته به نوع شیک آن تبدیل شده است در کشورهای فقیر روسپی ها زنان بیچاره و اغلب بیسواد و بیکاره ای هستند که از شدت فقر و نداشتن راه دیګری به دامان فحشا و برده داران آن پناه برده اند ولی در غرب دختران زیبایی هستند که برای درآمدهای کلان و داشتن زندګی بهتر به فاحشګی روی آورده اند که شاید بهترین زندګی ها را هم از سرصدقه همان فاحشګی دارند و اتومبیلهای آخرین سیستم سوار میشوند و مرتب به دکترهای متخصص مراجعه میکنند و یا حتی از مشتریان ثروتمند خود هم کارت معاینه پزشکی طلب میکنند؟ رشوه خواری هم در شرق حالت ګدایی دارد ولی در غرب بنام اینکه بایست وکیل داشته باشی است معمول است . که بایست سرمایه زیادی را به وکیل بدهی تا کارت را درست کنند وګرنه دولتهای محلی میګویند اشتباه کرده اند و تمامی سرمایه ات را بلع میفرمایند؟ خوب میبینید که دین ملیت و نژاد هم حربه ای است در دست غارتګران و دزدان و آدمکشان و دیکتاتورها که مردم را زیر آن له کنند و به آتش نفرت و تفرقه دامن بزنند تا بیشتر و بهتر بتوانند سلاحهای خود مواد مخدر خود را بفروشند و شرکتهای بیمه و سایر شرکتهای بزرګشان بتوانند در غارتها شریک باشند . بیچاره ما که ګرفتار همه آنان هستیم و بایست مخارج وحشتناک آنان را بپردازیم و قرباینان آنان باشیم و با هم در زد خورد باشیم . شاید اتحاد مردم بخصوص مردم خاورمیانه و داشتن دانش بیشتر و تساهل و تحمل بیشتر بتواند مارا از این مخمصه نجات دهد الهی آمین. امیدواریم که همه به خوبی و انسانیت چنګ بیاندازند نه به فرعها. که دینها و مکتبهای اجتماعی برای این درست شده اند که دردهای بشر را تسکین دهند نه اینها به این دردها مواردی ناراحتی و دردهای تازه هم اضافه بفرمایند اینهم یک حوری زمینی شاید هم آسمانی که به دیدار مقبره میرود خوب دست ما که به حوری بهشتی نمیرسد این نقد بګیر دست از آن نسیه بدار؟

  کشورمارا پاره پاره کرده اند و اکنون هم سعی دارند مردم ما را بر علیه هم ګروه بندی کنند و اینکه بزرګان ایران بزرګ را میخواهند بین ما مثلا تقسیم کنند؟ خوب این هم یکی دیګر از دست آورده های استعمار است و بس

  ابن سینا مربوط به تمام مردمی هستند که در قدیم در ایران بزرگ و یا امّپراتوری ّپارس زندگی میکردند ماهمه یک ملت هستیم ودستهای استعمار واستحمار ما از هم جدا کرده است تمامی کشورهایی مثل افغانستان تاجیکستان ازبکستان ترکیه و سایر کشورهایی که در قدیم یک کشور بودند همانقدر به برزگان خود بایست افتخار یکنند که مردمی که در ایران کوچک شده امروزی و سیاسی امروزی زندگی میکنند؟ دعوی سر افتخارات همه مردم ایران زمین قدیم شاید تنها به نفع استعمار گرانی باشد که میخواهند بیشتر از این بین ما تفرقه بیاندازند وگرنه تمامی خاورمیانه شاید با هم مخلوط شده و یک نژاد باشد کشورهایی که تازه تاسیس شده اند و حتی اسم خانوادگی یک خاندان هم به آخر اسم آنان اماله شده است همگی ساخته و ّپرداخته دست استعمار هستند مثل کشور عربستان سعودی فک فامیل یک خانواده که باکمک استعمار بین المللی به پادشاهی رسیده اند وی ا امّپراتوری بحرین که ساخته دست استعمار سرخ و سیاه است تا ما باهم متحد نشویم امکان ّپبیشرفت نخواهیم داشت آیا غیر از این است

  • بادرود به سهام الدین گرامی، نوشته هایتان بسیار ارزنده و پر محتواست. اگر دوست داشته باشید می توانید برای ما مقاله بفرستید تا به نام خودتا ن در فضول محله چاپ کنیم. ما حدود ۳۱ هزار طرفدار داریم که بسیاری از آنان از سایت ما دیدن می کنند. چنانچه بخواهید همکاری کنید، می توانیم شما را راهنمایی کنیم تا نوشته هایتان مورد پسند بیشتر هم میهنانمان قرار گیرد، و از تجربیات شما بهره مند شوند. در انتظار پاسخ جنابعالی. باسپاس از همکاری اتان، سهراب ارژنگ.

 • ladan

  man hich kodoom az in kheily bebakhshid cherto pert-hai ke ye omr too gooshemoon mikhoonano ghabool nadraam…
  vali lafze toonel chie ke bekar mibarin???!!!
  in bi ehteramie mahze be jense zan!!!
  vay bar shoma!
  vay bar shoma!
  vay bar shoma!

  vay bar shoma va adabiatetoon ke ba ahmadinejad tafavoty nadare!!!

 • ladan

  man hich kodoom az in kheily bebakhshid cherto pert-hai ke ye omr too gooshemoon mikhoonano ghabool nadraam…
  vali lafze toonel chie ke bekar mibarin???!!!
  in bi ehteramie mahze be jense zan!!!
  vay bar shoma!
  vay bar shoma!
  vay bar shoma!

  vay bar shoma va adabiatetoon ke ba ahmadinejad tafavoty nadare!!!

  • بادرود به لادن گرامی، هدف ما حمله و برخورد با آخوند بی سر و پا و مفت خور است که داستان درست می کند، و به تحمیر و خردزدایی مردم می پردازد. وگرنه خدای ناکرده ما کمترین احساس بدی نسبت به بانوان گرامی نداریم، و صد در صد پشتیبان آنهاییم. ما در درجه نخست به دنبال احقاق حقوق بانوان، و سپس کودکانیم. اگر مقاله های ما را بخوانید، این هدف ما را در همه جا خواهید دید.
   وقتی آخوند لعنتی می گوید که هنگام خروج خامنه ای لعنتی از شکم مادرش، یاعلی، یا علی گفته، گفتار ما هم صرفاً به خامنه ای، و نسل آخوند ، و خواهر ناتنی اش که این مزخرفات را سر هم کرده، ببر می گردد، وگرنه هدف کمترین توهینی به بانوان گرامی نبوده است.در هرحال، ما این جمله را از مقاله برداشتیم تا شک و شبهه آن از میان برود.
   باسپاس از شما سهراب ارژنگ

  • بادرود به لادن گرامی، هدف ما حمله و برخورد با آخوند بی سر و پا و مفت خور است که داستان درست می کند، و به تحمیر و خردزدایی مردم می پردازد. وگرنه خدای ناکرده ما کمترین احساس بدی نسبت به بانوان گرامی نداریم، و صد در صد پشتیبان آنهاییم. ما در درجه نخست به دنبال احقاق حقوق بانوان، و سپس کودکانیم. اگر مقاله های ما را بخوانید، این هدف ما را در همه جا خواهید دید.
   وقتی آخوند لعنتی می گوید که هنگام خروج خامنه ای لعنتی از شکم مادرش، یاعلی، یا علی گفته، گفتار ما هم صرفاً به خامنه ای، و نسل آخوند ، و خواهر ناتنی اش که این مزخرفات را سر هم کرده، ببر می گردد، وگرنه هدف کمترین توهینی به بانوان گرامی نبوده است.در هرحال، ما این جمله را از مقاله برداشتیم تا شک و شبهه آن از میان برود.
   باسپاس از شما سهراب ارژنگ

 • ladan

  man hich kodoom az in kheily bebakhshid cherto pert-hai ke ye omr too gooshemoon mikhoonano ghabool nadraam…
  vali lafze toonel chie ke bekar mibarin???!!!
  in bi ehteramie mahze be jense zan!!!
  vay bar shoma!
  vay bar shoma!
  vay bar shoma!

  vay bar shoma va adabiatetoon ke ba ahmadinejad tafavoty nadare!!!

 • Sahameddinghiassi

  مشگل ما در دیکتاتوری خود
  ماست   این خود ما هستیم که دیکتاتور می
  باشیم و تقصیر را گردن دیگران می اندازیم.

   

  حتما شما هم داستان مولوی
  را شنیده اید که چهار نفر با هم جر بحث داشتند یکی پارسی بود و میگفت که انگور
  میخواهد دیگری ترک بود و میگفت که ازوم میخواهد و دیگری عرب که عنب میخواست و
  چهارمی فرض که انگلیسی بود و گریپ میخواست البته در داستان رومی چهارمی رومی
  بود  چون رومیها فعلا نیستند من بجایش
  انگلیسی ها را گذاشتم. در صورتیکه همه یک چیز میخواستند و آنهم انگور بود… شما
  به همین کامنت ها نگاه کنید که همه ما میخواهیم دیگران را مطیع عقیده خودمان
  بسازیم ویا باورها و عقاید خود را که بنا به تاثیر محیط و اطرافیان ما نسبی هست
  میخواهیم بصورت یک حقیقت مطلق زورچپان دیگران کنیم آنهم با فحاشی بد بیراه گفتن و
  بقول دوستان با کلمات زشت فانوسی یا ناموسی و حمله به آلتهای تناسلی  مقعد و واژن و… خار مادر هم را زیر رو
  کردن.  دعوای بین دینهای مختلفه دنیا و
  اینکه من حق دارم تو نداری  دین من برحق
  است دین تونیست بدون اینکه حتی معلومات عمیق و وسیعی در دینها داشته باشیم. نفرت و
  تنفر از دینهای همدیگر تعصب و جهل تا سرحد جنون نسبت به دینهایی که حتی کتابهای
  دینی آنها را بطور کامل نخوانده ایم و یک معلومات سطحی از آن داریم. و بدون داشتن
  درجه اجتهاد فتوی میدهیم؟ و درست این همان چیزی است که دلالان و غارتگران و دزدان
  بین المللی میخواهند. تفرقه بیانداز و غارت کن 
  حکومت کن  آقایی کن و ما بجان هم
  افتاده ایم و آنان بریش همه ما میخندند.

   

  مثال در همین آمریک بیش از
  ۶۰۰۰ نوع کلیسا هست که بعضی ها دیگر کلیسا ها را حتی کلیسای شیطان میگویند در
  حالیکه همه عملا یک چیز میگویند منتهی برای دریافت پول مجبورند که همدیگر را تخطیه
  کنند. یک جوان مسیحی متعصب درست مثل یک دیکتاتور رفتار میکند خودش را عقل کل
  میداند  ودیگران را هچ یا هیچ. در صورتیکه
  اینهمه حضرت مسیح درباره دوستی  دوست
  داشتن  کمک بهم  دوست داشتن حتی دشمن وصیت ونصیحت کرده است
  اینان تمامی هم و وقت خود را صرف این میکنند که حضرت مسیح از مادری باکره متولد
  شده است  بدون اینکه مادرش عمل جنسی برای
  باروری با مردی را داشته باشد. و یا تنها اعضای مومن کلیسای آنان به بهشت میروند و
  بقیه جهنمی هستند. منتهی چون قدرت ندارند نمی توانند دیگران را نسبت به عقیده خود
  زور چپان کنند. و یا فحاشی کنند.

   

  و چون در مثلا قانون در
  اینجا نمیشود به بی دین یا بادین و پیرو هر دینی قانونی ظلم کرد این است که ظلم
  بیشتر جنبه خصوصی دارد. ولی متاسفانه این تفرقه دینی یا با دینی و بی دینی در بین
  مردمان کشورهای ما عمیق تر و آلوده به فساد و نفرت و تعصب های شدیدی هم هست. نشانش
  کشتار دیگران است توسط مثلا مومنان یک دین. 
  کشتار مسلمانان توسط دیگر و یاکشتار سنی ها توسط شیعه ها ویا برعکس. گفته اند
  که اینهمه جنگ جدل حاصل کوته نظری است   
  چون دورن پاک کنی حرم دیر یکی کعبه و بت خانه یکی است  یعنی هرکس برای خود معبود و معشوقی ساخته است و
  اگر به دستورات دینهای مختلف کردار شود بسیاری از مشگل ها حل میشود. با وجود اینکه
  حضرت بهاالله تعصب را منع کرده اند بعضی از بهاییان همان تعصب شدید را دارند که
  همتابان مسلم شان. حضرت بهاالله با هشیاری تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند اگر
  دین سبب اختلاف باشد حتی بی دینی بهتر است ولی کو گوشهای شنوا؟

  بعضی ها دین را حربه ای
  برای غارت و سو استفاده های مادی قرار داده اند و مسلم است که آنان از تعصب و نفرت
  بین دینها و مومنان آن دین ها سو استفاده میکنند.

   

  یک پشه را در نظر بگیرید
  با همان جثه بی ارزش و کوچک پاهایش دارای عصب و عضله هست  دارای قلب دستگاه گوارشی  دستگاه تولید مثل است و نیش آن مثل آهن یاسوزن
  بدن انسان را سوراخ میکند مثل مته برقی و بعد هم دستگاه های مکنده در بدن همان پشه
  بی مقدار خون انسان را می مکند؟ کی این پشه را ساخته است خود بخود بوجود آمده است.
  یا فاصله کرات و کهکشانها میلیاردها سال نوری است 
  کی اینها را تنظیم کرده است آنان چگونه بوجود آمده اند؟ متاسفانه ما بشر
  روز کره خاک عوض اینکه فکر و ثروت و سرمایه های ملی را درراه کشف اسرار دنیا بکار
  ببریم با موشک بمب خمپاره  فحاشی و آزار و
  اذیت هم نیروهای سازنده خود را تلف می کنیم و از قافله علم عقب می افتیم.  اگر کسی مثلا ۵۰ سال پیش از موبایل صحبت میکرد
  که بدون سیم میتوانی از ایران به آمریکا زنگ بزنی 
  دیگران میگفتند که عقل فلانی معیوب است مگر میشود این فاصله را بدون سیم
  بهم ربط داد؟ یا اگر مثلا دویست سال پیش میگفتند که میتوان یک هتل پرنده داشت آیا
  کسی باور میکرد؟  که گفته اند رسد آدمی
  بجایی که بجز خدای نبیند  بنگر که تا کجاست
  مکان آدمیت؟ یعنی اگر ما باهم متحد باشیم و فکر و سرمایه های ملی و معنوی خود را
  برای آسایش هم و رفاه هم و پیشرفتهای علمی بکار ببریم میتوانیم در زمانی همه مشگل
  ها را حل کنیم.  پیامبران و فلاسفه کم بیش
  خواسته این فکر را بین مردم جا بیاندازند که باهم مهربان  خوب 
  باشند از دزدی  فساد آلودگی شهوانی  تعصب 
  حماقت   بی خردی دوری گزینند و به
  عقل  دانش 
  دین به معنای اخلاق و دوستی پای بند باشند. ولی چه سود که حتی همین
  مسلمانان امامان خود را یا کشتند ویا مسموم کردند بعد هم برایشان روضه خوانی کردند
  و ابراز تاسف و تاثر؟

   

  حضرت مسیح آن جوان پاکدامن
  و دوستدار عشق و محبت را به چهار میخ کشیدند و بدن سایر مومنان واقعی را سوراخ
  سوراخ کردند.  سر حضرت حسین را بریدند و بر
  نیزه کردند. آیا اینکارها انسانی بوده اند؟ اکنون هم سیستم غارتگر بین المللی که
  از نفرت و تفرقه نهایت سو استفاده میکند مارا بجان هم انداخته و خودشان با ثروتهای
  میلیارد دلاری به ریش همه میخندند.  ما از
  کمبود  نان  مدرسه 
  رفاه  بهداشت در عذابیم و آنان در
  قصرهای سلطنتی زندگی میکنند.  حضرت مسیح در
  کنار کوچه ها میخوابید و کشیش ها و پاپ ها در قصرهای سلطنتی از صدقه سرهمان حضرت
  مسیح زندگی میکنند؟

   

  ما به فحاشی  کلاهبرداری و توهین و آزار هم مشغولیم و آنان
  در قصرهای ساخته شده از عاج طلا و نقره به عیاشی و کیف کردن مشغولند.  مگر همان شیخ عرب نیست که با هواپیمای ساخته
  شده اختصاصی از طلا پرواز میکند؟ و کودک فلسطینی آب ندارد که بنوشد؟  جوانان مارا به خرافات آلوده کرده و از علم دور
  نگه داشته اند  نداشتن مدرسه و دانشگاه های
  کافی در کشورهای ما یک مشگل اساسی است و نیز کمبود کار و رفاه  که جوانان را از ازدواج دور میکند و آنان مجبور
  به جلق زدن و انحرافهای جنسی میشوند و یا عقده های عمیق جنسی پیدا  میکنند که شاید یک عمر سبب آزار خود و دیگران
  شوند. دختران مارا از ورزش و آسایش به عنوان اینکه ممکن است مردان تحریک شوند منع
  میکنند در صورتیکه شهوت و نیروی جنسی را نمیشود کمتان کرد یک زن در هر حال حتی با
  حجاب کامل سبب تحریک مرد است. در حالیکه در آمریک و غرب زنان کاملا لخت هستند  از نظر ما با مایوها و شلوارکهایی که همه بدن
  آنان نمایان است هیج مردی حق تحریک شدن را ندارد و اگر دست درازی کند قانون به
  عنوان آزار جنسی اورا تنبیه میکند. افراط و تفریط همه جا هست و راه معمولی را کنار
  گذارده اند.

   

  تنها راه رهایی ما داشتن
  علم  خرد 
  بردباری برکناری از تعصب های جاهلانه 
  دوستی محبت است که بتوانیم تمامی نیروی خود را صرف آسایش هم و پیشرفت علمی
  معنوی بنماییم.   من آنچه شرط بلاغ
  است  با تو میگویم   تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بی انصافی
  را کنار بگذاریم و به حق حرمت  مال و ناموس
  دیگران دست درازی نکنیم تا هم خود در امان باشیم و هم دیگران. وقتی برادری
  سربرادرش را کلاه میگذارد این دیگر تقصیر دولت و حکومت نیست. حتی تمامی دانشمندان
  دنیا تاکنون اعتراف دارند که علم ما ناقص است و بسیاری از مطلبها هنوز مجهول
  هستند.  پس بعضی ها بدون داشتن هیچگونه
  درجه علمی خود را عقل کل میدانند که این از جهالت وبیشعوری آنان است   از قدیم همه گفته اند همه چیز را همه دان
  دانند. تنها با اتحاد است که بشر میتواند ترقی کند. متاسفانه اشخاص طماع و
  دیکتاتور و غارتگر و متعصب و بی دانش یا با دانش وخیانتکار دارند تیشه به ریشه
  انسانیت میزنند.  و باگروه بندی و طبقه
  بندیها و شست شوی مغزی دادنها میخواهند منافع غیر مشروع خودرا حفظ کنند. دزدان عظیم
  شان میلیاردی که از راه فساد ثروتهای نجومی غیر عادی کسب کرده اند وبا خرج مقداری
  از همین ثروتهای باد آورده جهل  نفاق  دزدی های کوچک آفتابه دزدی و سکس و … را بین
  مردم نهادینه کرده اند تا آنان بجان هم بیفتند و آنان را رها کنند تا براحتی به
  دزدی و فسادهای عظیم خود ادامه دهند.  از خواب
  خرگوشی بیدار شوید؟ 

 • جمال

  fای آفا اجازه بدین این خره از چاه چند خران بیرون بیاد و این داستان تموم بشه و عده ای جاهل از بلاهت بیرون بیایند.

 • Yadi_sharifirad

   

  کسانیکه به این جلسات حضور میابند و با ین اراجیف گوش میکنند ضررشان بر جامعه کمتر از آنهاییکه بر سر منابر و مسجد این دروغها را بخورد مردم میدهند نیست. 

 • مهدی

  سلام واقعا براتون متاسفم احمق ها از خدا بترسید با امام زمانم شوخی به خدا دامنتونو میگیره هیچ وقت حتی به شوخی به معصوممین توهین نکنید درست است شما احمق هستید یه مش سگ که جلوی آمریکا و اسراییل واق واق میکنید خدا همه ی شما را لعننت کند.

  • ضد ملا

   لعنت بر روح کثیف خمینی، مرگ بر تمام ملاهای مفت خورِ بیمار جنسی وبیمار روانی، ننگ بر اسلام!

  • جمهوری کس کشیه اخوندی

   شما هم سگ اخوندها هستی هر روزم خواهر مادرتو زنو بچتو میدی دستشون تا ۱ حالی بهشون بدن .همین امسال تو لاشی هستین که این جا کشا سر کارن .

 • Irani

  سرنگون باد جمهوری شیطانی ملاهای حیله گر! تمامی دین اسلام با چنین اراجیفی ساخته شده!